Metoda Dennisona – co to jest, dla kogo i jakie ćwiczenia się wykonuje?

Metoda Dennisona to forma terapii przeznaczona głównie dla dzieci, które mają problemy z nauką. W obecnych czasach, zdominowanych przez elektronikę i samochody, wiele dzieci ma ograniczony spontaniczny ruch. Wpływa to nie tylko na rozwój motoryczny dziecka, ale także na jego pamięć, koncentrację, wzrok i słuch. Ćwiczenia metodą Dennisona, stosowane długotrwale i systematycznie, stwarzają podstawy do efektywnego przyswajania wiedzy, wspomagają intelektualny i emocjonalny rozwój dziecka oraz pomagają mu przezwyciężać jego problemy.

Metoda Dennisona co to jest?

Paul Dennison, amerykański pedagog, opracował w latach 70. formę terapii, zwaną również kinezjologią edukacyjną (Educational Kinesiology, Edu-K) bądź gimnastyką mózgu (Brain Gym). Dzięki doświadczeniom pracy z dziećmi mającymi problemy z nauką oraz obserwacji biegaczy stwierdził on, że ruch jest podstawą uczenia się. Dennison odkrył związek pomiędzy trudnościami w nauce a wykonywaniem pewnych ruchów ciała. Trudności mogą dotyczyć słabej koncentracji, pamięci, utrudnionego słuchania ze zrozumieniem lub dysleksji, dyskalkulii lub dysgrafii. Problemy dziecka z nauką według Dennisona wynikają z braku współpracy pomiędzy półkulami mózgowymi, z których każda ma inne zadania do wykonania.

Terapia Dennisona pomaga również dzieciom przejawiającym lęki lub agresywne zachowania oraz mającym specyficzne potrzeby edukacyjne w związku z upośledzeniem umysłowym, autyzmem, zespołem Downa lub z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Gimnastyka mózgu – na czym polega?

Metoda Dennisona to ćwiczenia, pozycja oraz zasady, których wykonywanie lub przestrzeganie jest tak opracowane, aby łączyć pracę obu półkul mózgowych, budować nowe połączenia pomiędzy komórkami nerwowymi oraz integrować mózg z ciałem.

Lewa półkula odpowiada za myślenie, analizę, kontrolowaną mowę, percepcję czasu i pamięć krótką, a prawa za orientację w przestrzeni, uczenie się, pamięć długotrwałą, intuicję, uczucia i emocje – przy czym obie muszą ze sobą współpracować. Ich równowaga jest niezbędna, aby przyswajać nowe informacje i działać efektywniej. Dzięki ćwiczeniom Dennisona uruchamiamy je jednocześnie, więc mózg pracuje zarówno ruchowo, intelektualnie, jak i emocjonalnie.

Kinezjologia Dennisona – dla kogo, jakie są cele?

Cele terapii uzależnione są od zaburzeń oraz potrzeb małego pacjenta. Najpierw należy postawić właściwą diagnozę i określić problem z jakim zmaga się dziecko. Problemem może być m.in.: nierozumienie poleceń nauczyciela, brak koncentracji nad zadaniem, mała aktywność na lekcjach, brak wiary w swoje umiejętności, niekomunikatywny sposób wypowiadania się, nieradzenie sobie ze stresem, problemy z pamięcią, koordynacją wzrokowo-ruchową lub słuchowo-ruchową.

Celem terapii jest to, by pomóc dziecku je przezwyciężyć poprzez likwidację bloków intelektualnych czy emocjonalnych, czemu sprzyja właściwie dobrany zestaw ćwiczeń.

Metoda Dennisona jak wygląda zbiór ćwiczeń?

Terapia składa się z dwóch części. Pierwsza cześć to przygotowanie dziecka do terapii właściwej. W tym etapie dziecko pije wodę, która dotlenia mózg i stwarza środowisko do transmisji elektrycznych. Potem można zastosować poniżej opisane ćwiczenia wprowadzające.

 • Ruchy naprzemienne, np. dotykanie lewą dłonią prawego łokcia i odwrotnie, dotykanie lewą dłonią prawego ucha i odwrotnie, dotykanie lewą dłonią lub lewym łokciem prawego kolana i odwrotnie. Ćwiczenia te wykonujemy w marszu w miejscu, w pozycji siedzącej czy leżeniu na plecach. Integrują one pracę obu półkul, wspomagają koordynację ruchową, poprawiają pisanie, słuchanie, czytanie i wpływają na wydolność organizmu.
 • Punkty odpowiadające z myślenie – jedna ręka masuje punkty (miękkie miejsca pod obojczykami z lewej i prawej strony klatki piersiowej), a druga ręka leży na pępku przez około 2 minuty. Ćwiczenie to przekazuje informacje od prawej półkuli do lewej połowy ciała i odwrotnie, stymuluje aortę i zwiększa potok energii elektromagnetycznej. Sprzyja to nieodwracaniu liter i cyfr oraz prawidłowemu układaniu ciała podczas czytania.
 • Przyjęcie pozycji Cooka – na stojąco lub leżąco utrzymujemy pozycję ze skrzyżowanymi nogami oraz rękami, mając zamknięte oczy, dotykając równocześnie językiem do podniebienia i oddychając równomiernie. Ćwiczenie to wycisza i relaksuje, stabilizuje emocjonalnie, poprawia uwagę, słuch, mowę oraz pisanie.

Pozycję Cooka można określić także jako ćwiczenia wyciszająco-pogłębiające.

W następnym etapie dziecko wykonuje właściwe ćwiczenia kinezjologiczne, w zależności od tego, jakich umiejętności potrzebuje. Wiele ćwiczeń można przeprowadzić w różnych pozycjach – w zależności od kondycji dziecka. Zaczynamy od pozycji najprostszej, by następnie – po jej opanowaniu – przejść do trudniejszej.

Metoda Dennisona – pozycje, ćwiczenia w domu

Ćwiczenia dostosowane są do potrzeb konkretnego dziecka. Jest ich 26 i mają na celu poprawę kondycji i koordynacji ruchowej, normalizację niewłaściwego napięcia mięśniowego oraz relaksację dziecka. Ćwiczenia podzielono na cztery grupy:

Ćwiczenia Dennisona wydłużające

Ten rodzaj ćwiczeń rozciąga i rozluźnia mięśnie szyi, kręgosłupa, tułowia oraz kończyn górnych i dolnych. Przykładowe z nich to ćwiczenie określane jako „przyciskanie dzwonka”. W staniu prostą prawą nogę odstawiamy do tyłu, stawiając ją na palcach, robimy wydech i w lewej nodze z przodu zginamy kolano, a prawą przyciskamy piętą do podłogi. Na wdechu prostujemy przednią nogę, a tylną stawiamy na palcach. Później zamieniamy nogi. Ćwiczenie integruje przedni i tylni mózg, poprawia mowę, słuchanie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie oraz chęć doprowadzania do końca podjętych działań.

Metoda Dennisona – ćwiczenia energetyzujące

Rozluźniają układ nerwowy, dostarczają dziecku więcej energii, poprzez dotlenienie i umiejętność właściwego oddychania wpływają na mowę i czytanie. Poniżej opisano przykładowe ćwiczenia.

 • Robimy długi wdech nosem, a wydechy krótkie i powolne – przez zaciśnięte wargi.
 • Kładziemy ręce na brzuchu, na wdechu unosimy ręce, a na wydechu opuszczamy je.
 • Robimy wdech licząc do 3 sekund, potem przerwę na 3 sekundy i na koniec wydech, który również trwa 3 sekundy. Ponownie przerwa i powtórka oddechu.

Ćwiczenia Dennisona – leniwa ósemka

Ćwiczenia Dennisona na przekroczenie linii środka wpływają na bilateralną pracę podczas czytania i pisania oraz sprzyjają koordynacji ruchowej typu prawa – lewa, góra – dół. Przykładowe ćwiczenia opisano poniżej.

 • Wykonujemy ruchy naprzemienne.
 • Leniwa ósemka dla oczu – w staniu wyciągamy przed siebie lewą rękę, zaciskamy w pięść kciukiem do góry. Rysujemy kciukiem w powietrzu cyfrę 8 – zaczynając w lewo i do góry, jednocześnie mając nieruchomą głowę i wodząc za kciukiem oczami. Następnie zmieniamy rękę. Ćwiczenie to integruje półkule mózgowe, poprawia widzenie i koordynuje je z innymi czynnościami, ułatwia czytanie i pisanie.

Ważne miejsce zajmują także ćwiczenia polegające na rysowaniu oburącz symetrycznych obrazów. Przykładem skutecznej terapii może być jednoczesne rysowanie jedną ręką figury, a drugą jej lustrzanego odbicia.

Jakie są efekty terapii metodą Paula Dennisona?

Jak długo trzeba ćwiczyć? Terapię gimnastyką mózgu należy stosować systematycznie i przez dłuższy czas – co najmniej 4 tygodnie, aby przyniosła zamierzone efekty. Ważne jest również ćwiczenie w domu. Rodzice powinni powtarzać to, co terapeuta wykonuje z dzieckiem na terapii. Terapia Dennisona sprzyja przede wszystkim harmonijnemu rozwojowi intelektualnemu, ruchowemu oraz emocjonalnemu dziecka.

Poprzez likwidację blokad rozwojowych poprawia koncentrację, pamięć, mowę, komunikację, pisanie, rysowanie, czytanie ze zrozumieniem. Aktywizowane jest również myślenie twórcze, zdolności manualne, precyzja ruchów oraz percepcja przestrzenna. Kinezjologia edukacyjna Dennisona poprawia wydolność, koordynację wzrokowo-ruchową i słuchowo-ruchową. Po terapii dziecko jest zrelaksowane i umie sobie lepiej radzić z emocjami i stresem, poprawiają się więc jego kontakty i integracja z otoczeniem.

Kinezjologia Dennisona w Polsce

Praca z dziećmi metodą Dennisona jest bardzo popularna w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz w Kanadzie. W Polsce zyskała popularność w latach 90. W swojej pracy stosują ją pedagodzy, logopedzi, psycholodzy, fizjoterapeuci oraz terapeuci zajęciowi. Metoda ta może być również wykorzystywana u osób dorosłych jako trening psychofizyczny.

Bibliografia

 • Zwoleńska J., Twórcza kinezjologia w praktyce. Propozycje dla każdego. Wydawnictwo KINED, Warszawa 2002.
 • Zwoleńska J., Radosna kinezjologia. Wydawnictwo KINED, Warszawa 2005.
 • Hannaford C., Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł. Podstawy kinezjologii edukacyjnej. Wydawnictwo Medyk, Warszawa 2015.
 • Mańkowska I., Kreowanie rozwoju dziecka. Kinezjologia edukacyjna i inne nowoczesne metody terapeutyczne w praktyce. Wydawnictwo Operon, Gdynia 2005.
 • www.braingym.org
Opublikowano: ; aktualizacja: 21.01.2019

Oceń:
4.9


Może cię

Poizometryczna relaksacja mięśni – przykłady ćwiczeń – na czym polega, kiedy stosować, jakie są efekty?

Poizometryczna relaksacja mięśni (w skrócie PIR) jest techniką fizjoterapeutyczną polegającą na wykonywaniu ćwiczeń pomagających rozciągnąć ...

Choroba Kienbocka

Choroba Kienbocka należy do grupy chorób określanych jako jałowa martwica kości. Towarzyszą jej bóle nadgarstka ...

Choroba Scheuermanna – przyczyny, objawy, badania, leczenie, operacja, rehabilitacja, ćwiczenia

Zespół Scheuermanna to nieuleczalna choroba kręgosłupa u dzieci (manifestuje się między 12. a 17. rokiem ...

Osteomalacja – przyczyny, objawy, badania, leczenie

Osteomalacja (krzywica u dorosłych lub rozmiękanie kości) to metaboliczna choroba przebiegająca z upośledzoną mineralizacją substancji ...

Wideo – Ganglion

Jest to galaretowata torbiel, która najczęściej tworzy się w okolicach nadgarstka, stóp i kolan. Przybiera ...

Skręcenie stawu skokowego – przyczyny, objawy, leczenie, rehabilitacja skręconego stawu

Skręcenie stawu skokowego jest jednym z najczęstszych urazów ortopedycznych, podczas którego dochodzi do naciągnięcia, naderwania ...

Zapalenie kaletki podbarkowej – przyczyny, objawy, leczenie

Zapalenie kaletki podbarkowej jest najłagodniejszą postacią zespołu ciasnoty podbarkowej, do której dochodzi na skutek długotrwałych ...

Polidaktylia – przyczyny, rodzaje, operacja

Polidaktylia to schorzenie, gdzie dziecko rodzi się z dodatkowymi palcami rąk albo stóp. Wyróżnia się ...

Złamany obojczyk – rehalibitacja, leczenie, ćwiczenia, kiedy operować?

Złamanie obojczyka zwykle jest wynikiem urazu – upadku bądź silnego uderzenia. Objawy uszkodzenia to: silny ...

Propriocepcja (czucie głębokie) – co to jest, zaburzenia, jakie ćwiczenia?

Czucie własnego ciała w przestrzeni i utrzymanie równowagi jest funkcją proprioreceptorów, niezwykle istotną dla funkcjonowania ...

Zespół korzeniowy

Z zespołem korzeniowym, potocznie zwanym „korzonkami”, miało do czynienia co najmniej 80 % populacji. „Korzonki” ...

Złamania żeber – jak leczyć złamane lub pęknięte żebro?

Do złamania żebra najczęściej dochodzi w wyniku urazu bezpośredniego w klatkę piersiową na skutek jej ...

Komentarze i opinie (1)


Kinezjologia edukacyjna Dennisona - jest taka książka, można też iść na kurs. W Polsce niestety nie są jeszcze bardzo popularne.
Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon