Jaskra u dziecka

Brak zdjęcia

20 czerwca 2013

Pierwotna jaskra wrodzona występuje z częstością 1 na około 10 000 urodzeń. Może mieć ona podłoże genetyczne, jednakże większość przypadków ma charakter samoistny i sporadyczny. Choroba częściej dotyczy chłopców niż dziewczynek i zazwyczaj występuje obuocznie. Chorobę dzieli się na pierwotną i wtórną. Diagnostyka jaskry u dzieci jest trudna do przeprowadzenia i obejmuje liczne badania diagnostyczne.

Jaskra u dzieci – rodzaje

Istnieje wiele klasyfikacji jaskry u dziecka. Najbardziej powszechny jest podział na jaskrę pierwotną i wtórną. Jaskra pierwotna związana jest jedynie z nieprawidłowościami kąta przesączania, utrudniającymi lub nawet całkowicie uniemożliwiającymi odpływ cieczy wodnistej z gałki ocznej. Nie towarzyszą jej inne zaburzenia dotyczące narządu wzroku ani też zaburzenia ogólnoustrojowe.

W przypadku jaskry dziecięcej wtórnej można identyfikować czynniki zapalne, nowotworowe, rozwojowe, metaboliczne lub inne, które stanowią podłoże nieprawidłowości gałki ocznej. Najczęstsze zaburzenia oczne, którym towarzyszy jaskra u dziecka dotyczą:

 • rogówki:
  • mała rogówka,
  • olbrzymia rogówka,
  • płaska rogówka,
  • stożek rogówki;
 • soczewki:
  • zaćma wrodzona,
  • przemieszczenie soczewki;
 • tęczówki:
  • beztęczówkowość,
  • rozwarstwienie tęczówki.

Do wystąpienia jaskry u dziecka może przyczynić się również leczenie glikokortykosteroidami, stan zapalny, uraz, występowanie retinopatii wcześniaczej, siatkówczak czy zakażenie wirusem różyczki w życiu płodowym.

Badania naukowe wskazują, że pierwotna jaskra wrodzona występuje z częstością 1 na 10 000 urodzeń, zwykle dotyka obu oczu i częściej dotyczy chłopców. Postać ta może mieć podłoże genetyczne, lecz przeważająca liczba przypadków ma charakter sporadyczny. Ze względu na wiek, w którym pojawiają się objawy, jaskrę pierwotną wrodzoną można podzielić na trzy typy:

 • prawdziwą,
 • dziecięcą,
 • młodzieńczą.

Jaskra wrodzona prawdziwa

W przypadku pierwotnej jaskry wrodzonej prawdziwej wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego występuje w okresie prenatalnym. Objawy pierwotnej jaskry wrodzonej dziecięcej pojawiają się w pierwszych 3 latach życia. Dotyczy ona ponad połowy przypadków jaskry pierwotnej wrodzonej. Jeśli dojdzie do manifestacji jaskry pomiędzy 3 a 16 rokiem życia, wówczas rozpoznajemy pierwotną jaskrę wrodzoną młodzieńczą.

Objawami, które niepokoją opiekuna dziecka są: łzawienie, światłowstręt, zaciskanie powiek. Mogą one występować już u noworodka. Należy pamiętać, że nadmierne łzawienie nie musi być objawem jaskry u dziecka. Często pojawia się w niedrożności przewodu nosowo-łzowego, uszkodzeniu nabłonka rogówki czy na przykład w zapaleniu spojówek. Innym charakterystycznym symptomem jaskry jest woloocze, czyli powiększenie wymiarów rogówki. Z czasem traci ona swoją przezierność, co jest związane z jej obrzękiem. W przypadku jaskry wrodzonej mogą również pojawić się linie Haaba. Odzwierciedlają one pęknięcia warstw rogówki spowodowane jej rozciągnięciem.

Jaskra u dzieci – diagnostyka

Diagnostyka jaskry u dziecka jest znacznie trudniejsza niż u dorosłych. Opiera się ona na dokładnym wywiadzie zebranym od rodziców, pomiarze ciśnienia wewnątrzgałkowego, pomiarze średnicy rogówki, gonioskopii, czyli dokładnym obejrzeniu kąta przesączania, a także pomiarze długości gałki ocznej za pomocą USG oraz ocenie dna oczu, zwłaszcza tarczy nerwu wzrokowego.

Czasami pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego można przeprowadzić bez znieczulenia ogólnego (na przykład u małego dziecka, które śpi lub je). Najczęściej jednak całą diagnostykę przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym. Ważna jest dokumentacja fotograficzna zmian tarczy nerwu wzrokowego. Pomaga ona w kontroli przebiegu choroby. Zazwyczaj po uregulowaniu ciśnienia wewnątrzgałkowego zagłębienie tarczy nerwu wzrokowego zmniejsza się. Powiększanie się tego zagłębienia może świadczyć o złej kontroli ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Jaskra u dzieci – leczenie

Ze względu na mechanizm powstawania jaskry wrodzonej właściwej i dziecięcej, w leczeniu jaskry u dziecka stosuje się postępowanie chirurgiczne. Polega ono na utworzeniu dróg odpływu cieczy wodnistej z oka. Wybór procedury zależy od przezierności rogówki. Najczęściej wykonywanymi zabiegami są goniotomia lub trabekulotomia. Efekt tych zabiegów powinien być kontrolowany systematycznie w znieczuleniu ogólnym. W przypadku braku skuteczności tych procedur wykonuje się trabekulektomię i implanty przeciwjaskrowe. Jeśli ciśnienie wewnątrzgałkowe pozostaje nadal wysokie, konieczna może być cyklofotokoagulacja. Leczenie farmakologiczne stosuje się do czasu wykonania zabiegu.

Jaskra u dzieci – rokowania

Mimo udoskonalenia chirurgicznych metod leczenia jaskry u dziecka do 2 roku życia, rokowanie, choć znacznie lepsze niż przed laty, jest nadal ostrożne. Nawet jeśli dojdzie do unormowania ciśnienia wewnątrzgałkowego, mogą pojawić się powikłania w postaci niedowidzenia, zeza, zaćmy, a także rozwoju jaskry u dziecka w późniejszym okresie życia. Rokowanie w nieuregulowanej operacyjnie jaskrze jest złe, ponieważ prowadzi do nieodwracalnej ślepoty.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.6


Może cię

Nadciśnienie oczne a jaskra

Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe jest najważniejszym czynnikiem ryzyka wystąpienia jaskry. Samo nadciśnienie oczne nie jest tożsame ...

Tonometria (badanie ciśnienia w gałce ocznej)

Tonometria pozwala na mierzenie ciśnienia w gałce ocznej. Badanie ciśnienia oka jest rutynowym badaniem okulistycznym, ...

Badanie pola widzenia (perymetria, kampimetria)

Badanie pola widzenia (perymetria i kampimetria) to badanie okulistyczne, wykazujące ewentualne ubytki w polu widzenia. ...

Leczenie jaskry

Sposobów leczenia jaskry jest wiele, zaczynając od leczenia zachowawczego, poprzez laseroterapię i skończywszy na zabiegu ...

Jaskra neowaskularna

Jaskra neowaskularna jest dość częstym typem jaskry, który powstaje w wyniku procesu tworzenia nowych naczyń ...

Jaskra normalnego ciśnienia

Według statystyk WHO jaskra jest jedną z głównych przyczyn nieodwracalnej ślepoty w krajach rozwiniętych. Obecnie ...

Ostry atak jaskry

Przyczyną ostrego ataku jaskry jest nagłe zamknięcie kąta przesączania przez nasadę tęczówki, co uniemożliwia odpływ ...

Retinopatia cukrzycowa

Czynnikami ryzyka rozwoju retinopatii cukrzycowej, oprócz czasu trwania i skuteczności kontroli cukrzycy, są także wiek ...

Jaskra – przyczyny, objawy i leczenie jaskry

Jaskra jest jedną z najczęstszych przyczyn nieodwracalnej ślepoty na świecie. Najważniejszym czynnikiem ryzyka jej wystąpienia ...

Objawy jaskry

Pod pojęciem jaskry rozumiemy postępującą neuropatię nerwu wzrokowego, która nie jest jednak jedną chorobą, lecz ...

Nadciśnienie oczne

Nadciśnienie oczne jest stanem, w którym stwierdza się podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe bez współistniejących objawów neuropatii ...

Jaskra pierwotna otwartego kąta

Jaskra jest niejednolitą grupą chorób o podstępnym przebiegu, prowadzącym bez leczenia do nieodwracalnej ślepoty. U ...

Komentarze (0)