Chrzęstniakomięsak – objawy, leczenie, rokowania nowotworu złośliwego

Chrzęstniakomięsak to jeden z występujących u ludzi złośliwych nowotworów kości. Choć wyróżnia się pewne jednostki chorobowe, które zwiększają ryzyko zachorowania na tego raka, to dość często nie udaje się stwierdzić, co doprowadziło do wystąpienia chrzęstniakomięsaka. W przypadku nowotworów kości dość często pokutuje przekonanie, że w ich leczeniu zawsze konieczna jest amputacja kończyny, w której pojawił się złośliwy guz. Pacjenci pytają także o rokowania i średni czas przeżycia od postawienia diagnozy.

Chrzęstniakomięsak – co to jest?

Chrzęstniakomięsak (inaczej chrzestniak mięsakowy, po angielsku chondrosarcoma) to nowotwór złośliwy kości, uznawany za nowotwór mezenchymalny. Guz ten, jak można się domyślić, wywodzi się z komórek tkanki chrzęstnej. Stanowi on jeden z dość często występujących nowotworów zajmujących układ ruchu. Wśród wszystkich osób, u których wystąpił rak kości, mięsak kości z rodzaju chondrosarcoma odpowiada za 20–25 proc. zachorowań. Typowo zachorowania na ten nowotwór mają miejsce w 4–5 dekadzie życia (rak kości u dzieci może być chrzęstniakomięsakiem, aczkolwiek w tej grupie wiekowej zdecydowanie częściej występują inne nowotwory kości, takie jak kostniakomięsak czy mięsak Ewinga). Chrzęstniakomięsaki częściej spotykane są u mężczyzn.

Chrzęstniakomięsak – przyczyny

Nie do końca jasne są przyczyny tego, że u pacjentów pojawia się guz na żebrach, guz miednicy czy nowotwór kości biodrowej o charakterze chrzęstniakomięsaka. Podejrzewa się, że znaczny udział w patogenezie tej choroby mają czynniki genetyczne. Zauważalne jest to, że ryzyko wystąpienia chondrosarcoma jest zwiększone u osób, które cierpią lub cierpiały na pewne jednostki chorobowe, takie jak między innymi: choroba Olliera, zespół Maffuciego, choroba Pageta, guz Wilmsa.

Zdarza się, że chrzęstniakomięsak rozwija się de novo, jak i możliwe jest to, że przekształci się w niego istniejąca wcześniej u pacjenta zmiana chorobowa. Mowa tutaj o problemach, którymi są nowotwory łagodne kości, takie jak chrzęstniak (po ang. chondroma, czasami określany również jako chrzęstniak śródkostny, ang. enchondroma) czy kostniakochrzęstniak (ang. osteochondroma). Pacjentów, którzy posiadają tego rodzaju zmiany, trzeba jednak wyraźnie uspokoić – otóż transformacja łagodnego chrzęstniaka w złośliwego mięsaka zachodzi stosunkowo rzadko.

Zdaniem eksperta

Złośliwe nowotwory kości to najczęściej przerzuty raka zlokalizowanego w obrębie wybranych narządów. Przerzuty do kości spotyka się głównie w przebiegu raka: piersi, płuc, prostaty, tarczycy, pęcherza.

Czytaj więcej

Chrzęstniakomięsak – objawy

To, jakie będą dolegliwości u chorego, zależne jest przede wszystkim od tego, w jakiej lokalizacji rozwinie się mięsak kości. Objawy to zwykle przede wszystkim ból oraz upośledzenie ruchomości struktur kostnych, w otoczeniu których istnieje rak kości. Mięsak pochodzenia chrzęstnego może stanowić także przyczynę wystąpienia u pacjenta złamania patologicznego. Nie wspomniano tutaj jeszcze jednej, bardzo jednak ważnej cechy chrzęstniakomięsaków – otóż zwykle ich obecność związana jest z pojawieniem się u pacjenta wyczuwalnej, guzkowatej struktury w obrębie kości. W przypadku, gdy wystąpi nowotwór kości udowej, to w obrębie właśnie kończyny dolnej możliwe będzie palpacyjne stwierdzenie istnienie zmienionej struktury kości udowej chorego. Wtedy zaś, gdy u pacjenta stwierdzony zostanie nowotwór kości biodrowej, guzkowate twory mogą być wyczuwane w obrębie miednicy.

Chrzęstniakomięsak – rodzaje i naciekanie na kości

W przebiegu chrzęstniakomięsaka nacieki nowotworowe obejmują przede wszystkim kości, nowotwory o agresywnym przebiegu mogą jednak naciekać również i otaczające kości struktury organizmu. To jednak, czy rzeczywiście ryzyko takiego problemu jest duże, zależne jest przede wszystkim od typu istniejącego u pacjenta nowotworu złośliwego kości. Wyróżniane są bowiem:

 • chrzęstniakomięsak powierzchowny (rozwija się głównie w obrębie uda i miednicy, rośnie powoli),
 • chrzęstniakomięsak jasnokomórkowy (zwykle pojawia się w obrębie kości ramiennej lub udowej, również cechuje się wolnym wzrostem),
 • chrzęstniakomięsak przykostny (najczęściej spotykany w obrębie kości ramiennej, piszczelowej oraz udowej, charakterystyczne jest dla niego to, że zajmuje on dużą powierzchnię kości),
 • chrzęstniakomięsak mezenchymalny (rozwijać się może w miednicy, ale i nawet w kościach twarzoczaszki),
 • chrzęstniakomięsak centralny (twór, który występuje typowo w kościach długich, dość często rozwija się on na podłożu istniejącego u pacjenta wcześniej chrzęstniaka),
 • chrzęstniakomięsak odróżnicowany (rozwijający się zwykle w kości ramiennej, kościach miednicy oraz w kości udowej).

Chrzęstniakomięsak – diagnostyka, badania

Przypuszczenie obecności u pacjenta problemu, którym jest np. rak kości biodrowej, może zostać wysunięte już na podstawie samego badania lekarskiego – lekarz może przecież stwierdzić istnienie u badanego guzkowatych, nietypowych tworów. Samo jednak badanie lekarskie nie pozwala postawić diagnozy – nie sposób jest chociażby dzięki niemu zróżnicować, czy dany guz kości ma charakter łagodny, czy też złośliwy. Do tego celu wykonywane są badania obrazowe – wstępnie zlecone może zostać RTG tych kości, w których zlokalizowane są patologiczne zmiany, w diagnostyce wykorzystywane jednak są i bardziej precyzyjne badania, takie jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny czy PET.

Badania obrazowe pozwalają nawet z dużym prawdopodobieństwem oszacować, jaki charakter ma istniejąca u pacjenta zmiana, nie dają one jednak nigdy ostatecznej odpowiedzi na pytanie, czy dany guzek to rak. Takową uzyskać można dopiero po przeprowadzeniu badania histopatologicznego – do jego wykonania konieczne jest pozyskanie (zwykle drogą biopsji) materiału tkankowego pochodzącego ze zmiany. Badanie histopatologiczne umożliwia stwierdzenie, czy pacjent cierpi właśnie na chrzęstniakomięsaka, a także umożliwia ono określenie jego typu – informacje te są bardzo istotne, ponieważ pozwalają one wybrać optymalny dla danego pacjenta schemat leczenia.

Chrzęstniakomięsak – leczenie

Podstawowe znaczenie w leczeniu chrzęstniakomięsaków ma usunięcie mas tych guzów – postępowanie chirurgiczne jest zwykle postępowaniem z wyboru u osób cierpiących na ten nowotwór. Dość często możliwe jest przeprowadzenie leczenia oszczędzającego, to jest takiego, gdzie pacjent nie traci np. zajętej nowotworem kończyny. Wtedy jednak, gdy wielkość guza jest znaczna lub gdy operowany jest chory, u którego doszło do nawrotu chondrosarcoma, przeprowadzenie amputacji może jednak już być konieczne. Poza zabiegami chirurgicznymi, w leczeniu chrzęstniakomięsaka wykorzystywana bywa również i radioterapia. Chemioterapia raczej nie znajduje użycia w terapii tego nowotworu – działa ona bowiem przede wszystkim na komórki szybko się dzielące, jeżeli zaś chodzi o chrzęstniakomięsaka, to jego komórki zwykle dzielą się stosunkowo wolno i chemioterapia rzadko bywa skuteczna u chorych na tę jednostkę.

Rokowania i czas przeżycia

Jakie są natomiast szanse na przeżycie osób, u których rozwinął się mięsak kości? Rokowania bywają w tym przypadku różne, zależne są one m.in. od stadium zaawansowania raka w momencie rozpoczęcia jego leczenia, a także od tego, który z typów chrzęstniakomięsaka pojawił się u pacjenta. Wśród chorych z najmniej zaawansowanym rakiem kości tego rodzaju 5-letnie przeżycie może uzyskiwać nawet 90% z nich, wtedy zaś, gdy pacjent trafia do lekarza z chrzęstniakomięsakiem bardzo już zaawansowanym, rokowania mogą być znaczne gorsze.

Bibliografia

 • „Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy”, pod red. R. Kordka, wyd, Via Medica, Gdańsk 2013
  „Mięsaki kości”, red. Piotr Rutkowski, Tomasz Mazurkiewicz, dostęp: http://www.polskirejestrguzowkosci.pl
 • http://sarcomahelp.org/chondrosarcoma.html
 • https://radiopaedia.org/articles/chondrosarcoma
Opublikowano: ; aktualizacja: 12.10.2018

Oceń:
4.8


Może cię

Kinesiotaping (plastrowanie) – co to jest, wskazania, czy pomaga, skuteczność

Kinesiotaping, inaczej plastrowanie dynamiczne, jest odrębną metodą terapeutyczną, aczkolwiek często stosuje się ją jako uzupełnienie ...

Wideo – Ostrogi piętowe

strogi piętowe to często występujący obecnie problem wśród pacjentów. Ostrogi bardzo utrudniają codzienne funkcjonowanie i ...

Rak kości – objawy, przyczyny, badania, leczenie, przerzuty, rokowanie

Rak kości najczęściej rozwija się wtedy, gdy do struktur kostnych przedostaną się przerzuty nowotworu wywodzącego ...

Lordoza lędźwiowa – przyczyny, objawy, leczenie, fizjoterapia i ćwiczenia

Lordoza to nadmierne wygięcie kręgosłupa ku przodowi. Jeżeli wygięcie kręgosłupa w części lędźwiowej jest nadmierne ...

Scyntygrafia kości – wskazania, jak przebiega, skutki uboczne

Scyntygrafia kości i stawów umożliwia, dzięki niewielkim dawkom izotopów promieniotwórczych, uzyskanie obrazu kości i stawów ...

Kostniakomięsak (osteosarcoma) – objawy, leczenie, rokowanie

Kostniakomięsak – inaczej osteosarcoma to najczęstszy nowotwór złośliwy kości u dzieci. Zwykle lokalizuje się w ...

Mięsak Ewinga – przyczyny, objawy, leczenie, wyleczalność mięsaka kości

Mięsak Ewinga występuje głównie u dzieci i nastolatków. Przyczyny choroby nie są do końca poznane, ...

Przerzuty do kości – objawy, rokowania, czy można je wyleczyć?

Przerzuty nowotworowe do kości określane są jako wtórny rak kości. Przerzuty mogą obejmować kości długie, ...

Chrzęstniak – objawy, rozpoznanie, leczenie

Chrzęstniak zaliczany jest do grupy łagodnych nowotworów kości. Spotykany jest on przede wszystkim u młodych ...

Choroba Kienbocka

Choroba Kienbocka należy do grupy chorób określanych jako jałowa martwica kości. Towarzyszą jej bóle nadgarstka ...

Woda w kolanie – jakie są sposoby na wysięk i płyn w kolanie?

Spuchnięte i obrzęknięte kolano to często skutek upadku czy wypadku (siniaki, krwiaki). Czasem mamy też ...

Badanie radiologiczne w ortopedii i traumatologii

Badanie radiologiczne odgrywa zasadnicza rolę w ortopedii i traumatologii. Kości doskonale uwidaczniają się na zdjęciu ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon