Leczenie zaćmy

Jedynym skutecznym sposobem leczenia zaćmy jest chirurgiczne usunięcie zmętniałej soczewki i wszczepienie soczewki wewnątrzgałkowej. Jak dotąd najpoważniejszym wskazaniem do usunięcia zaćmy jest poprawienie ostrości wzroku. Leczenie jest wskazane, gdy zaćma jest na tyle dojrzała, że utrudnia pacjentowi wykonywanie codziennych czynności.

Zaćma – wskazania do operacji

Prawidłowa soczewka jest strukturą przejrzystą. Jakiekolwiek jej zmętnienie czy to wrodzone, czy nabyte, określane jest zaćmą. Może ona dotyczyć osób w każdym wieku, począwszy od niemowlaków, u których występuje zaćma wrodzona, a skończywszy na ludziach w podeszłym wieku (zaćma starcza). Zaćma może mieć również charakter jatrogenny. Najczęściej występuje zaćma steroidowa, będąca skutkiem przewlekłego stosowania glikokortykosteroidów.

Jedynym skutecznym sposobem leczenia zaćmy jest chirurgiczne usunięcie zmętniałej soczewki i wszczepienie soczewki wewnątrzgałkowej. Jak dotąd najpoważniejszym wskazaniem do usunięcia zaćmy jest poprawienie ostrości wzroku. Leczenie jest wskazane, gdy zaćma jest na tyle dojrzała, że utrudnia pacjentowi wykonywanie codziennych czynności. Usunięcie zaćmy jest także konieczne w celu lepszej wizualizacji dna oka, na przykład w retinopatii cukrzycowej czy jaskrze. Kolejnym wskazaniem jest sytuacja, gdy zaćma wpływa niekorzystnie na stan narządu wzroku. Może się tak zdarzyć w przypadku zaćmy pęczniejącej, która utrudnia odpływ cieczy wodnistej z oka i powoduje wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego. Niekiedy usuwa się dojrzałą zaćmę w oku bez poczucia światła, aby przywrócić czarny kolor źrenicy. Takie wskazania kosmetyczne występują jednak sporadycznie.

Zaćma – przygotowania do zabiegu

Pacjent przed zabiegiem wymaga nie tylko szczegółowego badania okulistycznego, ale również oceny ogólnego stanu zdrowia. Wywiad i badania przedoperacyjne powinny uwzględniać w szczególności:

  • choroby układu oddechowego,
  • choroby układu krążenia,
  • cukrzycę,
  • nadciśnienie tętnicze,
  • przyjmowane leki, na przykład przeciwzakrzepowe.

W badaniu okulistycznym wykonuje się również pomiary gałki ocznej, na podstawie których ustala się moc soczewki wewnątrzgałkowej. Najczęściej wszczepia się taką soczewkę, która pozwala na używanie okularów jedynie do pracy z bliska. Widzenie z daleka nie wymaga korekcji okularowej. W czasie badania przedoperacyjnego pacjent powinien być poinformowany o ewentualnych powikłaniach zabiegu, technice operacyjnej i rehabilitacji pooperacyjnej.

Jak wygląda operacja zaćmy?

Zabieg wykonuje się w większości przypadków w znieczuleniu miejscowym. Środek znieczulający podaję się w kroplach lub igłą w okolicę gałki ocznej. W przypadku, gdy współpraca z pacjentem jest niemożliwa, operację przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym. Stosuje się je u pacjentów z drżeniem głowy, upośledzonych umysłowo, z demencją, całkowitą głuchotą, niekontrolowany kaszlem i dzieci.

Obecnie zaćma jest usuwana metodą zewnątrztorebkową, to znaczy pozostawia się tylną torebkę i część równikową soczewki. Umożliwia to wszczepienie implantu w miejsce odpowiadające naturalnej pozycji soczewki. Obecnie stosuje się zewnatrztorebkowe usunięcie zaćmy metodą wypchnięcia jądra (ECCE) lub częściej, fakoemulsyfikację zaćmy. W tej ostatniej metodzie jądro soczewki rozdrabiane jest pod wpływem ultradźwięków, a następnie wysysane. Daje to możliwość zastosowania bardzo małego cięcia operacyjnego. Tym samym zostaje skrócony czas rehabilitacji wzrokowej.

Zaćma – powikłania po zabiegu

Zabieg usunięcia zaćmy jest procedurą bezpieczną, jednak jak każda ingerencja wewnątrzgałkowa może nieść ze sobą powikłania. Może wystąpić pooperacyjne zapalenie wnętrza gałki ocznej. Jest to bardzo poważne schorzenie wywołane najczęściej zakażeniem.

Do późnych powikłań pooperacyjnych należy torbielowaty obrzęk plamki i odwarstwienie siatkówki. Dość często po usunięciu zaćmy pojawia się zmętnienie tylnej torebki soczewki, czyli zaćma wtórna. Zmętnienie to powoduje pogorszenie widzenia. Istnieje wówczas konieczność wykonania laserowego otworu w centrum zmętniałej torebki. Zabieg taki nosi nazwę YAG-kapsulotomii tylnej. Powinien on być przeprowadzony nie wcześniej niż 6 miesięcy po operacji usunięcia zaćmy, ze względu na mniejsze ryzyko powikłań.

Zaćma – rehabilitacja po zabiegu

Współczesna technika mikrochirurgiczna pozwala na wykonywanie operacji usunięcia zaćmy w trybie ambulatoryjnym. Po zabiegu pacjent może przebywać w domu i normalnie funkcjonować. Zaleca się ograniczenie ciężkich wysiłków do miesiąca po zabiegu. Należy regularnie przyjmować zalecane leki. Po miesiącu można dobrać potrzebną korekcje okularową. W przypadku pojawienia się dolegliwości związanych z zespołem suchego oka zaleca się stosowanie odpowiednich kropli. Obecnie wykorzystywane metody operacyjne pozwalają na osiągnięcie optymalnej funkcji narządu wzroku w krótkim czasie.

Opublikowano: ; aktualizacja: 25.03.2015

Oceń:
4.2


Może cię

Odwarstwienie siatkówki

Przedarciowe odwarstwienie siatkówki związane jest z przerwaniem jej ciągłości. Do trakcyjnego odwarstwienia może dojść np. ...

Krótkowzroczność (myopia)

Krótkowzoczność niska pojawia się około 10 roku życia. Zazwyczaj stopniowo narasta do okresu pokwitania. Największą ...

Wrodzona niedrożność kanalika łzowego

U około 50% noworodków można po urodzeniu stwierdzić niedrożność przewodu nosowo-łzowego. W niektórych przypadkach zamknięcia ...

Ostry atak jaskry

Przyczyną ostrego ataku jaskry jest nagłe zamknięcie kąta przesączania przez nasadę tęczówki, co uniemożliwia odpływ ...

Zapalenie spojówek

Częstymi objawami zapalenia spojówek są zaczerwienione oczy i obrzęknięte spojówki. W worku spojówkowym może zalegać ...

Leczenie jaskry

Sposobów leczenia jaskry jest wiele, zaczynając od leczenia zachowawczego, poprzez laseroterapię i skończywszy na zabiegu ...

Astygmatyzm

Astygmatyzm związany jest ze stanami wpływającymi na zaburzenia krzywizn rogówki, soczewki lub deformacje bieguna tylnego ...

Zaćma wrodzona

Zaćma wrodzona to schorzenie soczewki oka istniejące już w momencie narodzin, bądź też rozwijające się ...

Badanie tylnego odcinka oka

Badanie tylnego odcinka oka (dna oka) umożliwia nam ocenę siatkówki, tarczy nerwu wzrokowego, plamki oraz ...

Nadwzroczność

Nadwzroczność najczęściej jest spowodowana zbyt krótką gałką oczną. W warunkach fizjologicznych występuje ona u noworodków. ...

Zaćma starcza

Zaćma starcza stanowi najczęściej występującą postać zaćmy nabytej i jednocześnie najczęstszą zmianę patologiczną soczewki. Wg ...

Gradówka i jęczmień

Gradówka jest przewlekłym stanem zapalnym związanym z zablokowania ujść gruczołów Meiboma lub innych gruczołów łojowych. ...

Komentarze (0)