Leki na nadciśnienie - sartany i IKA

Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA) powodują obniżenie ciśnienia krwi głównie w wyniku blokowania enzymu katalizującego przekształcanie nieczynnej angiotensyny I w angiotensynę II. Sartany wskazane są w leczeniu nadciśnienia pierwotnego, a także w terapii niewydolności serca i w profilaktyce zawału serca. Polecane pacjentom, którzy nie tolerują inhibitorów konwertazy angiotensyny.

Leczenie nadciśnienia

Leczenie nadciśnienia lekami przeciwnadciśnieniowymi głównie zależy od etapu rozwoju nadciśnienia tętniczego, dlatego tak istotne są badania profilaktyczne. Nadciśnienie wtórne w większości przypadków leczone jest w sposób przyczynowy. Polega to na tym, że wybiera się takie postępowanie terapeutyczne, które pozwoli na wyleczenie choroby podstawowej stanowiącej przyczynę wzrostu ciśnienia tętniczego. W odniesieniu do nadciśnienia pierwotnego i wtórnego, którego nie da się leczyć przyczynowo, stosuje się wyłącznie leczenie objawowe. W terapii nadciśnienia tętniczego należy indywidualnie podchodzić do każdego pacjenta. Farmakoterapia prowadzona w sposób konsekwentny rodzi duże szanse na wydłużenie długości życia pacjenta. Ze względów bezpieczeństwa ciśnienie należy obniżać stopniowo. Dobrze również zastosować możliwie najmniejszą dawkę leku przeciwnadciśnieniowego. Do leków pierwszego wyboru w leczeniu nadciśnienia tętniczego zalicza się:

Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA)

Powodują obniżenie ciśnienia krwi głównie w wyniku blokowania enzymu katalizującego przekształcanie nieczynnej angiotensyny I w angiotensynę II (powodującą silny skurcz naczyń krwionośnych) Stosowane są we wszystkich rodzajach nadciśnienia.

 • Kaptopril (Captoprilum) – postać leku: Rp – tabletki (0,0125, 0,025 i 0,05 g).
 • Lizynopril(Lisinoprilum) – postać leku: Rp – tabletki (0,0025, 0,005, 0,01, 0,02, 0,03 i 0,04). Terapia skojarzona: (tabletki) + Amlodypina, Hydrochlorotiazyd.

Pochodne będące pro lekami:

