Poród w innych pozycjach

Kobiety w czasie porodu instynktownie potrzebują ruchu a możliwość przyjmowania wygodnych dla nich pozycji ma szereg zalet zarówno dla matki, jak i dziecka oraz przebiegu całego porodu.

Poród – pozycje wertykalne

Dziś bardzo dużo wiadomo o pozytywnych stronach stosowania tak zwanych pozycji wertykalnych – czyli takich, w których ciało rodzącej ustawione jest nie poziomo (tak jak podczas leżenia), lecz pionowo. Według najnowszych standardów opieki okołoporodowej kobieta rodząca ma prawo do wyboru właściwej dla siebie pozycji. Nie ma jednej, najlepszej pozycji – każda kobieta w czasie porodu intuicyjnie znajduje sobie taką, która jej najbardziej odpowiada. W wielu szpitalach personel aktywnie zachęca kobiety do poruszania się, zwłaszcza w pierwszym okresie porodu, przekonany o jego dobroczynnych skutkach. Warto wiedzieć, jakie pozycje wertykalne można wypróbować, by znaleźć dla siebie tę najbardziej odpowiednią.

Poród a pozycje stojące

Kobieta stoi na wyprostowanych lub lekko ugiętych nogach, może opierać się o partnera lub o ramę łóżka, a także podtrzymywać się na drabinkach lub linie, w zależności od wyposażenia sali porodowej. Ważne jest takie podparcie się, które daje wygodę i jest jak najmniej męczące dla kobiety. Podczas skurczu kobieta może kołysać biodrami na boki, co daje jej ulgę a dziecku ułatwia odpowiednie dopasowanie się do kanału rodnego.

Poród a pozycje siedzące

Do takich pozycji należą pozycje na łóżku, na krzesełku porodowym czy na piłce. Piłka jest bardzo często wykorzystywaną i bardzo lubianą przez rodzące pomocą. Kobieta siada w dużym rozkroku, opierając mocno nogi o podłogę. Piłka umożliwia wykonywanie ruchów do przodu i do tyłu lub na boki, można także delikatnie na niej podskakiwać – w zależności od preferencji kobiety. Ciało powinno być lekko pochylone do przodu – można na przykład oprzeć się o krawędź łóżka. Jeśli nie ma się do dyspozycji piłki, można wykorzystać krzesło, siadając na nim z szeroko rozstawionymi nogami. W drugim okresie porodu można wykorzystać również krzesełko porodowe - jest to niskie krzesełko tak wyprofilowane, że kobieta siedzi na nim opierając uda, a pod jej kroczem znajduje się „dziura” - miejsce na rodzące się dziecko. Dobrze, jeżeli kobieta opiera się plecami o partnera. Jeżeli na sali porodowej nie ma krzesełka porodowego, odmianą takiej pozycji jest pozycja siedząca na łóżku porodowym – oparcie podniesione jest dość wysoko, by ciało kobiety ustawione było jak najbardziej pionowo. Jeżeli nie ma możliwości regulowania oparcia łóżka porodowego, można użyć w tym celu poduszek.

Poród a pozycje w kucki

Podobną pozycją do krzesełka porodowego jest pozycja „w kucki” - kobieta kuca nisko na nogach, z szeroko rozstawionymi nogami i mocno opierając się całymi stopami o podłogę. Górną część ciała opiera się o osobę towarzyszącą, która siedzi lub stoi za jej plecami i podtrzymuje pod ramionami. Ciało rodzącej powinno być lekko wygięte do tyłu, w taki sposób, aby ciężar ciała opierał się w dużej mierze na osobie towarzyszącej, która powinna także znaleźć wygodną dla siebie pozycję – na przykład siedzącą na krześle. Kobieta rodząca może także w takiej pozycji całym ciałem opierać się na udach siedzącej za nią osoby towarzyszącej. Taka pozycja jest dla niektórych kobiet bardzo wygodna podczas parcia.

Poród a pozycje w klęku podpartym

Rodząca klęka szeroko rozstawiając nogi i pochylając ciało do przodu. Całe przedramiona może położyć na łóżku, w taki sposób, aby jej miednica była ustawiona wyżej od reszty ciała. Taka pozycja porodowa powoduje powiększenie średnicy kanału rodnego i jest stosowana szczególnie wtedy, gdy dziecko ustawione jest plecami nie do brzucha mamy, ale do jej kręgosłupa. Odmianą takiej pozycji jest opieranie się całymi rękami o partnera, stojącego stabilnie przed rodzącą.

Poród a pozycje leżące

Warto wiedzieć, że nie wszystkie kobiety chcą przez cały poród przyjmować pozycje wertykalne. Wiele kobiet pomimo przyjmowania wielu różnych pozycji, potrzebuje co jakiś czas odpoczynku w pozycji leżącej. Warto wtedy zadbać o to, by taka pozycja porodowa była jak najbardziej odpowiednia – kobieta może na przykład położyć się na lewym boku, prawą nogę zgiąć i ułożyć na poduszce. Taka pozycja może zmniejszać intensywność skurczy i jest bardzo dobra do chwilowego odpoczynku i zebrania sił na kolejne skurcze.

Poród – zalety pozycji wertykalnych

Kobieta, która ma możliwość chodzenia, spacerowania, poruszania biodrami, łatwiej znosi ból porodowy – ruch jest instynktowną odpowiedzią na ból i sposobem na poradzenie sobie z nim. Daje jej to poczucie sprawowania kontroli nad porodem. W pozycji wertykalnej łatwiej jest także oddychać prawidłowo, używając do tego całej przepony – konsekwencją tego jest lepsze dotlenienie rodzącej. Poród w pozycji wertykalnej ułatwia także parcie i zmniejsza ryzyko obrażeń tkanek miednicy i krocza, które łatwiej rozciągają się i w większym stopniu dostosowują się do rodzącego się dziecka.

Również dziecko odczuwa korzyści z przyjmowania przez mamę pozycji wertykalnej. Lepsze dotlenienie rodzącej jest równoznaczne z lepszym dotlenieniem dziecka, bo pozycja pionowa korzystnie wpływa na ukrwienie łożyska. Przyjęcie przez nią pozycji pionowej prowadzi także do powiększenia średnicy kanału rodnego – dziecku łatwiej jest prawidłowo się ustawić. Działa na niego również siła grawitacji, pomagając mu w przejściu przez kanał rodny i wydostaniu się na świat.

Gdy rodząca ma możliwość poruszania się w pierwszym okresie porodu, łatwiej znosi skurcze, a szyjka macicy lepiej się rozwiera (bo mocniej naciska na nią prawidłowo ustawione dziecko). Skurcze są bardziej regularne, dają większy postęp porodu i odczuwane są jako mniej bolesne. Poród przebiega sprawniej i występuje mniej komplikacji zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Kobiety przyjmujące pozycje pionowe rzadziej potrzebują farmakologicznych metod znieczulania. Spada poziom niepokoju, co ułatwia wystąpienie odpowiedniej reakcji hormonalnej i ustabilizowanie się prawidłowego mechanizmu porodu. W wielu szpitalach zwraca się także uwagę na przyjęcie jak najbardziej wertykalnej pozycji w drugim okresie porodu – czyli wtedy, gdzie dziecko przechodzi przez kanał rodny i wydostaje się na świat. Pomimo, że porody dosyć często odbywają się na łóżkach porodowych, zwraca się uwagę przynajmniej na odpowiednie podniesienie oparcia. Przeprowadzenie drugiego okresu porodu w pozycji jak najbardziej wertykalnej zmniejsza ryzyko uszkodzeń tkanek krocza, czyli pęknięć i nacięć. W niektórych szpitalach drugi okres porodu odbywa się w pozycjach dowolnie wybranych przez pacjentkę – używa się krzeseł porodowych, wanny, kobiety rodzą w klęku lub na stojąco. Warto zaznajomić się z praktykami stosowanymi w wybranym przez siebie szpitalu.

Należy jednak pamiętać także o tym, że w czasie porodu systematycznie monitorowany jest stan dziecka. Położna za pomocą odpowiednich aparatur musi co pewien czas skontrolować, jak dziecko radzi sobie ze skurczami. Zwykle co około dwie godziny rodząca powinna być podłączona do aparatu KTG na 15-20 minut – po tym czasie, jeśli wszystko jest w porządku, jest od niego odłączana. Zapis KTG często wykonuje się w pozycji leżącej, bo jest to najłatwiejsze technicznie. W niektórych szpitalach wykonuje się jednak zapisy KTG na siedząco, co bardzo sprzyja rodzącym, bo nie wymusza na nich zmiany pozycji na leżącą.

Pozycje wertykalne – ograniczenia

Ograniczeniem do stosowania pozycji wertykalnych mogą być:

  • nieprawidłowości w czasie porodu związane z koniecznością stałego monitorowania stanu dziecka. Pozycje wertykalne mogą być stosowane w bardzo dużym odsetku porodów, wtedy, gdy wszystko przebiega prawidłowo. Zdarzają się jednak sytuacje, że stan dziecka w czasie porodu powinien być stale monitorowany poprzez zapis KTG. Dowolne wybieranie pozycji jest wtedy bardzo utrudnione;
  • niechęć personelu – nie we wszystkich szpitalach personel medyczny zachęca do zmieniania pozycji. Należy jednak wiedzieć, że wedle obecnie obowiązującego prawa, kobieta może wybrać taką pozycję, która będzie dla niej najbardziej wygodna;
  • brak pomocy, takich jak piłki, drabinki czy krzesełka porodowe – należy pamiętać, że nawet na łóżku porodowym, wykorzystując zwykłe poduszki czy podparcie się o partnera kobieta może ustawić się w taki sposób, by jej ciało było w pozycji jak najbardziej pionowej. Bardzo dobrą pozycją wertykalną jest także stanie. Wystarczy oprzeć się wtedy o ramę łóżka lub wykorzystać do tego osobę towarzyszącą. Nie potrzeba do tego żadnego innego sprzętu. Brak specjalnych pomocy nie powinien być powodem do rodzenia na leżąco.
Opublikowano: ; aktualizacja: 29.06.2015

Oceń:
4.1


Może cię

Kardiotokografia

Kardiotokografia, które częściej znane jest pod nazwą badanie KTG, to ważny element diagnostyki kobiety ciężarnej. ...

Nacięcie krocza

Elementem porodu, który wywołuje duży niepokój u ciężarnych, jest nacięcie krocza i jego poporodowe skutki. ...

Ile czasu trwa poród?

Wiele kobiet w ostatnich tygodniach ciąży czuje niepokój związany ze zbliżającym się porodem. Pojawiają się ...

Poród w wodzie

Coraz więcej kobiet stosuje w porodzie dobroczynne działanie wody, szczególnie w pierwszym okresie porodu – ...

Poród a pozycja klęcząca

Poród w pozycji klęczącej jest jedną z pozycji wertykalnych. Pozycje wertykalne to pozycje, w której ...

Wody płodowe

Wody płodowe, zwane inaczej płynem owodniowym, otaczają znajdujące się w macicy dziecko. Jaka pełnią funkcje? ...

37 tydzień ciąży

Dziecko zdecydowanie potrafi już porządnie zacisnąć pięści, ale jego rozwój staje się powoli mniej dynamiczny ...

Poród rodzinny

Przy porodach rodzinnych obecna jest osoba towarzysząca kobiecie, najczęściej mąż lub partner. Do osoby towarzyszącej ...

Badanie KTG

Pod koniec ciąży niektórym ciężarnym zleca się wykonanie badania kardiotokograficznego, czyli KTG. Badanie to wykonuje ...

Co ma wpływ na czas trwania porodu?

Kobiety przed rozwiązaniem ciąży zastanawiają się jak długo będzie trwał ich poród. Na co dzień ...

Monitorowanie płodu

Monitoring płodu zapewnia lekarzowi prowadzącemu i położnej nie tylko obserwację i wysłuchanie tętna płodu oraz ...

Ocena czynności serca płodu w czasie ciąży

Ocena czynności serca płodu to jedno z podstawowych, a zarazem najważniejszych badań w kalendarzu ciąży. ...

Komentarze (0)