lekarz

Nina Keller

Lekarz w trakcie specjalizacji z neurologii, absolwentka Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Obecnie pracuje w oddziale neurologii w Uniwersyteckim Szpitalu im. WAM w Łodzi. Część praktyk odbyła w Klinikum Agsburg w Niemczech.

Jesteś lekarzem lub wykonujesz inny zawód medyczny?

Dołącz do grona naszych ekspertów

Zobacz, dlaczego warto
0 filmów
15 artykułów

Artykuły tego autora

Krwiak podtwardówkowy objawy
Przyczyną krwiaka podtwardówkowego jest najczęściej uraz głowy powstały na skutek uderzenia czy wypadku. Objawy krwiaka ostrego to: niedowłady ciała, poszerzenie źrenicy czy napad padaczkowy. Przewlekłe krwawienie podtwardówkowe wywołuje bóle głowy czy spowolnienie ruchowe. Leczenie krwotoku jest operacyjne, choć zdarza się, że dochodzi do samoistnego wchłonięcia małych krwiaków mózgu.
 • 4.8
 • Liczba polubień 23
 • 0
Oligofrenia to upośledzenie umysłowe
Oligofrenia to inaczej upośledzenie umysłowe. Może być spowodowane czynnikami genetycznymi (np. zespołem Downa), nieprawidłowościami w trakcie ciąży (m.in. spożywaniem alkoholu przez matkę) lub zaniedbaniem w okresie dzieciństwa. Deficyty umysłowe mogą ujawniać się w różnym stopniu, a klasyfikuje je skala wg Wechslera. Bardzo ważna jest rehabilitacja, aby aktywizować i usamodzielniać osobę niepełnosprawną intelektualnie, a także zapobiegać pogłębianiu się oligofrenii.
 • 4.6
 • Liczba polubień 33
 • 0
Hipokalcemia może powodować objaw Chvostka
Objaw Chvostka obejmuje mięśnie twarzy, powodując ich gwałtowny skurcz. Jest to jeden z symptomów tężyczki wywołanej przez hipokalcemię, czyli znaczny niedobór wapnia. Występuje u osób z niedoczynnością przytarczyc, chorujących na nowotwory lub zmagających się z alkoholizmem. Leczenie wymaga stosowania odpowiednich preparatów regulujących gospodarkę wapniową, stabilizacji hormonalnej oraz odpowiedniej diety.
 • 4.3
 • Liczba polubień 62
 • 0
Zespół Adiego - rozrzeszona źrenica
Zespół Adiego to zaburzenie neurologiczne o nieznanej przyczynie. Objawia się poprzez nieobecne głębokie odruchy mięśniowe, nieprawidłową akomodację oka oraz anizokorię źrenic. Choć schorzenie nie jest zagrożeniem dla życia niezbędne jest zróżnicowanie go od innych niebezpiecznych chorób. Leczenie opiera się na farmakologii i stosowaniu szkieł korekcyjnych.
 • 4.0
 • Liczba polubień 20
 • 0
Zespół Gerstmanna
Zespół Gerstmanna to grupa objawów klinicznych spowodowana uszkodzeniem płata ciemieniowego. Przyczyną jest tu najczęściej udar mózgu. U pacjenta pojawiają się objawy neurologiczne, takie jak np.: afazja amnestyczna, dyskalkulia, agrafia, agnozja czy niezdolność do rozróżniania strony lewej i prawej. W leczeniu zespołu Gerstmanna spowodowanym udarem niedokrwiennym mózgu bardzo ważny jest czas. Uszkodzenie płata ciemieniowego leczy się również przy wykorzystaniu metod rehabilitacji neurologopedycznej. 
 • 4.3
 • Liczba polubień 10
 • 0
Hemipareza (niedowład połowiczy, porażenie) – przyczyny, objawy, leczenie
Hemipareza to niedowład lewostronny bądź prawostronny. Prawostronna lokalizacja objawów hemiparezy świadczy o uszkodzeniu w lewej półkuli mózgu, natomiast lewostronna informuje nas, że uszkodzenie mózgu nastąpiło w prawej półkuli. Wyróżniamy różnorodne przyczyny niedowładu połowiczego, najczęstszą z nich u dorosłych osób jest udar mózgu. Niedowład kończyn należy niezwłocznie zgłosić lekarzowi. Rehabilitacja jest ważnym elementem poprawy sprawności ruchowej przy porażeniu połowiczym. Ćwiczenia powinny zostać dobrane indywidualnie do każdego pacjenta.
 • 4.6
 • Liczba polubień 13
 • 0
Osobowość dyssocjalna
Psychopatia czy zaburzenia dyssocjalne to określenia stosowane w odniesieniu do osobowości dyssocjalnej. Cechy osobowości psychopatycznej to m.in. brak empatii, chłód emocjonalny i lekceważenie norm społecznych. Przyczyn zachowań aspołecznych dopatruje się zarówno w czynnikach fizjologicznych, jak i środowiskowych. Związek z osobą dyssocjalną jest niemożliwy, zwłaszcza jeśli ta prezentuje typ kalkulatywny. Leczenie jest trudne, wykorzystuje się psychoterapię.
 • 4.6
 • Liczba polubień 7
 • 0
Mioklonie
Mioklonie (fizjologiczne i patologiczne) to napadowe zaburzenia ruchowe, które polegają na krótkotrwałych skurczach mięśni. Przyczyną tych patologicznych mogą być m.in.: padaczka, urazy mózgu oraz jego infekcje wirusowe, choroby metaboliczne czy zatrucia lekami. Zrywy mięśniowe i "szarpnięcia" występują podczas snu lub w trakcie zasypiania (mioklonie nocne) zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Na czym polega leczenie takich mimowolnych ruchów i skurczów mięśni? 
 • 4.7
 • Liczba polubień 44
 • 0
Katalepsja
Katalepsja (inaczej stan kataleptyczny, gibkość lub giętkość woskowa) to nie jednostka chorobowa, lecz objaw. Mamy wówczas do czynienia z "zastygnięciem" i znieruchomieniem ciała u pacjenta, co wynika z zaburzeń motoryki, a także wzmożonego napięcia mięśniowego. Katalepsja (woskowa czy sztywna) może towarzyszyć katatonii. Objawy katalepsji są różne w zależności od jej rodzaju. Leczenie w tym przypadku jest przyczynowe. Ataki katalepsji, które towarzyszą zaburzeniom psychicznym, łagodzi się lekami przeciwpsychotycznymi.   
 • 4.6
 • Liczba polubień 32
 • 0