Leki blokujące kanały wapniowe a nadciśnienie

Antagoniści kanału wapniowego rozszerzają naczynia tętnicze w wyniku hamowania przezbłonowego napływu jonów wapnia do wnętrza komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych. To powoduje zmniejszenie oporu obwodowego i obniżenie ciśnienia krwi.

Leczenie nadciśnienia

Stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych i powodzenie ich stosowania w głównej mierze zależy od stadium rozwoju nadciśnienia tętniczego. Z tego powodu bardzo ważne jest wykonywanie badań profilaktycznych. Nadciśnienie wtórne przeważnie leczy się przyczynowo. Polega to na zastosowaniu takiego postępowania terapeutycznego, które pozwoli na wyleczenie choroby podstawowej, będącej powodem wzrostu ciśnienia tętniczego. W przypadku kiedy nie da się leczyć przyczynowo nadciśnienia pierwotnego i wtórnego, można zastosować tylko leczenie objawowe.

Wskazane jest w terapii nadciśnienia tętniczego indywidualne podejście do chorego. Farmakoterapia prowadzona konsekwentnie stwarza duże szanse na wydłużenie prognozowanej długości życia chorego. Dla bezpieczeństwa ciśnienie należy obniżać stopniowo. Kolejną kwestią jest zastosowanie możliwie najmniejszej dawki leku przeciwnadciśnieniowego. W leczeniu nadciśnienia tętniczego do leków pierwszego wyboru zaliczane są: β-blokery, inhibitory konwertazy angiotensyny, antagonistów receptora AT­­­1 lub kanału wapniowego, leki moczopędne.

Antagoniści kanału wapniowego

Antagoniści kanału wapniowego rozszerzają naczynia tętnicze w wyniku hamowania przezbłonowego napływu jonów wapnia do wnętrza komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych. To powoduje zmniejszenie oporu obwodowego i obniżenie ciśnienia krwi. Na ich działanie hipotensyjne składa się również wpływ na serce. Im wyższa jest wyjściowa wartość ciśnienia, tym większe jest działanie brokerów kanału wapniowego. W praktyce są często podawane łącznie z innymi lekami. Z powodu prawdopodobnego działania embriotoksycznego i teratogennego nie należy ich stosować u kobiet w ciąży, a także karmiących piersią.

Grupa nifedypiny (pochodne 1,4-dihydropirydyny)

  • Nifedypina (Nifedipinum) – niemal całkowicie wchłania się po podaniu doustnym. W postaci o szybkim uwalnianiu może powodować odruchowy wzrost akcji serca. Postać leku: Rp – tabletki powlekane (0,01 g), tabletki o przedłużonym uwalnianiu (0,02 g).
  • Nitrendypina (Nitrendipinum) – postać leku: Rp – tabletki (0,01 i 0,02 g).
  • Isradypina (Isradipinum) – postać leku: Rp – kapsułki twarde o zmodyfikowanym uwalnianiu (0,005 g).
  • Amlodypina (Amlodipinum) – postać leku: Rp – tabletki (0,005 i 0,01 g), tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej (0,005 i 0,01 g). Terapia skojarzona: (tabletki powlekane) + Aliskiren, Atorwastatyna, Walsartan, Walsartan/Olmesartan i Hydrochlorotiazyd, Olmesartanu medoksomil, (tabletki) + Peryndopril i tert-Butylamina, Bisoprololu fumaran, Peryndoprilu arginina, Lizinopril, Telmisartan, (kapsułki twarde) + Ramipril.
  • Felodypina (Felodipinum) – postać leku: Rp – tabletki powlekane (0,005 i 0,01 g), tabletki o przedłużonym uwalnianiu (0,01 g). Terapia skojarzona: (tabletki powlekane) + Ramipril.
  • Lacidypina (Lacidipinum) – postać leku: Rp – tabletki powlekane (0,002, 0,004 i 0,006 g).
  • Nimodypina (Nimodipinum) – postać leku: Rp – tabletki powlekane (0,03 g), roztwór do infuzji (0,2 mg/ml).
  • Lerkanidypiny chlorowodorek (Lercanidipini hydrochloridum) – postać leku: Rp – tabletki powlekane (0,01 i 0,02 g). Terapia skojarzona: (tabletki powlekane) + Enalapril.

Działania niepożądane

W zależności od zastosowanego leku mogą wystąpić: niepożądany spadek ciśnienia krwi, odruchowa tachykardia, zaczerwienienie skóry twarzy, bóle i zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe i obrzęki wokół kostek.

Grupa werapamilu (pochodne papaweryny)

Werapamilu chlorowodorek (Verapamili hydrochloridum) – bardzo dobrze wchłania się po podaniu doustnym i jest na ogół dobrze tolerowany. Oprócz nadciśnienia, stosowany jest również w terapii choroby niedokrwiennej serca i w tachykardiach nadkomorowych. Postać leku: Rp – tabletki powlekane (0,04 i 0,08 g), tabletki powlekane o powolnym uwalnianiu (0,12 i 0,24 g), drażetki (0,08 g).

Terapia skojarzona: (tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu) + Trandolapril.

Działania niepożądane i przeciwwskazania

Werapamil często powoduje zaparcia i ból głowy, a ponadto niepożądane spadki ciśnienia, blok przedsionkowo-komorowy, bradykardię, nasilenie niewydolności serca, zaczerwienienie skóry i reakcje alergiczne.

Z uwagi na powyższe działania niepożądane jest przeciwwskazany m.in. w niewyrównanej niewydolności serca, po świeżym zawale serca, w zespole węzła zatokowego oraz w ciężkiej hipotonii.

Grupa diltiazemu (pochodne benzotiazepiny)

  • Diltiazem (Diltiazemum) – profil jego działania, reakcje niepożądane, przeciwwskazania i interakcje są podobne jak w przypadku werapamilu. Postać leku: Rp – tabletki (0,03 i 0,06 g).
  • Diltiazemu chlorowodorek (Diltiazemi hydrochloridum) – postać leku: Rp – kapsułki o przedłużonym uwalnianiu (0,09, 0,12, 0,18, 0,2, 0,24 i 0,3 g).
Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.6


Może cię

Leki adrenolityczne a nadciśnienie

W terapii nadciśnienia tętniczego wskazane jest indywidualne podejście do każdego pacjenta. Konsekwentnie prowadzona farmakoterapia stwarza ...

Magnez a serce

Magnez warunkuje prawidłowe funkcjonowanie narządów i układów, szczególnie układu krążenia. Niedobór tego mikroelementu najczęściej objawia ...

Leki i substancje roślinne w nadciśnieniu

Nadciśnienie tętnicze należy do najczęściej występujących chorób układu sercowo-naczyniowego. Leczenie wymaga indywidualnego podejścia lekarza do ...

Wideo – Leczenie nadciśnienia - leki hipotensyjne

Do leczenia farmakologicznego nadciśnienia tętniczego można stosować kilka grup leków. Leki blokujące enzym konwertujący angiotensynę ...

Leki w nadciśnieniu o podłożu psychogennym

Przebieg leczenia nadciśnienia powinien być stale monitorowany głównie przez samego pacjenta, który musi dokonywać codziennych ...

Antagoniści receptora angiotensyny II

Zjawisko nadciśnienia tętniczego znane jest ludzkości już blisko od stulecia. Ciągły rozwój medycyny pozwala na ...

Leki moczopędne w nadciśnieniu

Leki moczopędne działają dwufazowo – początkowo powodują obniżenie ciśnienia na skutek zwiększonego wydalania jonów sodu, ...

Leki adrenolityczne a nadciśnienie

W terapii nadciśnienia tętniczego wskazane jest indywidualne podejście do każdego pacjenta. Konsekwentnie prowadzona farmakoterapia stwarza ...

Leki na nadciśnienie - sartany i IKA

Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA) powodują obniżenie ciśnienia krwi głównie w wyniku blokowania enzymu katalizującego przekształcanie ...

Czy nadmierne pocenie może być objawem chorobowym?

Nadmierna potliwość jest przypadłością wpływającą na jakość życia pacjenta. Wyróżnia się postać pierwotną i wtórną ...

Leki moczopędne

Leki moczopędne nazywane są inaczej diuretykami. Wykazują bezpośrednie działanie nerkowe, a niektóre z nich m.in. ...

Nadciśnienie – leki na rozszerzanie tętnic

Wszystkie leki tej grupy zmniejszają obwodowy opór naczyniowy poprzez bezpośredni wpływ na mięśnie gładkie małych ...

Komentarze (0)