Padaczka u dziecka

Brak zdjęcia

20 czerwca 2013

Padaczka jest chorobą centralnego układu nerwowego. Przyczyną choroby są niekontrolowane i gwałtowne wyładowania pomiędzy komórkami nerwowymi w mózgu. Aktywność ta prowadzi do napadów. Wśród przyczyn wskazuje się zarówno czynnik genetyczny, jak też urazy i guzy mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, jak również niedotlenienie czy wady rozwojowe u chorych.

Padaczka u dzieci

Padaczka to choroba centralnego układu nerwowego, której cechą charakterystyczną jest występowania napadów. Ich pojawienie się jest wynikiem niewłaściwej komunikacji pomiędzy komórkami nerwowymi w mózgu. Gwałtowne, niekontrolowane i trudne do przewidzenia wyładowania, które można przyrównać do burzy elektrycznej, zakłócają komunikację pomiędzy neuronami, co skutkuje wystąpieniem napadu padaczkowego. Napadowi towarzyszy wykonywanie mimowolnych ruchów, których widok dla otoczenia osoby chorej jest często przeżyciem traumatycznym. Występowanie objawów choroby zazwyczaj postępuje z czasem.

Wystąpienie incydentu w postaci napadu czy kilku napadów nie oznacza jeszcze, że dana osoba jest chora na padaczkę. Padaczka u dziecka wiąże się ze skłonnością do pojawienia się wielokrotnych napadów w dość długim okresie czasu, co trwać może nawet wiele miesięcy.

Wspomnieć należy, że padaczka nie jest jedyną przyczyną napadów wydarzających się w dzieciństwie. Występowanie napadów padaczki u dziecka nie oznacza upośledzenia umysłowego i nie ma jakiegokolwiek związku z inteligencją czy zdolnością do uczenia się dziecka. Padaczka nie jest chorobą zaraźliwą – nie jest wywoływana przez jakiekolwiek patogeny. Choroby nie dziedziczy się, jednak odziedziczyć można niski próg pobudliwości komórek nerwowych (ich skłonność do reagowania na impulsy wysyłane przez inne komórki nerwowe).

Padaczka u dzieci – przyczyny

Ustalenie przyczyn padaczki u dziecka jest niezwykle trudne, a w większości przypadków niemożliwe – w przypadku dzieci przyczyn ponad połowy przypadków nie da się jednoznacznie określić. Część badaczy jest zdania, że znaczna część przypadków ma podłoże genetyczne. Dotyczyć to może dzieci, których rodzice i inni krewni cierpieli z powodu padaczki. Na ten moment można jedynie wskazać czynniki, które zwiększają szanse na zachorowanie. Przyczyny dotyczą głównie schorzeń mózgu, a są to:

 • uraz mózgu,
 • guzy mózgu,
 • udar mózgu (rzadko u dzieci),
 • niedotlenienie mózgu (np. występujące w czasie porodu),
 • przebyte zabiegi operacyjne na otwartym mózgu,
 • wady rozwojowe mózgu,
 • zaburzenie metaboliczne,
 • zapalenie opon mózgowych lub mózgu,
 • wady rozwojowe w obrębie naczyń krwionośnych.

Padaczka u dzieci a napady

Napady w przebiegu padaczki u dziecka mogą bardzo się od siebie różnić. Inny może być ich przebieg, a także nasilenie oraz częstotliwość. Mogą trwać od kilku sekund do kilkunastu minut. Istnieje wiele różnych rodzajów napadów, a ich występowanie zależy od tego, gdzie w obrębie mózgu sygnały elektryczne ulegną zakłóceniu.

Dwiema głównymi kategoriami napadów są napady uogólnione, występujące w całym mózgu oraz napady częściowe, w których zaburzenie występuje jedynie w części mózgu. U niektórych osób cierpiących na padaczkę występują oba rodzaje napadów. Ponadto napad częściowy może przekształcić się w napad uogólniony.

Napady padaczki u dziecka są zawsze trudnym przeżyciem dla rodziców; są także dość traumatyczne dla osób postronnych (kolegów ze szkoły, nauczycieli). W trakcie napadu dziecko może stracić przytomność lub wykonywać gwałtowne, nieskoordynowane ruchy. Bywa, że dzieci mają trudności z oddychaniem.

W przypadku form łagodniejszych napady powodują splątanie. Dzieci często tracą z rodzicami kontakt logiczno-słowny. Niektóre napady padaczki u dziecka są tak krótkie i słabe, że trudno je dostrzec, zauważalne są jedynie dla rodziców. Dziecko w trakcie bardzo krótkiego napadu, trwającego kilka sekund, potrafi nawet powrócić do czynności, którą wykonywało przed początkiem napadu. Napady dłuższe wiążą się zazwyczaj z tym, że po ich ustąpieniu dziecko czuje się wyraźnie osłabione, odczuwa senność, jest zdezorientowane. Niektóre dzieci mogą być nadmiernie pobudzone. Okres po ustąpieniu napadu nazwa się fazą poudarową. Może ona trwać od kilku minut do nawet kilku godzin. W czasie napadu istotnym jest zachowanie spokoju i zapewnienie dziecku bezpieczeństwa.

Diagnostyka padaczki u dziecka

Każdy rodzic, który zaobserwuje u dziecka epizody splątania, chwilowej utraty kontaktu z dzieckiem, zmiany zachowania, czemu dodatkowo towarzyszyć będzie drżenie, powinien bezwzględnie skontaktować się z lekarzem. Specjalistą, który może potwierdzić bądź wykluczyć istnienie choroby jest neurolog. Lekarz zbada dziecko neurologicznie, zbierze także wywiad od rodziców, jak i od samego dziecka, jeśli jego wiek i stan na to pozwala.

Jeśli lekarz podejrzewa padaczkę u dziecka, zleci wykonanie badań. Może się wśród nich znaleźć badanie elektroencefalograficzne (EEG), polegające na pomiarze aktywności elektrycznej mózgu za pośrednictwem czujników umieszczonych na skórze głowy. Badanie jest bezbolesne i trwa około 1 godziny (wskazane jest, by na początku badania dziecko było niewyspane). Innym badaniem diagnostycznym jest rezonans magnetyczny – pozwala on na bardzo dokładne obrazowanie struktur mózgu. Do badań wykorzystuje się także tomografię komputerową.

Leczenie padaczki u dziecka

Na podstawie wyników badań lekarz określi najlepszą formę leczenia. Zwykle leczenie zaczyna się od zastosowania leków przeciwpadaczkowych. Leczenie padaczki u dziecka może być obarczone występowaniem objawów niepożądanych: męczliwości, obniżenia uwagi, zmiany nastrojów i zachowania. Obecnie dostępnych jest wiele rodzajów leków i u większości dzieci przyjmujących leki przeciwpadaczkowe nie występują poważne działania uboczne. Neurolog może wprowadzić zmiany w schemacie leczenia.

Jeśli dziecko ma napady padaczkowe po zastosowaniu kolejnych preparatów, może okazać się, że żaden lek nie będzie całkowicie skuteczny. W takich przypadkach lekarze mówią o występowaniu padaczki lekoopornej. Wtedy konieczne może okazać się wprowadzenie złożonego leczenia, w skład którego wejdzie nie tylko farmakoterapia, ale także specjalna dieta. Dieta ketogeniczna to dieta o wysokiej zawartości tłuszczów oraz niskiej zawartości cukrów i białek. W zaawansowanych przypadkach lekarze decydują się na wszczepienie stymulatora nerwu błędnego. Jest to urządzenie elektryczne, umieszczane zazwyczaj w okolicach klatki piersiowej dziecka.

Padaczka u dzieci – jak sobie radzić?

Aby nie dopuszczać do napadów, należy kontrolować, czy dziecko przyjmuje przepisane przez lekarza leki. Ważne jest, by unikało czynników, które uznawane są za potencjalnie wywołujące napad padaczkowy (np. wysoka gorączka). Należy zgodnie z zaleceniami zgłaszać się na wizyty kontrolne (kilka razy do roku).

Dobre odżywienie, odpowiedni wypoczynek i unikanie zbędnego stresu to czynniki będące podstawą w utrzymaniu kontroli nad padaczką u dziecka. Środki ostrożności to także odpowiedni nadzór nad dzieckiem. Dziecko chore na padaczkę nie powinno pozostawać samo bez opieki. Nie można pozostawiać go bez dozoru w wannie, w czasie uprawiania dyscyplin sportowych, w trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych itd. Dzięki prostym środkom ostrożności dziecko będzie mogło bawić się, uprawiać sport i prowadzić normalny tryb życia. Istotne jest, aby osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem – członkowie rodziny i nauczyciele – wiedzieli o tym, że dziecko cierpi na padaczkę, rozumieli z jakimi środkami ostrożności i ograniczeniami wiąże się jego wychowanie, oraz co muszą zrobić w razie wystąpienia napadu u dziecka.

Dziecko należy wspierać, motywować, otwarcie i szczerze rozmawiać z nim o chorobie i możliwych zagrożeniach. Wiele dzieci cierpiących na padaczkę ma także inne problemy neurologiczne. Szczególnie częste są problemy z uczeniem się i zachowaniem – i to one mogą stanowić dla dziecka znacznie poważniejszy problem niż sama padaczka.

W pewnych przypadkach leki przeciwpadaczkowe mogą nasilać tego typu problemy. Mogą one wymagać konsultacji z lekarzem, a także nauczycielem. W niektórych przypadkach warto zasięgnąć porady i pomocy psychologa, na pierwszą wizytę udać się samodzielnie, a na kolejną już z dzieckiem. W przypadku dziecka z częstymi napadami padaczkowymi taka pomoc może mieć zasadnicze znaczenie.

Napad padaczkowy u dziecka

W czasie napadu padaczki u dziecka istotne jest zachowanie spokoju i zapewnienie dziecku bezpieczeństwa. Często konieczne jest wezwanie pomocy (w przypadku napadów trwających kilka minut). By zapewnić dziecku bezpieczeństwo, należy:

 • ułożyć dziecko w miejscu bezpiecznym (z dala od ruchu ulicznego, ostrych krawędzi),
 • podłożyć pod głowę dziecka ubranie lub poduszkę,
 • przewrócić dziecko na jego prawą stronę, aby ślina z ust mogła bez przeszkód spływać na zewnątrz.
 • nie wkładać przedmiotów do ust dziecka,
 • nie ograniczać drżenia dziecka,
 • nie krępować jego ruchów.
   

W przypadku częściej pojawiających się epizodów należy notować każdy napad – czas trwania, datę, porę dnia i charakterystyczne objawy. Te informacje są bezcenne dla lekarza.

Po tym jak napad się skończy, a dziecko nie jest nadmiernie pobudzone, należy je położyć i obserwować. Dziecko najprawdopodobniej zapadnie w sen. Może być zdezorientowane i splątane. Wolno podać tylko te leki, których przyjmowanie zalecił wcześniej lekarz. Dzieci doświadczające napadu częściowego mogą być przestraszone lub zdezorientowane zarówno podczas, jak i po napadzie. Większość napadów padaczki u dziecka nie stanowi zagrożenia dla życia, lecz jeśli napad trwa dłużej niż kilka minut lub dziecko zdaje się mieć trudności z oddychaniem po zakończeniu napadu, należy wezwać kwalifikowaną pomoc medyczną.

Opublikowano: ; aktualizacja: 31.07.2017

Oceń:
4.6


Może cię

Epilepsja (padaczka)

Epilepsja, inaczej padaczka, jest zespołem objawowym polegającym na powtarzaniu się napadów padaczkowych o pierwotnie mózgowym ...

Epilepsja a poród

Epilepsja, zwana również padaczką, jest najczęstszym schorzeniem neurologicznym, które występuje u ciężarnych. Jest to grupa ...

Karbamazepina – badanie stężenia

Badanie karbamazepiny wykonujemy w celu monitorowania jej stężenia we krwi podczas leczenia, dzięki temu możemy ...

Stan padaczkowy

Stan padaczkowy to napad padaczkowy, który trwa dłużej niż 30 minut. Są to napady następujące ...

Benzodiazepiny – podział, działanie, wskazania, przeciwwskazania, skutki uboczne, uzależnienie, przedawkowanie

Na zaburzenia lękowe choruje kilka milionów osób. Wiąże się to na ogół z brakiem snu ...

Zaburzenia pamięci – przyczyny, objawy, jakie choroby ją powodują?

Zaburzenia pamięci pojawiają się głównie wraz z wiekiem. Przyczyną problemów z pamięcią mogą być choroby ...

Depresja a choroby neurologiczne

Depresja bardzo często towarzyszy chorobom neurologicznym. Objawy depresji mogą pojawić się u chorych na stwardnienie ...

Padaczka

Padaczka (epilepsja) stanowi jedno z najstarszych, znanych człowiekowi schorzeń. Nie jest ona sensu stricte jednostką ...

Leczenie białaczki u dziecka

Leczenie białaczki odbywa się w wysoko specjalistycznych ośrodkach onkologii i hematologii. Opiera się ono na ...

Elektroencefalografia (badanie EEG)

Elektoencefalografia, czyli badanie EEG jest użyteczne w diagnozowaniu wielu chorób ośrodkowego układu nerwowego. Na podstawie ...

Badanie EEG

Badanie EEG wykonuje się celem oceny czynności bioelektrycznej mózgu, która ulega zaburzeniu w różnych chorobach. ...

Zaburzenia uwagi i koncentracji

Problemy z koncentracją, brak koncentracji czy niemożność „skupienia się” na wykonywanej czynności – to jedne ...

Komentarze (0)