Forum medyczne portalu Wylecz.to - Zasady ochrony danych osobowych

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu internetowego wylecz.to (dalej „Użytkownicy”).

 1. Informacje ogólne

 2. Kategorie przetwarzanych danych

 3. Podstawy i cele przetwarzania

 4. Okres przechowywania danych

 5. Odbiorcy danych

 6. Prawa Użytkownika

 7. Profilowanie

 1. Informacje ogólne

Administratorem danych Użytkownika  jest HF Media sp. z o. o., z siedzibą w Łodzi (90-562) przy ul. Łąkowej 7A, e-mail: [email protected] (dalej „Administrator”)

W celu zapewnienia bezpieczeństwa procesów przetwarzania danych osobowych Użytkownika i możliwości realizacji jego praw w związku z przetwarzaniem danych, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie pytania i uwagi należy przesyłać na adres [email protected] lub pod numerem telefonu: 785 448 900.

 1. Kategorie przetwarzanych danych

Jeżeli Użytkownik korzysta z Usług podstawowych określonych w Regulaminie Serwisu, Administrator przetwarza dane wyłącznie takie jak: adres IP Użytkownika oraz tzw. pliki cookie. W przypadku, gdy Użytkownik dokonał rejestracji w  Serwisie , Administrator przetwarza dodatkowo takie dane jak: adres e-mail oraz utworzony przez Użytkownika login.

 1. Podstawy i cele przetwarzania

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie:

a. umowy w celu zapewnienie realizacji usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną (zaakceptowany przez Użytkownika Regulaminu Serwisu oraz ewentualnie Regulamin Forum) (art. 6, ust. 1, lit. b, Rozporządzenia);

b. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (obrona przed ewentualnymi roszczeniami oraz w związku z dopasowaniem treści Serwisu do zainteresowań Użytkownika, oraz analiz statystycznych i udoskonalenia usług Administratora) (art. 6, ust. 1, lit. c, Rozporządzenia);

 1. Okres przechowywania danych

Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres akceptacji Regulaminu Serwisu, ewentualnie do momentu usunięcia konta w celu zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Forum Serwisu lub  do czasu upływu ustawowych okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń, w przypadku dopasowania treści Serwisu Administratora do zainteresowań Użytkownika, analiz statystycznych i udoskonalania usługi - dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania z Serwisu. Nie dłużej jednak niż 72 miesiące od zakończenia umowy.

 Dodatkowo Administrator może przechowywać dane Użytkownika do czasu zakończenia wszelkich sporów prawnych, w ramach których dane te mogłyby być potrzebne w charakterze dowodu.

 1. Odbiorcy danych

a. Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych Użytkownika będą:

b. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora,

c. reklamodawcy, których reklamy są umieszczone w Serwisie Administratora,

d. upoważnieni pracownicy Administratora  i upoważnione osoby działające na zlecenie Administratora,

e. podmioty zewnętrzne wspierające bieżącą działalność Administratora.

 1. Prawa Użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

a. prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,

b. prawo do sprostowania danych,

c. prawo do usunięcia danych,

d. prawo do ograniczenia przetwarzania,

e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

f. prawo do przenoszenia danych.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik możesz zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Jeżeli mimo wsparcia Administratora Użytkownik uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Profilowanie

Za pomocą plików cookies stosowanych w Serwisie możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami Użytkownika w tym poprzez analizę tego jak często Użytkownik odwiedza Serwis, czy jakie produkty najczęściej ogląda, jakiego rodzaju artykuły czyta. Analiza zachowań w Internecie pomaga Administratorowi rozumieć zwyczaje i oczekiwania Użytkowników oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. W ten sposób Administrator ma możliwość prezentowania reklam dopasowanych do Użytkownika (przykładowo, reklama wynikająca z faktu przeglądania w ostatnim okresie tylko artykułów dotyczących zawału serca) oraz spośród dostępnych materiałów i artykułów przedstawiać głównie takie, które najlepiej będą odpowiadały potrzebom Użytkownika.

Jeśli Użytkownik zrezygnuje  z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do swoich zainteresowań nie oznacza to, że nie będzie otrzymywać żadnych reklam podczas korzystania z Serwisów. W takim przypadku Użytkownik będzie otrzymywał reklamy, ale bez związku z dotychczasową aktywnością Użytkownika w Serwisie.

 

POLITYKA COOKIES

 1. Definicja

 1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zawierają nazwę domeny Serwisu, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatową  nazwę. Pliki cookies często zawierają w sobie informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer który identyfikuje urządzenie Użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.

 2. Administrator może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

 1. Cel wykorzystywania cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies do następujących celów:

a. świadczenia Usług;

b. dostosowywania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niego; np. pliki cookies mogą rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

c. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu;

d. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

e. prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika

 1. Rodzaje plików cookies

 1. Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies ze względu na ich długość życia:

a. sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użykownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

b. stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

c. cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają między innymi określenie preferencji Użytkownika i tym samym wyświetlanie mu odpowiednich reklam na stronach partnerów zewnętrznych. Służą również do pomiaru ruchu na danej stronie internetowej.

 1. Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies ze względu na cele, jakim służą:

a. niezbędne do działania Usług- umożliwiające korzystanie z usług Administratora np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

b. służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

c. wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;

d. funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik

e. reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań;

f. statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących Serwisu;

 1. Informacje dodatkowe

Użytkownik Serwisu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika, należy dokonać stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies zostały wyjaśnione przez poszczególne przeglądarki w zakładkach opisujących zasady polityki cookies:

a. Internet Explorer,

b. Mozilla,

c. Google,

d. Opera.

Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies oraz pliki cookies do następujących dostawców: Google Analytics, Facebook, HotJar, TVN, Megiteam oraz mogą być zapisywane w logach serwera.

 


Wróć do strony logowania