Urazy oka

Według danych naukowych urazy narządu wzroku odpowiadają za 4-11% przypadków ślepoty. Częściej występują one u dzieci i młodych dorosłych. Mężczyźni są zdecydowanie bardziej narażeni niż kobiety.

Urazy oka – badanie

Jak każde badanie lekarskie, również badanie okulistyczne osób po urazie powinno rozpocząć się od zebrania dokładnego wywiadu dotyczącego zdarzenia. Pozwoli to na pozyskanie informacji o obecności ewentualnych ciał obcych wewnątrzgałkowych czy możliwych infekcji. Następnym etapem jest dokładne badanie okulistyczne, oceniające ostrość wzroku, ciśnienie wewnątrzgałkowe i ocena poszczególnych struktur gałki ocznej w lampie szczelinowej i biomikroskopie. Należy pamiętać o profilaktyce przeciwtężcowej.

Urazy oka – rany i ciała obce w oku

Urazy mogą dotyczyć każdej części gałki ocznej. Często zdarzają się rany powiek czy spojówki. Wymagają one zaopatrzenia chirurgicznego w znieczuleniu miejscowym. Po zabiegu, o ile nie ma innych obrażeń, pacjent z zaleceniami wpuszczania kropli lub zakładania odpowiednich maści antybiotykowych do worka spojówkowego lub na ranę skóry, wychodzi do domu.

W Okulistycznej Izbie Przyjęć szukają pomocy również pacjenci z ciałami obcymi. Mogą one utkwić w prawie każdej strukturze gałki ocznej. O ile te na spojówce czy rogówce nie nastręczają dużych problemów, i z łatwością je można usunąć bez żadnych poważnych konsekwencji, to ciała obce wewnątrzgałkowe stanowią już poważny problem. Może dojść do zapalenia wnętrza gałki ocznej lub odczynu ze strony sąsiadujących struktur. Usunięcie odbywa się w trakcje operacji. Ponadto taki uraz gałki ocznej może być powikłany odwarstwieniem siatkówki, pourazową witreoretinopatią proliferacyjną, jaskrą wtórną czy obrzękiem plamki.

Urazy oka – ciało obce w oczodole

Ciało obce może również umiejscowić się w oczodole. Zazwyczaj jest to związane z bardziej rozległym urazem dotyczącym gałki ocznej, mięśni okoruchowych czy nerwu wzrokowego. Przy wyborze sposobu leczenia należy uwzględnić charakter ciała obcego, lokalizację, urazy towarzyszące oraz możliwość infekcji. Nie wszystkie ciała obce wewnątrzoczodołowe muszą być usuwane. Jeśli są ze szkła, kamienia, plastiku czy aluminium zazwyczaj nie wywołują objawów. W przypadku podejrzenia ciała obcego metalicznego lub szkła wskazane jest wykonanie tomografii komputerowej. Przy lokalizacji ciał obcych organicznych zdecydowanie bardziej pomocny jest rezonans magnetyczny. Należy również pamiętać o antybiotykoterapii ogólnej.

Zarówno w przypadku urazu tępego jak i penetrującego może dojść do złamania kości oczodołu. Dlatego też w każdym przypadku urazu twarzoczaszki należy przeprowadzić dokładne badanie palpacyjne brzegu oczodołu. Bardzo pomocne w diagnostyce złamań oczodołu są badania obrazowe na przykład RTG lub tomografia komputerowa (CT).

Wykluczenie złamań kości oczodołu jest bardzo ważne ze względu na możliwość uszkodzenia sąsiadujących struktur, co może prowadzić do wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego, zapalenia opon mózgowych lub ropnia mózgu, uszkodzenia woreczka łzowego i przewodu nosowo-łzowego.

Urazy tępe oka

Urazy tępe są częstsze niż penetrujące. Mogą one powodować wstrząśnienie bądź abrazję (erozję) rogówki, wylew krwi do komory przedniej, zmiany dotyczące tęczówki na przykład pourazowe zapalenie, oraz ciała rzęskowego w postaci recesji kąta przesączania czy odłączenia ciała rzęskowego. Może dojść do rozwoju zaćmy bezpośrednio po urazie lub w ciągu kilku miesięcy lub lat. Uszkodzenie soczewki doprowadzić może do zapalenia błony naczyniowej. Ponadto uraz może spowodować uszkodzenie włókien obwódki rzęskowej częściowo powodując zwichnięcie soczewki lub częściowo doprowadzając do podwichnięcia soczewki. Przypadki te wymagają interwencji chirurgicznej. Poważnym powikłaniem urazu tępego jest wylew krwi do ciała szklistego. W tym przypadku wskazane jest wykonanie badania USG celem wykluczenia odwarstwienia siatkówki. Urazy również mogą doprowadzić do wylewów siatkówki, pęknięcia i zapalenia naczyniówki.

Dużą grupę pacjentów ostrodyżurowych stanowią pacjenci z oparzeniami chemicznymi i termicznymi. W tych przypadkach zaleca się bardzo obfite płukanie worka spojówkowego. Podaje się środki znieczulające i przeciwbólowe, miejscowo antybiotyki, krople nawilżające.

Uraz przenikający oka

W przypadku urazu przenikającego należy unieruchomić obie gałki oczne, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom. Pacjenci ci wymagają zaopatrzenia chirurgicznego, ogólnej antybiotykoterapii i profilaktyki przeciwtężcowej.

Bardzo poważnym powikłaniem pourazowym jest neuropatia nerwu wzrokowego. Może wystąpić w przebiegu urazu oczodołu, okolicy czołowej lub czołowo-skroniowej twarzoczaszki. Objawia się ona częściową lub całkowitą utratą widzenia (stale lub przejściowo). Utrata widzenia zazwyczaj występuje bezpośrednio po urazie, ale może nastąpić w późniejszym okresie. W połowie przypadków prowadzi do trwałej, nieodwracalnej ślepoty.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że pourazowa rehabilitacji funkcji wzrokowej może trwać miesiącami i nie zawsze niestety kończy się pełnym wyzdrowieniem.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.5


Może cię

Jaskra zapalna

Jaskra zapalna jest rodzajem jaskry wtórnej, związanej ze stanami zapalnymi oka. Wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego może ...

Zapalenie spojówek

Częstymi dolegliwościami, z którymi pacjenci zgłaszają się do okulisty są: łzawienie, światłowstręt, zwężenie szpary powiekowej, ...

Akomodacja

Akomodacja jest zdolnością przystosowania oka normowzrocznego do ostrego widzenia z bliska. Jest to czynność mimowolna, ...

Zespół suchego oka

Suche oko spowodowane jest zaburzeniami dotyczącymi filmu łzowego. Są one związane ze zmniejszoną objętością łez ...

Zaczerwienienie oka

Czerwone oczy to jeden z najczęstszych objawów klinicznych spotykanych w praktyce nie tylko okulistów, ale ...

Rzeżączkowe zapalenie spojówek

Rzeżączkowe zapalenie spojówek ma gwałtowny początek i charakteryzuje się silnym ropotokiem. Najczęściej występuje u noworodków ...

Retinopatia nadciśnieniowa – przyczyny, objawy, leczenie

Retinopatia nadciśnieniowa (zmiany w siatkówce oka) to powikłanie źle kontrolowanego lub nieleczonego nadciśnienia tętniczego. Ta ...

Urazy oka

Według danych naukowych urazy narządu wzroku odpowiadają za 4–1 proc. przypadków ślepoty na świecie. Występują ...

Jaglica

Jaglica, zwana niegdyś egipskim zapaleniem oczu, jest szczególnie ciężkim i przewlekłym zapaleniem spojówek, którego powikłania ...

Wirusowe zapalenia powiek

Wirusowe zapalenia powiek są o tyle istotnym problemem, iż początkowe objawy im towarzyszące mogą być ...

Czerniak oka – przyczyny, objawy, leczenie, rokowania czerniaka w oku

Czerniak oka to nowotwór złośliwy, który może dawać przerzuty. Objawy w początkowym stadium nie występują, ...

Ptoza – opadnięcie powieki

Ptoza, to zwykle wada wrodzona dzieci, jej objawem jest opadająca powieka. Przyczyny tego stanu to ...

Komentarze (0)