zarejestruj się zaloguj się

Nabyte wady serca

Tekst: lek. Dawid Lisiecki
Nabyte wady serca
Źródło: Fotolia.com
Dodane: 01. sierpnia, 2013

Wady serca nabyte są najczęściej wadami zastawkowymi, natomiast wady wrodzone dotyczą zwykle innych struktur. Do najczęściej występujących nabytych wad serca należy zaliczyć: niedomykalność zastawki mitralnej, zwężenie zastawki mitralnej, niedomykalność zastawki aortalnej, zwężenie zastawki aortalnej oraz bardzo rzadko występującą niedomykalność lub zwężenie zastawki trójdzielnej.

lek. Dawid Lisiecki
AUTOR
SPIS TREŚCI:

  Najczęstsze nabyte wady serca

   

  Wada serca to wrodzona lub nabyta nieprawidłowość budowy anatomicznej serca mogąca dotyczyć zastawek lub innych jego struktur. Wady nabyte serca są najczęściej wadami zastawkowymi, natomiast wady wrodzone dotyczą zwykle innych struktur (rzadko samych zastawek). Do najczęściej występujących nabytych wad serca należy zaliczyć:

  • niedomykalność zastawki mitralnej (nazywanej również dwudzielną),
  • zwężenie zastawki mitralnej,
  • niedomykalność zastawki aortalnej,
  • zwężenie zastawki aortalnej,
  • niedomykalność lub zwężenie zastawki trójdzielnej - bardzo rzadko występujące.

  Do przyczyn powstawania nabytych wad serca można zaliczyć: chorobę reumatyczną, bakteryjne zapalenia wsierdzia, zapalenie wsierdzia w przebiegu tocznia rumieniowatego, idiopatyczne wapnienie pierścienia ścięgnistego zastawek, a także dysfunkcje mięśni brodawkowatych powstające np. w przebiegu zawału serca.

   

  Czynność serca

   

  Serce człowieka można podzielić na dwie połowy, których praca wymusza obieg krwi w naczyniach krwionośnych. Prawa połowa serca pompuje krew do tzw. małego obiegu, czyli do naczyń tętniczych znajdujących się w płucach, gdzie następuje jej utlenowanie. Następnie naczyniami żylnymi krew z płuc wraca do lewego przedsionka. Lewa połowa serca z kolei, wpompowuje krew do tzw. dużego obiegu, czyli do naczyń unaczyniających: kończyny, narządy wewnętrzne w tym mózg i serce. Krew po oddaniu tlenu i substancji odżywczych komórkom budującym wyżej wymienione narządy, wraca do prawego przedsionka zamykając w ten sposób obieg krwi. Powyżej opisane zjawisko nazywane jest cyklem pracy serca, który składa się z dwóch podstawowych faz:

  • fazy rozkurczu – w której krew biernie napływa do przedsionków, a następnie przez otwarte zastawki przedsionkowo-komorowe (mitralną i trójdzielną) dociera do komór. Zastawki półksiężycowate (a więc te znajdujące się w naczyniach wyprowadzających krew z serca - aorcie i pniu płucnym) są w tym momencie zamknięte. Potem następuje skurcz przedsionków, który maksymalnie dopełnia komory krwią;
  • fazy skurczu – po wypełnieniu komór krwią następuje ich skurcz, w tym czasie zastawki przedsionkowo-komorowe (mitralna i trójdzielna) zamykają się, co manifestuje się tzw. I tonem serca. Krew zamknięta w komorach (zarówno od strony przedsionków jak i od strony naczyń wyprowadzających krew z serca) jest ściskana przez kurczącą się mięśniówkę serca, co powoduje znaczny wzrost ciśnienia wewnątrz komory. W momencie, gdy ciśnienie w komorach przewyższy ciśnienie panujące w tętnicach wyprowadzających krew z serca, następuje otwarcie zastawek półksiężycowatych i wyrzut krwi z serca na obwód. Po tej czynności mięsień serca ulega rozluźnieniu, ciśnienia krwi w komorach spada, co wywołuje zamknięcie zastawek półksiężycowatych manifestujące się tzw. II tonem serca- po nim następuje rozpoczęcie kolejnego cyklu pracy serca.

  Uszkodzenie zastawek w nabytych wadach serca powoduje powstanie zwężenia odpowiedniego ujścia przedsionkowo-komorowego/ tętniczego lub niedomykalność którejś z zastawek  (bywają sytuacje, w których równocześnie pojawia się zwężenie i niedomykalność tej samej zastawki lub dwóch różnych). W zależności od rodzaju uszkodzonej zastawki dochodzi do zaburzeń hemodynamicznych na odpowiednim etapie cyklu pracy serca. Najczęściej procesowi patologicznemu ulega zastawka dwudzielna i zastawka aorty – czyli zastawki „lewego serca”, a najrzadziej zastawki „ prawego serca”, do których zaliczamy zastawkę trójdzielną i zastawkę pnia płucnego. Obok nabytych wad serca, które są następstwem organicznego/ strukturalnego uszkodzenia zastawek, występują również wady niedomykalności powstające wtórnie do powiększenia rozmiarów komór serca a w konsekwencji tego rozciągnięcia pierścienia zastawkowego odpowiedniej zastawki.

   

  Zastawka mitralna - wady

   

  Zastawka dwudzielna, czyli mitralna, położona jest pomiędzy lewym przedsionkiem i lewą komorą serca. Następstwem jej uszkodzenia może być zwężenie lub niedomykalność- co więcej obie wady mogą ze sobą współistnieć.

   

  Zwężenie zastawki mitralnej

   

  Zwężenie zastawki mitralnej - nazywane również stenozą mitralną, powoduje utrudnienie przepływu krwi przez lewe ujście przedsionkowo-komorowe, wskutek czego krew zalega w lewym przedsionku (tym samym rozciągając go), następnie w żyłach płucnych oraz w naczyniach włosowatych płuc. Sytuacja taka doprowadza do gromadzenia się nadmiaru płynu w pęcherzykach płucnych i do powstania obrzęk płuc. Długotrwały obrzęk płuc powoduje wzrost ciśnienia w tętnicy płucnej, który wywołuje konieczność dodatkowej pracy prawej komory serca, jaka musi być wykonana by pokonać zwiększone ciśnienie we wspomnianym wcześniej naczyniu wyprowadzającym krew z serca. Dopro­wadza to do przerostu a później niewydolności prawej komory. Głównym objawem zwężenia zastawki mitralnej jest duszność, początkowo występu­jąca tylko w czasie wzmożonego wysiłku fizycznego - jednak w miarę rozwoju choroby coraz mniejsze wysiłki potrafią już ją wywołać. Często wadzie tej towarzy­szy również kaszel, czasem z krwiopluciem. W sytuacji, w której do stenozy mitralnej dołączy się niewydolność prawej komory serca, może dochodzić do powiększenia się wątroby i występowania obrzęków obwodowych.

   

  Niedomykalność mitralna

   

  Niedomykalność zastawki dwudzielnej (niedomy­kalność mitralna) - cechą charakterystyczną tej wady jest cofanie się w czasie skurczu lewej komory, strumienia krwi ze skurczonej lewej komory do lewego przedsionka, co powoduje jego znaczne po­większenie, a także wzrost ciśnienia w naczyniach płucnych, czego konsekwencją jest przekrwienie i obrzęk płuc. Podstawowym objawem choroby jest zła tolerancja wysiłku z towarzyszącą jej dusznością – w zaawansowanej jej postaci, w której dochodzi do niewydolności prawej komory, dodatkowo wystąpić może powiększony obwód brzucha oraz obwodowe obrzęki np. kończyn dolnych.

   

  Zastawka aortalna - wady

   

  Zwężenie lewego ujścia tęt­niczego

   

  Zwężenie lewego ujścia tęt­niczego (zwężenie zastawki tętnicy głównej-aortalnej) - zastawka aortalna, znajduje się w lewym ujś­ciu tętniczym i oddziela lewą komorę od aorty. Zwężona zastawka aortalna stawia zwiększony opór krwi wypływającej z lewej komory do aorty, powodując tym samym wzrost ciśnienia w lewej ko­morze. Lewa komora z uwagi na wykonywanie zwiększonej pracy, mającej na celu pokonanie oporu stawianego przez zwężoną zastawkę aortalną, przerasta - zazwyczaj proces ten postępuje powoli, dlatego początkowo przebieg choroby może być bezobjawowy. Do objawów mogących wskazywać na stenozę aortalną można zaliczyć bóle w klatce piersiowej umiejscowione za mostkiem (najczęściej pojawiające się w trakcie wysiłku fizycznego), omdlenia, duszność wysiłkowa a także zabu­rzenia rytmu serca.

   

  Niedomykalność zastawki tętnicy głównej

   

  Niedomykalność zastawki tętnicy głównej (aor­talnej) - wada ta polega na cofaniu się część krwi wyrzucanej z lewej ko­mory do aorty z powrotem z aorty do lewej komory (ma to miejsce w fazie rozkurczu serca). Następ­stwem tej wady jest powiększenie i przerost lewej komory. Podobnie jak w zwę­żeniu zastawki aortalnej, przebieg choroby może być długo bezobjawowy. Później jednak występują bóle w klatce piersiowej, duszność wysiłkowa, a także nadmier­ne tętnienie tętnic szyjnych. Charakte­rystyczna dla tej wady jest zwiększona w trakcie jednego pomiaru różnica wartości pomiędzy ciśnieniem skurczowym i rozkurczowego.

   

  Zastawki trójdzielna - wady

   

  Niedomykalność zastawki trójdzielnej

   

  Niedomykalność zastawki trójdzielnej – najczęściej wada ta powstaje w wyniku powiększenia wymiarów prawej komory. W jej przebiegu dochodzi do cofania się, w czasie skurczu komór, krwi z prawej komory do prawego przedsionka. Objawem towarzyszącym tej wadzie jest: duszność wysiłkowa, ból brzucha oraz uczucie pełności a także powiększenie wątroby oraz wodobrzusze.

   

  Złożone nabyte wady serca

   

  W przypadku współistnienia zwężenia i niedomykalności jednej z zastawek, mamy do czynienia ze złożoną wadą, natomiast gdy jednocześnie występują wady co najmniej dwóch zastawek, to ten stan określa się jako wadę dwuzastawkową.

   

  Leczenie wad serca

   

  Zastawkowe wady serca najczęściej leczy się za pomocą metod chirurgicznych. Operacja ma na celu przywrócenia: fizjologicznego przepływu krwi w obrębie serca a także prawidłowych warunków hemodynamicznych. W trakcie interwencji chirurgicznych w przypadku wad zastawkowych dokonuje się próby naprawy uszkodzonej zastawki lub wszczepiane są biologiczne/sztuczne zastawki serca. Niekiedy u odpowiednio wyselekcjonowanych pacjentów można zastosować zabiegi przezskórnej korekcji wad.

  Autor: lek. Dawid Lisiecki
  Tagi: wady serca
  Znaleziono: 1 wyników

  Powiązane filmy

  Znaleziono: 1 wyników
  Wyświetlaj: 10 20 wyników

  Newsletter

  Chcesz otrzymywać informacje
  o nowych artykułach i produktach?

  Facebook_icon    GooglePlus_icon    YouTube_icon    twitter_icon

  Copyright © 2012-2018 Wylecz.to All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone

  Treści z serwisu wylecz.to mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.  

  Zamknij ten komunikat

  Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

  Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.