Porodówka – co trzeba wiedzieć?

Ciężarna może dokonać wyboru szpitala, gdzie zamierza rodzić, chyba że istnieją względy medyczne co do miejsca odbycia porodu, np. ze względu na dobro dziecka musi odbyć się on w ośrodku o wyższym stopniu referencyjnym. Dobrze wcześniej dokonać wyboru placówki i zorientować się w zwyczajach tam panujących.

Jak przygotować się do szpitala?

Podczas porodu z rodzącą może przebywać osoba bliska czyli: małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub inna osoba wskazana przez rodzącą, np. doula. Osoba, która ma towarzyszyć rodzącej, powinna być przekonana o swojej roli. Najlepiej gdyby razem wcześniej uczestniczyli w zajęciach szkoły rodzenia, gdzie zdobywa się podstawową wiedzę dotyczącą przebiegu porodu. Osoba towarzysząca powinna być wsparciem dla rodzącej. Dobrze, żeby miała ze sobą wygodny strój, buty na zmianę. Nie zawsze szpital zapewnia ubranie szpitalne, a jeśli nawet takowe jest, to może nie pasować do figury przyszłego taty. Rodząca może mieć swoją koszulę nocną, najlepiej bawełnianą, wygodną i raczej krótszą. W niektórych szpitalach porody odbywają się wyłącznie w koszulach szpitalnych.

Przyjęcie do szpitala przed porodem

Jeśli wystąpi akcja porodowa ,para zgłasza się do szpitala. Po dokonaniu podstawowych formalności w izbie przyjęć, przechodzi się na salę porodową, gdzie następuje pierwszy kontakt z personelem, który będzie się opiekował przyszłymi rodzicami. Personel powinien dokonać swojej prezentacji, przedstawić się, wyjaśnić swoją rolę w opiece nad rodzącą. Wspólnie przeczytać i omówić plan porodu przygotowany przez rodzącą (taki plan powinna przygotować kobieta w czasie ciąży wraz z osobą sprawującą nad nią opiekę).

Przyjęcie do porodu

Przyjęcie do porodu wiąże się z dokonaniem następujących czynności:

  • wysłuchanie i ocena czynności płodu (ewentualny zapis kardiotokograficzny),
  • zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego,
  • ocena położenia płodu (tzw. badanie zewnętrzne),
  • przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego pozwalającego na ocenę zaawansowania porodu,
  • założenie dokumentacji medycznej (w kliku miejscach wymagany jest podpis rodzącej ale w sytuacji konieczności ukończenia ciąży cięciem cesarskim konieczne jest dodatkowe podpisanie zgody na ten zabieg),
  • ewentualne wykonanie lewatywy ale pod warunkiem wyrażenia zgody przez rodzącą (zabieg nie jest zalecany przez WHO ale jest bezbolesny, wpływa pozytywnie na akcję porodową, oraz oczyszcza dolny odcinek przewodu pokarmowego z mas kałowych, niemniej jego wykonanie zależy od zgody rodzącej),
  • u wieloródek nie goli się owłosienia na wzgórku łonowym ani na wargach sromowych, u pierworódek, gdy przebieg porodu sugeruje możliwość nacięcia krocza, goli się owłosienie obustronnie w dolnej części warg sromowych (do tego zabiegu też potrzebna jest zgoda rodzącej).

Przygotowania do porodu i poród

Poród jest tym łatwiejszy, im bardziej spontanicznie może zachowywać się kobieta, im lepiej może wsłuchać się w swój organizm. Powinna przyjmować taką pozycję, jaką nakazuje jej ciało. Dzisiejsze sale porodowe są wyposażone w różne sprzęty ułatwiające przebieg porodu (worki sacco, piłki, ścienne uchwyty). Dobroczynny wpływ na organizm kobiety w I-ej fazie porodu ma ciepła woda. Oddziałuje korzystnie na układ nerwowy i mięśniowy, ułatwia krążenie i daje kobiecie komfort psychiczny. Ponadto ułatwia relaksację, skraca czas porodu, przyspiesza rozwieranie szyjki macicy. W praktyce najlepiej korzystać z wanny, w której kobieta może całkowicie się zanurzyć. Dodatkowo można brzuch polewać prysznicem. Można również prysznic stosować na okolicę krzyżowo-lędźwiową. Jeżeli nie ma wanny, można wykorzystać prysznic. II-gi okres porodu najczęściej odbywa się na łóżku porodowym w pozycji półleżącej, chociaż kobieta ma prawo wybrać pozycję najbardziej dla siebie dogodną. Niestety, porody w pozycjach wertykalnych nie są standardem na wszystkich salach porodowych.

Nacięcie krocza powinno się stosować w przypadkach medycznie uzasadnionych. W tej kwestii jednak powinna zdecydować położna odbierająca poród, która widzi jak krocze naddaje się naporowi główki.

Po porodzie

Bezpośrednio po porodzie noworodka (jeśli jego stan ogólny na to pozwala) należy położyć na brzuchu matki, czyli umożliwić mu nieprzerwany kontakt z matką „skóra do skóry”. Ten kontakt powinien trwać co najmniej dwie godziny po porodzie. Ocena noworodka wg skali Apgar może być dokonana na brzuchu matki. Przystawienie noworodka do piersi bezpośrednio po porodzie przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania mechanizmów ssania i laktacji, ułatwia oddzielanie łożyska oraz zwijanie mięśnia macicy. Po urodzeniu noworodka jeszcze przed odpępnieniem dokonuje się oznakowania dziecka poprzez założenie opasek na oba nadgarstki, a gdy jest to niemożliwe albo niewskazane ze względu na przebieg procesu leczenia, na obie kostki nóg albo na nadgarstek i kostkę nogi. Opaska powinna być zapięta w sposób zapewniający jej utrzymanie się na nadgarstku lub kostce nogi w trakcie jego pobytu w szpitalu.

Po ustaniu tętnienia pępowiny dokonuje się jej zaciśnięcia poprzez założenie specjalnego jałowego zaciskacza a następnie dokonuje się jej przecięcia jałowymi narzędziami. Jeśli ojciec chce tego dokonać, powinien omówić to wcześniej z położną prowadząca poród. Powinien się do tego w odpowiedni sposób przygotować (chociażby nabyć umiejętności prawidłowego zakładania rękawiczek i trzymania nożyczek służących do przecięcia pępowiny).

Po urodzeniu noworodka spokojnie czekamy na samoistne odklejenie i urodzenie się łożyska. Po dokonaniu oceny jego kompletności dokonuje się oceny stanu obrażeń krocza. Nacięte krocze zszywa się warstwowo w znieczuleniu miejscowym. Po tym położnica opuszcza salę porodową.

Opublikowano: ; aktualizacja: 29.06.2015

Oceń:
4.6


Może cię

Wideo – Opieka okołoporodowa

Procedury medyczne to istotne normy postępowania, o których każda rodząca mama powinna wiedzieć. Postęp cywilizacji ...

Wideo – Ćwiczenia przed porodem

Umiarkowana aktywność fizyczna w czasie ciąży jest bardzo wskazana: pomaga zapobiec wielu dolegliwościom ciążowym (np. ...

Objawy zbliżającego się porodu

Przyczyny wystąpienia czynności porodowej nie są jeszcze dokładnie znane. Zależą one od harmonijnego współdziałania wielu ...

Poród przedwczesny

Poród przedwczesny to poród ukończony między 22 a 37 tygodniem trwania ciąży, bez względu na ...

Ciąża a emocje

Lęk o zdrowie własne i nienarodzonego dziecka jest czymś w pełni naturalnym. Przygotowanie się do ...

Wideo – Co zabrać ze sobą do szpitala?

Wiele rzeczy potrzebnych kobiecie w czasie pobytu na oddziale położniczym można przygotować wcześniej, dzięki temu ...

Jak przebiega poród?

Poród to szereg następujących kolejno po sobie procesów, które powodują wydalenie z macicy płodu, wód ...

Wideo – Pomiary noworodka po porodzie

Pomiary noworodka po porodzie: sprawdza się masę jego ciała — właściwa masa u noworodka donoszonego ...

Procedury medyczne w czasie porodu

Każda kobieta w czasie porodu otoczona jest opieką specjalisty lekarza położnika i położnej. W trakcie ...

Wideo – Fazy porodu

Poród to szereg następujących kolejno po sobie procesów, które powodują wydalenie z macicy płodu, wód ...

Wideo – Poród kleszczowy

Kleszcze są najstarszym narzędziem położniczym pozwalającym na szybkie ukończenie porodu drogami naturalnymi. Celem operacji kleszczowej ...

Wideo – Objawy porodu

Przyczyny wystąpienia czynności porodowej nie są jeszcze dokładnie znane, a zależą one od harmonijnego współdziałania ...

Komentarze (0)