Choroby zagrażające ciąży

Niektóre infekcje bakteryjne i wirusowe zwiększają ryzyko wystąpienia groźnych powikłań, np. porodu przedwczesnego. Najniebezpieczniejsze czynniki zakaźne to Toxoplasma gondii, kiła, WZW, HIV. Ponadto nieobojętne zarówno dla organizmu matki, jak i rozwijającego się płodu, pozostają przewlekłe choroby metaboliczne, tj. cukrzyca.

Bakteryjne zakażenie pochwy a ciąża

Bakteryjne zakażenie pochwy – stan chorobowy, który definiujemy jako znaczne zmniejszenie lub eliminacja prawidłowej flory bakteryjnej pochwy (szczepy pałeczek kwasu mlekowego Lactobacillus spp.) z jednoczesnym rozwojem mieszanej flory bakteryjnej (tlenowa, beztlenowa). Do powikła należy zaliczyć: samoistne poronienia, poród przedwczesny, przedwczesne pęknięcie błon płodowych, zakażenia błon płodowych czy połogowe zakażenia endometrium.

Leczenie bakteryjnego zapalenia pochwy: w I trymestrze stosuje się 2 % klindamycynę w żelu dopochwowych, w II i III głównie metronidazol.

Chlamydioza i cytomegalia a ciąża

Chlamydioza – zakażenie bakteryjne wywołane przez Chlamydia trachomatis lub Ch. Pneumoniae. Odległymi następstwami infekcji są przewlekłe bóle podbrzusza, bezpłodność wtórna, wzrost częstości występowania ciąż ekotopowych. Ponadto może wystąpić poronienie, obumarcie wewnątrzmaciczne płodu czy zapalenie endometrium po porodzie. U dzieci najczęściej infekcja przebiega pod postacią wtrętowego zapalenia spojówek o różnym stopniu nasilenia od bezobjawowego do ropnego. U nawet 15 % noworodków bezpośrednio po porodzie rozwija się zapalenie płuc (przede wszystkim przebieg bezgorączkowy, w niektórych przypadkach śródmiąższowe zapalenie płuc). Leczenie: stosowanie antybiotykoterapii (erytromycyna, azytromycyna czy amoksycylina).

Cytomegalia natomiast to choroba zakaźna wywołana przez wirus cytomegalii (CMV). Drogą zakażenia jest wirus przenoszony jest przez krew, ślinę, mocz czy śluz szyjkowy. Zakażenie następuje w wyniku transmisji przezłożyskowej lub w trakcie porodu poprzez kontakt z wydzieliną dróg rodnych. Dużym ryzykiem obarczone jest również karmienie piersią. Powikłania przy cytomegalii - w przypadku wrodzonej infekcji obserwuje się zapalenie siatkówki i naczyniówki, hepatomegalię, czyli powiększenie wątroby, żółtaczkę, głuchotę, a nawet opóźniony rozwój psychoruchowy. Nabyte zakażenie najczęściej manifestuje się zapaleniem płuc, z szybkim pogarszaniem stanu dziecka. Leczenie cytomegalii: brak rekomendacji dotyczących podawania leków przeciwwirusowych w rozpoznanych prenatalnie zakażeniach.

Kiła i listerioza a ciąża

Kiła to choroba zakaźna wywołana przez Treponema pallidum.Kiłą można się zarazić przez kontakty płciowe z zakażonym partnerem. Wrota inwazji stanowią niewielkie uszkodzenia błony śluzowej pochwy. Ryzyko zakażenia (na drodze przezłożyskowej) płodu jest największe we wczesnych okresach choroby.Powikłania kiły: poronienia samoistne, porody przedwczesne, wewnątrzmaciczne obumarcia płodu, zakażenia wrodzone. Kiła wrodzona: u płodów na podstawie USG stwierdza się uogólniony obrzęk, hepatomegalię (powiększenie wątroby), wielowodzie, pogrubienie łożyska.

Listerioza jest chorobą zakaźną wywołaną przez Listeria monocytogenes.Droga zakażenia: droga pokarmowa (spożycie mleka, produktów mlecznych, warzyw czy mięsa), kontakty płciowe.Listerioza wrodzona rozwija się po transmisji drobnoustrojów do płodu drogą wstępującą oraz w czasie porodu, w trakcie przechodzenia przez kanał rodny. Powikłaniem wczesnej postaci może być poród przedwczesny płodu z objawami posocznicy, zapalenie płuc czy mikroropnie z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego. Po upływie 7 dni od porodu można rozpoznać postać późną. Najczęstszym następstwem jest zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i wodogłowie. Leczenie listeriozy polega na skojarzonej antybiotykoterapii (zwykle ampicylina plus gentamycyna).

Zakażenie paciorkowcami grupy B a ciąża

Drogą zakażenia paciorkowcami grupy B (GBS) są kontakty seksualne. Rekomenduje się, aby badania w kierunku stwierdzenia kolonizacji GBS były przeprowadzone w okresie między 35-37 tygodniem ciąży. Do czynników ryzyka zakażenia zalicza się wcześniactwo, niską masę urodzeniową noworodka, przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego, czy infekcję dróg moczowych u matki.Konsekwencją zakażenia może być wewnątrzmaciczne obumarcie płodu. Ponadto stwierdza się zaburzenia czynności serca podczas porodu, u noworodków niskie pH krwi pępowinowej i kwasicę metaboliczną. Leczenie u kobiet z dodatnimi posiewami w kierunku zakażenia GBS polega na podawaniu penicyliny w okresie okołoporodowym (co 4 godziny do chwili porodu). Zamiennie można stosować ampicylinę i kontynuować wówczas przez 10-14 dni po porodzie.

Ospa wietrzna i półpasiec a ciąża

Zakażenie pierwotne przebiega jako ospa wietrzna. Wirus przedostaje się do zwojów nerwowych, gdzie przebywa w stanie latencji. Reaktywacja takiego zakażenia ujawnia się pod postacią półpaśca. Chorobą można się zarazić przez kontakt bezpośredni, źródłem jest chory człowiek lub nosiciel.

Do powikłań tej choroby można zaliczyć poronienia, poród przedwczesny, ospę wrodzoną, zmiany bliznowate na skórze, niedorozwój kończyn dolnych, hipoplazja palców, wady ośrodkowego układu nerwowego, opóźniony rozwój psychomotoryczny. Ponadto może wystąpić wielowodzie, małowodzie, zahamowanie wewnątrzmacicznego wzrostu płodu, obrzęk uogólniony, odmiedniczkowe zapalenie nerek, wrodzone zapalenie płuc, wodogłowie u noworodków. Zakażenie płodu w okresie okołoporodowym wiąże się w 20 % z wystąpieniem objawowej ospy wietrznej u noworodka ze śmiertelnością rzędu 30 %.

Leczenie ospy wietrznej: należy określić status immunologiczny ciężarnej, która miała kontakt z chorym i podać immunoglobulinę maksymalnie 3-4 doby od ekspozycji. Powikłania pod postacią zapalenia płuc są wskazaniem do zastosowania acykloviru. Jeżeli objawy pojawiły się od 5 dni przed do 3 dni po porodzie, noworodek powinien otrzymać immunoglobulinę VZIG.

Różyczka i toksoplazmoza a ciąża

Różyczkawirusowa choroba zakaźna. To choroba przenoszona drogą kropelkową.W przypadku kontaktu seronegatywnej kobiety ciężarnej z chorym może doprowadzić do transmisji wirusa do płodu. Obraz kliniczny wewnątrzmacicznej infekcji jest bardzo zróżnicowany: bezobjawowe zakażenie, fetopatie (pozapalne uszkodzenia płodu) czy obumarcie wewnątrzmaciczne. U żywo urodzonych noworodków występuje tzw. triada Gregga: nieprawidłowości ze strony narządu wzroku (zaćma, retinopatia plus głuchota plus wada serca (przetrwały przewód tętniczy, zwężenie tętnicy płucnej lub ubytki w przegrodzie komorowej). Ponadto może wystąpić małogłowie, opóźnienie rozwoju psychomotorycznego czy niedorozwój w zakresie uzębienia. Leczenie: brak skutecznych metod, wobec czego istotna jest profilaktyka, czyli szczepienia ochronne.

Toksoplazmozanabyta choroba odzwierzęca.Objawy kliniczne: u matek często przebieg bezobjawowy albo z powiększeniem węzłów chłonnych. Ryzyko transmisji matka-płód zależy od czasu trwania ciąży. Obraz kliniczny bardzo zróżnicowany od bezobjawowych inwazji do przypadków triady Sabina-Pinkentona (wodogłowie/małogłowie, zapalenie siatkówki i naczyniówki, zwapnienia śródmózgowe). Dodatkowo występuje znaczne opóźnienie rozwoju umysłowego i fizycznego dziecka. U płodu może ponadto wystąpić rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe.

U ciężarnych stosuje się spiromycynę, która wykazuje szczególne powinowactwo do tkanek łożyska. W ramach profilaktyki ciężarne powinny unikać kontaktu z kotami. Owoce i warzywa powinny być dokładnie wypłukane przed spożyciem.

Zakażenie mykoplazmami i Herpes simplex virusa a ciąża

Zakażenie mykoplazmami – choroba wywołana przede wszystkim przez kolonizację Ureaplasma urealyticum.Drogą zakażenia są kontakty seksualne i podczas porodu, w wyniku kontaktu płodu z wydzieliną dróg rodnych.Powikłania: wewnątrzmaciczne obumarcie płodu, poród przedwczesny, niska masa urodzeniowa noworodka. Zakażenie wrodzone objawia się zapaleniem płuc czy zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych.Aktualnie nie zostało ustalone ostateczne stanowisko w sprawie konieczności leczenia ciężarnych.

Droga zakażenia Herpes simplex virus : wirus przenoszony jest drogą bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną, czyli drogą płciową, a także poprzez używanie przedmiotów osobistych. Śmiertelność wśród noworodków wynosi niemalże 50 %, u pozostałych stwierdza się ciężkie zakażenia z posocznicą włącznie i towarzyszącym zapaleniem mózgu. Czasami klinicznie u noworodków zakażenie manifestuje się opryszczką skóry, jamy ustnej, zakażeniem gałki ocznej czy postacią uogólnioną. Pierwotne zakażenie w II i III trymestrze zwiększa ryzyko porodu przedwczesnego czy infekcji u noworodka.U zakażonych noworodków stosuje się acyklowir lub pochodne. Jednakże najważniejsza jest profilaktyka. Matki z czynną postacią choroby powinny zachować ostrożność i przestrzegać zasad higieny w trakcie pielęgnacji noworodka. Zakażenie noworodka podczas karmienia piersią jest mało prawdopodobne.

Rzeżączka i inne choroby a ciąża

Rzeżączka to choroba wywołana zakażeniem Neisseria gonorrhoeae. U osób dorosłych choroba przenosi się na drodze kontaktów płciowych. Zakażenie może powodować przedwczesne pęknięcie błon płodowych, posocznicę okołoporodową czy poporodowe zapalenie błony wewnętrznej macicy. Infekcja w ciąży rozprzestrzenia się znacznie szybciej, z uwagi na zwiększone ukrwienie narządów miednicy mniejsze. Najczęstszą spotykaną postacią kliniczną jest rzeżączkowe zapalenie spojówek noworodka. W przypadku ciężarnych można stosować niektóre antybiotyki (ampicylina, ceftriakson, cefotaksym). Dla osiągnięcia sukcesu terapeutycznego niezwykle istotne jest, aby farmakoterapia dotyczyła obojga partnerów.

Ryzyko poronienia wzrasta w przypadku dodatniego wywiadu w kierunku:

  • chorób przewlekłych np. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze,
  • otyłość (zmniejszenie masy ciała bezpośrednio przed ciążą zmniejsza ryzyko),
  • celiakia – choroba trzewna, która polega na nietolerancji glutenu,
  • PCOS – zespół policystycznych jajników,
  • zespół antyfosfolipidowy – w krwiobiegu obecne są przeciwciała przeciw pewnym typom fosfolipidów, czyli związków chemicznych obecnych w błonach komórkowych. Prawdopodobnie nawykowe poronienia w tym przypadku wynikają z powstawania mikrokatorów w naczyniach łożyska.
Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.1


Może cię

Zakażenie wewnątrzmaciczne

O zakażeniu mówimy w sytuacji, gdy do organizmu gospodarza wnikają drobnoustroje i namnażają się w ...

8 tydzień ciąży

W 8 tygodniu ciąży w strukturze zarodka pojawiają się zawiązki oczu, małżowin usznych i wyrostka ...

Higiena intymna w ciąży

Higiena intymna jest bardzo ważna, w szczególności w okresie ciąży i połogu. Zapobiegając infekcjom można ...

Infekcje intymne u dziewczynek – jak rozpoznać i jak leczyć?

Infekcje intymne mogą wystąpić w każdym wieku, lecz częściej pojawiają się w okresie pokwitania. Stanowią ...

Rzeżączka – objawy, przyczyny, badania, leczenie, powikłania, zapobieganie

Rzeżączka (tryper) jest to infekcja wywoływana przez Gram-ujemne bakterie o nazwie Neisseria gonorrhoeae – dwoinki ...

Toksoplazmoza wrodzona (u dziecka) – jakie są objawy i konsekwencje?

Badania wykazały że prawie połowa kobiet w wieku rozrodczym, nie zdając sobie z tego sprawy, ...

Toksoplazmoza – zakażenie, objawy, badania, leczenie

Toksoplazmoza jest to choroba wywoływana przez pierwotniaka o nazwie Toxoplasma gondii. Panuje powszechna opinia, że ...

Choroby przenoszone przez koty

Choroby przenoszone przez zwierzęta domowe, przede wszystkim przez koty i psy, występują bardzo często u ...

Ciąża a zwierzęta domowe

Ciężarne kobiety posiadające zwierzęta domowe, zastanawiają się czy jest to bezpieczne dla nich, jak i ...

Chlamydioza – objawy na skórze i inne, badanie, leczenie, powikłania

Chlamydioza to choroba przenoszona drogą płciową. Zazwyczaj rozwija się bezobjawowo, dotyka zarówno mężczyzn, jak i ...

Toksoplazmoza w ciąży – objawy i leczenie zakażenia

Toksoplazmoza to bardzo popularny temat wśród kobiet ciężarnych. Najczęściej spotykamy się ze stwierdzeniem, że szczególnym ...

Wideo – Chlamydioza – przyczyny, objawy i powikłania

Chlamydia trachomatis szerzy się drogą płciową, w czasie porodu lub przez bezpośredni kontakt z zakażoną ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
  • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
  • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
  • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
  • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon