Makrosomia płodu

Makrosomia płodu, zwana również hipertrofią wewnątrzmaciczną, to nadmierna masa płodu w stosunku do wieku płodowego. Wiele ośrodków jako warunek makrosomii przyjmuje wartość masy ciała powyżej 4000 - 4500 g.

Przyczyny makrosomii płodu

Makrosomia płodu, zwana też hipertrofią płodu, jest stosunkowo rzadkim powikłaniem często związany z niekontrolowaną cukrzycą oraz otyłością. W etiologii hipertrofii najczęściej wymienia się:

 • cukrzycę,
 • rodność (wieloródki),
 • otyłość,
 • wiek ciężarnej powyżej 35. roku życia,
 • ciążę przeterminowaną,
 • znaczny przybór masy ciała ciężarnej.

Rozpoznanie makrosomii płodu

Rozpoznanie hipertrofii płodu opiera się na badaniu klinicznym (badaniu ginekologicznym) i ultrasonograficznej ocenie masy ciała płodu. Oprócz wyraźnie większej macicy niż w ciąży fizjologicznej, brak jest charakterystycznych cech hipertrofii.

Nie ma szczególnego postępowania terapeutycznego w przypadku zdiagnozowania hipertrofii. Jednak w przypadku rozpoznania makrosomii płodu należy rozsądnie rozważyć sposób ukończenia ciąży. Przy znacznym stopniu makrosomii zalecane jest cięcie cesarskie.

Powikłania związane z makrosomią płodu

Najczęstszym powikłaniem u matki są:

 • przedłużony czas trwania porodu,
 • operacyjne ukończenie porodu,
 • dystocja barkowa (trudności w urodzeniu barków),
 • nieprawidłowe obkurczanie macicy po porodzie.

Powikłania występujące u płodu mogą być następujące:

 • uraz płodu np. porażenie splotu barkowego,
 • porażenie nerwu przeponowego,
 • złamania kości ramiennej i/lub obojczyka
 • encefalopatia poporodowa.

Rokowanie jest dobre, jeżeli wcześnie rozpozna się makrosomię oraz zapewni właściwy nadzór i postępowanie w trakcie porodu.

W profilaktyce makrosomii płodu należy zwrócić uwagę na kontrolę przyboru masy ciała w czasie ciąży (racjonalne odżywianie ciężarnej) oraz kontrolowanie glikemii u ciężarnych z nietolerancją glukozy i ciężarnych z cukrzycą. W przypadku kobiet z otyłością w okresie przedkoncepcyjnym należy zalecić próbę normalizacji indeksu masy ciała.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.3


Może cię

Praca położnej

Obecność doświadczonej położnej przy porodzie daje rodzącej kobiecie poczucie bezpieczeństwa. Do kompetencji położnej można zaliczyć ...

Hipertrofia płodu

Hipertfrofia płodu oznacza urodzeniową masę ciała powyżej 90 centyla w stosunku do wielu płodowego, płci ...

Zapalenie piersi

Zapalenie piersi jest jedną z pięciu najczęściej spotykanych powikłań połogowych u kobiet. Czynnikiem etiologicznym połogowego ...

Zastój pokarmu

Karmienie piersią stanowi najbardziej właściwą formę żywienia noworodków i niemowląt. Czasami jednak młodą matkę napotykają ...

Ciąża a niepełnosprawność fizyczna

Ciąża kobiety niepełnosprawnej fizycznie to bez wątpienia ciąża wysokiego ryzyka. Nie oznacza to jednak, że ...

Jak wybrać szpital do porodu?

Wybierając szpital do porodu należy wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii. Przede wszystkim ma to ...

Poród przedwczesny

Poród przedwczesny to poród ukończony między 22 a 37 tygodniem trwania ciąży, bez względu na ...

Połóg

Połóg to okres po porodzie, który trwa od 6 do 8 tygodni. Jest to czas, ...

Poród kleszczowy

Kleszcze są najstarszym narzędziem pozwalającym na szybkie ukończenie porodu drogami naturalnymi. Operacja kleszczowa ma na ...

Laktacja

Hormony odgrywają kluczowa rolę zarówno w czasie ciąży jak i w okresie połogu oraz laktacji. ...

Masaż krocza przed porodem

Krocze to obszar pomiędzy pochwą a odbytem, który tworzony jest przez mięśnie dźwigacze odbytu. Podczas ...

Urazy krocza i pochwy podczas porodu

W czasie porodu drogami natury często dochodzi do urazów okołoporodowych jakim jest uszkodzenie krocza oraz ...

Komentarze (0)