Rak piersi – leczenie

Dla kobiety jej pierś jest szczególną częścią ciała, związaną z atrybutami kobiecości. Jest to jedna z przyczyn, dla której powstała oszczędzająca metoda leczenia raka piersi. Polega ona na kilkuetapowym procesie terapeutycznym. W leczeniu raka piersi istnieją trzy zasadnicze metody terapeutyczne: leczenie chirurgiczne, leczenie systemowe oraz radioterapia.

Rak piersi – ocena wycinka

Histopatologiczna ocena zmiany patologicznej (ocena wycinka zmiany pod mikroskopem) dzięki biopsji gruboigłowej lub wycinającej, pozwala na ocenę stopnia złośliwości, typu histologicznego raka oraz na wykrycie receptorów steroidowych i typu HER2. Pozwala to na zaplanowanie leczenia i wybór ewentualnej metody postępowania.

Istnieją trzy zasadnicze metody terapeutyczne:

  • leczenie chirurgiczne,
  • leczenie systemowe (chemioterapia, hormonoterapia i terapia celowana przeciwciałami monoklonalnymi),
  • radioterapia.

Metoda oszczędzająca

Dla kobiety jej pierś jest szczególną częścią ciała, związaną z atrybutami kobiecości. Dlatego powstała oszczędzająca metoda leczenia raka piersi. Składa się ona na kilkuetapowy proces terapeutyczny: chirurgiczne wycięcie zmiany (lumpektomia – czyli usunięcie guza z 1 cm marginesu lub kwadrantektomia polegająca na wycięciu guza z 3 cm marginesu tkanek zdrowych z fragmentem skóry nad guzem) wraz z usunięciem węzłów chłonnych i następczą radioterapią piersi.

Zabiegi tego rodzaju są możliwe jedynie w przypadku stwierdzenia określonych warunków, wskazujących na mniejszy stopień zaawansowania raka, takich jak:

  • brak wieloogniskowości guza,
  • I i II stopień kliniczny zaawansowania,
  • guz nie większy niż 3 cm,
  • brak rozległych mikrozwapnień,
  • wcześniejsza radioterapia lub zabieg operacyjny piersi.

Operacje na raka piersi

Kolejną opcją chirurgiczną jest mastektomia prosta (usunięcie piersi), bez limfadenektomii (usunięcia węzłów pachowych) lub ewentualnie z pobraniem węzła wartowniczego. Mastektomię stosuje się w przypadku rozsianych zmian typu DCIS lub wznowy miejscowej po operacji pierwotnie oszczędzającej. Warto tutaj wytłumaczyć różnicę w dwóch wyżej wymienionych procedurach pobierania węzłów chłonnych.

Limfadenektomia pachowa polega na wycięciu wszystkich węzłów chłonnych znajdujących się w obrębie dołu pachowego. Natomiast biopsja węzła wartowniczego jest procedurą oszczędzającą. W okolicę guza podaje się znacznik (radioizotop lub określony barwnik), następnie spływa on naczyniami chłonnymi do pierwszego napotkanego węzła. Jest to miejsce preferowanego spływu chłonki z danej zmiany, gdzie istnieje największe ryzyko występowania przerzutów. Jeśli w tak oznaczonym węźle, po jego usunięciu, nie znajduje się komórek nowotworowych, to szanse na istnienie przerzutów w innych węzłach chłonnych tej okolicy jest małe, a zabieg limfadenektomii zbędny.

W przypadku raków zaawansowanych miejscowo, których nie można zakwalifikować do przeprowadzenia zabiegów oszczędzających, wykonuje się u pacjentek amputację piersi (amputację radykalną zmodyfikowaną) polegającą na usunięciu całej piersi z wycięciem węzłów pachowych i pozostawieniu obu mięśni piersiowych.

Rak piersi – radioterapia

Nieodłączną częścią procesu leczenia raka piersi jest również radioterapia miejsca operowanego lub pól pachowych, nadobojczykowych (ze względu na lokalizację węzłów chłonnych). Stosuje się ją jak podstawowy element terapii oszczędzającej opisanej powyżej, w przypadku guzów o średnicy powyżej 5 cm, przy zajęciu ponad 4 węzłów chłonnych dołu pachowego i naciekania torebki jakiegokolwiek wyciętego węzła chłonnego.

Ponadto wskazaniem do radioterapii uzupełniającej jest naciekanie mięśni piersiowych i dodatnie marginesy wyciętej zmiany (to znaczy, że nie zachowano podczas operacji koniecznego marginesu zdrowych tkanek).

Chemioterapia w raku piersi

W leczeniu systemowym raka piersi stosuje się chemioterapię. Jest to dość obciążający zdrowie proces terapeutyczny (leki stosowane w chemioterapii są wysoko szkodliwe dla guza, ale niestety też dla m.in. nerek, szpiku, układu nerwowego czy gonad). Stosuje się ją w przypadku niekorzystnych czynników predykcyjnych, takich jak duża wielkość guza, wysoki stopień złośliwości, zajęcie węzłów chłonnych. Leczenie takie stosuje się, jako uzupełnienie po zabiegu operacyjnym.

Istnieją jednak metody, w których można stosować zarówno chemioterapię, jak i radioterapię przed zabiegiem operacyjnym. Służą one zmniejszeniu wielkości guza i stosuje się je w wysokich stopniach zaawansowania nowotworu, celem umożliwienia wykonania pierwotnej operacji usuwającej raka piersi. Radioterapia i chemioterapia przy raku piersi są również podstawą leczenia paliatywnego, w przypadku skrajnie zaawansowanych raków piersi, wznów oraz przerzutów dalekich.

Rak piersi – leczenie hormonami

W przypadku występowania na komórkach nowotworowych receptorów dla steroidów (estrogenów i progesteronu) możliwe jest stosowanie hormonoterapii. Zmiana środowiska hormonalnego w okolicy guza może wpłynąć pozytywnie na eliminację komórek guza.

W hormonoterapii stosowany jest powszechnie tamoksifen. Oprócz niego stosuje się analogi gonadoliberyn, które powodują kastrację farmakologiczną (pacjentki niestety cierpią wtedy z powodów objawów sztucznie wywołanego klimakterium).

Rak piersi – terapia celowana

Nowoczesnymi metodami leczenia raka piersi są terapie celowane przeciwciałami monoklonalnymi. Przykładem może być blokowanie receptora dla nabłonkowego czynnika wzrostu HER2. Jest to metoda zmniejszająca nieopanowaną proliferację komórek nowotworowych, jednak może być stosowana tyko u tych chorych, które wykazują na komórkach guza nadekspresję receptora HER2.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.8


Może cię

Rak piersi – objawy i diagnostyka

Wczesna postać raka piersi nie daje objawów. W późniejszych stadiach wyczuwalny jest guz w piersi. ...

Rak piersi

Rak piersi należy do nowotworów hormonozależnych. Na jego występowanie wpływają stężenia hormonów kobiecych i okres ...

Antygen nowotworowy CA 15.3 – badanie

Oznaczenie antygenu nowotworowego CA 15.3 stosuje się w celu monitorowania leczenia (ocena skuteczności) oraz określenia ...

Zespół żyły głównej górnej – przyczyny, objawy, badania i leczenie

Zespół żyły głównej górnej (inaczej SVCS, ZŻGG) sam w sobie nie jest chorobą. Stanowi natomiast ...

Nowotwór sutka – rodzaje, objawy, przyczyny, badania i leczenie

Nowotwory sutka dzielą się na łagodne i złośliwe. Najczęściej diagnozowany jest rak przewodowy sutka. Pierwszym ...

Badanie piersi

Badanie gruczołów piersiowych jest podstawowym i kluczowym elementem w diagnostyce wszystkich rodzajów chorób sutka u ...

Rak piersi a mastektomia

Rak piersi to najczęstszy nowotwór złośliwy u kobiet. Mimo wysokiej wykrywalności wciąż stanowi najczęstszą nowotworową ...

Wskazania do mastektomii

Mastektomia jest to zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu całej piersi lub jej części. Wykonywany jest ...

Samobadanie piersi

Samobadanie piersi jest podstawowym, łatwo dostępnym sposobem wykrywania wszelkiego rodzaju zmian w piersiach. Regularna samokontrola ...

Mammografia

Mammografia to radiologiczne badanie piersi. Jest nieinwazyjną metodą diagnostyczna obrazująca zmiany w obrębie gruczołu piersiowego ...

Dieta dla osób leczonych onkologicznie

Wśród wielu czynników, które inicjują powstawania nowotworów żywienie odgrywa bardzo ważną rolę. Prawidłowe odżywianie może ...

Rak sutka a badania genetyczne

Mutacje poszczególnych onkogenów wiążą się z rozwojem nowotworów w ściśle określonych typach komórek, w tym ...

Komentarze (0)