Badanie noworodka

Pierwsze badanie przeprowadzane jest tuż po porodzie w celu oceny adaptacji noworodka do życia pozamacicznego oraz wykluczenia poważnych wad wymagających interwencji chirurgicznej. Badanie zajmuje zwykle 5 – 10 minut i powinno odbywać się w spokojnym, ciepłym i wystarczająco oświetlonym pokoju.

Badanie noworodka w szpitalu - przebieg

Pierwsze badanie noworodka przeprowadza lekarz pediatra/neonatolog lub położna. Do elementów badania noworodka należy:

 • badanie podmiotowe – wywiad matczyny: historia położnicza matki, przebieg porodu, sposób jego ukończenia, ekspozycja matki na leki, alkohol, papierosy oraz inne uzależnienia; wywiad rodzinny – choroby rodzeństwa, krewnych, status społeczno-ekonomiczny; ocena łożyska,
 • badanie podmiotowe – ocena stanu ogólnego noworodka po urodzeniu: skala Apgar,
 • badanie podmiotowe – ocena wieku płodowego, przeprowadzana jest na podstawie kryteriów morfologicznych (wygląd skóry, obecność i rozmieszczenie meszku płodowego, dojrzałość oczu, uszu oraz narządów płciowych) i neurologicznych (postawa, kąt zgięcia dłoni, sprężystość ramion itp.),
 • badanie podmiotowe – określenie pomiarów antropometrycznych: urodzeniowa masa ciał, długość ciała, obwód głowy, obwód klatki piersiowej,
 • badanie fizykalne układów i narządów.

Inne badania noworodka

Kolejne badania noworodka mają charakter przesiewowy, ukierunkowany na wykrycie wad wrodzonych.

Badania przesiewowe noworodków są to masowe badania obejmujące wszystkie noworodki. Badania te mają na celu wczesne wykrycie niektórych wrodzonych wad rozwojowych noworodka i wdrożenie postępowania leczniczego. Badanie przesiewowe noworodków jest postępowaniem profilaktycznym, które polega na wstępnej identyfikacji chorób wrodzonych, za pomocą testów analitycznych, przed wystąpieniem objawów klinicznych.

Choroby te nie wykryte w pierwszym miesiącu życia prowadzą do zaburzeń rozwoju i często do ciężkiej niepełnosprawności intelektualnej, wykluczającej samodzielne funkcjonowanie osoby chorej w społeczeństwie. Szacuje się, że w Polsce rodzi się blisko 400 dzieci z wadami metabolicznymi. Materiał na testy przesiewowe u noworodka pobiera się z krwi włośniczkowej z bocznej lub przyśrodkowej okolicy podeszwowej pięty, po ukończeniu przez dziecko 48 godzin życia. O wszystkich czynnościach i zabiegach wykonywanych u noworodka musi być poinformowana matka. Krew z pięty pobierana jest na specjalną bibułę, na oznakowane pola.

Testy przesiewowe u noworodka

Testy przesiewowe prowadzone są w kierunku wykrycia następujących chorób metabolicznych:

 • fenyloketonuria – powstaje w wyniku braku enzymu-fenyloalaniny, jej brak prowadzi do uszkodzenia centralnego układu nerwowego, a konsekwencji do ciężkiego upośledzenia umysłowego,
 • wrodzona niedoczynność tarczycy – występuje na skutek niedoboru hormonów tarczycy, następstwem jest trwałe, ciężkie upośledzenie umysłowe,
 • mukowiscydoza – nieprawidłowa budowa białka CFTR powoduje zaburzenia kanałów gruczołowych wewnątrzwydzielniczych co powoduje wydzielanie gęstej, lepkiej wydzieliny; mukowiscydoza jest chorobą wielonarządową.

