Neurokeratopatie rogówki

Neurokeratopatie rogówki to grupa schorzeń związanych z zaburzeniami w obrębie układu nerwowego, manifestujących się jako zapalenie rogówki. Proces chorobowy wiąże się z obecnością nacieków zapalnych w powierzchownych lub głębszych warstwach rogówki. Przy ciężkim przebiegu klinicznym może dojść do powstawania owrzodzeń w obrębie tkanki rogówkowej.

Budowa rogówki

Aby zrozumieć w pełni problematykę związaną z omawianą grupą chorób, niezbędne jest przybliżenie struktury histologicznej rogówki. Rogówka zbudowana jest z pięciu warstw, w kolejności od przodu ku tyłowi są to:

 • Nabłonek przedni rogówki – utworzony przez nabłonek wielowarstwowy płaski, składający się z 5-6 warstw komórek. Nabłonek przedni rogówki posiada duże zdolności regeneracyjne, co można zaobserwować po jego uszkodzeniu. Komórki macierzyste nabłonka przedniego rogówki znajdują się na obwodzie rogówki (w obrębie tzw. rąbka rogówki). Między komórkami nabłonka znajduje się dużo nerwowych zakończeń bólowych – receptorów bólowych (czyli tzw. nocyceptorów);
 • Blaszka graniczna przednia (syn. błona Bowmana) – warstwa ta składa się z regularnie ułożonych włókien kolagenowych. Nie ma w niej komórek;
 • Istota właściwa rogówki (syn. zrąb rogówki) – istota właściwa rogówki zajmuje 90 % grubości rogówki. Zbudowana jest z pęczków włókien kolagenowych, które zatopione są w istocie podstawowej składającej się z siarczanu chondroityny i siarczanu keratanu. Między włóknami można znaleźć także nieliczne komórki - fibroblasty i krążące limfocyty. Nie ma tutaj naczyń krwionośnych, a odżywianie tej warstwy odbywa się przez dyfuzję;
 • Blaszka graniczna tylna (syn. błona Descemeta) – zbudowana z włókien kolagenu, którego cząsteczki układają się w sześciokąty i węzły;
 • Nabłonek tylny rogówki (syn. śródbłonek) – utworzony przez jednowarstwowy nabłonek płaski.
   

Keratopatia porażenna z niedomykalności powiek

Przyczyny

U podłoża keratopatii porażennej z niedomykalności powiek leży brak zdolności do zamknięcia powiek podczas mrugania, z następczą niedomykalnością szpary powiekowej. W schorzeniu tym produkcja łez może przebiegać w sposób całkowicie prawidłowy, niemniej jednak o wiele częściej mamy do czynienia z przypadkami nieprawidłowego zwilżania przez film łzowy przedniej powierzchni gałki ocznej – czego efektem jest wysychanie dolnej części rogówki.

Przyczyny keratopatii porażennej z niedomykalności powiek obejmują takie stany patologiczne jak:

 • porażenie nerwu twarzowego (VII nerwu czaszkowego),
 • znacznego stopnia wytrzeszcz gałek ocznych,
 • zmiany bliznowate w obrębie powiek, prowadzące do ich odwinięcia (zwłaszcza w obrębie powieki dolnej),
 • głęboka śpiączka.

Ze szczególnie wysokim ryzykiem wystąpienia choroby spotykamy się u pacjentów, którzy mają osłabiony tzw. odruch Bella. Odruch ten,nazywany inaczej odruchem powiekowo-ocznym, polega na zwrocie gałek ocznych ku górze podczas próby czynnego zamykania powiek przy jednocześnie przytrzymywanych przez osobę badającą i w ten sposób biernie otwartych powiekach górnych.


Objawy

Objawy keratopatii porażennej z niedomykalności powiek mogą mieć różne nasilenie tzn.:

 • można zaobserwować minimalnego stopnia punktowatą zmianę patologiczną w obrębie nabłonka przedniego w dolnej części rogówki,
 • możliwe jest także wystąpienie poważnych owrzodzeń w obrębie rogówki.


Leczenie

Postępowanie terapeutyczne u pacjentów z pomyślnym rokowaniem co do powrotu domykalności powiek wiąże się z częstym nawilżaniem powierzchni gałki ocznej substytutami łez (zakrapianiem sztucznymi łzami) w ciągu dnia. W nocy leczenie polega na zakładaniu maści oraz zamykaniu otwartej szpary powiekowej przylepnym opatrunkiem. Za wszelką cenę należy dążyć do zapobiegnięcia nadkażeniu. Nierzadko konieczny jest ponadto zabieg czasowego częściowego zszycia szpary powiekowej – jest to tzw. tarsorafia.

Jeżeli pierwotna przyczyna niedomykalności szpary powiekowej jest nieodwracalna, zastosowanie znajduje operacja plastyczna powiek.


Keratopatia neurotroficzna

Patogeneza
 

Rozwój keratopatii neurotroficznej związany jest z sytuacją, w której dochodzi do zniesienia czucia rogówkowego. Nie jest znana dokładna patogeneza tego zjawiska. Wydaje się jednak, że nerwy czuciowe pełnią istotną rolę w zachowaniu zdrowego nabłonka rogówki, a zatem odnerwienie rogówki prowadzi do zaburzeń troficznych (odżywczych) w jej obrębie oraz skutkuje negatywnym dla powierzchni gałki ocznej zwiększeniem osmolarności filmu łzowego.

Efektem końcowym utraty funkcji nerwów czuciowych jest więc wystąpienie obrzęku międzykomórkowego, nieprawidłowy metabolizm nabłonka rogówki oraz nawracające złuszczanie się komórek nabłonkowych w obrębie szpary powiekowej. Ponadto dochodzi do upośledzenia procesu gojenia się nabłonka, co może skutkować wystąpieniem przewlekłego oraz postępującego owrzodzenia rogówki.Przyczyny wrodzone i nabyte

Przyczyny keratopatii neurotroficznej możemy podzielić na wrodzone i nabyte.

Do przyczyn wrodzonych keratopatii neurotroficznej zaliczamy kilka bardzo rzadkich schorzeń, takich jak:

 • rodzinna dysautonomia,
 • dysplazja ektodermalna z zaburzeniem wydzielania potu,
 • wrodzona obojętność na ból z anhydrozą.

Do nabytych keratopatii neurotroficznej, a zarazem znacznie częstszych przyczyn keratopatii neurotroficznej, możemy zaliczyć:

 • przecięcie lub inne mechaniczne uszkodzenie nerwu trójdzielnego (V nerwu czaszkowego),
 • opryszczkowe i półpaścowe zapalenie rogówki (w następstwie przebycia półpaśca ocznego może dojść do uszkodzenia pierwszej gałązki nerwu trójdzielnego – nerwu ocznego),
 • nadużywanie kropli znieczulających,
 • trąd,
 • cukrzycę,
 • nerwiak nerwu słuchowego (części ślimakowej VIII nerwu czaszkowego, czyli nerwu przedsionkowo-ślimakowego).

Przebieg kliniczny

Keratopatia neurotroficzna charakteryzuje się występowaniem następujących po sobie okresów zaostrzeń i remisji. U niemałej grupy pacjentów do znacznego uszkodzenia rogówki dochodzi stosunkowo wcześnie, u innych natomiast zmiany takie obserwuje się dopiero po kilku latach.

Objawy chorobowe mogą mieć różne nasilenie, w zależności od stopnia uszkodzenia nabłonka rogówki, tzn:

 • można zaobserwować jedynie lekko przymglony, szary i obrzęknięty nabłonek rogówki,
 • wystąpić może punktowate uszkodzenie nabłonka o największym nasileniu na obszarze rogówki, związanym ze szparą międzypowiekową – ubytek taki ma charakter tarczowaty oraz położony jest centralnie, pogłębiając się i przechodząc na warstwę właściwą rogówki,
 • rzadko zdarzają się przypadki rozmiękania rogówki i perforacji w jej obrębie, przy czym przebieg jest całkowicie bezbolesny,
 • wolno gojące się ubytki w obrębie nabłonka mogą ulec ponadto zakażeniu i infekcji.


 

Zapobieganie

Zapobieganie keratopatii neurotroficznej wiąże się z wywołaniem opadnięcia powieki po stronie schorzenia przed planowanym zabiegiem neurochirurgicznym w obrębie nerwu trójdzielnego. W tym celu używany jest:

 • jad kiełbasiany (syn. toksyna botulinowa) w postaci wstrzyknięć - jego odpowiednio wczesne zastosowane umożliwia uzyskanie w pełni zamierzonego efektu,
 • zabieg zszycia powiek (syn. tarsorafia) należy wykonać w przypadku gdy toksyna botulinowa nie jest dostępna.

Leczenie

Postępowanie terapeutyczne w rozwiniętej keratopatii neurotroficznej ma na celu ułatwienie procesu odnowy nabłonka (tzw. epitelializacji). Istotną rolę odgrywa również przeciwdziałanie możliwemu nadkażeniu. Z powodzeniem stosowane są preparaty nawilżające powierzchnię gałki ocznej oraz opatrunki. Niedawno opisane metody terapeutyczne wiążą się z zastosowaniem w kroplach czynnika wzrostu nerwów (NGF z ang. nerve growth factor) oraz naszyciem błony owodniowej na przednią powierzchnię rogówki.

Poopryszczkowe neurogenne uszkodzenie rogówki

Przyczyny

Poopryszczkowe neurogenne uszkodzenie rogówki jest stanem, który może wikłać przebyte zakażenie wirusem opryszczki w grupie chorych z obniżonym czuciem rogówkowym.Objawy

Zmiany chorobowe mogą mieć charakter:

 • punktowatych lub układających się wirowato ubytków w obrębie nabłonka rogówki,
 • dużych owrzodzeń troficznych,
 • nawracających erozji.

Troficzne owrzodzenie metaherpetyczne

Przyczyny

U podstawy troficznego owrzodzenia metaherpetycznego leży uszkodzenie błony podstawnej nabłonka rogówki, będące najczęściej wynikiem:

 • przebytego wcześniej ostrego zakażenia wirusowego,
 • toksycznego działania niektórych leków
 • uszkodzenia nerwów.

Patogeneza

Z uwagi na fakt, że zajęta procesem chorobowym błona podstawna regeneruje się bardzo wolno (tj. w ciągu 2 do 3 miesięcy), dochodzi do sytuacji w której migrujące komórki nabłonka mające pokryć owrzodzenie nie są w stanie utrzymać się na nieprawidłowym podłożu.

Objawy

W obrazie chorobowym spotykamy się z owalnym, niebolesnym (czucie rogówkowe może być zniesione) owrzodzeniem o podminowanych brzegach. Owrzodzenie to jest wynikiem nieustannego uszkadzania przy ruchach powiek nieprzylegającego do podłoża nabłonka rogówki. Częściowe wygojenie się owrzodzenia wiąże się z jego poszerzeniem w zupełnie innym miejscu.Leczenie

Postępowanie terapeutyczne stanowi niemałe wyzwanie i wiąże się z mechanicznym osłanianiem owrzodzenia poprzez nawilżanie powierzchni rogówki substytutami łez. Stosowane są także opatrunki, mające na celu zmniejszenie tworzenia się nowych uszkodzeń przy ruchach powiek.

Leki przeciwwirusowe nie znajdują zastosowania w owrzodzeniach poinfekcyjnych. Istotne jest ponadto zapobieganie nadkażeniu bakteryjnemu.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.5


Może cię

Wideo – Zez

W warunkach fizjologicznych przy patrzeniu w dal gałki oczne ustawione są równolegle, wykonują one również ...

Zaburzenia widzenia – jakie są przyczyny zaburzeń wzroku?

Zaburzenia widzenia mogą mieć przyczyny okulistyczne i neurologiczne. Pacjenci najczęściej skarżą się na podwójne widzenie, ...

Guzy tęczówki

Guzy tęczówki mogą mieć różny charakter: łagodny bądź złośliwy, bezbarwnikowy lub barwnikowy. Niektóre z nich ...

Pęknięte naczynko w oku – czego to objaw, jaka jest przyczyna i jak się leczy?

Pękające naczynka w oku stanowią bardzo częsty objaw wśród pacjentów, zgłaszających się po poradę okulistyczną. ...

Odwarstwienie siatkówki

Przedarciowe odwarstwienie siatkówki związane jest z przerwaniem jej ciągłości. Do trakcyjnego odwarstwienia może dojść np. ...

Wideo – Grzybicze i wirusowe zapalenie rogówki

Grzyby, w krajach rozwiniętych, rzadko wywołują zapalenie rogówki, jednak stanowi to znaczny problem na obszarach ...

Skrzydlik – przyczyny, objawy, leczenie, rekonwalescencja po usunięciu skrzydlika oka

Skrzydlik to łagodna narośl na oku, a dokładniej na spojówce. Przyczyny powstania zmiany nie są ...

Wideo – Typy oczopląsu

Oczopląs jest powtarzalnym, mimowolnym ruchem gałek ocznych, na zasadzie tam i z powrotem. Może on ...

Wideo – Urazy oka

Według danych naukowych urazy narządu wzroku odpowiadają za 4–1 proc. przypadków ślepoty na świecie. Występują ...

Ostry atak jaskry

Przyczyną ostrego ataku jaskry jest nagłe zamknięcie kąta przesączania przez nasadę tęczówki, co uniemożliwia odpływ ...

Zespół rozproszenia barwnika

Zespół rozproszenia barwnika jest schorzeniem, które może prowadzić do rozwoju szczególnej postaci jaskry, zwanej jaskrą ...

Zespół nawracających ubytków nabłonka rogówki

Zespół nawracających ubytków nabłonka rogówki (RCE z ang. recurrent corneal erosion) jest schorzeniem, które charakteryzuje ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon