Co to jest zespół znikającego płodu?

Opisany poniżej tzw. zespół znikającego płodu nie jest w pełni wyjaśniony przez medycynę. Nie wszystkie prawa natury nauka potrafi zinterpretować. Zespół znikającego płodu to powikłanie, które może wystąpić w ciąży wielopłodowej i wiąże się ze zgonem jednego z bliźniąt.

Kiedy może dojść do zgonu wewnątrzmacicznego?

Do zgonu wewnątrzmacicznego jednego z płodów w przypadku ciąży wielopłodowej może dojść w każdym okresie ciąży, w zależności od okresu ciąży, w którym nastąpiło obumarcie płodu, wyróżnia się trzy postacie tego powikłania:

  • zespół znikającego płodu (ang. vanishingtwinsyndrome) – I-wszy trymestr ciąży,
  • płód papierowaty (fetuspapyraceus) – II-gi trymestr ciąży,
  • płód zmacerowany (ang. maceratedfetus) – III-ci trymestr ciąży.

Najczęściej zgon wewnątrzmaciczny płodu zdarza się w I-szym trymestrze trwania ciąży. Ciąże bliźniacze, rozpoznane badaniem USG przed 10. tygodniem trwania ciąży w około 50 % kończą się porodem pojedynczego płodu.

Jeżeli we wczesnym okresie ciąży dochodzi do obumarcia jednego z płodów, to w większości przypadków ulega on całkowitej resorpcji - wchłonięciu (można to zaobserwować wykonując seryjne badania USG). W przypadku obumarcia jeszcze z możliwością uwidocznienia pola płodowego określa się to zjawisko jako „zespół znikającego pęcherzyka ciążowego”, „zespół znikającego płodu” a gdy zgon następuje w późniejszym okresie to jaki zespół określa się mianem „zespołu zanikającego bliźniaka”.

Z tych też powodów uwidocznienie dwóch lub więcej pęcherzyków ciążowych lub płodów w pierwszym trymestrze nie upoważnia do ostatecznego stwierdzenia, że będzie to poród wielopłodowy.

Następstwa zgonu wewnątrzmacicznego

Zgon wewnątrzmaciczny w drugim trymestrze ciąży zdarza się w około 7 % przypadków. W tym okresie całkowite zanikanie obumarłego płodu staje się niemożliwe ze względu na znaczny stopień rozwoju jego tkanek. Dochodzi do mumifikacji, a następnie sprasowania przez powiększający się worek owodniowy drugiego bliźniaka. Powstaje płód papierowy lub sprasowany.

W przypadku zgonu wewnątrzmacicznego jednego z bliźniąt w pierwszym trymestrze ciąży płód ulega stopniowemu zanikowi, natomiast płyn owodniowy pozostaje w ilości prawie niezmienionej aż do zakończenia ciąży.

W przypadku zaś gdy obumarcie nastąpiło w drugim trymestrze ciąży, płód nie ulega zanikowi, natomiast płyn owodniowy ulega całkowitemu wchłonięciu w przeciągu 3-4 tygodni od momentu obumarcia. Istota obu zjawisk nie jest dotąd wyjaśniona.

Jeśli obumarcie jednego z płodów następuje w trzecim trymestrze ciąży, to mamy wówczas płód zmacerowany.

W przeciwieństwie do ciąży pojedynczej zgon wewnątrzmaciczny jednego z płodów w przypadku ciąży bliźniaczej zarówno w pierwszym, drugim, jak i trzecim trymestrze ciąży nie pociąga za sobą istotnych zagrożeń dla zdrowia i życia ciężarnej. Niemniej jednak w takiej sytuacji konieczny jest wzmożony nadzór nad kobietą ciężarną (oznaczanie płytek krwi, wskaźnika protrombinowego, poziomu stężenia fibrynogenu) ze względu istniejącą możliwość wystąpienia zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego – stanu, który stanowi bezpośrednie zagrożenia życia matki.

Rokowania dla płodu, który przeżył

Rokowanie dla płodu, który przeżył jest zależne od ilości błon płodowych:

  • w ciąży dwukosmówkowej (brak połączeń naczyniowych –każdy płód ma swój oddzielny worek płodowy składający się z dwóch błon płodowych owodni i kosmówki) – rokowanie dobre,
  • w ciąży jednokosmówkowej (obecność połączeń nerwowych – płody mają wspólny worek płodowy ) – rokowanie złe (u płodu mogą wystąpić poważne powikłania: np. martwica jelit i nadnerczy, porażenie mózgowe, rozmiękanie mózgu).

Wystąpienie opisanego powikłania jest trudne do przewidzenia. Dlatego bardzo ważną sprawą jest prawidłowy nadzór nad ciążą wielopłodową, m.in. wczesna diagnostyka rodzaju kosmówkowości i owodniowości.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.7


Może cię

Małowodzie

Małowodzie oznacza małą ilość płynu owodniowego. Stan ten rozpoznaje się, gdy ilość płynu owodniowego między ...

Poronienie zatrzymane

Poronienie zatrzymane oznacza sytuacje kiedy doszło do obumarcia płodu wewnątrz jamy macicy i nie doszło ...

Epilepsja a poród

Epilepsja, zwana również padaczką, jest najczęstszym schorzeniem neurologicznym, które występuje u ciężarnych. Jest to grupa ...

Choroby tarczycy a ciąża

Choroby tarczycy są przyczyną wielu powikłań w przebiegu ciąży i dodatkowo mogą utrudniać zajście w ...

Rzucawka

Rzucawka to określenie drgawek, które mogą wystąpić u kobiety ciężarnej. Te drgawki nie mają związku ...

DIC – zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego

DIC czyli zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego jest najpoważniejszą w skutkach dla matki i dziecka nabytą ...

Ciąża zaśniadowa i częściowa ciąża zaśniadowa

Ciąża zaśniadowa to innymi słowy zaśniad groniasty, jest ona rodzajem ciążowej choroby trofoblastycznej. To powikłanie ...

Cytomegalia w ciąży

Cytomegalia w ciąży może być bardzo niebezpieczna dla płodu, szczególnie jeżeli do zakażenia się tym ...

Jakie są domowe sposoby na hemoroidy w ciąży?

Około połowa kobiet ma hemoroidy w ciąży. Głównymi objawami jest ból i pieczenie w okolicy ...

Śluz w ciąży

Wydzielanie śluzu szyjkowego w czasie ciąży nie zanika. Jednak należy obserwować jego charakter. Śluz o ...

Ciąża a stres

Stres, niestety, wpływa bardzo negatywnie na organizm człowieka. Dodatkowo u kobiet w ciąży wpływa także ...

Ciśnienie krwi w ciąży

Problemy z ciśnieniem tętniczym są jednym z częstszych powikłań oraz schorzeń występujących w ciąży. Ocenia ...

Komentarze (0)