Kłębuszkowe zapalenie nerek u dziecka

Wśród chorób nerek u dzieci wyróżnia się kłębuszkowe zapalenie nerek. Choroba rozwija się w wyniku procesu immunologicznego, może być także następstwem stanu zapalnego. Może być ostre lub przewlekłe. Do objawów zapalenia należą: ból w okolicy lędźwiowej, oddawanie mniejszej ilości moczu, zmiana koloru moczu, obrzęki i nadciśnienie. Leczenie może opierać się na lekach moczopędnych, hipotensyjnych lub steroidach.

Czym jest kłębuszkowe zapalenie nerek?

Kłębuszkowe zapalenie nerek u dziecka to proces chorobowy toczący się w obrębie kłębuszków nerkowych. Kłębuszek jest elementem tworzącym nefron, czyli podstawową jednostkę czynnościową budującą nerkę. Przyczyną choroby może być proces immunologiczny lub proces zapalny. Kłębuszkowe zapalenie nerek może mieć charakter pierwotny (proces chorobowy zainicjowany jest w samej nerce) lub wtórny (choroba jest następstwem innego schorzenia).

Kłębuszek nerkowy

Kłębuszek nerkowy jest elementem nefronu, a miliony nefronów tworzą nerkę. Kłębuszek buduje splot naczyń włosowatych – tworzony przez tętniczkę doprowadzającą i odprowadzającą (stąd nazwa "sieć dziwna", ponieważ sieci naczyń włosowatych tworzą zwykle tętnica i żyła, a nie dwa takie same naczynia, w tym wypadku tętnice). Kłębuszek nerkowy jest miejscem powstawania tzw. moczu pierwotnego. Mocz pierwotny gromadzi się między blaszkami torebki otaczającej kłębuszek i płynie dalej kanalikiem bliższym, pętlą Henlego, kanalikiem dalszym i zbiorczym, który finalnie uchodzi do miedniczki nerkowej, a stąd mocz kieruje się już do moczowodu.

Mocz pierwotny na swojej "trasie" podlega dalszej obróbce; część składników musi oddać (np. jony sodu, potasu, magnezu, glukozę, wodę), ale także coś jeszcze dostaje (np. mocznik) i tak powstaje mocz ostateczny.

Prawidłowa funkcja kłębuszka nerkowego jest niezbędna, aby nerki spełniały swoją rolę. Jeden źle funkcjonujący kłębuszek nie spowoduje niewydolności nerek, ale w momencie, gdy zapalenie obejmuje większość kłębuszków, to czasami konieczne okazuje się tymczasowe zastąpienie nerek pacjenta za pomocą dializy (czyli oczyszczania krwi poza organizmem chorego i wprowadzenie jej z powrotem, już oczyszczonej do organizmu pacjenta).

Kłębuszkowe zapalenia nerek (KZN) u dziecka

W kłębuszkowym zapaleniu nerek u dziecka dochodzi do zajęcia kłębuszka procesem chorobowym. Proces ten pojawia się w różnych mechanizmach, np. w mechanizmie immunologicznym (kłębuszek podlega zniszczeniu przez połączenie antygenu z przeciwciałem, czyli tzw. kompleks immunologiczny lub bezpośrednio przez przeciwciało skierowane przeciwko jego elementowi, np. błonie podstawnej). Może zaistnieć też zwykły mechanizm zapalny, gdzie zaktywowane komórki związane z procesem zapalnym (neutrofile, makrofagi) powodują uszkodzenie kłębuszka.

Choroby kłębuszków nerkowych można także podzielić na pierwotne i wtórne. Pierwotne to takie, gdzie choroba od początku dotyczy kłębuszka nerkowego. Natomiast o wtórnych mówimy wtedy, kiedy do uszkodzenia kłębuszka dochodzi w przebiegu innej choroby, np. nowotworowej, autoimmunologicznej czy zakaźnej. KZN mogą przebiegać ostro (objawy rozwijają się szybko, może pojawić się ostra niewydolność nerek) lub przewlekle (stopniowo doprowadzając do rozwoju przewlekłej choroby nerek).

