Ciąża mnoga a poród

Ciąża mnoga oznacza jednoczesny rozwój w jamie macicy dwóch lub większej liczby płodów. W zależności od liczby rozwijających się jednocześnie płodów, wyróżnia się ciążę bliźniaczą, trojaczą, czworaczą, itd.

Kiedy najczęściej występuje ciąża mnoga?

Częstość występowania ciąż mnogich uzależniona jest od wielu czynników:

 • rasa kobiety (rasa czarna – 2-4,5 %, rasa biała – 0,9-1,4 %, żółta – 0,3-0,4 %),
 • wiek matki powyżej 35 lat,
 • więcej niż trzy porody,
 • duża liczba odbywanych stosunków płciowych,
 • pora roku (najczęściej poczęcie w miesiącach letnich),
 • stosowanie preparatów stymulujących owulację.

Ciąża bliźniacza dwuzygotyczna lub dwujajowa powstaje wówczas, gdy dojdzie do zapłodnienia dwóch oddzielnych komórek jajowych przez dwa osobne plemniki.

Ciąża bliźniacza jednozygotyczna lub jednojajowa powstaje wtedy, gdy dojdzie do zapłodnienie pojedynczej komórki jajowej przez jeden plemnik, która następnie podzieli się na dwie identyczne genetycznie struktury embrionalne.

W ciążach bliźniaczych można wyróżnić trzy rodzaje łożysk:

 • pojedyncze łożysko,
 • dwa oddzielne łożyska,
 • łożyska podwójne ale złączone ze sobą.

W ciążach bliźniaczych można również wyróżnić trzy możliwe zestawy błon płodowych:

 • dwie kosmówki i dwie owodnie,
 • jedna kosmówka i dwie owodnie,
 • jedna kosmówka i jedna owodnia.

Na istnienie ciąży wielopłodowej wskazuje rozbieżność pomiędzy datą zatrzymania miesiączki a aktualną wielkością macicy. W rozpoznaniu ciąży wielopłodowej mają zastosowanie następujące metody diagnostyczne: badanie kliniczne, ultrasonografia, oznaczanie markerów biochemicznych.

Postępowanie w przypadku ciąży wielopłodowej

W ciążach wielopłodowych występują takie same powikłania jak w ciążach pojedynczych. Zwiększona jest jednak częstość ich występowania. Najczęstszym powikłaniem ciąży wielopłodowej jest jej przedwczesne zakończenie. Ponad 50 % bliźniąt rodzi się przed 37. tygodniem trwania ciąży. Odsetek ten jest jeszcze większy w przypadku równoczesnego rozwoju większej liczby płodów.

Prawidłowy nadzór nad ciążą wielopłodową oparty jest na trzech zasadniczych elementach:

 • wczesne rozpoznanie ciąży wielopłodowej (10-14 tydzień ciąży),
 • wczesna diagnostyka rodzaju błon owodniowych,
 • kontrolne wizyty w poradni dla ciężarnych w dzięki którym dojdzie do wykrycia potencjalnych nieprawidłowości w rozwoju ciąży.

Optymalny termin zakończenia ciąży mnogiej o niepowikłanym przebiegu nie został ściśle określony. Jednak im wcześniejszy poród, tym noworodki są bardziej niedojrzałe.

Rodzaj porodu a ciąża wielopłodowa

Położenie płodów względem siebie w jamie macicy stanowi jeden z istotnych czynników determinujących wybór drogi porodu. W ciążach bliźniaczych istnieją cztery możliwości położenia płodów względem siebie:

 • bliźniak A – położenie główkowe; bliźniak B – położenie główkowe,
 • bliźniak A – położenie główkowe; bliźniak B – położenie niegłówkowe,
 • bliźniak A – położenie niegłówkowe; bliźniak B – położenie główkowe,
 • bliźniak A – położenie niegłówkowe; bliźniak B – położenie niegłówkowe.

Najkorzystniejszą odmianą położenia obu płodów jest położenie główkowo/główkowe.

W ciąży bliźniaczej istnieją trzy możliwości przeprowadzenia porodu:

 • poród drogami natury,
 • cięcie cesarskie,
 • poród pochwowy pierwszego płodu z następowym wydobyciem drugiego płodu drogą cięcia cesarskiego.

Poród drogami natury przeprowadza się w przypadku, gdy płody mają położenie główkowo/główkowe lub główkowo/miednicowe ale tylko w przypadku, gdy:

 • masa ciała drugiego płodu jest mniejsza niż 3500 gramów,
 • pierwsze bliźnię jest większe od drugiego,
 • rodząca jest wieloródką,
 • na sali porodowej jest doświadczony zespół położniczo-neonatologiczny.

Cięcie cesarskie w ciąży mnogiej

Cięcie cesarskie przeprowadza się w przypadku:

1) wskazania bezwzględne:

 • pierwszy płód w położeniu niegłówkowym,
 • płód drugi większy od pierwszego o ponad 25%,
 • ciąża bliźniacza jednoowodniowa (cięcie cesarskie w 34 tygodniu ciąży),
 • bliźnięta nierozdzielone (cięcie cesarskie w 36 – 38 tygodniu ciąży sposobem klasycznym czyli podłużnym cięciem),
 • ciąża trojacza lub z jeszcze większą liczba płodów,
 • inne wskazania, takie jak w ciąży jednopłodowej np. łożysko przodujące;

2) wskazania względne:

 • ciąża bliźniacza jednokosmówkowa dwuowodniowa,
 • zespół „przetoczenia krwi pomiędzy płodami” (TTTS),
 • stan po przebytym cięciu cesarskim,
 • ciąża bliźniacza poniżej 32 tygodnia,
 • pierwiastka: płód pierwszy w położeniu główkowym, płód drugi w położeniu niegłówkowym,
 • zgon pierwszego płodu w III trymestrze ciąży (brak odpowiedniego przygotowani dróg rodnych dla porodu drugiego płodu);

3) wskazania nagłe:

 • jak w ciąży jednopłodowej,
 • zakleszczenia płodów w miednicy dużej (cięcie cesarskie sposobem klasycznym),
 • położenie miednicowe/miednicowe z urodzonymi na zewnątrz kończynami dolnymi obu płodów i zahamowaniem dalszego postępu porodu (nawet gdy oba płody są martwe).

Cięcie cesarskie na drugim płodzie po pochwowym porodzie pierwszego:

 • utrzymujące się położenie poprzeczne drugiego płodu,
 • niedotlenienie wewnątrzmaciczne drugiego płodu,
 • wypadnięcie pępowiny drugiego płodu,
 • przedwczesne oddzielenie łożyska,
 • przedłużająca się powyżej 60 minut przerwa pomiędzy porodami bliźniąt.
Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.3


Może cię

Rozwarcie szyjki macicy

W ciąży donoszonej rozwieranie szyjki macicy związane jest ściśle z jej dojrzewaniem. Oprócz dojrzałości szyjki ...

Wideo – Pielęgnacja jamy ustnej noworodka

Noworodek nie wymaga specjalnej pielęgnacji jamy ustnej. Mogą jednak pojawić się w niej pleśniawki, wywołane ...

Seks w czasie ciąży

W czasie ciąży kobieta odczuwa popęd seksualny, choć ulega on zmianom wraz z upływem czasu ...

Zgon płodu w łonie matki

Utrata dziecka to bardzo trudna chwila w życiu każdego rodzica. Mogą być różne przyczyny zgonów ...

Wideo – Ciąża mnoga

Prawdopodobieństwo ciąży mnogiej zwiększa się w czasie leczenia niepłodności o 20-40%. Pod wpływem hormonalnej stymulacji, ...

Amniotomia

Amniotomia, czyli sztuczne przebicie pęcherza płodowego podczas porodu jest jedną z najstarszych metod indukcji porodu, ...

Wielokrotne cięcia cesarskie

Cesarskie cięcie nie jest prostym, rutynowym zabiegiem, który kończy proces, jakim jest ciąża. Poród drogą ...

Ciąża bliźniacza

Przyszła mama, która nosi pod sercem więcej niż jedno dziecko, wymaga szczególnej opieki. W ciąży ...

Ciąża mnoga – ciąża wysokiego ryzyka?

Ciąża mnoga na pewno wiąże się z większą ilością zagrożeń niż ciąża pojedyncza. Jednak nie ...

Opieka nad ciążą mnogą

Ciążą mnogą, inaczej wielopłodową, nazywamy jednoczesny rozwój w jamie macicy co najmniej dwóch zarodków. W ...

Pęknięcie krocza podczas porodu

Pęknięcie krocza podczas porodu jest uszkodzeniem okolic intymnych kobiety, spowodowanym przez ucisk obniżającej się główki ...

Wideo – Ciąża mnoga – co może być przyczyną ciąży mnogiej?

Ciąża mnoga oznacza jednoczesny rozwój w jamie macicy dwóch lub większej liczby płodów. W zależności ...

Komentarze (0)