Poród w domu

Od początku istnienia ludzkości poród odbywał się w miejscu wybranym przez kobietę, miejscu, które ona uznała za bezpieczne dla niej. Poród w domu funkcjonował do czasu powstania pierwszych szpitali. Dzisiaj w krajach Europy zachodniej: Holandii, Anglii, Szwecji porody w domach odbywają się dość często. Domowy poród

Czym jest poród w domu?

W 1640 roku w Paryżu powstał Szpital Hotel Dieu. Fakt ten zapoczątkował w znacznej części przeniesienie aktu porodowego z domu do szpitala. W Polsce aż do początku XX wieku dziecko rodziło się zwykle w tym pokoju, w którym zostało poczęte. Porody domowe dominowały na wsiach i w małych miasteczkach. W połowie XX wieku dzieci zaczęły przychodzić na świat wyłącznie w szpitalach lub w izbach porodowych. Dzisiaj w krajach Europy zachodniej: Holandii, Anglii, Szwecji porody w domach odbywają się dość często. W krajach rozwijających się – bardzo często. Statystyki z krajów europejskich wyraźnie pokazują, że porody domowe są w pełni bezpieczne.

W Polsce do prowadzenia fizjologicznej ciąży i fizjologicznego porodu uprawnieni są dzisiaj: lekarz i położna. Tak jest od czasów przedwojennych, kiedy wykonywanie zawodu położnej zostało w Polsce prawnie usankcjonowane. Poród został zakwalifikowany jako zdarzenie medyczne, które związane jest z patologią i w związku z tym może odbywać się wyłącznie w szpitalu.

Aktualnie obowiązująca Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej stwierdza prawo położnej do prowadzenia fizjologicznej ciąży i fizjologicznego porodu. Ustawa nie precyzuje w jakim miejscu położna ma prowadzić poród. W Polsce większość porodów odbywa się w ramach opieki instytucjonalnej, zwykle w szpitalu.

Poród w domu – co zrobić by urodzić w domu?

W domu kobieta może urodzić jeśli znajdzie osoby z profesjonalnym, medycznym wykształceniem i doświadczeniem, które będą towarzyszyły porodowi i nad nim czuwały. Położne podejmujące się takiego wyzwania często w swoim środowisku spotykają się z ostracyzmem, dlatego w Polsce jest dzisiaj niewiele położnych, które decydują się na prowadzenie porodu w domu. Poród domowy powinien być naturalny i aktywny. Poród naturalny to poród bez farmakologii i interwencji lekarskich, w możliwie naturalnych warunkach. Poród aktywny to wykorzystanie przez rodzącą jej biologicznych zdolności i instynktów w taki sposób, aby pomóc swemu dziecku w przyjściu na świat.

Poród domowy nie stwarza większego ryzyka niż poród w szpitalu, jeśli:

  • kobieta jest w ciąży niskiego ryzyka,
  • poród domowy jest zaplanowany, jest to świadoma decyzja kobiety,
  • poród przyjmuje doświadczona położna,
  • istnieje zabezpieczenie na wypadek sytuacji wymagających pomocy lekarza lub konieczności przewiezienia rodzącej do szpitala.

Porody domowe – kiedy jest to możliwe?

Aktualnie obowiązuje akt prawny w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem, który bardzo szczegółowo opisuje czynniki dotyczące ryzyka powikłań przedporodowych i śródporodowych. Standard zwraca dużą uwagę na realizację praw pacjenta, respektowanie prawa kobiety do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji związanych z porodem (działanie personelu i stosowane procedury) oraz prawie wyboru miejsca porodu w warunkach szpitalnych lub pozaszpitalnych. Kobieta ma również prawo wyboru osoby sprawującej nad nią opiekę (spośród osób do tego uprawnionych) a więc wybrać lekarza lub położną. Kobiety najczęściej do opieki nad przebiegiem ciąży wybierają lekarza.

Aby stwierdzić czy ciąża przebiega w sposób fizjologiczny, położna przeprowadza identyfikację czynników ryzyka powikłań przedporodowych i śródporodowych. Zbierany jest bardzo dokładny wywiad dotyczący przebytych chorób, przebytych zabiegów operacyjnych. Ocenia się aktualne parametry zdrowia kobiety ciężarnej: ogólne (masa ciała, wzrost, ciśnienie tętnicze) i położnicze (badanie ginekologiczne), badania diagnostyczne krwi. W przypadku stwierdzenia objawów patologicznych kobieta ciężarna powinna być skierowana do lekarza specjalisty położnictwa i ginekologii.

Położna opiekująca się kobietą ciężarną powinna zapoznać swoją podopieczną z czynnikami ryzyka dotyczącymi przebiegu ciąży, porodu oraz płodu i noworodka. W sytuacji gdy nie występują czynniki ryzyka związane z przebiegiem ciąży, a ciąża przebiega w sposób fizjologiczny, można rozważyć poród w warunkach domowych.

Poród w domu – czy jest bezpieczny?

Kobieta, która planuje poród w domu, powinna bardzo dokładnie poznać fizjologię porodu. Niezbędną wiedzę w tym zakresie może zdobyć podczas zajęć szkoły rodzenia.

Możliwość zdobycia wiedzy o fizjologii ciąży i porodu to również spotkania indywidualne z położną podstawowej opieki zdrowotnej w świadczone ramach tzw. edukacji przedporodowej, które należą do świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ. Aby skorzystać z tej możliwości, kobieta powinna w swojej poradni podstawowej opieki zdrowotnej poprosić o kontakt z położną rodzinną.

Decyzja o odbyciu porodu w domu powinna być dokonana w sposób bardzo rozważny i świadomy. W jej podjęciu powinni brać udział również domownicy, którzy muszą poznać swoją rolę w czasie porodu domowego. Oni również muszą być pewni swojej decyzji udziału w porodzie domowym.

Kobieta musi być przekonana o słuszności swojego wyboru, powinna mieć pewność, że podoła wyzwaniu. Powinna jednak mieć świadomość zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji zagrażających życiu jej i dziecka i konieczności transportu do szpitala. Dlatego też planując poród w domu położna musi mieć przygotowane zaplecze transportowe na nagłą, nieprzewidzianą sytuację i konieczność przewiezienia matki lub dziecka do najbliższego szpitala.

Narodowy Fundusz Zdrowia, będący płatnikiem świadczeń zdrowotnych, dotychczas nie opracował zasad finansowania porodu poza szpitalem. NFZ płaci wyłącznie za porody odbywające się w szpitalach. Poród domowy nie znalazł się w koszyku świadczeń gwarantowanych. Sytuacja taka ma wpływ na to, iż w Polsce niewiele kobiet myśli o porodzie poza szpitalem, ponieważ poród w domu wiąże się z dodatkowymi nakładami finansowymi.

Opublikowano: ; aktualizacja: 30.03.2015

Oceń:
4.0


Może cię

Ból w połogu

Ból w połogu jest dolegliwością, która może być odczuwalna przez kobietę w pierwszych tygodniach po ...

Łysienie po ciąży

Ciąża ma istotny wpływ na zmianę wyglądu ciała przyszłej mamy. Jednym z możliwych „działań niepożądanych” ...

Czy seks może przyspieszyć i wywołać poród?

Nie można jednoznacznie stwierdzić czy seks w czasie ciąży wywołuje poród. Za tym, że może ...

Od czego zależy czas porodu?

Nie ma reguły, która mówi ile dokładnie może trwać poród. Na sali porodowej nie da ...

Hemoroidy po porodzie – przyczyny i leczenie hemoroidów po ciąży

Hemoroidy (żylaki odbytu, guzki krwawnicze) są przykrą dolegliwością, na którą mogą skarżyć się zarówno kobiety ...

Poród przedwczesny

Poród przedwczesny to poród ukończony między 22 a 37 tygodniem trwania ciąży, bez względu na ...

Poród za granicą

Czy można urodzić za granicą? Większość kobiet, które chciałyby urodzić poza granicami kraju, interesuje się ...

Szkoła rodzenia

Szkoła rodzenia przygotowuje kobietę i jej osobę towarzyszącą do zbliżającego się porodu oraz do opieki ...

Makrosomia płodu

Makrosomia płodu, zwana również hipertrofią wewnątrzmaciczną, to nadmierna masa płodu w stosunku do wieku płodowego. ...

Jak przebiega poród?

Poród to szereg następujących kolejno po sobie procesów, które powodują wydalenie z macicy płodu, wód ...

Wizyta patronażowa położnej

Większość mam, która wychodzi ze szpitala po porodzie, czuje się zagubiona i bezradna. Obawia się, ...

Ciąża a niepełnosprawność fizyczna

Ciąża kobiety niepełnosprawnej fizycznie to bez wątpienia ciąża wysokiego ryzyka. Nie oznacza to jednak, że ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
  • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
  • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
  • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
  • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon