Leki w nadciśnieniu o podłożu psychogennym

Przebieg leczenia nadciśnienia powinien być stale monitorowany głównie przez samego pacjenta, który musi dokonywać codziennych pomiarów ciśnienia i odnotowywać jego wartości w specjalnym dzienniczku. Często konieczne okazuje się prowadzenie terapii dwoma albo nawet trzema lekami jednocześnie.

Leczenie nadciśnienia tętniczego

Powodzenie terapii lekami przeciwnadciśnieniowymi w dużym stopniu zależy od stadium rozwoju nadciśnienia tętniczego, dlatego niezmiernie ważne są badania profilaktyczne. Nadciśnienie wtórne w większości przypadków leczone jest przyczynowo, a więc wdraża się takie postępowanie terapeutyczne, które pozwoli na wyleczenie choroby podstawowej będącej powodem wzrostu ciśnienia tętniczego. W przypadku nadciśnienia pierwotnego i wtórnego, którego nie jesteśmy w stanie leczyć przyczynowo, można zastosować wyłącznie leczenie objawowe. W terapii nadciśnienia tętniczego wskazane jest indywidualne podejście do każdego pacjenta. Konsekwentnie prowadzona farmakoterapia stwarza realne szanse na wydłużenie prognozowanej długości życia osoby chorej. Ciśnienie, ze względów bezpieczeństwa, należy obniżać stopniowo. Ponadto należy stosować możliwie najmniejszą dawkę leku przeciwnadciśnieniowego. Do leków pierwszego wyboru w leczeniu nadciśnienia tętniczego zaliczamy:

W leczeniu nadciśnienia tętniczego o podłożu psychogennym pomocniczo stosowane są dwie grupy leków:

  • agoniści receptorów α2-adrenergicznych (α2-mimetyki),
  • agoniści receptora imidazolowego I1.

Kluczowe jest zastosowanie odpowiedniego schematu postępowania. Często konieczne okazuje się prowadzenie terapii dwoma albo nawet trzema lekami jednocześnie. Przebieg leczenia nadciśnienia powinien być stale monitorowany głównie przez samego pacjenta, który musi dokonywać codziennych pomiarów ciśnienia i odnotowywać jego wartości w specjalnym dzienniczku.

Agoniści receptorów α2-adrenergicznych (α2-mimetyki)

Leki tej grupy wywołują działanie uspokajające i hipotensyjne, dlatego bywają stosowane pomocniczo w leczeniu nadciśnienia o podłożu psychogennym:

  • Klonidyny chlorowodorek (Clonidinum hydrochloricum) – w wyniku jej działania następuje rozszerzenie naczyń tętniczych, zwolnienie czynności i zmniejszenie pojemności minutowej serca. Po przyjęciu klonidyny, na skutek jej niewielkiego działania agonistycznego na receptory α1-adrenergiczne, następuje początkowy wzrost ciśnienia.Pewną rolę w jej aktywności odgrywają również receptory imidazolinowe. Stosowana jest w nadciśnieniu o średnim nasileniu, głównie w terapii skojarzonej z lekami moczopędnymi, zaś w ciężkim przebiegu nadciśnienia z lekami bezpośrednio rozkurczającymi naczynia lub β-blokerami. Klonidynę należy odstawiać stopniowo, żeby nie dopuścić do gwałtownego wzrostu ciśnienia. Postać leku: Rp – tabletki (0,000075 g);
  • Metyldopa (Methyldopum) – przypomina działaniem klonidynę. Jest stosowana w łagodnych i umiarkowanych postaciach nadciśnienia, zwłaszcza w ciąży (lek pierwszego rzutu w II i III trymestrze). Podawana pojedynczo wywiera umiarkowany efekt działania, który dodatkowo maleje wraz z czasem trwania terapii. Na ogół łączy się ją z lekami moczopędnymi, bo może powodować retencję sodu i płynów. Postać leku: Rp – tabletki (0,25 g).

Agoniści receptora imidazolowego I1

Leki tej grupy rzadziej powodują występowanie działań niepożądanych niż α2‑mimetyki:

  • Moksonidyna (Moxonidinum) – działa hipotensyjnie i moczopędnie. Podobnie jak klonidyna, obniża też ciśnienie śródgałkowe. Charakteryzuje się długim czasem działania i może być stosowana u chorych z łagodną niewydolnością nerek. Postać leku: Rp – tabletki powlekane (0,0002, 0,0003 i 0,0004 g);
  • Rilmenidyna (Rilmenidinum) – działa podobnie do moksonidyny, ale podawana jest w większej dawce dobowej. Postać leku: Rp – tabletki (0,001 g).
Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.7


Może cię

Leczenie nadciśnienia - leki hipotensyjne

Do leczenia farmakologicznego nadciśnienia tętniczego można stosować kilka grup leków. Leki blokujące enzym konwertujący angiotensynę ...

Nadciśnienie – leki na rozszerzanie tętnic

Wszystkie leki tej grupy zmniejszają obwodowy opór naczyniowy poprzez bezpośredni wpływ na mięśnie gładkie małych ...

Inhibitory konwertazy angiotensyny

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI) od czasu wprowadzenia w 1981 r. pierwszego doustnego preparatu – kaptoprylu, ...

Leki na rozrzedzenie krwi – działanie, wskazania, dawkowanie, interakcje, skutki uboczne

Antykoagulanty – potocznie leki na rozrzedzenie krwi lub na gęstą, lepką krew – stosuje się ...

Leki adrenolityczne a nadciśnienie

W terapii nadciśnienia tętniczego wskazane jest indywidualne podejście do każdego pacjenta. Konsekwentnie prowadzona farmakoterapia stwarza ...

Leki na nadciśnienie - sartany i IKA

Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA) powodują obniżenie ciśnienia krwi głównie w wyniku blokowania enzymu katalizującego przekształcanie ...

Leki moczopędne

Leki moczopędne nazywane są inaczej diuretykami. Wykazują bezpośrednie działanie nerkowe, a niektóre z nich m.in. ...

Czy nadmierne pocenie może być objawem chorobowym?

Nadmierna potliwość jest przypadłością wpływającą na jakość życia pacjenta. Wyróżnia się postać pierwotną i wtórną ...

Leki blokujące kanały wapniowe a nadciśnienie

Antagoniści kanału wapniowego rozszerzają naczynia tętnicze w wyniku hamowania przezbłonowego napływu jonów wapnia do wnętrza ...

Leki moczopędne w nadciśnieniu

Leki moczopędne działają dwufazowo – początkowo powodują obniżenie ciśnienia na skutek zwiększonego wydalania jonów sodu, ...

Antagoniści receptora angiotensyny II

Zjawisko nadciśnienia tętniczego znane jest ludzkości już blisko od stulecia. Ciągły rozwój medycyny pozwala na ...

Leki i substancje roślinne w nadciśnieniu

Nadciśnienie tętnicze należy do najczęściej występujących chorób układu sercowo-naczyniowego. Leczenie wymaga indywidualnego podejścia lekarza do ...

Komentarze (0)