Hipotrofia płodu

W czasie ciąży mogą występować zaburzenia płodu w postaci nieprawidłowego jego wzrastania (nadmierny – hipertrofia bądź ograniczony – hipotrofia wzrost). Jeżeli w badaniu ginekologicznym wysokość dna macicy nie odpowiada tygodniowi ciąży, to może to sugerować ograniczony wzrost wewnątrzmaciczny płodu, czyli hipotrofię.

Co to jest hipotrofia?

Badaniem rozstrzygającym jest ultrasonografia. Zaleca się powtarzanie tego badania co kilka tygodni aby dokładnie określić dynamikę nieprawidłowego wzrastania. Przed ostatecznym rozpoznaniem należy bardzo dokładnie określić wiek ciążowy na podstawie ostatniej miesiączki oraz według pierwszego badania ultrasonograficznego i pierwszych ruchów płodu.

Hipotrofia występuje od 3 do 10% danej populacji. Przyczyny hipotrofii są różnorodne:

 • czynniki matczyne (choroby układu krążenia – nadciśnienie tętnicze, choroby nerek, kwasica, niedokrwistość, czynniki immunologiczne, infekcje, leki np. narkotyki, alkohol, nikotyna),
 • czynniki płodowe (ciąża wielopłodowa, ciężkie wady wrodzone, zakażenia, aberracje chromosomalne),
 • czynniki łożyskowe (przedwczesne oddzielenie łożyska, zaburzenia przepływu maciczno-łożyskowego, nieprawidłowe położenie łożyska, mnogie zawały łożyska, zapalenie kosmków łożyskowych, krwiak pozałożyskowy),
 • czynniki społeczne (niedożywienie ciężarnej, ciężka praca fizyczna w ciąży, niski indeks masy ciała matki, brak lub niepełna opieka prenatalna, niski status socjoekonomiczny).

Postacie hipotrofii

Wyróżnia się następujące postacie kliniczne hipotrofii:

 1. proporcjonalne wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrostu,
 2. nieproporcjonalne wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrostu.

Podstawę podziału stanowi stosunek obwodu brzucha płodu do obwodu jego głowy. W pierwszym przypadku obserwujemy proporcjonalne zmniejszenie obwodu zarówno głowy, jak i brzucha. W drugim przypadku obwód brzucha jest nieproporcjonalnie mniejszy od obwodu głowy.

Podstawową metodą oceniającą wzrost płodu jest ultrasonografia dwuwymiarowa. Optymalnym czasem dla jej wykonania w celu zdiagnozowania hipotrofii jest 32 tydzień ciąży. Pomiar obwodu brzucha płodu jest najbardziej czułym wskaźnikiem wielkości płodu, gdyż wskazuje na stan jego odżywienia, grubość tkanki podskórnej a także na zawartość tłuszczu znajdującego się wewnątrz i na zewnątrz jamy brzusznej oraz na wielkość wątroby.

Najgroźniejszym powikłaniem hipotrofii jest obumarcie płodu. Nieprawidłowy rozwój płodu może również doprowadzić do wystąpienia niedotlenienia płodu, objawów jego zagrożenia i związanej z tym konieczności wcześniejszego ukończenia ciąży.

Rozpoznanie hipotrofii

Jednoznaczne rozpoznanie hipotrofii dokonywane jest dopiero po urodzeniu dziecka na podstawie wieloczynnikowej oceny parametrów anatomicznych i czynnościowych noworodka. W badaniu przedmiotowym noworodka hipotroficznego możemy zaobserwować następujące cechy:

 • noworodek sprawia wrażenie wychudzonego,
 • noworodek ma luźną, wysuszoną skórę, która może być podbarwiona smółką,
 • tkanka podskórna słabo rozwinięta,
 • rzadkie włosy,
 • noworodek jest pobudzony, sprawia wrażenia głodnego,
 • pępowina wysycha szybko,
 • często nie oddaje moczu w pierwszych godzinach po urodzeniu,
 • często w sznurze pępowinowym stwierdza się tylko dwa naczynia.

Powikłania u noworodków hipotroficznych

U noworodków hipotroficznych mogą pojawić się specyficzne problemy kliniczne takie jak:

 • niedotlenienie okołoporodowe z koniecznością prowadzenia po porodzie resuscytacji,
 • zaburzenia glikemii – obniżony lub podwyższony poziom glukozy,
 • hipokalcemię – obniżony poziom wapnia,
 • hipotermię – zaburzenia utrzymania ciepłoty ciała,
 • zaburzenia hematologiczne – policytemia czyli zwiększona liczba erytrocytów i wzrost objętości krwi krążącej; neutropenia czyli obniżenie ilości granulocytów obojętnochłonnych, trombocytopenia czyli małopłytkowość,
 • infekcja wewnątrzmaciczna,
 • martwicze zapalenie jelit,
 • krwawienie do płuc (do powikłania może dojść na skutek hipotermii i niedotlenienia),
 • szerokie ciemiączko przednie.

Postępowanie z noworodkiem hipotroficznym

Brak jest standardowego sposobu leczenia zaburzenia wzrastania płodu. Głównym czynnikiem terapii powinna być identyfikacja i zlikwidowanie czynnika sprawczego. Diagnostyka przedurodzeniowa jest kluczem do odpowiedniego postępowania z noworodkiem hipotroficznym, które obejmuje:

 • zebranie wywiadu dotyczącego czynników ryzyka,
 • dokładne badanie przedmiotowe noworodka,
 • prawidłowo przeprowadzoną resuscytację (przy porodzie noworodka hipotroficznego ze względu na możliwość wystąpienia zamartwicy okołoporodowej powinien być obecny wykwalifikowany zespół resuscytacyjny),
 • zapobieganie hipotermii: umieszczenie noworodka pod promiennikiem ciepła, wytarcie i osuszenie skóry noworodka, umieszczenie w inkubatorze, jeśli tego wymaga stan noworodka,
 • wyrównanie zaburzeń metabolicznych: hipoglikemii, hiperglikemii, hipolacemii,
 • ocenę zaburzeń hematologicznych,
 • diagnostykę i leczenie infekcji wrodzonych,
 • diagnostykę i leczenie ewentualnych wad wrodzonych.

U noworodków hipotroficznych wzrasta ryzyko wystąpienia porażenia mózgowego i zaburzeń rozwoju dziecka w wieku późniejszym. Optymistyczne są jednak wyniki badań wykazujące, że u większości donoszonych noworodków hipotroficznych iloraz inteligencji (IQ) jest prawidłowy.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.6


Może cię

Wideo – Skala Apgar

Stan ogólny każdego noworodka tuż po urodzeniu, tj. w pierwszej minucie życia, oceniany jest wg. ...

Łysienie po ciąży

Ciąża ma istotny wpływ na zmianę wyglądu ciała przyszłej mamy. Jednym z możliwych „działań niepożądanych” ...

Wideo – Jakie badania wykonuje się noworodkowi w szpitalu?

Pierwsze badanie przeprowadzane jest tuż po porodzie w celu oceny adaptacji noworodka do życia pozamacicznego ...

Rola mężczyzny przy porodzie i po porodzie

Mężczyzna aktywnie uczestniczący w ciąży swojej partnerki pełni w związku bardzo ważną rolę. Czuwa nad ...

Ciąża przenoszona

Ciążą przenoszoną (przedłużoną) jest ciąża po skończonym 42 tygodniu lub w 294 dniu jej trwania. ...

Odchody połogowe

Występowanie odchodów połogowych, zwanych inaczej lochia, jest prawidłowym zjawiskiem, następującym po każdym porodzie, zarówno drogami ...

IUGR (wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu)

IUGR z ang. Intrauterine Growth Restriction, czyli wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu lub hipotrofia. O terminie ...

Urazy krocza i pochwy podczas porodu

W czasie porodu drogami natury często dochodzi do urazów okołoporodowych jakim jest uszkodzenie krocza oraz ...

Objawy zbliżającego się porodu

Przyczyny wystąpienia czynności porodowej nie są jeszcze dokładnie znane. Zależą one od harmonijnego współdziałania wielu ...

Jak wybrać szpital do porodu?

Wybierając szpital do porodu należy wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii. Przede wszystkim ma to ...

Lęk przed porodem – jak sobie radzić?

Tokofobia (toko - z greckiego poród, fobia - strach, lęk). inaczej zwana parturifobią, to patologiczny ...

Pielęgnacja piersi w okresie karmienia

Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt. Według WHO zalecanym okresem karmienia piersią jest pierwsze ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon