zarejestruj się zaloguj się

Reumatoidalne zapalenie stawów – objawy

Tekst: lek. Rafał Drobot
Reumatoidalne zapalenie stawów – objawy
Źródło: Fotolia.com
Dodane: 22. listopada, 2017

Objawy reumatoidalnego zapalenia stawów obejmują różne układy. We wczesnym stadium choroby występują m.in. bóle mięśni czy stany podgorączkowe. Początek jest najczęściej przewlekły. Głównym objawem RZS jest zapalenie stawów, czasem w postaci gośćca. U chorego występują: obrzęk i ból stawów, guzki reumatoidalne, zaniki mięśni. Mogą pojawić się także objawy oczne, neurologiczne i sercowe. 
 

lek. Rafał Drobot
AUTOR
SPIS TREŚCI:

  Reumatoidalne zapalenie stawów – objawy ogólnoustrojowe

   

  Do ogólnoustrojowych objawów reumatoidalnego zapalenia stawów (skrót – RZS) możemy zaliczyć:

  • niewielką utratę masy ciała,
  • utrzymujące się stany podgorączkowe,
  • bóle mięśni,
  • przewlekłe uczucie zmęczenia,
  • brak łaknienia i apetytu.

  Opisane dolegliwości można uznać za wczesne objawy reumatoidalnego zapalenia stawów, najwyraźniej odczuwane przez pacjentów na początku choroby.

   

  Reumatoidalne zapalenie stawów – zmiany w układzie ruchu

   

  Dynamika rozwoju RZS

   

  Dynamika rozwoju reumatoidalnego zapalenia stawów może być zróżnicowana, mianowicie:

  • u około 60 proc. pacjentów obserwuje się przewlekły początek RZS, z rozwojem pierwszych objawów w ciągu kilku tygodni,
  • u około 25 proc. pacjentów obserwuje się podostry początek choroby, z rozwojem pierwszych objawów w ciągu kilkunastu dni oraz z dość wyraźnymi objawami ogólnoustrojowymi,
  • u około 15 proc. pacjentów obserwuje się ostry początek choroby, z rozwojem pierwszych objawów zapalenia stawów ciągu kilku dni – w tym wypadku zajęcie stawów może nie być symetryczne.

   

  Lokalizacja zmian w układzie ruchu

   

  Głównym objawem reumatoidalnego zapalenia stawów ze strony układu ruchu jest zapalenie stawów, najczęściej symetryczne. Zmiany chorobowe mogą dotyczyć różnych okolic anatomicznych, w zależności od czasu trwania schorzenia:

  • we wczesnym stadium reumatoidalnego zapalenia stawów objawy związane są z zajęciem stawów nadgarstkowych, palców, kolanowych i stóp,
  • w późniejszym okresie choroby zajęte zostają stawy barkowe, łokciowe i biodrowe.

  W typowym przebiegu RZS stawy kończyny górnej są zajęte znacznie częściej niż stawy kończyny dolnej. Stawami zajętymi w pierwszej kolejności są:

  • stawy międzypaliczkowe bliższe (stawy międzypaliczkowe dalsze nie są zajęte),
  • stawy śródręczno-paliczkowe,
  • stawy śródstopno-paliczkowe.

  Nietypowy początek choroby objawia się zapaleniem jednego stawu lub krótkotrwałym napadowym często wędrującym zapaleniem stawów (jest to tzw. gościec palindromiczny).

   

  Charakterystyka zmian w układzie ruchu

   

  We wczesnym okresie RZS zapaleniu stawów często towarzyszy zapalenie kaletek maziowych i pochewek ścięgnistych, a także zmiany w więzadłach i ścięgnach, co skutkuje uszkodzeniem całego aparatu ruchu. Ponadto, stwierdza się:

  • ból stawów podczas ucisku,
  • obrzęk stawów oraz tkanek okołostawowych,
  • wysięk w stawach,
  • niewielkiego stopnia wzrost ucieplenia okolicy stawów.

  W rozwiniętej chorobie objawami charakterystycznymi są:

  • ból i obrzęk symetrycznych stawów rąk i stóp, rzadziej dużych stawów (np. barkowych, kolanowych),
  • tzw. sztywność poranna zwykle trwająca ponad jedną godzinę, wywołana gromadzeniem się płynu obrzękowego w zmienionych zapalnie tkankach w czasie snu.

  Poniżej zostaną krótko scharakteryzowane wczesne i późne zmiany w obrębie poszczególnych stawów w przebiegu RZS:

  • stawy rąk – w objawy RZS we wczesnym stadium to wrzecionowaty obrzęk stawów międzypaliczkowych bliższych i śródręczno-paliczkowych, zanik mięśni międzykostnych i glistowatych oraz rumień dłoniowy; w późniejszym okresie choroby dochodzi do deformacji stawowych, takich jak:
   • ulnaryzacja palców rąk – czyli odchylenie łokciowe palców rąk,
   • podwichnięcie dłoniowe paliczków,
   • palce w kształcie szyi łabędziej – przykurcz zgięciowy w stawach międzypaliczkowych dalszych i przeprost w stawach międzypaliczkowych bliższych,
   • palce butonierkowate – trwały przykurcz zgięciowy w stawie międzypaliczkowym bliższym,
   • palce teleskopowe – znaczne skrócenie paliczków palców rąk wskutek resorpcji chrząstki i kości,
   • palce zatrzaskujące – guzki reumatoidalne w ścięgnach zginaczy i prostowników palców,
   • usztywnienie nadgarstka;
  • stawy łokciowe – najpierw ból łokci i ograniczenie wyprostu, potem trwały przykurcz zgięciowy;
  • stawy barkowe – ból i ograniczenie ruchomości, obrzęk stawu, podwichnięcie stawów;
  • stawy śródstopno-paliczkowe – początkowo bolesność uciskowa, następnie deformacje palców stóp podobne jak w przypadku rąk;
  • stawy skokowe – zajęte w ciężkiej i postępującej postaci RZS; występuje obrzęk okolicy stawu oraz może dochodzić do niestabilności w stawie skokowym dolnym i ustawienia stopy w odwróceniu; zmiany w ścięgnie Achillesa w postaci guzków reumatoidalnych mogą powodować ból przy chodzeniu lub zerwanie tego ścięgna;
  • stawy kolanowe – ból i obrzęk stawu często poprzedzają zanik mięśnia czworogłowego uda; obecny jest wysięk w stawie kolanowym (dający objaw balotowania rzepki) mogący w przypadku wzrostu ciśnienia w jamie stawowej prowadzić do powstania torbieli Beckera w okolicy podkolanowej; może dojść do pęknięcia torebki stawowej i przenikania płynu do tkanek podudzia, co powoduje jego znaczny obrzęk, przykurcz w stawie kolanowym oraz dolegliwości bólowe;
  • stawy biodrowe – wczesnym objawem RZS jest ograniczenie ruchomości, głównie rotacji wewnętrznej, później występuje ból w pachwinach oraz narastające trudności w chodzeniu, a wysięk w stawie biodrowym powoduje ustawienie kończyny dolnej w zgięciu i rotacji zewnętrznej;
  • stawy kręgosłupa – zmiany w odcinku szyjnym kręgosłupa występują u większości chorych i mogą obejmować wiele stawów; polegają one na podwichnięciach, mikrozłamaniach, destrukcji chrząstki krążka międzykręgowego i jego wypadnięciu; do najczęstszych objawów należą bóle odcinka szyjnego kręgosłupa oraz ograniczenie ruchomości; groźne jest podwichnięcie w stawie szczytowo-obrotowym, które objawia się bólem promieniującym do potylicy i parestezjami (mrowieniami) w obrębie obręczy barkowej i kończyn górnych.

   

  Reumatoidalne zapalenie stawów – objawy pozastawowe

   

  Aktualnie szacuje się, że u niespełna połowy chorych na reumatoidalne zapalenie stawów mogą występować objawy pozastawowe. Co więcej, u co trzeciego pacjenta z objawami pozastawowymi mają one poważny charakter. Jako regułę można przyjąć, że pojawiają się one u osób u których występują wysokie miana markerów immunologicznych RZS, tj:

  • czynnika reumatoidalnego,
  • przeciwciał anty-CCP.

   

  Guzki reumatoidalne

   

  Guzki reumatoidalne występują u co czwartego pacjenta chorego na RZS. Zwykle pojawiają się na strukturach okołostawowych, powierzchniach wyprostnych lub innych okolicach poddawanych mechanicznemu uciskowi. Mogą jednak wystąpić w innych miejscach, w tym na opłucnej czy oponach mózgowych. Do częstych lokalizacji należą:

  • kaletka wyrostka łokciowego,
  • ścięgno Achillesa,
  • potylica.

   

  Zaniki mięśniowe

   

  Zaniki mięśni z wtórnym osłabieniem siły mięśniowej są stwierdzane dość często. Mogą się uwidocznić w ciągu kilku tygodni od wystąpienia choroby i na ogół są najsilniej wyrażone w mięśniach otaczających objęte chorobą stawy.

   

  Zapalenie naczyń

   

  Reumatoidalne zapalenie naczyń może dotyczyć niemal każdego narządu. Zaburzenia czucia w dystalnych okolicach ciała lub drobne ogniska brunatnych plamek w łożyskach paznokci, wałach paznokciowych i opuszkach palców mogą być jedynym objawem zapalenia naczyń. W swojej najbardziej agresywnej postaci może powodować:

  • polineuropatię (uszkodzenie nerwu obwodowego z towarzyszącymi dolegliwościami),
  • owrzodzenia,
  • martwicę skóry,
  • zgorzel palców,
  • zawały trzewne.

   

  Objawy płucne

   

  Płucne objawy reumatoidalnego zapalenia stawów obejmują:

  • zmiany w opłucnej,
  • włóknienie śródmiąższowe,
  • zapalenie płuc,
  • guzki opłucnowo-płucne – mogą występować pojedynczo lub w skupiskach i jeśli pojawiają się u osoby z pylicą, może dojść do rozwoju rozlanego guzkowego włóknienia (jest to tzw. zespół Caplana).

   

  Objawy sercowe

   

  Objawy ze strony mięśnia sercowego w przebiegu RZS najczęściej przybierają postać bezobjawowego zapalenia osierdzia. Niezwykle rzadko może nastąpić zgon w mechanizmie tamponady serca. Ostatnio odnotowuje się wzrost częstości występowania zastoinowej niewydolności krążenia i liczby zgonów z powodów sercowo-naczyniowych wśród chorych na RZS.

   

  Objawy neurologiczne

   

  Objawy neurologiczne w reumatoidalnym zapaleniu stawów mogą być skutkiem podwichnięcia w stawie szczytowo-obrotowym lub stawach środkowego odcinka kręgosłupa szyjnego. Ucisk nerwów wtórny do deformacji stawów obwodowych może powodować neuropatie:

  • nerwu pośrodkowego,
  • nerwu łokciowego,
  • nerwu promieniowego,
  • nerwu piszczelowego przedniego.

   

  Objawy okulistyczne

   

  W reumatoidalnym zapaleniu stawów objawy oczne występują u mniej niż 1 proc. chorych. Dwoma głównymi objawami są zapalenie nadtwardówki, zwykle o łagodnym przebiegu, oraz zapalenie twardówki, które jest poważniejszym schorzeniem.

   

  Objawy hematologiczne

   

  Na zespół Felty'ego składa się:

  • przewlekłe RZS,
  • powiększenie śledziony,
  • neutropenia,
  • czasem niedokrwistość oraz małopłytkowość.

   

  Osteoporoza

   

  Osteoporoza wtórna do reumatoidalnego zapalenia stawów występuje relatywnie często, zarówno w sąsiadującej z chorym stawem kości, jak i w kościach długich odległych od zmienionych chorobowo stawów.

  Autor: lek. Rafał Drobot

  Filtruj wyniki

  Newsletter

  Chcesz otrzymywać informacje
  o nowych artykułach i produktach?

  Facebook_icon    GooglePlus_icon    YouTube_icon    twitter_icon

  Copyright © 2012-2017 Wylecz.to All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone

  Treści z serwisu wylecz.to mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.  

  Zamknij ten komunikat

  Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

  Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.