Szumy uszne a kręgosłup szyjny – jak się ich pozbyć?

Szumy uszne od kręgosłupa powstają głównie w wyniku powstawania zmian zwyrodnieniowych. Ucisk na kręgosłup wywołują także osteofity, czyli narośla kostne. Oprócz szumów w głowie i dzwonienia, pacjenci skarżą się także na zawroty głowy od kręgosłupa szyjnego. By pozbyć się dolegliwości konieczna jest szczegółowa diagnostyka, stosowanie ćwiczeń na kręgosłup szyjny, a czasami także leczenie operacyjne.

Szumy uszne od kręgosłupa – skąd się biorą?

Kręgosłup w odcinku szyjnym składa się z trzonów kręgów, krążków międzykręgowych, więzadeł podłużnych przednich i tylnych, wyrostków poprzecznych i kolczystych. Każdy trzon posiada dwa wyrostki poprzeczne z otworami wypełnione pęczkiem naczyniowo-nerwowym, na który składa się tętnica i towarzysząca żyła kręgowa, które biegną od odcinka dolnego kręgosłupa ku górze do podstawy szyi łącząc się w jamie czaszki w tętnice podstawną, która biegnie wzdłuż mostu dając liczne rozgałęzienia obustronnie do błędnika (ucho wewnętrzne) i móżdżku.

Biegnąc ku przodowi tętnica podstawna dochodzi do początku koła tętniczego mózgu, biorąc jednocześnie udział w autoregulacji przepływu krwi w ośrodkowym układzie nerwowym. Naczynia kręgowe zlokalizowane wzdłuż kręgosłupa szyjnego zaopatrują w krew tętniczą część ośrodkowego układu nerwowego – móżdżek, nerwy przedsionkowe i ucho środkowe. Każda nieprawidłowość w układzie anatomicznym kręgosłupa na odcinku szyjnym i wewnątrzczaszkowo może spowodować zaburzenia ośrodkowe układu ruchu (błędnik i móżdżek), zaburzenia równowagi lub szumy uszne.

Często diagnozowane zwyrodnienie kręgosłupa jest schorzeniem przewlekłym, stopniowo postępującym z wiekiem. Może wywoływać objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego, co jest między innymi konsekwencją zmian w obrębie naczyń kręgowych doprowadzających krew do struktur ucha wewnętrznego i móżdżku. Tętnice kręgowe biegną od podstawy szyi przez kanały kręgowe w wyrostkach poprzecznych kręgów szyjnych do wnętrza czaszki. Liczne odgałęzienia to tętnice błędnikowe i móżdżkowe górne i dolne, przednie i tylne.

Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa mogą powodować ucisk tych naczyń i zaburzenia ukrwienia wymienionych struktur, co objawia się szumami usznymi, zawrotami głowy i problemami z utrzymaniem prawidłowej postawy ciała. Najliczniejszą grupą chorych są osoby w wieku podeszłym z chorobami towarzyszącymi – osteoporozą, przewlekłymi problemami reumatologicznymi, nadużywające palenia tytoniu.

Choroby kręgosłupa szyjnego – przyczyna szumów usznych

Szumy uszne i dzwonienie w uszach są zjawiskiem powstającym w obrębie ośrodkowego układu nerwowego i mogą być wynikiem upośledzenia ukrwienia ucha wewnętrznego lub części móżdżku lub płata skroniowego. Zaburzenia krążenia wynikać mogą natomiast z uszkodzenia naczynia krwionośnego – tętnic kręgowych lub podstawnej lub konfliktu kostno-naczyniowego jako efekt chorób kręgosłupa szyjnego (układu kostnego).

Do przykładów genezy takiego zjawiska zaliczamy tworzenie się tzw. osteofitów, czyli wyrośli kostnych, powstających w przebiegu przewlekłej choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, których rozrost może doprowadzić do zwężenia światła otworów wyrostków poprzecznych trzonów kręgów, przez które przebiegają naczynia kręgowe. Wówczas pojawia się ucisk na kręgosłup szyjny i na naczynia krwionośne.

Przepływ krwi jest upośledzony i tzw. turbulentny (burzliwy), co powoduje zaburzenia ukrwienia ucha wewnętrznego lub struktur nerwowych móżdżku. Przyczyną szumów w głowie i zawrotów głowy od kręgosłupa poprzez powstawanie zaburzeń naczyniowych są również nieprawidłowości w uwalnianiu substancji biochemicznych naczynioruchowych – prostaglandyn, prostacyklin, endotelin. To sprzyja odruchowemu obkurczaniu naczyń kręgowych, co odbija się w objawach szumów usznych w zaburzeniach błędnikowych.

Szumy uszne a kręgosłup szyjny – objawy dodatkowe

W przebiegu rozrzedzenia struktur kostnych z wiekiem lub w przebiegu chorób przewlekłych może dochodzić do niekorzystnej przebudowy kostnej krawędzi trzonów kręgów, wyrostków poprzecznych, co sprzyjać może prawidłowemu przepływowi w naczyniach krwionośnych. Dyskopatia szyjna, czyli przesunięcia krążka międzykręgowego względem prawidłowej osi kręgosłupa również przyczynia się do opisanego zjawiska.

Do objawów towarzyszących, oprócz szumów usznych zaliczamy również:

 • zawroty głowy a kręgosłup szyjny – (o częsta zależność występująca razem z szumami),
 • ból kręgosłupa szyjnego,
 • upośledzenie ruchomości szyi,
 • ból mięśni szyi,
 • bóle napięciowe okolicy skroniowej głowy,
 • problemy z utrzymaniem prawidłowej postawy ciała,
 • zaburzenia równowagi,
 • ogólne złe samopoczucie i trudności w utrzymaniu koncentracji.

Należy powiązać dolegliwości bólowe z takimi okolicznościami jak: uraz, przeciążenie, czynności często powtarzane z obciążeniem asymetrycznym stawów, praca siedząca, brak systematycznej aktywności ruchowej.

Szumy uszne a kręgosłup szyjny – jakie badania zrobić?

Szum w głowie od kręgosłupa powinien skłonić pacjenta do poszukiwania sposobów leczenia dolegliwości, a wcześniej odpowiedniej diagnostyki. Choroby kręgosłupa szyjnego najłatwiej zobrazować badania radiologiczne. Często wykonuje się RTG kręgosłupa w projekcji przednio-tylnej i bocznej by ocenić struktury anatomiczne poszczególnych trzonów kręgów, wyrostki poprzeczne i zdjęcia RTG boczne do oceny wyrostków kolczystych.

Badaniem bardzo szczegółowym wnoszącym najwięcej informacji o budowie osobniczej kręgosłupa szyjnego jest tomografia komputerowa. Pozwala na ocenę anatomii patologicznej złamań, pęknięć trzonów, krawędzi trzonów kręgów, szczegółowo umożliwia określenie stopnia zaawansowania choroby zwyrodnieniowej.

Rezonans magnetyczny służy do oceny struktur miękkich, łącznotkankowych, takich jak więzadła podłużne, oraz chrzęstnych sprężystych – krążków międzykręgowych. Do wstępnego zobrazowania uszkodzeń zwyrodnieniowych leżących u podłoża konfliktu kostno-naczyniowego służy wykonanie radiogramu kręgosłupa w kliku projekcjach – podłużnej przenio-tylnej, bocznej i skośnej.

Do uzupełnienia diagnostyki wykonujemy również badania naczyniowe służące ocenie przepływu w naczyniach kręgowych, w szczególności USG dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych. W przypadkach wątpliwych klinicznie rozstrzygające może być wykonanie badań naczyniowych tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego (angio-TK lub angio-MR) z podaniem kontrastu dożylnie. Badanie CT głowy pozwala wykluczyć zmiany naczyniopochodne w obrębie płatów skroniowych ośrodkowego układu nerwowego. Wykonywanie badań diagnostycznych powinno być poprzedzone przez dokładne zebranie wywiadu i badanie przedmiotowe pacjenta.

Jak leczyć szumy uszne od kręgosłupa

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa powodująca szumy uszne z konfliktem naczyniowo-kostnym należy do chorób postępujących z wiekiem. Przebieg jest nawrotowo-remisyjny (objawy nasilają się i ustępują naprzemiennie) i charakteryzuje się okresowym nasileniem lub zmniejszeniem dolegliwości. Rokowanie jest zależne od czynników dodatkowych i chorób współistniejących – osteoporozy, zaburzeń endokrynologicznych, schorzeń onkologicznych, reumatologicznych. By unikać objawów należy położyć nacisk na profilaktykę.

Ważne jest utrzymywanie prawidłowej postawy ciała, eliminacja palenia papierosów, wzmacnianie mięśni szyi i klatki piersiowej, systematyczne ćwiczenia stabilizujące kręgosłup szyjny, unikanie pozycji nadmiernie przeciążających kręgosłup, prawidłowe podnoszenie ciężkich przedmiotów. Przykładowym sposobem ćwiczenia odcinka szyjnego kręgosłupa jest podparcie tułowia przodem i wykonywanie odchyleń głowy ku górze z jednoczesnym uniesieniem jednej kończyny górnej i jednej dolnej. Leżenie na płasko na twardym podłożu i unoszenie głowy ku górze i kończyn dolnych to kolejny dobry sposób na profilaktykę. Ćwiczenia na kręgosłup szyjny należy dołączyć do codziennego repertuaru gimnastyki.

W leczeniu szumów usznych od kręgosłupa należy unikać pozycji powodujących objawy bólowe i nasilone szumy uszne, wykonywać kinezyterapię – ćwiczenia czynne wolne i bierne początkowo pod okiem doświadczonego fizjoterapeuty. Korzystne może być leżenie na twardym podłożu do 24 godzin. Do krótkotrwałego odciążenia kręgosłupa służą gorsety i ortezy. W leczeniu przeciwbólowym korzystne jest stosowanie paracetamolu, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, opioidów – tramadol. Leki neuromodulujące, np. gabapentyna stosujemy w przypadku zmian o typie neuropatii (uszkodzenie nerwów).

Leczenie operacyjne kręgosłupa szyjnego zależy od lokalizacji i anatomii zmian. Miejscowo można obstrzykiwać stawy kręgosłupa, wykonać protezę krążka międzykręgowego. Kilka zabiegów ma na celu zmniejszenie lub usunięcie ucisku na nerwy i naczynia – laminektomia, dyscektomia. Zabiegi odtwarzające stabilność kręgosłupa stosujemy celem profilaktyki ucisków i progresji deformacji.

Opublikowano: ; aktualizacja: 05.09.2017

Oceń:
4.1


Może cię

Drętwienie prawej ręki i palców prawej ręki

Drętwienie rąk to objaw wielu różnych chorób. Najczęstszą przyczyną drętwienia rąk jest zwyrodnienie kręgosłupa, zwłaszcza ...

Discektomia szyjna, lędźwiowa – usunięcie dysku – rehabilitacja, powikłania

Discektomia to zabieg, który ma na celu usunięcie dysku w kręgosłupie. Wskazaniem jest ucisk na ...

Dyskopatia wielopoziomowa – objawy, leczenie, rehabilitacja, operacja

Dyskopatia wielopoziomowa stwierdzana jest wtedy, gdy zmiany w obrębie krążka międzykręgowego dotyczą co najmniej dwóch ...

Zespół Polanda – co to jest, jakie są przyczyny i objawy, jak diagnozować i leczyć?

Zespół Polanda u kobiet to rzadki zespół wad wrodzonych, z których najczęstsze dotyczą nieprawidłowości w ...

Czy strzelające stawy wymagają leczenia? Co oznacza chrupanie, przeskakiwanie i strzykanie w stawach?

Przeskakiwanie w stawach, któremu często towarzyszy charakterystyczny trzask, chrupanie i strzelanie, nie zawsze jest objawem ...

Ból pięty przy chodzeniu – co to znaczy i jak leczyć ból pięty podczas chodzenia?

Ból pięty przy chodzeniu to dość częsta dolegliwość. Przyczyn tego schorzenia może być wiele, a ...

Porażenie nerwu promieniowego – jakie są objawy uszkodzenia nerwu promieniowego?

Nerw promieniowy to jeden z nerwów splotu ramiennego. Dość często dochodzi do jego uszkodzenia lub ...

Wideo – Choroba zwyrodnieniowa stawów

Choroba zwyrodnieniowa stawów może przyjmować postać uogólnioną, wielostawową, gdzie objawy są sumą dolegliwości związanych z ...

Dna moczanowa – leczenie

Objawy dny moczanowej to: napady nagłego, silnego bólu stawów, któremu towarzyszy obrzęk lub obecność płynu ...

Dyskopatia szyjna – przyczyny, objawy, badania, leczenie, ćwiczenia, zapobieganie

Dyskopatia szyjna jest jedną z pierwszych oznak degeneracji krążków międzykręgowych (zmian zwyrodnieniowych w kręgosłupie). Najczęściej ...

Przeprost łokcia – przyczyny, objawy, leczenie, ćwiczenia, rehabilitacja, operacja

Przeprost w stawie dotyczy najczęściej kolana czy łokcia. Wśród przyczyn wymienia się: nadmierną ruchomość stawową, ...

Przepuklina kręgosłupa szyjnego

Ból okolicy karku, łopatki, stawu barkowego, a nawet przewlekłe bóle głowy i szum w uszach ...

Komentarze i opinie (2)


Dobre

Dobre dobry artykuł
Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon