Mózgowe porażenie dziecięce

Brak zdjęcia

18 czerwca 2013

Mózgowe porażenie dziecięce (inaczej choroba Little'a) to zespół objawów warunkujący niewłaściwe napięcie mięśni, zaburzenie zdolności motorycznych, które są przyczyną trudności w poruszaniu się w skoordynowany sposób i utrzymaniu prawidłowej postawy. Porażenie dziecięce spowodowane jest przez uszkodzenie mózgu, do którego dochodzi przed porodem, w trakcie porodu lub w okresie pierwszych 3 do 5 lat życia dziecka.

Mózgowe porażenie dziecięce

Mózgowe porażenie dziecięce (zwane również chorobą Little'a) jest zespołem objawów, który manifestuje się przede wszystkim jako zaburzenie ruchu i postawy. Dochodzi do niewłaściwego napięcia mięśni, co uniemożliwia poruszanie się we właściwy i skoordynowany sposób. Przyczyną porażenia dziecięcego jest zwykle uszkodzenie mózgu, do którego dochodzi jeszcze przed porodem, w jego trakcie bądź w okresie pierwszych 3–5 lat życia dziecka. Szacuje się, że 2 na 1000 urodzonych dzieci dotkniętych jest mózgowym porażeniem dziecięcym.

Porażeniu może towarzyszyć zaburzenie w rozwoju umysłowym dziecka, nie jest to jednak regułą. Uszkodzenie mózgu powodujące porażenie może także być przyczyną wielu innych problemów zdrowotnych, obejmujących wzrok, słuch, mowę i upośledzenie zdolności uczenia się. W chwili obecnej nie istnieje skuteczny sposób pozwalający na wyleczenie mózgowego porażenia dziecięcego. Stosowanie farmakoterapii, rehabilitacji i urządzeń pomocniczych, a także – w niektórych przypadkach – zabiegów chirurgicznych, może pomóc dziecku podjąć mniej lub bardziej ograniczoną aktywność.

Mózgowe porażenie dziecięce – objawy

Mózgowe porażenie dziecięce jest jedną z najczęściej występujących wad wrodzonych. Może ono powodować:

  • zesztywnienie i trudności w wykonywaniu ruchów,
  • niewłaściwe napięcie mięśni,
  • mimowolne i niekontrolowane ruchy,
  • zakłócenie zmysłu równowagi i postrzegania głębi.

Porażenie mózgowe powoduje utratę kontroli nad mięśniami i koordynacją ruchów. Nawet proste ruchy (np. stanie bez ruchu w pozycji wyprostowanej) są trudne do wykonania. U dziecka z porażeniem mózgowym upośledzeniu mogą ulegać także inne czynności życiowe, których wykonywanie wymaga udziału mięśni, np. oddychanie, kontrola nad oddawaniem moczu i kału, jedzenie, mowa. Objawy jakie towarzyszą mózgowemu porażeniu dziecięcemu nie zwiększają się wraz z wiekiem i dojrzewaniem dziecka.

Mózgowe porażenie dziecięce – przyczyny

Dokładne przyczyny mózgowego porażenia dziecięcego są w większości przypadków nieznane. Ocenia się, że wiele przypadków może mieć związek z problemami występującymi w okresie ciąży, skutkującymi uszkodzeniem lub zakłóceniem normalnego rozwoju mózgu dziecka. Może to być wynik infekcji, problemów zdrowotnych matki, zaburzeń genetycznych. Wyjątkowo przyczyny porażenia mogą być związane z samym porodem.

Wcześniaki, w szczególności te urodzone z masą ciała poniżej 1500 gramów, są narażone na wystąpienie objawów mózgowego porażenia dziecięcego częściej niż dzieci donoszone. Wyższe ryzyko dotyczy wszystkich dzieci o niskiej masie urodzeniowej i z ciąż mnogich.

Uszkodzenie mózgu w okresie noworodkowym lub niemowlęcym także może prowadzić do porażenia. Do uszkodzenia mózgu u niemowlęcia lub małego dziecka może dojść w wyniku bakteryjnego zapalenia opon mózgowych, niedożywienia, potrząsania (zespół dziecka potrząsanego) lub jako następstwo urazu, np. w czasie wypadku komunikacyjnego.

Mózgowe porażenie dziecięce – rozpoznanie

Mózgowe porażenie dziecięce może zostać zdiagnozowane bardzo wcześnie u dzieci narażonych na ryzyko jego wystąpienia, w związku z przedwczesnym przyjściem na świat. Pediatrzy, neonatolodzy oraz neurolodzy zwykle dokładnie monitorują stan zdrowia maluchów od chwili ich narodzin, mogą więc wskazać wszelkie problemy rozwojowe dotyczące funkcji mięśni, które mogą świadczyć o wystąpieniu porażenia.

W przypadku dziecka donoszonego, bez żadnych dodatkowych czynników ryzyka porażenia, postawienie diagnozy w okresie pierwszego roku życia może być trudne. Często lekarze nie są w stanie wykryć porażenia zanim nie zaobserwują opóźnienia cech rozwojowych. Oznakami mogą być np. nieprawidłowe napięcie mięśni, słaba koordynacja ruchowa i występowanie odruchów noworodkowych w wieku, w którym ich występowanie nie jest oczekiwane. Jeśli przełomowe momenty rozwoju są opóźnione w nieznacznym stopniu, diagnoza mózgowego porażenia dziecięcego może się opóźnić nawet do wieku, w którym dziecko zaczyna raczkować.

Mózgowe porażenie dziecięce – opieka przedurodzeniowa

W wielu przypadkach przyczyny porażenia są nieznane, więc nie ma możliwości zapobiegania im. Planując ciążę lub spodziewając się dziecka, każda przyszła mama może podjąć kroki mające na celu zapewnienie zdrowego i prawidłowego przebiegu ciąży, donoszenia dziecka, a co za tym idzie – obniżenia ryzyka wystąpienia mózgowego porażenia dziecięcego.

Przed zajściem w ciążę istotne jest zachowywanie zdrowej diety i leczenie wszelkich chorób podstawowych pod opieką specjalisty. Ważna jest także opieka przedurodzeniowa. Polega ona nie tylko na kontroli prawidłowego przebiegu ciąży, wykonywaniu badań zalecanych przez specjalistę, ale także całkowitej rezygnacji z używek, prowadzeniu zdrowego stylu życia, konsultowaniu z lekarzem stosowanej farmakoterapii.

Kontrola między innymi cukrzycy, anemii, nadciśnienia, padaczki i niedoborów żywieniowych w czasie trwania ciąży może zapobiec przedwczesnemu rozwiązaniu, a także zwiększa prawdopodobieństwo urodzenia zdrowego dziecka. Konieczne jest przestrzeganie kalendarza szczepień ochronnych, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami – szczepienia te chronią przed poważnymi infekcjami, w tym również takimi, które mogą skutkować uszkodzeniem mózgu i rozwojem porażenia.

Mózgowe porażenie dziecięce a rozwój dziecka

Maluch z mózgowym porażeniem dziecięcym cierpi na różnego stopnia upośledzenie fizyczne. U niektórych upośledzenie to jest łagodne, podczas gdy u innych głębokie. Zależy to od zakresu uszkodzenia mózgu. Uszkodzenie mózgu może być ograniczone tylko do tych obszarów, które odpowiadają za chód lub może być bardziej rozległe, wpływając np. na kontrolę mięśni całego ciała.

Uszkodzenie mózgu powodujące porażenie mózgowe może także wpływać na inne funkcje mózgu i prowadzić do powstania innych komplikacji, włącznie z zaburzeniem lub utratą wzroku, utratą słuchu, aspiracją pokarmu (zassaniem pokarmu lub płynu do płuc i powstaniem zachłystowego zapalenia płuc u dziecka), refluksem żołądkowo-przełykowym, problemami z mową, ślinieniem się, próchnicą zębów, zaburzeniami snu, łamliwością kości oraz zaburzeniami zachowania.

Padaczka, zaburzenia mowy i problemy z komunikacją oraz opóźnienie rozwoju umysłowego są częściej związane z formami porażenia, którym towarzyszy rozległe uszkodzenie struktur mózgu. Taki stan wymaga długotrwałej terapii oraz stosowania urządzeń medycznych, takich jak ortezy lub wózki.

Leczenie mózgowego porażenia dziecięcego

Zastosowane w leczeniu mózgowego porażenia dziecięcego terapie mogą pomóc dzieciom w osiągnięciu maksymalnych wyników wzrostu i rozwoju. Niezwłocznie po rozpoznaniu porażenia i potwierdzeniu diagnozy, dziecko może zacząć terapię ruchową, logopedyczną, terapię słuchu, a także terapię wspomagającą rozwój społeczny i emocjonalny.

Leczenie farmakologiczne, zabiegi chirurgiczne lub stosowanie ortez może pomóc w poprawie funkcjonowania mięśni. Zabiegi z zakresu chirurgii ortopedycznej mogą wpłynąć na poprawę funkcji ruchowych. Mózgowemu porażeniu dziecięcemu często towarzyszą schorzenia stawów biodrowych czy skolioza. Często konieczne jest także wdrożenie leczenia spastyczności mięśni, które prowadzi do osłabienia i przykurczów.

W leczeniu różnych schorzeń związanych z porażeniem mózgowym może uczestniczyć wielu specjalistów z różnych dziedzin. Jeśli dziecko jest pod ich opieką, ważne jest, by jeden lekarz podstawowej opieki medycznej koordynował opiekę nad dzieckiem.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.0


Może cię

Choroba lokomocyjna u dzieci

Choroba lokomocyjna występuje we wszystkich grupach wiekowych, ale najczęściej u dzieci w wieku od 2 ...

Przeziębienie a grypa u dziecka

Wielu rodziców zastanawia się w jaki sposób skutecznie odróżnić grypę od przeziębienia. Obecność zbliżonych objawów, ...

Ospa wietrzna u dziecka

Ospa wietrzna jest ostrą, silnie zaraźliwą chorobą zakaźną wywoływaną przez wirus VZV (Varicella Zoster Virus, ...

Przeziębienie u dziecka – jak leczyć?

Przeziębienie występuje u dzieci często, a przyczynami infekcji dróg oddechowych są wirusy. Objawy przeziębienia u ...

Podwyższone ciśnienie u dzieci – jakie są przyczyny?

Nadciśnienie tętnicze jest coraz częściej diagnozowanym schorzeniem u dzieci. Według statystyk, podwyższone ciśnienie występuje u ...

Wideo – Mózgowe porażenie dziecięce

Mózgowe porażenie dziecięce nie jest jednostką chorobową, to raczej zespół objawowy. Obejmuje różnorodne zaburzenia czynności ...

Leki przeciwbólowe dla dzieci

W przypadku dzieci bezpieczne jest stosowanie dwóch leków przeciwbólowych – paracetamolu i ibuprofenu. Ze względu ...

Grzybica pochwy u dziecka – przyczyny, objawy, leczenie, zapobieganie

Infekcje intymne mogą rozwijać się u młodych dziewcząt, a ich przyczyną są drożdżaki. Zakażenia wywoływane ...

Zespół Westa

Zespół Westa (zwany także napadami zgięciowymi) jest to choroba z kręgu encefalopatii padaczkowych. Encefalopatia oznacza ...

Spastyczność mięśni – wzmożone napięcie mięśni – jakie są przyczyny?

Spastyczność jest to wzmożone napięcie mięśni występujące np. u osób po przebytym udarze mózgu, u ...

Atetoza

Atetoza to zaburzenie neurologiczne występujące u dzieci. Jego istotą jest obecność ruchów mimowolnych, niezależnych od ...

Wideo – Jak ocenić masę ciała u dziecka i u niemowlaka?

Jeden z najważniejszych parametrów przy ocenie stanu dziecka jest jego rozwój. Waga dojrzałego płodu waha ...

Komentarze (0)