zarejestruj się zaloguj się

Rodzaje migreny

Tekst: Magdalena Kowalkowska
Rodzaje migreny
Źródło: Fotolia.com
Dodane: 23. lipca, 2013

Migrena stanowi schorzenie niejednorodne, cechujące się zróżnicowanym przebiegiem klinicznym, dlatego w celu ułatwienia diagnostyki i rozpoznania starano się wyodrębnić główne postacie tej choroby. Oprócz sklasyfikowanych jednoznacznie typów migreny z aurą istnieją, także szczególne rodzaje tego schorzenia.

SPIS TREŚCI:

  Rodzaje migreny

   

  Migrena stanowi schorzenie niejednorodne, cechujące się zróżnicowanym przebiegiem klinicznym, dlatego w celu ułatwienia diagnostyki i rozpoznania starano się wyodrębnić główne postacie tej choroby. Jedną z obowiązujących klasyfikacji jest podział migreny wg Klasyfikacji i kryteriów diagnostycznych bólów głowy, nerwobólów czaszkowych i bólu twarzy zaproponowany przez Komitet Klasyfikacyjny Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy z 2004 roku. Oprócz sklasyfikowanych jednoznacznie typów migreny z aurą istnieją, także szczególne rodzaje tego schorzenia. Są one rzadziej występującymi wariantami migreny i należą do nich m.in.:

  • migrena bez bólu głowy,
  • migrena cykliczna,
  • migrena hiperpiretyczna,
  • migrena miesiączkowa,
  • migrena okoporaźna,
  • migrena podstawna,
  • migrena połowiczoporaźna,
  • migrena psychiczna,
  • migrena sercowa,
  • migrena siatkówkowa,
  • migrena sporadyczna,
  • migrena transformowana,
  • migrena wysiłkowa,
  • stan migrenowy,
  • udar migrenowy,

   

  Migrena bez bólu głowy

   

  Migrena bez bólu głowy stanowi rodzaj migreny z aurą, w którym występują wyłącznie objawy aury (czyli odwracalne, ogniskowe objawy neurologiczne) bez zasadniczego okresu choroby, czyli bez obecności charakterystycznego bólu głowy (bądź bólu o niewielkim nasileniu). Chorzy cierpią głównie z powodu aury wzrokowej (np. mroczki migocące, błyski, zygzaki świetlne, ubytki w polu widzenia), choć mogą pojawiać się u nich wszystkie rodzaje ubytków neurologicznych, które ustępują wraz z zakończeniem napadu. Częste są także nudności i/lub wymioty oraz zawroty głowy. Najczęściej dotyczy ona osób starszych, którzy uprzednio chorowali na klasyczną postać migreny.

   

  Migrena cykliczna

   

  Jest to łagodna postać schorzenia, charakteryzująca się okresowym występowaniem napadów z długotrwałymi remisjami (okres wolny od objawów chorobowych).

   

  Migrena hiperpiretyczna

   

  Migrena hiperpiretyczna to rodzaj migreny z aurą, przebiegający z gorączką podczas napadu bólowego.

   

  Migrena miesiączkowa

   

  Za zasadniczą przyczyną powstawania migren miesiączkowych uważa się aktualnie zmiany hormonalne, które dokonują się podczas cyklu menstruacyjnego (głównie zmniejszenie stężenia estrogenów przed wystąpieniem krwawienia miesięcznego). W literaturze wyróżnia się 2 typy zaburzeń:

  • czyste migreny miesiączkowe – gdzie napady migrenowe występują tylko i wyłącznie w okresie okołomiesiączkowym (najczęściej 2 dni przed pojawieniem krwawienia);
  • powiązane z menstruacją – gdzie napady migrenowe występują zawsze podczas miesiączki, ale pojawiać się także w innych okresach cyklu.

  Ataki migreny w tym typie choroby są zazwyczaj bardzo nasilone, trwają dłużej i w znacznym stopniu upośledzają codzienne funkcjonowanie oraz wykazują dużą oporność na standardowe leczenie.

   

  Migrena okoporaźna

   

  Stanowi ona rzadką postać migreny, charakteryzującą się ostrym bólem okolicy głowy, któremu towarzyszy porażenie mięśni gałki ocznej lub samego zwieracza źrenicy, co objawia się niemożnością poruszania oczami czy brakiem symetrii źrenic. Napad migreny okoporaźnej obligatoryjnie powinna być skonsultowana z lekarzem, gdyż podobne objawy mogą być spowodowane procesem uciskowym czaszki (np. tętniak mózgu, guz mózgu).

   

  Migrena podstawna

   

  Migreny, których aura dotyczy objawów neurologicznych pochodzących z pnia mózgu określa się mianem migreny podstawnej (migrena Bickerstaffa). Bóle głowy lokalizują się przeważnie z tyłu głowy i towarzyszą im co najmniej 2 z charakterystycznych cech takich jak: dyzartia (zaburzenie mowy, pacjent mówi powoli, niewyraźnie, bezdźwięcznie), upośledzenie słuchu lub szumy w uszach, zawroty głowy, podwójne widzenie, ataksja (niezborność ruchowa), obustronne niedowłady lub parestezje lub ilościowe zaburzenia świadomości. Ten typ migreny dotyczy zwykle młodych dorosłych, a ataki migreny postawnej zwykle są poprzeplatane atakami migreny z aurą.

   

  Migrena połowiczoporaźna

   

  Jest stosunkowo rzadkim rodzajem migren, przebiegającym z niedowładem dotyczącym połowy ciała (np. lewa kończyna górna wraz z lewą kończyną dolną). Napadmigrenowypowoduje przejściowe zaburzenia czuciowo-ruchowe. Ból może też być poprzedzony zdrętwieniem lub uczuciem mrowienia. Migrena połowiczoporaźna może manifestować się pochodzeniem rodzinnym, jeśli u przynajmniej jednego krewnego I lub II stopnia stwierdzi się napady o podobnym przebiegu.

   

  Migrena psychiczna

   

  Zwana także migreną konfuzyjną bądź dysfreniczną. Charakterystyczną cechą migreny psychicznej jest występowanie rozmaitych zaburzeń psychicznych podczas napadu migreny lub bezpośrednio po jego ustąpieniu. Najczęstszymi manifestacjami objawów psychicznych są: lęk, dezorientacja, nadmierne pobudzenie, omamy. Ponadto obserwuje się tutaj znaczne zmiany w obrazie EEG (elektroencefalografia – metoda, badająca czynność bioelektryczną mózgu). W tej postaci ataki są zazwyczaj krótkotrwałe (do kilku godzin) oraz powtarzają się stosunkowo rzadko. Bardzo ważna jest także diagnostyka różnicowania w kierunku organicznych schorzeń układu nerwowego takich jak:

  • zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych,
  • padaczka,
  • krwawienie podpajęczynówkowe,
  • zatrucia.

   

  Migrena sercowa

   

  Migrenę sercową rozpoznaję się u chorych, u których podczas napadu występują dodatkowo objawy upośledzenia pracy mięśnia sercowego. Najczęstszymi dolegliwościami sercowymi są zaburzenia rytmu.

   

  Migrena siatkówkowa

   

  Migrena siatkówkowa jest postacią, która charakteryzuje się obecnością zaburzeń widzenia w jednym oku lub także jednoocznym, nagłym zaniewidzeniem (ślepotą) występującym w trakcie napadu migrenowego. Powyższe symptomy powodowane są przez nagły skurcz naczyń krwionośnych, którego skutkiem jest zmniejszenie przepływu krwi do gałki ocznej. Zaburzenia wzrokowe oraz ślepota cofają się po ustąpieniu ataku migreny, a zdolność widzenia powraca do stanu z przed napadu. Najczęściej zaburzenia te są krótkotrwałe (do 5 min) i towarzyszą im nasilone, migrenowe bóle głowy, które mogą wystąpić także po ustąpieniu defektów widzenia.

  Napady migreny siatkówkowej wzbudzają zazwyczaj silny niepokój chorego, nie stanowią jednak zagrożenia zdrowia. Bardzo rzadko dochodzi do rozwoju powikłań w postaci upośledzenia widzenia czy utraty wzroku. Tylko nawracające, długotrwałe napady migreny mogą spowodować uszkodzenie siatkówki i jej naczyń krwionośnych.

  Grupą predysponowaną do zachorowania na ten typ migreny są głównie młode kobiety poniżej 40 roku życia, które mają predyspozycję genetyczną bądź wcześniej cierpiały z powodu migrenowych bólów głowy. Narażone są również osoby chorujące na schorzenia naczyniowe (np. toczeń rumieniowaty, miażdżyca), niedokrwistość sierpowatokrwinkową, padaczkę lub depresję.

   

  Migrena sporadyczna

   

  Migrenę sporadyczną cechują napady o ciężkim nasileniu, które zmuszają chorego do pozostania w łóżku i uniemożliwiają codzienne funkcjonowanie, a przy tym występują bardzo rzadko, przeważnie jeden lub kilka razy w ciągu życiu.

   

  Migrena transformowana

   

  W ostatnich latach została wyodrębniona szczególna postać migreny zwana migreną transformowaną. Szacuje się, że dotyka ona ok. 20% wszystkich przypadków migreny. Polega ona na ewolucji typowych napadów migrenowych w codzienne, stałe bóle głowy. Transformacja ma miejsce zazwyczaj po wieloletnim czasie trwania klasycznych ataków bólowych. W obrazie klinicznym nie obserwuje się już typowych cech migrenowego bólu głowy, a także objawów towarzyszących. Najczęściej czynnikami sprzyjającymi ewolucji choroby są:

  • nadużywanie leków przeciwbólowych, ergotaminy, tryptanów,
  • inne procesy współistniejące z migreną np. menopauza, nadciśnienie tętnicze, depresja, urazy głowy.

   

  Migrena wysiłkowa

   

  Postać schorzenia, gdzie napady migrenowe pojawiają się wyłącznie po intensywnym wysiłku fizycznym, natomiast nie występują w innych okolicznościach.

   

  Stan migrenowy

   

  Mianem stanu migrenowego określa się sytuację, w której dochodzi do wystąpienia seryjnych, powtarzających się napadów bólowych, trwających co najmniej 72 godziny (gdzie przerwy między atakami bólu nie występują lub są krótsze niż 4 godziny). Dolegliwości bólowe zazwyczaj są bardzo ciężkie i znacznie upośledzają codzienne czynności chorego, przebiegają z objawami autonomicznymi (np. łzawienie, nadmierne pocenie twarzy, zaczerwienie twarzy, obecność wydzieliny w nosie). Stan migrenowy może stanowić wskazanie do hospitalizacji, gdyż zdrowie pacjenta bywa zagrożone z powodu narastającego odwodnienia i niereagującego na leczenie bólu głowy.

   

  Udar migrenowy

   

  Udar migrenowy stanowi bardzo rzadką postać migreny i jest odpowiedzialny ok. 0,5-1,5% wszystkich udarów mózgu. Jednakże może on stanowić istotną przyczynę inwalidztwa w młodszych grupach wiekowych. Najbardziej narażeni są chorzy cierpiący z powodu migreny z aurą (zarówno kobiety jak i mężczyźni), natomiast badania wykazały, że migrena bez aury nie zwiększa ryzyka wystąpienia udaru. U płci żeńskiej czynnikami znamienicie zwiększającymi prawdopodobieństwo udaru migrenowego (oprócz migreny z aurą) są palenie tytoniu oraz stosowanie środków hormonalnych.

  Niedokrwienny udar migrenowy można rozpoznać, kiedy spełnione są 3 przesłanki wg IHS – 2:

  • u chorego wystąpił typowy napad migreny z aurą, w którym ogniskowe objawy neurologiczne (np. zaburzenia czucia, niedowłady, zaburzenia mowy) utrzymują się ponad 60 min,
  • badania neuroobrazowe (np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) wykazują ogniska niedokrwienia mózgu w obszarach unaczynienia adekwatnych do objawów klinicznych,
  • wykluczono inne przyczyny ogniskowych objawów neurologicznych.

  Filtruj wyniki

  Facebook_icon    GooglePlus_icon    YouTube_icon    twitter_icon

  Copyright © 2012-2018 Wylecz.to All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone

  Treści z serwisu wylecz.to mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.  

  Zamknij ten komunikat

  Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

  Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.