Leczenie raka jajnika

Rak jajnika jest poważnym zagadnieniem współczesnej ginekologii onkologicznej. Ze względu na późne i skąpe objawy jakie występują w przebiegu rozwoju tego nowotworu, jest on stosunkowo późno wykrywany. To z kolei związane jest z większym zaawansowaniem raka w momencie rozpoczęcia terapii i gorszym rokowaniem.

Nowotwory złośliwe jajników

W obrębie jajnika wyróżniamy część rdzenną oraz korową. Pierwsza odpowiada przede wszystkim za produkcje hormonów. W zewnętrznej części korowej znajdują się natomiast oocyty, czyli komórki które na drodze dojrzewania pęcherzyków jajnikowych stają się komórkami jajowymi, czyli oocytami drugiego rzędu. Cały jajnik pokryty jest jednowarstwowym nabłonkiem. Najczęściej występującym nowotworem złośliwym jajników jest rak, czyli nowotwór złośliwy wywodzący się z tkanki nabłonkowej. Nowotwór to zmieniona chorobowo masa komórek, które dzielą się bez ograniczeń ze względu na powstałe pod wpływem czynników środowiskowych lub genetycznych zaburzenia w cyklu ich życia. Powstający w ten sposób twór żeby został nazwany złośliwym musi posiadać określone cechy, takie jak możliwość tworzenia przerzutów w innych narządach, szybki wzrost czy umiejętność rozprzestrzeniania się na sąsiednie tkanki. Nowotwór może powstać jako pierwotny, czyli taki, który wywodzi się z miejsca, w którym się znajduje oraz jako wtórny, czyli przerzutowy. Wśród raków jajnika wyróżnić możemy między innymi występujące najczęściej:

 • raki surowicze,
 • raki endometrialne,
 • raki śluzowe,
 • raki jasnokomórkowe.

Schorzenie dotyczy na ogół kobiet po 40. roku życia chociaż zdarza się również wśród młodszych pacjentek. Niestety rak jajnika często jest wyrywany w stadium zaawansowanym ze względu na późne występowanie objawów i skąpoobjawowy przebieg w fazie początkowej.

Leczenie operacyjne raka jajnika

Wyboru właściwej metody leczenia dokonuje się w oparciu o zbiorową analizę czynników takich jak wiek i stan ogólny chorej, stopień zaawansowania choroby oraz typ histologiczny nowotworu. W przypadku raka jajników do dyspozycji pozostaje leczenie operacyjne i chemioterapia, a w niektórych rzadkich przypadkach także radioterapia.

Postępowanie zabiegowe jest najważniejszą metodą działania w większości przypadków raka jajnika. Operacje w przypadku nowotworów złośliwych wykonywane są według tak zwanych protokołów onkologicznych jeżeli tylko sytuacja kliniczna chorej na to pozwala. Zabieg poprzedzony jest znieczuleniem ogólnym chorej. W przypadku pierwszego i drugiego stopnia zaawansowania choroby wykonuje się standardowo otwarcie jamy brzusznej w linii pośrodkowej ciała, pobranie materiału do śródoperacyjnego badanie histopatologicznego i po uzyskaniu potwierdzenia obecności raka dokonuje się zasadniczej części operacji. Polega ona na wycięciu macicy, przydatków, wyrostka robaczkowego, sieci większej oraz pobraniu materiału z jamy otrzewnej i węzłów chłonnych do dalszych badań.

W sytuacjach kiedy ze względu na zaawansowanie choroby, nie jest możliwe wycięcie wszystkich ognisk nowotworu podczas zabiegu, chirurg usuwa jak najwięcej się da aby maksymalnie zmniejszyć masę nowotworu, co ma znaczenie dla rokowania. Istnieje możliwość przeprowadzenia zabiegu nieradykalnego polegającego na przykład na usunięciu tylko jednego jajnika, ale tak mały zakres operacji wymaga spełnienia wielu warunków i związany jest z większym ryzykiem pojawienia się wznowy bądź przerzutów. Jest to postępowanie stosowane niezmiernie rzadko u młodych kobiet niemających dzieci, a wyrażających taką chęć tylko przy najmniejszym stopniu zaawansowania choroby. Poprzedzone jest ono wnikliwymi badaniami określającymi zakres i rodzaj choroby nowotworowej.

Chemioterapia w leczeniu raka jajnika

Na ogół chemioterapię w raku jajnika stosuje się po operacji zarówno radykalnej jak i takiej podczas, której nie udał się usunąć wszystkich ognisk nowotworu. Polega ona na dożylnym podawaniu cisplatny z paklitakselem w sześciu cyklach w odstępie trzech tygodni. Poza tym w przypadkach kiedy leczenie operacyjne jest niemożliwe do przeprowadzenia ze względu na zaawansowanie choroby bądź inne przyczyny chemioterapia może zostać zastosowana jako leczenie pierwszego rzutu. Możliwe jest również zastosowanie chemioterapii przed operacją w celu zmniejszeniu rozległości nowotworu. Najczęstsze działania niepożądane występujące podczas podawaniu cisplatyny i paklitakselu to:

 • biegunka,
 • bóle mięśniowo-stawowe,
 • łysienie,
 • małopłytkowość,
 • niedokrwistość,
 • nudności,
 • senność,
 • spadek ciśnienia tętniczego krwi,
 • spadek liczby leukocytów we krwi obwodowej,
 • uszkodzenie nerek,
 • utrata apetytu,
 • wymioty,
 • zaburzenia w obrębie narządu słuchu,
 • zakażenia.

W pewnych przypadkach możliwe jest podawanie chemioterapeutyków dootrzewnowo. Jest to metoda rzadko stosowana ze względu na większe ryzyko powikłań oraz duże koszty.

Monitorowanie pacjentki po leczeniu

Po przeprowadzeniu leczenia operacyjnego i pierwotnej chemioterapii chora poddawana jest cyklicznym kontrolom mającym na celu wykrycie ewentualnej wznowy na jak najwcześniejszym stadium jej rozwoju. Badania kontrolne wykonywane powtarzalnie w wyznaczonych odstępach czasu to:

 • badanie ginekologiczne,
 • oznaczenie stężenia białka Ca-125,
 • rezonans magnetyczny (w wybranych przypadkach)
 • RTG klatki piersiowej,
 • tomografia komputerowa (w wybranych przypadkach),
 • ultrasonografia.

Częstość wykonywania badań kontrolnych maleje wraz z upływem czasu od operacji. W przypadku wykrycie wznowy raka jajnika włącza się kolejne dawki chemioterapeutyków. Ich wybór uzależniony jest od czasu jaki upłyną między zakończeniem chemioterapii a pojawieniem się wznowy nowotworu.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.7


Może cię

Guz jajnika – rodzaje, objawy, rokowania, leczenie

Rak jajnika stanowi obecnie najczęstszą grupę ginekologicznych nowotworów złośliwych. Powstaje, kiedy torbiel na jajniku zostanie ...

Leczenie nowotworów a seks

Do najczęściej występujących nowotworów złośliwych żeńskich narządów rodnych zaliczamy raka szyjki macicy oraz raka endometrium. ...

Antygen nowotworowy CA 125 – badanie

Antygen CA 125 jest markerem nowotworowym jajnika. Badanie CA 125 jest uzupełnieniem badania ginekologicznego i ...

USG doppler układu rozrodczego

Badanie dopplerowskie układu rozrodczego polega na ocenie przepływów krwi w żeńskich, jak i męskich narządach ...

Chemioterapia

Chemioterapia jest metodą leczenia ogólnoustrojowego nowotworów. Może być wykorzystywana w terapii skojarzonej razem z radioterapią ...

Rak jajnika – przyczyny, objawy, leczenie raka złośliwego jajnika

Rak jajnika to nowotwór złośliwy występujący u kobiet w okresie menopauzy lub po menopauzie. Przyczyn ...

Wideo – Rak jajnika

Rak jajnika to nowotwór złośliwy, który rozwija się u kobiet w okresie menopauzy i po ...

Dieta w trakcie i po chemioterapii

Nowotwory to druga w kolejności po chorobach układu krążenia przyczyna zgonów Polaków. Przebieg tych schorzeń ...

Usunięcie jajników

Usunięcie jajników to zabieg polegający na usunięciu żeńskich gonad, czyli jajników z lub bez jajowodów. ...

Rak sutka u mężczyzn

Rak sutka, inaczej rak gruczołu sutkowego, często niesłusznie traktowany jest jako schorzenie dotyczące wyłącznie kobiet. ...

Torbiel jajnika

Torbiel jajnika to częsta dolegliwość diagnozowana u kobiet w okresie rozrodczym, jak i menopauzalnym. Objawy ...

Mutacja genów BRCA a rak sutka

Co to są geny BRCA? Jak sprawdzić, za pośrednictwem jakich badań genetycznych określić czy jest ...

Komentarze (0)