Objawy jakie mogą towarzyszyć kłębuszkowemu zapaleniu nerek u dziecka nie są charakterystyczne. Można do nich zaliczyć:

  • zmianę zabarwienia moczu (kolor tzw. popłuczyn mięsnych, czerwony, brunatny),

  • obrzęki,

  • nadciśnienie tętnicze (objawiające się najczęściej bólami głowy, nudnościami, zaburzeniami widzenia),

  • oddawanie mniejszej ilości moczu (skąpomocz) lub nawet bezmocz (jest to przejaw niewydolności nerek),

  • ból w okolicy lędźwiowej.

W badaniu ogólnym moczu można stwierdzić obecność erytrocytów, wałeczków erytrocytarnych czy białka.

Diagnostyka kłębuszkowego zapalenia nerek u dziecka opiera się nie tylko na badaniu moczu, choć jego wartość jest tu nie do przecenienia. Pomocne są także badania krwi (oceniające funkcję nerek, a także inne dodatkowe parametry zależnie od podejrzewanego rodzaju KZN), a w niektórych przypadkach nefrolog może zadecydować o konieczności wykonania biopsji nerki.

Ważnym punktem na drodze do postawienia diagnozy zapalenia nerek jest precyzyjnie zebrany wywiad lekarski (np. dotyczący ostatnich infekcji, współwystępujących chorób, przyjmowanych leków) oraz dokładne zbadanie dziecka.

Rodzaje kłębuszkowych zapaleń nerek u dziecka

Ostre popaciorkowcowe kłębuszkowe zapalenie nerek

Pojawia się u dzieci po przebyciu infekcji paciorkowcem beta-hemolizującym typu A (angina, zapalenie gardła), oczywiście nie u każdego dziecka banalna infekcja kończy się chorobą nerek, dotyczy to jedynie kilku, kilkunastu procent dzieci. Objawy rozwijają około 5 do 21 dni po infekcji. U podłoża tego procesu leżą reakcje immunologiczne, tworzenie się kompleksów: antygen paciorkowca + przeciwciało, które uszkadzają kłębuszki nerkowe (poprzez uczynnianie skomplikowanych reakcji układu odpornościowego).

Choroba ta wymaga oczywiście leczenia szpitalnego (stosowana jest antybiotykoterapia i leczenie objawowe, rzadko pojawia się konieczność dializoterapii). U praktycznie wszystkich dzieci objawy ustępują całkowicie, a problem bardzo rzadko nawraca.

Submikroskopowe kłębuszkowe zapalenie nerek (o typie zmian minimalnych)

Jest to najczęstsza przyczyna idiopatycznego zespołu nerczycowego u dzieci. Ma tendencję do nawracania, ale dobrze poddaje się leczeniu, oczywiście początkowo szpitalnemu.

Może się zdarzyć, że ten typ kłębuszkowego zapalenia nerek pojawi się wtórnie do np. choroby nowotworowej (np. ziarnica złośliwa) czy zastosowanego leku (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne).

Nefropatia błoniasta

Nefropatia błoniasta również powoduje wystąpienie zespołu nerczycowego, jednak znacznie częściej u dorosłych. Najczęściej nie ma sprecyzowanej przyczyny, może pojawić się także w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby typu B, chorób nowotworowych, autoimmunologicznych (np. toczeń rumieniowaty układowy) czy stosowania niektórych leków.

Ogniskowe segmentalne stwardnienie kłębuszków (FSGS)

Ten typ kłębuszkowego zapalenia nerek u dziecka występuje zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, dając objawy zespołu nerczycowego. W znacznym odsetku przypadków przyczyna jego wystąpienia nie jest znana. Niestety u większości chorych, mimo leczenia, z czasem doprowadza do schyłkowej niewydolności nerek, tzn. dziecko wymaga dializoterapii i oczekuje na przeszczep nerki. FSGS ma jednak silną skłonność do nawracania także w nerce przeszczepionej.

