Guzki w piersiach

Wykrycie guzków lub torbieli w piersiach wywołuje zwykle wielki niepokój u kobiety. Zmiany w piersiach najczęściej wiązane są przez pacjentki z potencjalnym rakiem piersi. Większość wykrytych guzków jest nienowotworowa. Wyczuwalną zmianą bardzo często jest torbiel. Bez wnikliwej diagnostyki i przeprowadzenia badań, w tym często biopsji piersi, nie ma możliwości wykluczenia najgroźniejszych przyczyn, co wskazuje na potrzebę kontroli każdej zmiany u lekarza.

Guzki i torbiel w piersi

Szacuje się, że niemal połowa kobiet w przeciągu całego życia będzie miała przynajmniej raz w życiu wyczuwalne zmiany w piersiach. Począwszy od najczęstszych, jak potocznie nazywana „gruczolistość piersi” związana z cyklicznymi zmianami stężeń hormonów płciowych u kobiet, aż po zmiany nowotworowe – łagodne (tłuszczak, włókniakogruczolak) lub rzadziej spotykane, ale niezwykle groźne i złośliwe jak rak piersi.

Guzek wykryty w piersi w większości przypadków jest zmianą łagodną, niemniej rak piersi jest chorobą szczególnie niebezpieczną i dlatego niezbędna jest kontrola każdej zmiany znalezionej, czy to przez pacjentkę, czy przez lekarza podczas rutynowego badania. Należy podkreślić, że wczesne wykrycie i leczenie raka piersi umożliwia całkowite wyleczenie.

Przyczyny guzków i torbieli w piersiach zależne od hormonów

Kobiety, które mają włónistotorbielowatą strukturą piersi mogą zaobserwować u siebie zmiany w piersiach. Ich pojawienie się nie jest powodem do niepokoju. Są to fizjologiczne zmiany zależne od wahań hormonalnych w drugiej połowie cyklu. Typowo jest to wyrazem zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Wynika on ze zmian stężeń hormonów płciowych w organizmie kobiety w drugiej połowie cyklu.

Piersi są bolesne lub tkliwe, napięte. Wyczuwa się strukturę gruczołową piersi. Zmiany te cofają się po wystąpieniu miesiączki. Ważne jest skorelowanie ich wystąpienia, z dniem cyklu miesięcznego i powtórne badanie po miesiączce. Podstawą rozpoznania jest regularna kontrola piersi czy podobne zmiany pojawiają się na kilka dni przed miesiączką.

Inną przyczyną zależną od czynników hormonalnych jest włóknisto-torbielowate zwyrodnienie piersi. Jest to stan,w którym dochodzi do rozrostu struktur gruczołowych i podporowych piersi. Pojawiają się stwardnienia, guzki, obrzmienie, które mogą być rozlane bądź ograniczone do części gruczołu.

Stan charakterystyczny dla kobiet w wieku rozrodczym, wiąże się wtedy z II połową cyklu. Niekiedy występuje u kobiet przed menopauzą, wtedy niezależnie od fazy cyklu. Stan ten ulega normalizacji po menopauzie. W leczeniu dolegliwości u młodszych kobiet stosuje się doustną antykoncepcję hormonalną. W bardzo nasilonych przypadkach (duże torbiele) opróżnia się je. Stan ten nie zwiększa ryzyka raka piersi, niemniej utrudnia rutynowe badanie piersi. Z tego też powodu ważna jest regularna kontrola i badania obrazowe gruczołu sutkowego.

Warto wspomnieć, że przyjmowanie antykoncepcji hormonalnej czy hormonalnej terapii zastępczej może także spowodować zmiany w gruczołach piersiowych. Hormony płciowe mogą powodować podobne objawy jak zespół napięcia przedmiesiączkowego (tkliwość, obrzmienie, nawet ból piersi). Szczególnie dotyczy to tych preparatów o większym stężeniu hormonów.

Ponadto, niekiedy mogą wystąpić małe zgrubienia, guzki w okolicy gruczołu piersiowego u noworodków (wpływ hormonów matki), u dziewczynek (torbiele okresu młodzieńczego) a nawet chłopców na początku okresu dojrzewania, co wynika ze zmian stężeń hormonów płciowych, silnych wahań. Wymienione zmiany zanikają po ustabilizowaniu się poziomu hormonów.

Guzki w piersi a menopauza

Zmiany w okresie menopauzalnym mogą powodować zmiany w obrazie gruczołów piersiowych. Jedną ze stwierdzanych zmian w okresie menopauzy jest ektazja przewodu mlekowego. Może objawiać się jako guzek tuż za brodawką sutkową lub jako wydzielina z brodawki sutkowej o zróżnicowanym zabarwieniu – od zielonego aż po żywoczerwone.

Ektazją nazywamy poszerzenie i skrócenie, które w tym przypadku dotyczy głównych przewodów mlekowych gruczołu piersiowego. Niekiedy dochodzi do gromadzenia się wydzieliny i miejscowego stanu zapalnego w obrębie poszerzonych przewodów. Najbardziej charakterystyczny dla kobiet w wieku menopauzalnym. Jest wyrazem starzenia się tkanek gruczołu piersiowego.

Zmiany w piersi a karmienie

Okres połogu i karmienia piersią to czas, gdy piersi zmieniają się w najbardziej widoczny sposób. Bywa, że w czasie karmienia i połogu diagnozowane jest zapalenie gruczołu piersiowego lub torbiel przewodu mlekowego.

Zapalenie gruczołu piersiowego, ropień piersi – typowo powstaje w momencie dużej produkcji pokarmu i jednocześnie braku odprowadzania mleka z piersi. Dochodzi do gromadzenia się wydzieliny w poszerzonych przewodach i namnażania się bakterii, które zawsze znajdują się w przewodach wyprowadzających piersi. Pacjentki zgłaszają obrzmienie, ból piersi. Skóra zajętej okolicy może być zaczerwieniona. W przypadku ropnia wspomniane objawy są bardziej zlokalizowane. Jedyna skuteczną metodą leczenia w przypadku zapalenia gruczołu piersiowego jest regularne opróżnianie piersi (naturalne karmienie bądź poprzez laktator), wraz z chłodnymi okładami, a w przypadku ropnia piersi – chirurgiczny drenaż.

Torbiel przewodu mlekowego (galactocele) – w tym przypadku dochodzi do zablokowania przewodu mlekowego i gromadzenia się wydzieliny gruczołu piersiowego. Najbardziej typowo u kobiet, które niedawno zakończyły karmienie piersią. Objawia się jako niebolesne zgrubienie w piersi. Skuteczną metodą leczenia jest chirurgiczna aspiracja treści, niekiedy galactocele nawraca i konieczne jest powtórzenie zabiegu.

Urazy piersi

Krwiak jako guzek jest tu skutkiem gromadzenia się krwi wskutek miejscowego uszkodzenia małych naczyń krwionośnych w tkankach piersi. W przypadku małych zmian objawy mijają same – krew jest resorbowana. Duże guzki wymagają drenażu chirurgicznego. Uraz może również powodować powstawanie martwicy tłuszczowej. Wskutek przyłożonej siły dochodzi do uszkodzenia grupy komórek tkanki tłuszczowej, miejscowego stanu zapalnego, co może być widoczne jako nowopowstały guzek w piersi. Zawsze należy ustalić okoliczności w których powstała zmiana. Uraz okolicy, w której ujawnił się guzek, jest ważną wskazówką do dalszego postępowania.

Warto wspomnieć jeszcze o jednej przyczynie, która może powodować powstawanie zmian. Jest to choroba Mondora. Jest rzadko występującą chorobą charakteryzującą się zapaleniem zakrzepowym zapaleniem żył powierzchownych okolicy klatki piersiowej i brzucha. Dotyczy naczyń leżących się tuż pod skórą. Mają postać zazwyczaj podłużnego zgrubienia i zajmuje typowo zewnętrzne kwadranty piersi lub obszar poniżej brodawki sutkowej.

Typowo do rozwoju tej patologii dochodzi po, urazach, infekcjach, zabiegach chirurgicznych czy intensywnych ćwiczeniach fizycznych okolicy piersi. Warto zauważyć, że bez względu na to czy zastosowano leczenie czy nie, choroba mija po 2-8 tygodniach bez następstw. Niemniej w większości przypadków używa się leków przeciwzapalnych, ciepłych okładów. Zaleca się odpoczynek. W trakcie procesu zdrowienia należy unikać aktywności fizycznej, która mogłaby zakłócić proces leczenia i zdrowienia tkanek.

Zmiany nowotworowe

Łagodne

Torbiele – są twory wypełnione płynem, najczęściej surowiczym. Do diagnostyki tych zmian używa się badania ultrasonograficznego. Konieczna jest weryfikacja płynu wypełniającego torbiel. W tym celu wykonuje się biopsję cienkoigłową. Najczęściej są to zmiany łagodne, niemniej bywają przypadki złośliwych zmian torbielowatych i dlatego niezbędne jest przeprowadzenie wyżej wymienionych badań.

Tłuszczak lub gruczolakotłuszczak – są to łagodne zmiany guzowate, które wywodzą się z zaburzeń rozwoju komórek tłuszczowych, które obfitują w rejonie piersi. Są to zmiany niebolesne, miękkie, gładkie, wyczuwalne tuż pod skórą. Konieczna w każdym przypadku weryfikacja histopatologiczna.

Włókniakogruczolak (fibroadenoma) piersi – łagodne guzy, powstałe wskutek rozrostu gronek gruczołu piersiowego. Są dość częste u kobiet w wieku rozrodczym. Dobrze odgraniczone od otoczenia, twarde, niebolesne, ruchome w tkance gruczołu piersiowego. Najczęściej o średnicy 1-3 cm. Zwykle pozostają tej samej wielości przez większy okres czasu, czasami mogą maleć bądź rosnąć (okres dojrzewania płciowego, ciąża, karmienie piersią). Nierzadko jest znajdywanych kilka w jednej piersi. Nie zwiększają ryzyka raka piersi. Niemniej jedyną metodą potwierdzenia charakteru zmiany jest biopsja zmiany bądź usunięcie guzka w całości i badanie histopatologiczne otrzymanego preparatu.

Złośliwe

Najgroźniejszy i źle rokujący jest rak gruczołu piersiowego. Istnieje bardzo duża liczba typów raka, część z nich ma rokowanie lepsze, część wskazuje na potrzebę agresywniejszego leczenia. Ważne jest by pamiętać, że wczesne wykrycie raka daje możliwość szybkiego leczenia.

Guzki w piersi – objawy

Objawy towarzyszące guzkom piersi i wymagające niezwłocznej diagnostyki to:

  • powiększenie pachowych węzłów chłonnych, także nadobojczykowych,
  • pojawienie się tzw. skórki pomarańczowej,
  • zwiększenie ucieplenia piersi, jej zaczerwienienie i bolesność (w większości przypadków wskazujące na zapalenie gruczołu piersiowego, w pewnych przypadkach są objawami zaawansowanego guza piersi),
  • zmiana zabarwienia skóry piersi,
  • znaczna asymetria piersi,
  • zmiany brodawki sutkowej - jej wciągnięcie, wyrośla, zmiana zabarwienia, owrzodzenia.

