Stwardnienie rozsiane a ciąża

Stwardnienie rozsiane (SM) zajmuje szczególne miejsce wśród chorób neurologicznych. SM jest chorobą przewlekłą, trwającą do końca życia. W jej przebiegu mogą wystąpić bardzo poważne objawy neurologiczne, zmieniające całkowicie życie pacjenta. Stwardnienie rozsiane (SM) występuje u kobiet młodych, a więc również u kobiet w wieku rozrodczym.

Stwardnienie rozsiane u młodych kobiet

Stwardnienie rozsiane (SM) występuje u kobiet młodych, a więc również u kobiet w wieku rozrodczym. Istnieje wiele poglądów na temat wpływu ciąży na przebieg SM i odwrotnie. Pojawiają się coraz nowsze doniesienia na temat roli żeńskich hormonów w przebiegu SM oraz wpływie ciąży na dalszy przebieg choroby. Informacje te dotyczą również częstości rzutów oraz wpływie choroby na komplikacje w trakcie porodu czy niebezpieczeństwo dla dziecka.

Stwardnienie rozsiane (SM) zajmuje szczególne miejsce wśród chorób neurologicznych, ponieważ jego przyczyna nie jest do końca wyjaśniona. Stwardnienie rozsiane jest chorobą przewlekłą, trwającą do końca życia. Charakteryzują ją okresy rzutów oraz remisji. W jej przebiegu mogą wystąpić bardzo poważne objawy neurologiczne, zmieniające całkowicie życie pacjenta. W wielu przypadkach uniemożliwiają one normalne i prawidłowe funkcjonowanie.

Stwardnienie rozsiane – wpływ na ciążę

Ponieważ kobiety chorują częściej na SM, a wielu przypadkach dotyka ich ta choroba w okresie rozrodczym, stają one przed dylematem czy posiadać dziecko i jaki wpływ będzie miała ich decyzja na rozwój choroby. Dawne wieloletnie poglądy wskazywały, iż ciąża wpływa bardzo negatywnie na kobiety z SM. Niestety, nie były one poparte jakimikolwiek dowodami, a jedynie przypuszczeniami. Badania naukowe, wielokrotnie powtarzane, pokazują, iż w czasie trwania ciąży aktywność choroby ulega bardzo znacznemu osłabieniu. Przyczyny tego zjawiska nie zostały do końca wyjaśnione, jednakże nie odkryto innych sytuacji fizjologicznych czy terapeutycznych, które doprowadziłaby do tak znaczącego zmniejszenia częstości rzutów i stabilizacji SM jak ciąża. Watro podkreślić, iż ciąża kobiety powinna być zaplanowana na okres, gdy nie przyjmuje ona leków. Cała ciąża kobiet z SM jest obarczona takimi samymi czynnikami ryzyka jak w przypadku kobiet w pełni zdrowych.

Żeńskie hormony płciowe a SM

W przypadku kobiet ciężarnych chorych na SM zwrócono uwagę na żeńskie hormony płciowe. W czasie ciąży poziom estrogenów i progesteronu są znacznie wyższe niż normalnie. Hormony te między innymi podtrzymują ciążę, a jak wykazano, estrogeny wykazują stabilizujący wpływ na SM w modelu doświadczalnym. Naukowcy zastanawiają się nad zastosowaniem estrogenu w terapii SM, który, jak przypuszczają, wpływa na stymulację produkcji mieliny. Redukowane są także ataki immunologiczne ponieważ organizm matki robi wszystko, by utrzymać rozwijający się w jej łonie płód.

Czynniki immunoprotekcyjne a ciąża i stwardnienie rozsiane

Należy pamiętać, iż w czasie ciąży wytwarzanych jest wiele czynników immunoprotekcyjnych, które mogą mieć znaczenie w osłabieniu aktywności SM w czasie ciąży. Ważną rolę odgrywa tutaj łożysko, które wytwarza różnego rodzaju cytokiny regulacyjne. Poznanie dokładnej roli tych mechanizmów i poszczególnych wytwarzanych czynników może mieć duże znaczenie w terapii SM.

Podejście psychologiczne do kobiet z SM a ciążą

Neuropsycholodzy uważają, iż kobiety, które są w ciąży a w przyszłości będą matkami, chcą jak najdłużej pozostać w pełni sprawne, by zapewnić swoim dzieciom poczucie bezpieczeństwa oraz pełną opiekę. Na tej podstawie są w stanie zatrzymać bądź ograniczyć przebieg choroby.

Stwardnienie rozsiane po porodzie

Badania naukowe jednoznacznie pokazują, iż w czasie trzech miesięcy po porodzie ryzyko wystąpienia rzutu zwiększa się o około 3 razy w porównaniu z okresem ciąży. Jest to największy w chwili obecnej problem dla specjalistów i na tej podstawie przez wiele lat kształtował się pogląd odradzający macierzyństwo kobietom z SM.

Zwiększone ryzyko wystąpienia rzutu po porodzie spada jednak po trzecim miesiącu i w okresie od 3 do 6 miesięcy po porodzie częstość rzutów powraca do wartości sprzed ciąży. Dlatego w celu pełniejszej oceny wpływu ciąży na aktywność rzutową SM zaproponowano nowy wskaźnik oceny rzutów w okresie ciąży, w tzw. roku ciążowym, który obejmuje 9 miesięcy ciąży i 3 miesiące po porodzie. Okazało się, iż wskaźnik rzutów w roku ciążowym był w większości badań niższy niż w okresie przed ciążą.

Czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia rzutu w okresie poporodowym są:

  • wystąpienie rzutu w roku poprzedzającym ciążę,
  • rzut w okresie ciąży,
  • wysoki wskaźnik EDSS w momencie zajścia w ciążę,

Niepełnosprawność a ciąża

Pacjentki powinny być informowane o możliwości zwiększonego ryzyka wystąpienia rzutu w okresie poporodowym, aby mogła uważniej śledzić sytuację i umożliwić ewentualną szybką reakcję terapeutyczną. Nie zaobserwowano rozwoju niepełnosprawności u kobiet z SM, które były w ciąży. Wykazano również, iż pacjentki, które zachorowały w czasie ciąży, miały niższy stopień rozwoju niepełnosprawności po 10 latach od pacjentek, które zachorowały po lub przed ciążą. Długoterminowa obserwacja porównująca czas, jaki upływa od momentu konieczności korzystania z wózka inwalidzkiego w grupie pacjentek, które przebyły ciążę i które nigdy w ciąży nie były. Zatem analiza wyników długoterminowych wykazuje, iż ciąża nie przyspiesza rozwoju SM, a wręcz przeciwnie – może go nawet spowolnić.

Stwardnienie rozsiane a poród

Kolejną kwestią jest znieczulenie bądź jego brak podczas porodu kobiet z SM. Badania naukowe wykazały, iż znieczulenie do cesarskiego cięcia czy znieczulenie zewnątrzoponowe nie mają jakiegokolwiek wpływu w wystąpienie rzutu po porodzie. Sposób porodu u pacjentki zależy tylko i wyłącznie od stopnia jej niepełnosprawności. U pacjentek z wyraźnym deficytem sprawności mięśniowej należy zastosować rozwiązanie przez cięcie cesarskie. Natomiast u pacjentek bez deficytu ruchowego lub z deficytem minimalnym są wskazania do porodu normalnego.

Stwardnienie rozsiane a karmienie piersią

Kolejnym zagadnieniem jest problem karmienia piersią i jego wpływ na przebieg SM. Większość badań potwierdza, iż karmienie piersią nie ma wpływu na ryzyko wystąpienia rzutu choroby w okresie poporodowym. Nie ma wyników badań na temat wpływu karmienie piersią kobiet z SM na odległe wyniki rozwoju niepełnosprawności. Większość kobiet z SM wybiera jednak karmienie z butelki, pomimo jakichkolwiek przeciwwskazań do karmienia piersią. W przypadku, gdy kobieta włącza leczenie po porodzie i leki te mogłyby zaszkodzić dziecku, naturalne jest, iż nie może karmić dziecka piersią.

Stwardnienie rozsiane a rozwój dzieci

Dzieci urodzone przez kobiety ze stwardnieniem rozsianym nie wykazują żadnych różnic w zakresie wad rozwojowych, masy ciała i ogólnego rozwoju w porównaniu z dziećmi urodzonymi przez kobiety zdrowe. Należy pamiętać o tym, iż SM nie jest chorobą dziedziczną, jednak nie ulega wątpliwości, iż przekazywane im są pewne genetyczne predyspozycje.

Na podsumowanie, należy podkreślić, iż nie ma jakichkolwiek medycznych argumentów, które ograniczałyby możliwość cieszenia się macierzyństwem przez kobiety chorujące na SM.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.4


Może cię

Życie ze stwardnieniem rozsianym

Stwardnienie rozsiane nie musi oznaczać rezygnacji z życia zawodowego, rodzinnego oraz aktywności fizycznej. Osoby chore ...

Wideo – Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

Płyn mózgowo-rdzeniowy badamy wówczas, gdy podejrzewamy: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, zapalenie korzeni rdzeniowych, krwawienie ...

Rezonans magnetyczny (MRI) układu nerwowego

Rezonans magnetyczny (MRI) układu nerwowego jest obecnie jedną z najlepszych metod diagnostycznych chorób tego układu. ...

Zaburzenia uwagi i koncentracji

Problemy z koncentracją, brak koncentracji czy niemożność „skupienia się” na wykonywanej czynności – to jedne ...

Wideo – Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane, czyli sclerosis multiplex jest jedną z najczęstszych chorób neurologicznych. Występuje poniżej 40 roku ...

Seks a choroby neurologiczne

Choroby neurologiczne a sprawność seksualna to zagadnienia bardzo ściśle ze sobą powiązane. To właśnie mózg ...

Afazja – co to jest, jakie są rodzaje, objawy i leczenie?

Afazja (zaburzenie afatyczne) stanowi nabyte zaburzenie mowy, polegające na całkowitej utracie tworzenia i/lub rozumienia języka ...

Stwardnienie rozsiane

Przyczyny rozwoju stwardnienia rozsianego są nadal nie do końca poznane. Wiadomo, że istotą choroby jest ...

Badanie potencjałów wywołanych

Badanie potencjałów wywołanych jest obiektywną metodą zbadania przewodzenia w układzie nerwowym. Jest to bezpośrednia rejestracja ...

Stwardnienie rozsiane – diagnostyka i leczenie

Stwardnienie rozsiane jest schorzeniem, przebiegającym skrycie, które przez wiele miesięcy (nawet lat) często nie daje ...

Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym

Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym jest nieodzownym elementem terapii chorego. Należy ją dostosować bezpośrednio do pacjenta. ...

Badania elektrofizjologiczne w okulistyce

Badania elektrofizjologiczne stanowią ważny element diagnostyki okulistycznej. Badania oka, rejestrujące prądy czynnościowe to elektroretinografia, elektrookulografia, ...

Komentarze (0)