Inne badania przesiewowe noworodka

Inne badania przesiewowe wykonywane u noworodków to:

 • badanie przesiewowe w kierunku dysplazji stawów biodrowych czyli niedorozwoju struktur stawu biodrowego; badanie wykonuje lekarz neonatolog podczas badania fizykalnego,
 • przesiewowe badanie słuchu, które służy określeniu sprawności komórek słuchowych przez określenie najmniejszego natężenia słyszalnego dźwięku, badanie wykonywane jest na oddziale położniczo-noworodkowym w drugiej dobie życia dziecka, ponieważ do tego czasu maź płodowa znajdująca się w przewodach słuchowych powinna się wchłonąć; badanie polega prawidłowym umiejscowieniu sondy w przewodzie słuchowym zewnętrznym i rejestrowaniu potencjałów, które powstają na drodze słuchowej; wyniki badania są interpretowane automatycznie; potwierdzeniem przeprowadzonego badania jest certyfikat w książeczce zdrowia dziecka, w zależności od wyniku badania wkleja się odpowiedni kolor certyfikatu: niebieski – oznacza badanie słuchu z wynikiem prawidłowym, żółty – wynik nieprawidłowy lub stwierdzenie czynników ryzyka uszkodzenia słuchu; przeprowadzony wywiad z matką dziecka dotyczący czynników ryzyka uszkodzenia słuchu oraz wynik przeprowadzonego badania dokumentuje się w Karcie Przesiewowego Badanie Słuchu,
 • badanie przesiewowe pulsoksymetryczne wykonuje się je w celu wykrycia bezobjawowych, poważnych wad serca; na paluszek noworodka zakłada się mały klipsik, będący końcówką puls oksymetru (aparatu oceniającego stopień utlenowania czyli saturacji krwi), pomiar saturacji należy przeprowadzać na prawej kończynie dolnej w ciągu 2 -3 minut w czasie między 2. a 24. godziną po urodzeniu, saturacja < 95% jest wskazaniem do wykonania badania echokardiograficznego i dalszej diagnostyki.
Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.5


Może cię

Skóra noworodka a kosmetyki

Skóra dziecka znajduje się w stadium stałego rozwoju od okresu płodowego aż do 2-3 roku ...

Trądzik niemowlęcy

Trądzik niemowlęcy jest zjawiskiem bardzo częstym. Trądzik może być obecny w chwili urodzin, lecz częściej ...

Ile powinno jeść niemowlę?

Rodzice niemowlęcia, zwłaszcza ci debiutujący w tej roli, często zastanawiają się, ile powinno jeść niemowlę ...

Wideo – Karmienie wcześniaka

Wybór metody karmienia wcześniaka zależy głownie od jego wieku, czyli od tygodnia ciąży, w którym ...

Wideo – Karmienie piersią w czasie przeziębienia

Gdy matka jest przeziębiona nie oznacza to, że musi odstawić dziecko od piersi, ponieważ mleko ...

Wideo – Przetrwały przewód tętniczy (przewód Botalla)

Kolejnym powikłaniem czy problemem występującym u wcześniaków jest przetrwały układ tętniczy, tzw. przewód Botalla. U ...

Wideo – Jakie badania wykonuje się noworodkowi w szpitalu?

Pierwsze badanie przeprowadzane jest tuż po porodzie w celu oceny adaptacji noworodka do życia pozamacicznego ...

Gluten w diecie dziecka

Wprowadzanie nowych składników do diety dziecka budzi wiele emocji wśród rodziców. Jednym z takich składników ...

Dieta karmiącej mamy

Na początku karmienia piersią kobiety mają często problem z dobraniem odpowiedniej diety. Zastanawiają się co ...

Wideo – Mleko modyfikowane

Czym jest mleko modyfikowane? Jest to mleko krowie, któremu podczas produkcji zmieniono skład, proporcje białek ...

Wideo – Ciąża bliźniacza

Ciąża bliźniacza to najczęściej występująca ciąża mnoga. Bliźniaki mogą być jedno- bądź dwujajowe. 25% ciąż ...

Wideo – Kolka u niemowlaka – przyczyny i objawy

Objawy kolki niemowlęcej to: krzyk niemowlęcia (zwłaszcza w godzinach popołudniowych czy wieczornych), duży niepokój, podkurczanie ...

Komentarze (0)