Diagnostyka

W pierwszej kolejności niezbędne jest badanie fizykalne piersi – obustronnie wraz z oceną okolicznych węzłów chłonnych, ze szczególnym naciskiem na rejon pachy. Następnie, w przypadku potwierdzenia obecności zmiany należy zweryfikować je histopatologicznie. Przed tym etapem u kobiet młodszych wykonuje się badanie USG piersi a u starszych mammografię, która pozwala na ocenę reszty miąższu gruczołów piersiowych, które mogą być dotknięte chorobą a jeszcze niewyczuwalne w badaniu.

Wybór poszczególnych typów badań obrazowych uzależniony jest budowy piersi w różnym wieku. Pacjentki młodsze mają strukturę gruczołową, którą łatwiej uwidocznić w ultrasonografii. Z kolei kobiety starsze, okołomenopauzalnie i po menopauzie, mają przewagę tkanki tłuszczowej w piersi, co wynika z fizjologicznego procesu zanikania tkanki gruczołowej.

Guzek wykryty w piersi w większości przypadków jest zmianą łagodną, niemniej rak piersi jest chorobą szczególnie niebezpieczną i dlatego niezbędna jest kontrola każdej zmiany znalezionej, czy to przez pacjentkę, czy przez lekarza podczas rutynowego badania. Należy podkreślić, że wczesne wykrycie i leczenie raka piersi umożliwia całkowite wyleczenie.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.7


Może cię

Wideo – Samobadanie piersi

Samobadanie piersi jest podstawowym, łatwo dostępnym sposobem wykrywania wszelkiego rodzaju zmian w piersiach. Regularna samokontrola ...

Rak piersi – rodzaje, objawy, badania i rokowania

Wczesna postać raka piersi nie daje objawów. W późniejszych stadiach wyczuwalny jest guz w piersi. ...

Nowotwory piersi – jak rozpoznać łagodne i złośliwe zmiany w piersiach?

Guzek w piersi wykrywany jest często przez kobiety w czasie samobadania lub przez lekarza podczas ...

Włókniak w piersiach – przyczyny, objawy, jak wygląda, czy leczyć?

Włóknik w piersiach to zmiany w piersiach, które nie są groźne. Zgrubienie czy guzek w ...

Mammotomia

Mammotomia to najnowocześniejsza metoda precyzyjnej diagnostyki zmian zlokalizowanych w obrębie gruczołu piersiowego. Badanie mammotomiczne polegają ...

Wideo – Co to jest mastopatia?

Terminem mastopatia, określa się szereg niegroźnych zmian rozwijających się w obrębie piersi. Mastopatia w terminologii ...

Obrzmiałe, opuchnięte i powiększone piersi

Piersi stają się tkliwe, obrzmiałe i opuchnięte najczęściej w drugiej fazie cyklu. Przyczyną są zmiany ...

Badanie piersi

Badanie gruczołów piersiowych jest podstawowym i kluczowym elementem w diagnostyce wszystkich rodzajów chorób sutka u ...

Zgrubienie w piersi – zmiany łagodne i złośliwe w piersiach

Zgrubienie w piersi występuje u kobiet znacznie częściej niż u mężczyzn. Przybiera ono zwykle postać ...

Torbiele w piersiach – objawy, jak się leczy, czy trzeba usunąć?

Torbiele piersi są łagodnymi zmianami rozrostowymi w obrębie gruczołów sutkowych. Należą one do grupy tzw. ...

Wideo – Rak sutka – jak rozpoznać raka piersi i jakie są metody jego leczenia?

Rak gruczołu sutkowego to najczęstszy nowotwór gruczołu sutkowego. Na świecie jest on najczęstszym nowotworem złośliwym ...

Rak sutka a badania genetyczne

Mutacje poszczególnych onkogenów wiążą się z rozwojem nowotworów w ściśle określonych typach komórek, w tym ...

Komentarze i opinie (1)


Czy w przypadku torbiel w piersi aktywność fizyczna jest dopuszczalna? Czego unikać
Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
  • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
  • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
  • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
  • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon