Poród rodzinny

Przy porodach rodzinnych obecna jest osoba towarzysząca kobiecie, najczęściej mąż lub partner. Do osoby towarzyszącej należy długotrwałe wspieranie rodzącej, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, m.in. poprzez wykonywanie masażu ciężarnej, pomaganie w zmianach pozycji porodowych czy choćby podawanie wody.

Czym jest poród rodzinny?

Porodem rodzinnym nazywa się poród w obecności bliskiej osoby – partnera, mamy, przyjaciółki. Obecność osoby towarzyszącej powinna być dozwolona na każdym etapie porodu, o ile chce tego kobieta rodząca. Obecność bliskiej, zaufanej osoby jest często nieocenioną pomocą dla kobiety rodzącej. Kobieta czuje, że nie jest sama – jest z nią ktoś, komu ufa, kto jej pomaga i ją wspiera. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, kiedy nie zna się szpitala ani położnej obecnej przy porodzie – osoba towarzysząca jest wtedy tym, co jest kobiecie znane, co daje jej poczucie bezpieczeństwa, a to jest niezbędne do prawidłowego postępu porodu. W świetle wielu badań wykazano, że obecność wybranej przez rodzącą osoby towarzyszącej ma bardzo istotny, pozytywny wpływ na czas trwania porodu, jego przebieg oraz odczucia rodzącej dotyczące własnych możliwości do pokonywania kolejnych skurczy. Osoba towarzysząca może zapewniać rodzącej wsparcie nie tylko psychiczne, ale i fizyczne. Do niej należy prawdziwe towarzyszenie rodzącej, zgodnie z pragnieniami i odczuciami kobiety w czasie trwania porodu, bez narzucania własnej woli. Osoba towarzysząca może wykonywać masaż, mający świetne działanie przeciwbólowe, pomagać zmieniać pozycję na taką, jaką wybierze rodząca, podawać wodę czy zawołać położną, gdy zajdzie taka potrzeba. Do osoby towarzyszącej należy więc długotrwałe wspieranie rodzącej, zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

Poród rodzinny – osoba towarzysząca

Osobą towarzyszącą może być ktokolwiek dowolnie wybrany przez pacjentkę. Dziś najczęściej jest nią ojciec dziecka – mąż lub partner kobiety rodzącej. Warto jednak wiedzieć, że nie wszystkie kobiety chcą rodzić w obecności partnera. Nie chcą, by widział je w takiej sytuacji, w trudzie i bólu, czują się niekomfortowo, gdy mężczyzna jest obecny przy porodzie. Jest to poniekąd zrozumiałe, gdyż kiedyś kobietom rodzącym towarzyszyły tylko kobiety – przyjaciółki, matki, ciotki. Kobieta rodząca ma bowiem naturalny instynkt do zwracania się do bliskich sobie kobiet w sytuacji rodzenia dziecka. Zdarza się także, że to mężczyzna nie chce uczestniczyć w porodzie – nie czuje się gotowy, boi się i niepokoi bardziej, niż rodząca kobieta. Mężczyzna obecny przy porodzie wbrew swojej woli niekoniecznie będzie dla swojej partnerki odpowiednim wsparciem. Niektórzy mężczyźni decydują się na obecność w pierwszym okresie porodu, wychodząc z sali porodowej przed momentem narodzin dziecka. Warto jest zastanowić się, która z bliskich osób byłaby najbardziej odpowiednia do towarzyszenia w często długo trwającym porodzie i dobrze jest porozmawiać z nią o jej gotowości do tego wydarzenia. Wybranie do towarzyszenia w porodzie osoby innej niż mąż – mamy, siostry, przyjaciółki czy douli (osoby zawodowo wspierającej kobiety przy porodzie) – nie ma nic wspólnego z jakością relacji z partnerem. Jest ważną decyzją, którą należy wspólnie podjąć w sposób przemyślany i intuicyjny, w pełnym porozumieniu z drugą osobą, która musi zrozumieć, czego oczekuje od niej rodząca kobieta i świadomie wyrazi na to chęć.

Poród rodzinny – komu przysługuje?

Niezależnie od jej wieku, sytuacji finansowej ani tego, kim jest jej osoba towarzysząca, każdej rodzącej przysługuje możliwość skorzystania z porodu rodzinnego. Jedyne ograniczenie może być związane z porodami odbywającymi się na salach wieloosobowych. W takich sytuacjach pozostałe pacjentki przebywające na sali muszą wyrazić swoją zgodę, a pomiędzy łóżkami powinny być stosowane przynajmniej zasłonki czy ścianki pozwalające rodzącym kobietom na zachowanie intymności.

Dopóki wieloosobowe sale istnieją, obecność osób towarzyszących jest sprawą utrudnioną, ale szpital powinien być wyposażony w taki sposób, by umożliwić kobiecie obecność wybranej przez nią osoby. Warto zatem przed wyborem miejsca porodu zapoznać się z jego topografią, z salami porodowymi, a także stosowanymi przez personel medyczny praktykami, aby uniknąć niepotrzebnych, przykrych i trudnych do rozwiązania sytuacji związanych z problemami z obecnością osoby bliskiej podczas porodu.

Wedle obecnie panującego prawa, szpital, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia nie ma prawa do pobierania opłat za poród z osobą towarzyszącą. Jedyne opłaty dozwolone mogą być związane z zapewnieniem specjalnego ubrania czy dodatkowego posiłku. Obecność bliskiej osoby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym dla kobiet rodzących, jest prawem każdego pacjenta i szpital nie ma prawa pobierania za to dodatkowych opłat.

Poród rodzinny a doula

Pisząc o porodach rodzinnych nie sposób pominąć roli douli, bardzo popularnych na zachodzie i coraz bardziej także w Polsce. Słowo „doula” pochodzi z języka greckiego i oznacza „kobieta, która służy”. Doule mogą, choć nie muszą mieć wykształcenia medycznego – często wykonują inny zawód, same są matkami i przeszły odpowiednie przygotowanie do wspierania kobiet rodzących. Mają własne dzieci i czują, jak ważna dla kobiety jest obecność zaufanej osoby. Zapewniają jej wsparcie już w czasie ciąży, a także w czasie porodu oraz po porodzie. Tworzy się między nimi więź, która oparta jest na zaufaniu, bliskości, rozmowach o oczekiwaniach kobiety, jej podejściu do porodu i pragnieniach z nim związanych. Doula nie musi zastępować osoby towarzyszącej przy porodzie – może być dodatkową osobą, wspierającą rodzącą, ale także często partnera czy męża. Pełni taką samą rolę jak osoba towarzysząca wybrana przez kobietę – wspiera, wysłuchuje, podąża, podtrzymuje zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Należy jednak wiedzieć, że nie we wszystkich szpitalach obecność douli przy porodzie jest akceptowana. Warto zatem zorientować się, jaki stosunek do douli i jakie praktyki związane z jej ewentualną obecnością są stosowane przez personel w wybranym przez rodzącą i jej osobę towarzyszącą szpitalu.

Opublikowano: ; aktualizacja: 29.06.2015

Oceń:
4.8


Może cię

Poród z osobą towarzyszącą

W czasie trwania ciąży przyszła mama powinna zastanowić się czy chciałaby aby ktoś towarzyszył jej ...

Poród rodzinny a relacje partnerów

Udział mężczyzny w porodzie ma pozytywne i negatywne konsekwencje, zarówno dla samej akcji porodowej, jak ...

Poród przedwczesny

Poród przedwczesny to poród ukończony między 22 a 37 tygodniem trwania ciąży, bez względu na ...

Nacięcie krocza

Elementem porodu, który wywołuje duży niepokój u ciężarnych, jest nacięcie krocza i jego poporodowe skutki. ...

Zapalenie piersi

Zapalenie piersi jest jedną z pięciu najczęściej spotykanych powikłań połogowych u kobiet. Czynnikiem etiologicznym połogowego ...

Ciąża przenoszona

Ciążą przenoszoną (przedłużoną) jest ciąża po skończonym 42 tygodniu lub w 294 dniu jej trwania. ...

Ile czasu trwa poród?

Wiele kobiet w ostatnich tygodniach ciąży czuje niepokój związany ze zbliżającym się porodem. Pojawiają się ...

Poród w wodzie

Coraz więcej kobiet stosuje w porodzie dobroczynne działanie wody, szczególnie w pierwszym okresie porodu – ...

Mięśnie Kegla – ćwiczenia w ciąży

Mięśnie Kegla to grupa mięśni tworzących dno miednicy. Mają one za zadanie podtrzymywać narządy jamy ...

Poród w innych pozycjach

Kobiety w czasie porodu instynktownie potrzebują ruchu a możliwość przyjmowania wygodnych dla nich pozycji ma ...

Zastój pokarmu

Karmienie piersią stanowi najbardziej właściwą formę żywienia noworodków i niemowląt. Czasami jednak młodą matkę napotykają ...

Co ma wpływ na czas trwania porodu?

Kobiety przed rozwiązaniem ciąży zastanawiają się jak długo będzie trwał ich poród. Na co dzień ...

Komentarze (0)