zarejestruj się zaloguj się

Lasery w kosmetologii

Tekst: lic. kosmetologii Patrycja Czechowicz
Lasery w kosmetologii
Źródło: Fotolia.com
Dodane: 14. lutego, 2014

Lasery kosmetyczne są wykorzystywane od ponad 20 lat i stanowią jedną z najbardziej efektywnych metod służących do poprawy wyglądu. Należą do nich m.in. lasery diodowe, które usuwają owłosienie w sposób trwały czy lasery frakcyjne, które stosowane są chociażby do usuwania zmarszczek.

SPIS TREŚCI:

  Lasery kosmetyczne - rodzaje

   

  Laser jest urządzeniem generującym wiązkę promieniowania elektromagnetycznego, z zakresu światła widzialnego, podczerwieni i ultrafioletu, wzmocnioną poprzez wykorzystanie zjawiska emisji wymuszonej. Wiązka światła laserowego charakteryzuje się przede wszystkim:

  • spójnością w czasie i przestrzeni,
  • monochromatycznością (składa się tylko z jednej długości fali),
  • równoległością,
  • intensywnością mocy i gęstości.

  Cechy te nadają światłu lasera niezrównaną moc świetlną, poprzez koncentrację fotonów w bardzo wąskiej przestrzeni. Stan skupienia ciał pełniących funkcję ośrodków aktywnych lasera jest podstawowym kryterium klasyfikacji laserów. Zgodnie z tym wyróżnia się:

  • lasery z ciałem stałym, w których wykorzystuje się matrycę krystaliczną, posiadającą ingrediencję jonów metali, pochłaniających i ponownie emitujących fotony. Należą do nich:
  • laser neodymowo-YAGowy (Nd-YAG), laser erbowo-YAGowy (Er-YAG), laser rubinowy, laser aleksandrytowy;
  • lasery z ciałem gazowym, w których kryształ został zastąpiony gazem, należą do nich:
  • laser argonowy, laser CO2, laser helowo-neonowy;
  • lasery płynne (barwnikowe), wykorzystują roztwory niektórych barwników ulegających fluorescencji albo też roztwory barwników nieulegających temu zjawisku, które są wzbudzane przez laser z ciałem stałym lub lampę błyskową. Należą do nich: laser barwnikowy ciągły i laser barwnikowy impulsowy;
  • lasery półprzewodnikowe (diodowe), są to diody o dużej wydajności, oparte na półprzewodniku.

  Innym sposobem klasyfikacji laserów jest ich sposób działania. Pod tym względem wyróżnia się lasery działające w sposób ciągły (emitują one promieniowanie o stałej mocy lub natężeniu w czasie) oraz lasery impulsowe (emitują powtarzalne impulsy światła). Działanie światła laserowego na tkankę w sposób ciągły jest łagodniejsze, natomiast bodźce impulsowe działają bardziej drażniąco.

  Pod względem mocy emitowanego promieniowania i długości fali, wyróżnia się natomiast:

  • lasery o dużej mocy > 500 mW,
  • lasery o średniej mocy do 500 mW,
  • lasery o małej mocy 1-6 mW.

   

  Wskazania do zabiegów laserowych

   

  Lasery dużej mocy (lasery twarde), zwane także laserowymi skalpelami, wykorzystywane są do przeprowadzania zabiegów inwazyjnych, wykonywanych głównie przez lekarzy lub po odbyciu odpowiednich szkoleń przez kosmetologów, często przy ścisłej współpracy z lekarzem. Oddziaływanie tych laserów na tkanki polega na przerywaniu ich ciągłości, koagulacji, odparowaniu (ablacji) czy spalaniu. Zabiegi z tymi laserami przynoszą najlepsze efekty terapeutyczne i są z powodzeniem stosowane zarówno w medycynie tradycyjnej, jak i w dermatologii, medycynie estetycznej czy kosmetologii. Do laserów twardych zalicza się m.in: laser argonowy, rubinowy, aleksandrytowy, neodymowy, erbowy, CO2. Ich zastosowanie w zabiegach natury estetycznej to m.in. depilacja, usuwanie zmian skórnych, tatuaży, znamion, fotoodmładzanie.

  Fotoodmładzanie jest zabiegiem,w którym wykorzystuje się silne światło o odpowiedniej długości fali. Efektem jego działania jest stymulacja fibroblastów do produkcji kolagenu oraz skracanie i przebudowa jego włókien, a także wzrost dotlenienia i odżywienia skóry. Skóra poddana temu zabiegowi staje się wyraźnie odmłodzona i zregenerowana, dzięki kompleksowej likwidacji objawów starzenia oraz różnego rodzaju zmian pigmentowych.

  Lasery małej mocy (lasery miękkie) i średniej mocy, zwane laserami biostymulącymi, są stosowane w dermatologii, kosmetologii i rehabilitacji. Służą one do wykonywania bezinwazyjnych zabiegów (bez przerywania ciągłości tkanek), poprzez wykorzystanie terapeutycznego działania światła laserowego i efektu biostymulacji tkanki. Należą do nich lasery helowo-neonowe i półprzewodnikowe. Są one m.in. stosowane do usuwania plam i przebarwień skóry, zmarszczek, w leczeniu łysienia, trądziku pospolitego, owrzodzeń, ran, blizn i zaburzeń rogowacenia skóry.

  Lasery diodowe wykorzystywane są w szczególności do trwałego usuwania owłosienia (tzw. epilacji) i zwalczania cellulitu. W przypadku epilacji wykorzystywane jest zjawisko wybiórczej fototermolizy. Konieczna w tej metodzie usuwania owłosienia jest obecność pigmentu we włosie będącym w stanie anagenu. Najlepsze efekty uzyskuje się u osób o jasnej karnacji i ciemnych włosach, ponieważ wiązka światła jest w mniejszym stopniu pochłaniana przez naskórek i rzadziej dochodzi do powstania zmian barwnikowych. U osób o wyższym fototypie, przed zabiegiem powinna zostać wykonana próba. W wyniku działania światła laserowego jedne włosy ulegają natychmiastowemu odparowaniu, inne, w wyniku cieplnego uszkodzenia, oddzielają się od skóry po kilku dniach. W leczeniu cellulitu wykorzystywane jest zjawisko fotoindukcji biologicznej, polegające na głębokiej penetracji tkanki, w wyniku czego stymulacji ulega proces oddychania i dotlenienie komórek, adsorpcja płynów i toksyn z tkanki łącznej, uzyskuje się działanie przeciwobrzękowe.

  Nowością na rynku kosmetycznym stały się lasery frakcyjne oraz urządzenia IPL. Laser frakcyjny (Fraxel) jest to laser najnowszej generacji, który w porównaniu do laserów tradycyjnych, pozwala na przeprowadzenie zabiegu w sposób bezpieczniejszy, ze zminimalizowanym ryzykiem wystąpienia skutków ubocznych, skróconym czasem gojenia oraz krótszą terapią, a wszystko to z zachowaniem doskonałych rezultatów. Działanie tego lasera polega na tym, iż emitowane przez niego promieniowanie naświetla skórę wybiórczo, a nie jak w przypadku metod konwencjonalnych, całą jej powierzchnię. Jest to możliwie dzięki zastosowaniu głowicy skanującej, która rozrzuca równomiernie po skórze strumień impulsów mikroskopijnej średnicy. W ten sposób powstają na skórze mikrouszkodzenia termiczne w formie kanalików, poprzez które promieniowanie sięga głęboko i precyzyjnie penetruje komórki tkanki podskórnej jak również skóry właściwej. Impulsy wnikają w skórę we właściwej sekwencji (głębokości i odległości), tak aby skutecznie pobudzić ją do regeneracji, jednocześnie nie doprowadzając do poparzenia tkanki. Dzięki temu, że uszkodzenia te są otoczone przez zdrową skórę, znacząco zmniejsza się okres rekonwalescencji oraz zminimalizowane zostaje ryzyko wystąpienia powikłań. Lasery frakcyjne stosowane są przede wszystkim do:

  • redukcji zmarszczek,
  • redukcji drobnych naczynek,
  • redukcji plam i przebarwień,
  • usuwania różnego rodzaju blizn,
  • usuwania rozstępów,
  • w przypadku objawów fotostarzenia
  • w przypadku wiotkiej i cienkiej skóry.

  IPL (intensywne pulsacyjne źródło światła) jest to urządzenie, które właściwie laserem nie jest, emituje bowiem szerokie spektrum niespójnych fal świetlnych, które w związku z ich różną długością są absorbowane przez poszczególne chromofory, występujące w tkankach, tj. melanina czy hemoglobina. W wyniku tego tkanki te ulegają uszkodzeniu (zjawisko fototermolizy) bez ryzyka uszkodzenia sąsiadujących struktur tkankowych. Jest to ponadto jedyne urządzenie pozwalające kosmetologom czy kosmetyczkom na przeprowadzanie zabiegów zamykania rozszerzonych naczynek, znajdujących się tuż pod powierzchnią skóry. Zabiegi IPL wykonywane są głównie w celu:

  • trwałego usuwania owłosienia,
  • usuwania naczynek i zaczerwienienia skóry,
  • zwężenia porów i ujść gruczołów łojowych,
  • odmładzania skóry twarzy, szyi, dekoltu i dłoni,
  • zwalczania pierwszych objawów starzenia.

   

  Technika wykonywania zabiegów

   

  Światło lasera oddziałuje na tkanki wywołując następujące efekty:

  • fotochemiczne - polegające na rozkładzie i usunięciu tkanki w miejscu oddziaływania krótkich impulsów o dużej gęstości mocy, jednocześnie nie doprowadzając do termicznego uszkodzenia tkanek sąsiadujących;
  • fototermiczne - promieniowanie zaabsorbowane przez tkankę prowadzi do jej nagrzania, denaturacji i odparowania;
  • fotojonizujące - w tkance poddawanej promieniowaniu dochodzi do jonizacji cząsteczek, na skutek tego powstaje plazma, silnie absorbująca promieniowanie. Plazma ulega rozprzestrzenianiu, powodując powstanie uderzeniowej fali akustycznej, w wyniku tego dochodzi do zniszczenia tkanki, zjawisko to ma charakter eksplozji;
  • biostymulacyjne - wywołane działaniem urządzeń małej mocy. Stymulacji ulega przepływ elektronów w łańcuchu oddechowym oraz dochodzi do nagromadzenia ATP. Towarzyszą temu następujące zjawiska: odbicie, rozproszenie, transmisja oraz częściowa lub całkowita absorpcja wiązki promieniowania.

  W zależności od rodzaju zabiegu i pożądanych efektów terapeutycznych, należy dobrać odpowiednią długość fali promieniowania, gdyż poszczególne jej długości penetrują na różnych głębokościach tkanki, a co za tym idzie - oddziałują na odmienne jej struktury. Podobnie jest z mocą lasera, im jest ona większa, tym głębiej dojdzie wiązka promieniowania. Ponadto zastosowanie większej mocy skraca czas aplikacji dawki terapeutycznej promieniowania.

  Technika wykonywania zabiegu z użyciem lasera może być bezkontaktowa (sonda nie dotyka powierzchni skóry) lub kontaktowa (sonda styka się z tkanką) oraz, w zależności od naświetlanego obszaru tkanki, punktowa lub powierzchniowa (tzw. skanowanie).

  W przypadku techniki bezkontaktowej naświetlanie tkanki odbywa się z pewnej odległości, co zapewnia warunki aseptyczne podczas zabiegu i uniemożliwia przenoszenie chorobotwórczych drobnoustrojów. Jest to szczególnie ważne w przypadku zabiegów wykonywanych na zakażonych ranach, odleżynach czy owrzodzeniach. Minusem tej metody jest jednak fakt, iż blisko połowa promieniowania ulega odbiciu od powierzchni tkanki i rozproszeniu. Wymaga to odpowiedniego zwiększenia dawki leczniczej promieniowania.

  Technika kontaktowa natomiast wymaga dezynfekcji powierzchni sondy, jak i obszaru tkanki poddawanemu naświetlaniu i zapewnia całkowite wniknięcie promieniowania w jej głąb.

  Skuteczność laseroterapii głównie zależy od tego czy wielkości energii dostarczanej, absorbowanej i transmitowanej jest na tyle duża, by wywołać zamierzony efekt terapeutyczny. Dawka energii powinna być dobrana odpowiednio do wieku, fototypu, rodzaju schorzenia, głębokości położenia tkanek naświetlanych, rodzaju i stopnia ich uszkodzenia, przebiegu schorzenia oraz jego objawów. Naświetlanie odbywa się na ściśle określonym obszarze tkanki, w wybranych punktach. Laseroterapia może być również wykorzystana w terapii skojarzonej, w połączeniu z innymi zabiegami lub farmakoterapią.

  W wyniku naświetlania skóry mogą pojawić się:

  • obrzęk, zaczerwienienie i uczucie pieczenia skóry poddawanej zabiegowi, objawy te ustępują w ciągu doby;
  • niewielkie strupki, w miejscach występowania naczyń powierzchownych, objawy te ustępują po ok. 4 dniach;
  • odbarwienia, w przypadku poddania zabiegowi skóry ze świeżą opalenizną, utrzymują się one do kilkunastu tygodni.

  Po zabiegach laseroterapii należy unikać promieniowania UV (słońce, solarium), stosowania kosmetyków i makijażu. Zaleca się jedynie stosowanie kremów i maści polecanych po tego typu zabiegach.

  Przeciwwskazania do laseroterapii to m.in.:

  • choroby nowotworowe,
  • stosowanie leków światłouczulających,
  • zakaźne zmiany skórne,
  • ciąża,
  • menstruacja,
  • nadwrażliwość na światło,
  • świeża opalenizna.

  Ostateczny efekt zabiegów z wykorzystaniem laserów zależy także od postępowania pozabiegowego, na które składają się m.in.: stosowanie odpowiednich preparatów, zrezygnowanie z używek, tj. alkohol, papierosy, zwiększenie aktywności, zwłaszcza na świeżym powietrzu, unikanie nadmiernej mimiki.

  Autor: lic. kosmetologii Patrycja Czechowicz

  Newsletter

  Chcesz otrzymywać informacje
  o nowych artykułach i produktach?

  Facebook_icon    GooglePlus_icon    YouTube_icon    twitter_icon

  Copyright © 2012-2017 Wylecz.to All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone

  Treści z serwisu wylecz.to mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.  

  Zamknij ten komunikat

  Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

  Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.