zarejestruj się zaloguj się

Regulamin forum


1.       Definicje:

a)         Serwis – serwis internetowy Wylecz.to znajdujący się w pod adresem internetowym www.wylecz.to, stanowiący platformę internetową będącą własnością HF Media Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, na którą składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników;

b)         Administrator – właściciel Serwisu Wylecz.to oraz funkcjonującego w ramach niego Forum, którym jest HF Media Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (93-036) przy ul. ks. Piotra Skargi 12

c)         Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu;

d)         Nick – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji w Serwisie;

 

2.       Przedmiotem usługi jest udostępnianie zarejestrowanym Użytkownikom możliwości umieszczania komentarzy na internetowym Forum serwisu Wylecz.to (zwane dalej „Forum”).

 

3.       Korzystanie przez Użytkowników z Forum jest bezpłatne.

 

4.       Rejestracja konta następuje poprzez:

a)       wyrażenie przez Użytkownika zgody na związanie się postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz złożenie przez Użytkownika oświadczenia o zapoznaniu się z zawartymi w nich informacjami, poprzez zaznaczenie właściwych pól wyboru na stronie Forum

b)       wprowadzenie następujących danych Użytkownika do formularza umieszczonego w Forum:

a.       nazwy użytkownika Forum (Nick)

b.       adresu poczty elektronicznej,

c.       hasła.

c)       udzielenie Administratorowi zgody na przetwarzanie przekazanych w związku z rejestracją konta danych osobowych w trybie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, oraz na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz), wyrażonych w formie odrębnych oświadczeń woli złożonych poprzez zaznaczenie właściwych pól wyboru na stronie Forum

d)       aktywację konta Użytkownika niezwłocznie po wyrażeniu powyższych zgód i przekazaniu wymaganych danych.    

 

5.       Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, którejkolwiek z jego funkcjonalności lub którejkolwiek z usług do innych celów niż korzystanie z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, jakim jest komentowanie, zamieszczanie opinii i omawianie kwestii dotyczących problematyki zdrowotnej, zwłaszcza zaś do celów sprzecznych z charakterem tematyki Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

a)       rozpowszechnianie treści pornograficznych;

b)       uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;

c)       rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej;

d)       podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;

e)       publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, zasady etyki, treści obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób

f)        dyskryminowanie z jakiegokolwiek powodu, w tym rasy, pochodzenia etnicznego, przekonań politycznych, wyznania, płci.

 

6.       Umieszczając w Serwisie informacje, wpisy bądź inne treści Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał:

a)       materiałów chronionych prawem autorskim lub prawami pokrewnymi, które nie są jego własnością lub do których nie posiada uprawnienia do rozpowszechniania,

b)       treści wulgarnych, pornograficznych, niezgodnych z prawem, naruszających dobra osobiste i uczucia osób trzecich

c)       wpisów nieetycznych propagujących przemoc, dyskryminację,

d)       wpisów napastliwych, obraźliwych, zniesławiających, kompromitujących

e)       nieprawdziwych treści

f)        linków do konkurencyjnych serwisów, w celach ich reklamowy lub promocji,

 

7.       Zabronione jest tworzenie tzw. "listów-łańcuszków" lub piramid finansowych oraz podszywanie się pod inne osoby i wykorzystywanie wizerunku innej osoby

 

8.       Zabronione jest umieszczanie przez Użytkownika na Forum treści reklamowych, promowanie wizerunku osoby prowadzącej działalność zarobkową w związku z taką działalnością oraz prowadzenie działalności zarobkowej przy użyciu Forum bez wyraźnego pisemnego upoważnienia Administratora.

 

9.       Administratorowi przysługuje prawo usuwania naruszeń niezgodnych z niniejszym Regulaminem, jak również odebrania Użytkownikowi dostępu do wszystkich bądź niektórych funkcjonalności Serwisu.

 

10.   W przypadku usunięcia treści komentarza na Forum, Administartor jest także uprawniony do usunięcia wszelkich odpowiedzi na dany komentarz, niezależnie od ich zawartości.

 

11.   Użytkownik zamieszczający na stronach Serwisu materiały i informacje będące utworem w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych oświadcza, że są one jego autorstwa lub że posiada uprawnienie do ich rozpowszechniania oraz że:

a)       nie zawierają one żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność wydawcy Serwisu,

b)       przysługują mu uprawnienia do ich dysponowania oraz rozpowszechniania (w tym w szczególności wizerunkiem, dźwiękiem, sloganami, znakami towarowymi, pseudonimem, wszelkimi danymi i informacjami,

c)       są one zgodne z prawem, nie obrażają innych osób, nie są chronione prawem lub innym zobowiązaniem.

 

12.   Użytkownik zamieszczając wpisy w Serwisie Wylecz.to, zobowiązuje się przestrzegać następujących zasad:

a)       pisania w sposób czytelny i zwięzły,

b)       przejrzenia zawartości postów zanim założy nowy wątek w celu niepowielania tego samego pytania,

c)       tylko osoby oznaczone w Serwisie jako SPECJALISTA mogą się podawać za lekarzy i specjalistów.

d)       zakazu używania wulgaryzmów

e)       zakazu ataków personalnych oraz zamieszczania wpisów mogących doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia innego Użytkownika.

 

13.   Użytkownik wyraża zgodę, aby Administrator dokonywał zmian w utworach Użytkownika wynikających z uwarunkowań techniczno-redakcyjnych Serwisu.

 

14.   Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia prawa, bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności wynikające z podania nieprawdziwych informacji lub danych osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, jak również związanych z naruszeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu.

 

15.   Zamieszczane przez Użytkownika informacje i materiały są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej oraz rozpowszechniane w ramach Serwisu. Mogą być one również dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co wyraża zgodę.

 

16.   Administratornie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść materiałów (w tym wypowiedzi na czacie i na forum, komentarzy oraz zdjęć i ich opisów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu i dodanych przez nich linków). Administrator zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do określonych materiałów i ich usuwania, w szczególności jeżeli treść lub charakter wypowiedzi na czacie i na forum, galeriach i komentarzach jest bezprawny lub niezgodny z zasadami współżycia społecznego, wulgarny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, łamiący prawo, w tym nawołujący lub ukazujący przemoc, nienawiść rasową, wyznaniową, etniczną, propagującą treści faszystowskie, nazistowskie i inne zakazane. Administrator powiadomi Użytkownika Serwisu o usunięciu zamieszczonych przez niego materiałów.

 

17.   Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zastosowanie się Użytkowników do treści porad innych Użytkowników Forum z zakresu diagnostyki chorób, stosowania leków, podejmowania leczenia. Użytkownik czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność.Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznej, zawartych na Forum należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych na Forum.Udzielane przez Użytkowników informacje i/lub porady z uwagi na ich świadczenie przez internet nie mogą zastąpić wizyty lekarskiej, podczas której prowadzona jest dokumentacja lekarska, przeprowadzane jest badanie lekarskie, szczegółowy wywiad z pacjentem i dokonywana pełna diagnostyka.

 

18.   W zakresie, w jakim jest to zgodne z obowiązującymi przepisy prawa oraz w celu zapewnienia zgodności z Regulaminem każdorazowe umieszczenie przez Użytkownika komentarza lub innej treści na Forum należy rozumieć jako zawarcie przez Użytkownika i Administratora umowy obejmującej udzielenie Administratorowi przez Użytkownika nieodpłatnej licencji do korzystania w okresie 10 lat z przekazanej przez Użytkownika treści na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wykonywania wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w zakresie niezbędnym do opublikowania komentarza na Forum oraz zapewnienia zgodności treści z Regulaminem; każdorazowe przyjęcie uprawnień przez Administratora może nastąpić w sposób dorozumiany.

 

19.   Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści wpisów zamieszczanych przez Usługobiorców w Serwisie.

 

20.   Każdy Użytkownik Forum ma prawo zgłosić Administratorowi naruszenie niniejszego Regulamin na adres: kontakt@wylecz.to.

Copyright © 2012-2018 Wylecz.to All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone

Treści z serwisu wylecz.to mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.  

Zamknij ten komunikat

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.