 • enalaprilu maleinian (Enalapril maleas) – postać leku: Rp – tabletki (0,0025, 0,005, 0,01 i 0,02 g). Terapia skojarzona: (tabletki) + Hydrochlorotiazyd, (tabletki powlekane) + Lekardypiny chlorowodorek.
 • Trandolapril (Trandolaprilum) – postać leku: Rp – kapsułki twarde (0,0005, 0,001, 0,002 i 0,004 g). Terapia skojarzona: (tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu) + Werapamilu chlorowodorek.
 • Peryndopril (Perindoprilum) – postać leku: Rp – tabletki (0,002 i 0,004 g).
 • Peryndoprilu arginina (Perindoprilum argininum) – postać leku: Rp – tabletki (0,0025, 0,005 i 0,01 g), tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej (0,0025, 0,005 i 0,01 g). Terapia skojarzona: (tabletki powlekane) + Indapamid, (tabletki) + Amlodypina.
 • Peryndoprilu tert-Butylamina (tert-Butylamini Perindoprilum) – postać leku: Rp – tabletki (0,002, 0,004 i 0,008 g), tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej (0,004 i 0,008 g). Terapia skojarzona: (tabletki) + Amlodypina, Indapamid.
 • Peryndoprilu tozylan (Perindoprilum tosilas) – postać leku: Rp – tabletki (0,0025, 0,005 i 0,01 g). Terapia skojarzona: (tabletki powlekane – 0,0025 i 0,005 g) + Indapamid.
 • Benazepril (Benazeprilum) – postać leku: Rp – tabletki powlekane (0,005, 0,01 i 0,02 g). Terapia skojarzona: (tabletki powlekane) + Hydrochlorotiazyd.
 • Benazaprilu chlorowodorek (Benazeprili hydrochloridum)– postać leku: Rp – tabletki powlekane (0,005, 0,01 i 0,02 g).
 • Cilazapril (Cilazaprilum)- postać leku: Rp – tabletki powlekane (0,0005, 0,001, 0,0025 i 0,005). Terapia skojarzona: (tabletki powlekane) + Hydrochlorotiazyd.
 • Kwinapril (Quinaprilum) – postać leku: Rp – tabletki powlekane (0,0005, 0,01, 0,02 i 0,04 g). Terapia skojarzona: (tabletki powlekane) + Hydrochlorotiazyd.
 • Fozinopril(Fosinoprilum) – terapia skojarzona: (tabletki – 0,02 g) + Hydrochlorotiazyd.
 • Fozinopril sodowy (Fosinoprilum natricum) – postać leku: Rp – tabletki (0,01 i 0,02 g).
 • Zofenoprilu wapń (Zofenoprilum calcium) – postać leku: Rp – tabletki powlekane (0,0075 i 0,03 g). Terapia skojarzona: (tabletki powlekane) + Hydrochlorotiazyd.
 • Ramipril (Ramiprilum) – postać leku: Rp – tabletki (0,00125, 0,0025, 0,005 i 0,01 g), kapsułki twarde (0,0025, 0,005 i 0,01 g). Terapia skojarzona: (tabletki) + Hydrochlorotiazyd, (tabletki powlekane) + Felodypina, (kapsułki twarde) + Amlodypina.

Działania niepożądane i przeciwwskazania do stosowania IKA

Najczęściej pojawia się suchy kaszel, a także zaburzenia smaku, bóle głowy, niedociśnienie, biegunka, skurcze mięśni, nadwrażliwość na światło i reakcje alergiczne. Rzadziej obserwuje się ostrą niewydolność nerek, obrzęki naczynioruchowe oraz leukopenię.

IKA mogą być przeciwwskazany do stosowania u osób po przeszczepach nerek, mających niewydolne tętnice nerkowe lub chorujących na hiperaldosteronizm pierwotny. Leków tej grupy nie należy też podawać kobietom w okresie ciąży.

Sartany

Sartany (antagoniści receptora angiotensynowego AT1) w sposób wybiórczy blokują receptor typu AT­1, za którego pośrednictwem angiotensyna II powoduje podwyższanie ciśnienia krwi. Wskazane są w leczeniu nadciśnienia pierwotnego, a losartan i walsartan także w terapii niewydolności serca i w profilaktyce zawału serca. Polecane pacjentom, którzy nie tolerują inhibitorów konwertazy angiotensyny. Stosowane są w monoterapii i terapii skojarzonej.

 • Losartan potasu (Losartanum kalicum) – postać leku: Rp – tabletki powlekane (0,0125, 0,025, 0,05 i 0,1 g), proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zwiesiny doustnej (2,5 mg/ml). Terapia skojarzona: (tabletki powlekane) + Hydrochlorotiazyd.
 • Irbesartan (Irbesartanum) – postać leku: Rp – tabletki powlekane (0,075, 0,15 i 0,3 g), tabletki (0,075, 0,15 i 0,3 g). Terapia skojarzona: (tabletki i tabletki powlekane) + Hydrochlorotiazyd.
 • Kandesartanu cyleksetyl (Candesartanum cilexetilum) – postać leku: Rp – tabletki (0,002, 0,004, 0,008, 0,016 i 0,032 g). Terapia skojarzona: (tabletki) + Hydrochlorotiazyd.
 • Walsartan (Valsartanum) – postać leku: Rp – tabletki powlekane (0,04, 0,08, 0,16 i 0,32 g), kapsułki twarde (0,04, 0,08, 0,16 i 0,32 g), roztwór doustny (3 mg). Terapia skojarzona: (tabletki powlekane) + Hydrochlorotiazyd i/lub Amlodypina.
 • Telmisartan (Telmisartanum) – postać leku: Rp – tabletki (0,02, 0,04 i 0,08 g). Terapia skojarzona: (tabletki) + Hydrochlorotiazyd, Amlodypina.
 • Olmesartanu medoksomil (Olmesartanum medoxomilum) – postać leku: Rp – tabletki powlekane (0,01, 0,02 i 0,04 g). Terapia skojarzona: (tabletki powlekane – 0,02 i 0,04 g) + Hydrochlorotiazyd i/lub Amlodypina.
 • Eprosartan (Eprosartanum) – postać leku: Rp – tabletki powlekane (0,6 g). Terapia skojarzona: (tabletki powlekane) + Hydrochlorotiazyd.

Działania niepożądane i przeciwwskazania

Rzadziej niż IKA wywołują suchy kaszel i obrzęk naczynioruchowy. Sporadycznie obserwowane są objawy takie jak: senność, zawroty głowy, zaparcia, hiperkaliemia oraz podwyższenie poziomu transaminaz lub kreatyniny.

Ciężka niewydolność wątroby i nerek, kardiomiopatia przerostowa, a także ciąża stanowią przeciwwskazania do stosowania sartanów.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.7


Może cię

Leki w nadciśnieniu o podłożu psychogennym

Przebieg leczenia nadciśnienia powinien być stale monitorowany głównie przez samego pacjenta, który musi dokonywać codziennych ...

Leki i substancje roślinne w nadciśnieniu

Nadciśnienie tętnicze należy do najczęściej występujących chorób układu sercowo-naczyniowego. Leczenie wymaga indywidualnego podejścia lekarza do ...

Leki moczopędne w nadciśnieniu

Leki moczopędne działają dwufazowo – początkowo powodują obniżenie ciśnienia na skutek zwiększonego wydalania jonów sodu, ...

Leki i substancje roślinne w nadciśnieniu

Nadciśnienie tętnicze należy do najczęściej występujących chorób układu sercowo-naczyniowego. Leczenie wymaga indywidualnego podejścia lekarza do ...

Leki moczopędne

Leki moczopędne nazywane są inaczej diuretykami. Wykazują bezpośrednie działanie nerkowe, a niektóre z nich m.in. ...

Beta-blokery w chorobach serca

β-blokery (syn. leki beta-adrenolityczne, leki beta-sympatykolityczne) stanowią grupę leków o bardzo szerokim zastosowaniu. W kardiologii ...

Antagoniści receptora angiotensyny II

Zjawisko nadciśnienia tętniczego znane jest ludzkości już blisko od stulecia. Ciągły rozwój medycyny pozwala na ...

Leki adrenolityczne a nadciśnienie

W terapii nadciśnienia tętniczego wskazane jest indywidualne podejście do każdego pacjenta. Konsekwentnie prowadzona farmakoterapia stwarza ...

Nadciśnienie – leki na rozszerzanie tętnic

Wszystkie leki tej grupy zmniejszają obwodowy opór naczyniowy poprzez bezpośredni wpływ na mięśnie gładkie małych ...

Wideo – Leczenie nadciśnienia - leki hipotensyjne

Do leczenia farmakologicznego nadciśnienia tętniczego można stosować kilka grup leków. Leki blokujące enzym konwertujący angiotensynę ...

Leki blokujące kanały wapniowe a nadciśnienie

Antagoniści kanału wapniowego rozszerzają naczynia tętnicze w wyniku hamowania przezbłonowego napływu jonów wapnia do wnętrza ...

Czy nadmierne pocenie może być objawem chorobowym?

Nadmierna potliwość jest przypadłością wpływającą na jakość życia pacjenta. Wyróżnia się postać pierwotną i wtórną ...

Komentarze (0)