Błoniasto-rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek

Ten rodzaj zapalenia występuje u młodzieży i dorosłych. W większości przypadków jego etiologia nie jest znana, bywa również wtórny do infekcji, np. wirusem zapalenia wątroby typu C. Może powodować zespół nerczycowy, ale tak naprawdę obraz zmian w moczu może być bardzo różnorodny. Błoniasto-rozplemowe KZN trudno poddaje się leczeniu, stopniowo doprowadzając do niewydolności nerek.

Gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek

Zgodnie z nazwą może szybko doprowadzić do niewydolności nerek, objawia się krwiomoczem, czasami z towarzyszącym białkomoczem. Wymaga intensywnego leczenia.

Nefropatia IgA

Przejawia się nawracającym krwinkomoczem lub krwiomoczem. Często pojawia się po infekcji wirusowej układu oddechowego. Rzadko doprowadza do niewydolności nerek.

Leczenie kłębuszkowego zapalenia nerek u dziecka

Leczenie kłębuszkowego zapalenie nerek u dziecka zależy od rodzaju zapalenia i prowadzone jest początkowo w warunkach szpitalnych. W wybranych przypadkach konieczna może być także dializoterapia.

Leczenie farmakologiczne może opierać się na lekach moczopędnych, hipotensyjnych (obniżających ciśnienie tętnicze krwi) czy steroidach (lub innych lekach o działaniu immunosupresyjnym). Ponadto ważne jest przestrzeganie zaleceń dietetycznych jak redukcja soli w diecie, a także potasu, białka i podaż odpowiedniej ilości płynów.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.5


Może cię

Przewlekła mocznica

Mocznica to ostatnie, schyłkowe stadium niewydolności nerek. Nerki nie są wówczas w stanie kontrolować objętości ...

Urazy nerek – stłuczenie (odbicie), pęknięcie, rozerwanie – jakie dają objawy i jek się leczy?

Gwałtowny rozwój motoryzacji, upadki z wysokości czy obrażenia fizyczne spowodowane chociażby uprawianiem sportu są przyczyną ...

Zespół nerczycowy – objawy, przyczyny, leczenie

Zespół nerczycowy to zaburzenie funkcji nerek powodujące głównie nadmierną utratę białka z moczem oraz idące ...

Nefrektomia (usunięcie nerki) – wskazania, jak wygląda, powikłania

Nefrektomia to operacja polegająca na usunięciu nerki. Leczenie operacyjne nerek można podzielić, w zależności od ...

Przewlekła niewydolność nerek

Przewlekła niewydolność nerek rozwija się w następstwie postępującego i nieodwracalnego upośledzenie funkcji narządu. Do rozwoju ...

Białko całkowite w dobowej zbiórce moczu

Badanie białka całkowitego w dobowej zbiórce moczu pozwala zdiagnozować białkomocz, będący efektem uszkodzenia nerek. Prawidłowo ...

Chlorki w moczu – badanie

Aniony chlorkowe – chlorki, są głównymi anionami przestrzeni pozakomórkowej. Podobnie jak w surowicy krwi, poziom ...

Rak nerki

W nerkach, jak we wszystkich innych narządach, może pojawić się nowotwór (nie zawsze złośliwy). Guzy ...

Ostra niewydolność nerek

Ostra niewydolność nerek (w skrócie ONN), nazywana inaczej ostrym uszkodzeniem nerek, to stan gwałtownego upośledzenia ...

Kłębuszkowe zapalenie nerek (glomerulopatie)

Choroby kłębuszków nerkowych są istotnym problemem w nefrologii. Cechują się zajęciem przez proces zapalny wyłącznie ...

Mikroalbuminuria – co to jest, jakie są objawy i jak ją leczyć?

Mikroalbuminuria to zwiększony poziom albumin stwierdzany w czasie badania próbki moczu. Albuminy są to białka ...

Choroby nerek

Choroby nerek można podzielić na choroby wrodzone oraz nabyte, a także na patologie przebiegające w ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
  • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
  • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
  • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
  • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon