Tarczyca – kiedy operować?

Choroby tarczycy są istotnym zagadnieniem endokrynologicznym, a ich diagnostyka i leczenie wymagają współpracy lekarzy kilku specjalności. Współcześnie tarczycę w większości przypadków usuwa się w całości. Niekiedy wystarczającym postępowaniem jest usunięcie tylko jednego płata lub części tarczycy.

Diagnostyka chorób tarczycy

Gruczoł tarczowy położony jest w przednio-dolnej części szyi. Składa się on z dwóch płatów – lewego i prawego oraz łączącej je cieśni. Niekiedy występuje również dodatkowy niewielki płat, ze względu na swój kształt zwany płatem piramidowym.

Aktualnie wskazaniami do leczenia operacyjnego tarczycy są:

  • podejrzenie lub rozpoznanie nowotworu złośliwego,
  • objawy ucisku wola lub wole zamostkowe,
  • nadczynność tarczycy oporna na leczenie zachowawcze,
  • nawrót choroby tarczycy,
  • względy kosmetyczne.

Podstawą w diagnostyce chorób tarczycy i kwalifikacji do leczenia jest wywiad lekarski. Zaburzenia hormonalne mają wpływ na nieprawidłowe funkcjonowanie innych narządów. Ważne są również objawy ucisku ze strony powiększonej tarczycy. Powiększenie tarczycy, czyli wole – może być wyczuwalne lub widoczne. Często jednak choroby tarczycy przebiegają bezobjawowo, a zaburzenia są wykrywane przypadkowo.

Podstawowym badaniem laboratoryjnym, które może zlecić lekarz rodzinny, jest stężenie TSH. Bada się również stężenia wolnych frakcji hormonów tarczycy (fT3 i fT4) oraz m.in. lipidogram czy stężenia elektrolitów we krwi.

Podstawowym badaniem obrazowym jest USG tarczycy. Pozwala ono określić wielkość gruczołu, obecność guzków i ich wielkość, a także inne cechy mogące przemawiać za złośliwością lub nie tych zmian. Dodatkowo w USG można ocenić również węzły chłonne, co jest istotne przy podejrzeniu raka tarczycy. Guzki większe niż 1 cm lub mające w USG cechy złośliwości poddaje się biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej. Należy jednak pamiętać, że jeśli w biopsji cienkoigłowej nie znaleziono komórek raka, nie oznacza to, że fragment dalej tych komórek nie ma.

Do przydatnych badań obrazowych zalicza się także rentgen klatki piersiowej, w którym można ocenić cechy ucisku wola na tchawicę. W rzadkich przypadkach, gdy podejrzewa się istnienie wola śródpiersiowego, wykonuje się tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny.

Scyntygrafia może być pomocna w określeniu funkcji tarczycy. Interpretuje się zaburzenia wychwytu znacznika – technetu lub jodu promieniotwórczego. Jest to badanie szczególnie przydatne w przypadku raka tarczycy, w diagnostyce przerzutów odległych i do węzłów chłonnych oraz w ocenie doszczętności operacji.

Przed planowaną operacją zaleca się także konsultację foniatryczną i badanie ruchomości strun głosowych.

Leczenie operacyjne – kiedy stosować?

Wole, czyli powiększenie tarczycy, jest najczęstszą patologią tego gruczołu. Kobiet dotyczą 3-4 razy częściej niż mężczyzn. Wyróżnia się wole miąższowe (o jednorodnej budowie) lub wole guzkowe. Powiększenie tarczycy może wywoływać objawy ucisku na narządy położone w jej sąsiedztwie: tchawicę, powodując duszność lub kaszel bądź na przełyk, objawiając się zaburzeniami połykania. Gdy wole uciska nerw krtaniowy wsteczny, może pojawić się chrypka lub zmiana barwy głosu. Są to objawy, o których należy powiedzieć lekarzowi. Diagnostyka wola guzkowego powinna obejmować USG tarczycy oraz biopsję cienkoigłową guzków. Większość guzków okazuje się zmianami łagodnymi, a dalsze postępowanie zależy właśnie od wyniku biopsji – od obserwacji i okresowych badań, przez leczenie jodem radioaktywnym po operację.

Nadczynność tarczycy występuje, gdy tarczyca produkuje więcej hormonów niż potrzeba organizmowi. Na obraz jawnej nadczynności tarczycy składa się wiele objawów. Przyjmując leki przeciwtarczycowe, można uzyskać stan eutyreozy i opanowanie objawów. Następnie podejmuje się decyzję o dalszym sposobie leczenia. Do leczenia operacyjnego kwalifikuje się chorych z nadczynnym wolem wieloguzkowym, z wolem o dużych rozmiarach, z orbitopatią, dzieci, kobiety w ciąży bądź planujące ciążę w ciągu roku od leczenia. W przypadku nadczynności na tle autoimmunologicznym lub spowodowanej istnieniem pojedynczego „gorącego” guzka (wychwytującego izotop promieniotwórczy w badaniu scyntygraficznym) możliwa jest radio-jodoterapia. Niektóre przypadki nadczynności mogą być spowodowane reakcją autoimmunologiczna przeciwko receptorowi dla TSH (choroba Gravesa-Basedowa).

Rak tarczycy stanowi około 1% nowotworów złośliwych. Są różne typy raka tarczycy. Najczęstszy to rak brodawkowaty, który rokuje najlepiej i stanowi około 60-80% wszystkich przypadków raka tarczycy. Występuje najczęściej w wieku 30-50 lat. Wiele przypadków raka brodawkowatego to tzw. mikrorak tarczycy, czyli guz o średnicy mniejszej niż 1 cm. Zwykle wykrywa się go w pooperacyjnym badaniu histopatologicznym tarczycy. Mimo małych rozmiarów może on naciekać torebkę tarczycy i tworzyć przerzuty do węzłów chłonnych i narządów odległych.

10-20 % raków tarczycy to rak pęcherzykowy. Występuje najczęściej w 4-5 dekadzie życia jako pojedynczy guzek. Jest to rak, którego ostatecznie rozpoznaje się na podstawie badania histopatologicznego tarczycy – biopsja cienkoigłowa nie jest w stanie stwierdzić, czy guz pęcherzykowy jest złośliwy, czy jest tylko łagodnym gruczolakiem.

Do rzadszych nowotworów tarczycy należy rak niezróżnicowany (anaplastyczny) czy rak rdzeniasty, wytwarzający kalcytoninę i często występujący dziedzicznie.

Jak wygląda operacja tarczycy?

Nacięcie wykonuje się na szyi, 1-2 cm powyżej wcięcia mostka. Współcześnie tarczycę w większości przypadków usuwa się w całości. Pozwala to uniknąć nawrotu choroby i późniejszej powtórnej operacji, która jest często trudniejsza i obarczona większym ryzykiem powikłań ze względu na zmienione warunki anatomiczne oraz operowanie w wytworzonej bliźnie. Niekiedy wystarczającym postępowaniem jest usunięcie tylko jednego płata – o ile sprawdzony podczas operacji drugi płat okazuje się niezmieniony – lub części tarczycy.

W nielicznych przypadkach małego wola lub pojedynczego guzka tarczycy możliwa jest operacja małoinwazyjna, tzw. MIVAT (ang. minimally invasive video-assisted thyroidectomy). Możliwość wykorzystania kamery sprawia, że cięcie na szyi w tych operacjach ma tylko od 1,5 do 2 cm. Mniejsza blizna wiąże się z lepszym efektem kosmetycznym. Na świecie wykonuje się również zabiegi endoskopowe z innych dojść – brodawki sutkowej, pod obojczykiem, z dołu pachowego. Nie są to jednak zabiegi mało inwazyjne, ponieważ wiążą się z dużym urazem tkanek na dość dużym obszarze. Blizna natomiast jest zwykle w miejscach mniej widocznych niż szyja.

Powikłania operacji tarczycy

Zdecydowanie większość powikłań po operacji tarczycy jest przejściowa. Do trwałych należy przede wszystkim wywołana wycięciem tarczycy niedoczynność, choć nie powinno się tego faktu traktować jako powikłania. Pacjent musi przewlekle przyjmować hormony tarczycy. Nie wiąże się to natomiast ze wzrostem masy ciała, jak często obawiają się pacjenci. Hormony tarczycy mają przeciwne działanie – wzrost masy ciała występuje przy ich niedoborze.

Tarczyca jest jednym z lepiej unaczynionych narządów w ciele człowieka, dlatego bezpośrednio po operacji należy liczyć się z możliwością krwawienia. Jeśli krwawienie jest obfite, a krwiak powoduje trudności w oddychaniu, pacjent jest ponownie operowany w celu zatamowania krwawienia.

W okolicy tarczycy przebiega nerw krtaniowy wsteczny. W przypadku jego uszkodzenia po jednej stronie występuje chrypka. Rzadko występuje porażenie obydwu nerwów objawiające się bezgłosem, problemami z połykaniem i dusznością. Porażenie nerwu krtaniowego po operacji ma zazwyczaj charakter przejściowy i mija po kilku miesiącach. Ważna jest wówczas rehabilitacja foniatryczna. Należy podkreślić, że uszkodzenie bywa czasem niemożliwe do uniknięcia. Ryzyko jest większe w przypadku ponownej operacji czy wola znacznych rozmiarów, dlatego zwlekanie z operacją, gdy są do niej wskazania, powoduje wzrost jej ryzyka w przyszłości i chorzy powinni o tym pamiętać.

Po operacji tarczycy może wystąpić również przejściowa niedoczynność przytarczyc. Obniża się stężenie wapnia we krwi, powodując m.in. mrowienie i drętwienie palców czy miejsc wokół ust. Pacjent przyjmuje wtedy wapń (doustnie lub dożylnie) i witaminę D.

Po operacji tarczycy niezbędna jest okresowa kontrola TSH w celu weryfikacji, czy przyjmowana dawka hormonów tarczycy nie jest zbyt duża lub zbyt mała.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
3.9


Może cię

Choroba Gravesa-Basedowa – przyczyny, objawy, badania, leczenie, dieta

Choroba Gravesa-Basedowa to najczęstsza przyczyna nadczynności tarczycy. To choroba autoimmunologiczna, w przebiegu której dochodzi do ...

Przełom tarczycowy (hipermetaboliczny) – przyczyny, objawy, leczenie, rokowanie

Przełom tarczycowy to stan zagrażający życiu. To najgroźniejsze powikłanie, jakie może rozwinąć się w wyniku ...

Tyreoglobulina – badanie stężenia

Oznaczenie stężenia tyreoglobuliny służy do monitorowania leczenia i wykrywania nawrotów raka tarczycy – brodawkowatego i ...

Biopsja tarczycy

Biopsja tarczycy jest jednym z najważniejszych badań diagnostycznych guzów tarczycy i oceny stopnia ich złośliwości. ...

Badania tarczycy

W przypadku podejrzenia chorób tarczycy wykonuje się badania stężenia hormonów, pozwalające ocenić stan czynnościowy gruczołu. ...

Przyczyny nadczynności tarczycy

Najczęstszą przyczyną nadczynności tarczycy jest choroba Gravesa-Basedowa. Inne przyczyny to wole guzkowe toksyczne, wole rozlane ...

Nadczynność a niedoczynność tarczycy

Potocznie nadczynność i niedoczynność tarczycy traktuje się jako jednostki chorobowe gruczołu tarczowego, podczas gdy tak ...

Zapalenie tarczycy – jakie są rodzaje i przyczyny choroby?

Zapalenia tarczycy to zespół schorzeń o różnej etiologii i różnym stopniu nasilenia objawów. Wśród przyczyn ...

Objawy nadczynności tarczycy – psychiczne, skórne, oczne krążeniowe i metaboliczne

Objawy nadczynności tarczycy manifestują się pod postacią zmian w układzie nerwowym i układzie krążenia. Widoczne ...

Nadczynność tarczycy w ciąży

Nadczynność tarczycy u kobiety ciężarnej jest patologią, w której we krwi matki obserwuje się podwyższony ...

Nadczynność tarczycy

Nadczynność gruczołu tarczowego można określić jako nadmierne oddziaływanie hormonów tarczycy na komórki ludzkiego organizmu. Nadczynność ...

Niedoczynność tarczycy – przyczyny, objawy, badania, leczenie niedoczynności gruczołu tarczowego

Przyczyną niedoczynności tarczycy jest niedobór tyroksyny. Niskie TSH zaburza prawidłowe wydzielanie hormonów tarczycy – tyroksyny ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
  • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
  • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
  • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
  • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon