Dysleksja

Dysleksja diagnozowana jest zwykle u trzecio i czwartoklasistów, jednak jej pierwsze symptomy widać już w okresie niemowlęcym. Nieleczona, może doprowadzić do zaburzeń nerwicowych i emocjonalnych. Dlatego tak ważna jest diagnoza i pomoc dziecku. Przy odpowiedniej pracy dysleksję można złagodzić do tego stopnia, że objawy będą praktycznie nieodczuwalne.

Czym jest dysleksja?

Termin „dysleksja” ma dwa znaczenia. W znaczeniu wąskim dysleksja to specyficzne trudności w czytaniu, natomiast w znaczeniu szerokim dysleksja to ogólna nazwa dla kilku różnych specyficznych trudności: w nauce pisania (dysgrafia i dysortografia) oraz w nauce czytania (dysleksja).

Termin „dysleksja rozwojowa” oznacza, że jej przejawy nie pojawiły się nagle, lecz występowały lub występują na wszystkich etapach rozwojowych (od maleńkości).

Dysleksję diagnozuje się wyłącznie wtedy, gdy trudności w czytaniu i/lub pisaniu nie są spowodowane niepełnosprawnością intelektualną, wadami zmysłów (np. niedosłuchem), inteligencją niższą od przeciętnej lub zaniedbaniami środowiskowymi. Diagnozowanie dysleksji zwykle trwa kilka lat, ponieważ diagnosta najpierw chce się upewnić, że trudności nie wynikają z zaniedbań. Rodzicom zaleca się więc intensywną pracę z dzieckiem w domu i dopiero jeśli nie przynosi ona efektów, rozpoczyna się diagnozowanie w kierunku dysleksji. Zwykle taką diagnozę stawia się, gdy dziecko jest w 3 – 4 klasie szkoły podstawowej.

Przyczyny dysleksji nie są znane. W grę może wchodzić dziedziczenie (szczególnie w linii męskiej), mówi się również o mikrouszkodzeniach w ośrodkowym układzie nerwowym i uszkodzeniach w okolicy móżdżka. Do powstania dysleksji mogą przyczyniać się nieprawidłowości w okresie ciąży i porodu, np. zbyt długi lub zbyt szybki poród, poród kleszczowy, niedotlenienie, długa i silna żółtaczka poporodowa, a także spożywanie przez ciężarną substancji szkodliwych dla płodu (alkohol, substancje konserwujące, niektóre leki).

Dysleksja – objawy

Dysleksja przejawia się specyficznymi trudnościami w czytaniu i/lub pisaniu. Do objawów, widocznych u dzieci często już w pierwszej klasie szkoły podstawowej, należy:

 • wolne tempo czytania (głoskowanie lub sylabizowanie wyrazów) lub bardzo szybkie (pomijanie, przekręcanie wyrazów),
 • nierozumienie przeczytanego zdania/tekstu,
 • niski, nieadekwatny do wieku poziom graficzny rysunków i pisma (pismo niestaranne, nie mieści się w liniaturze, dziecko zagina „ośle uszy” na rogach kartek, wolno pisze).
 • Podczas przepisywania tekstów (dyktand, robienia notatek), dziecko popełnia takie błędy, jak:
 • trudności z odróżnianiem podobnych liter (m- n, l- t –ł, itp.),
 • trudności z odróżnianiem liter identycznych, ale inaczej położonych w przestrzeni (p –g, b –d, itp.),
 • nagminne błędy ortograficzne i interpunkcyjne,
 • pomijanie znaków diaktrycznych: np. „ogonków” w „ą” i „ę”,
 • mylenie liter odpowiadających głoskom podobnym fonetycznie : z-s, w- f, d-t, k-g,
 • mylenie końcówek: -ą z –om, itd.
 • częste opuszczanie, dodawanie, przestawianie, podwajanie liter i sylab,
 • częste opuszczanie lub przestawianie wyrazów oraz zmienianie wyrazów na bliskoznaczne lub podobne brzmieniowo,
 • pisanie wyrazów bezsensownych.

Dysleksja – zagrożenie dysleksją

Zazwyczaj dysleksja diagnozowana jest, gdy dziecko uczęszcza do 3 – 4 klasy szkoły podstawowej. Jednak symptomy widać znacznie wcześniej.

Już u niemowląt pewne zachowania mogą świadczyć o tym, że dziecko jest zagrożone dysleksją. Należy do nich opóźniony lub nietypowy rozwój ruchowy: dziecko nie raczkuje lub robi to wyjątkowo niechętnie, a w dalszych etapach nauki chodzenia ma kłopoty z utrzymywaniem równowagi, np. podczas siadania czy stawiania kroków. Również obniżone napięcie mięśniowe u niemowlęcia może wskazywać na przyszłe problemy z czytaniem i pisaniem.

W wieku 2 -3 lat do niepokojących sygnałów można zaliczyć małą sprawność ruchową całego ciała: dziecko słabo biega, ma trudności z utrzymywaniem równowagi, jest niezdarne ruchowo, nie lubi zabaw ruchowych, z trudem uczy się jazdy na rowerku trzykołowym. Symptomatyczna może być również mała sprawność rąk: trudności z zapinaniem guzików i sznurowaniem butów, nieprawidłowy chwyt ołówka i zbyt mocne/słabe przyciskanie go do kartki podczas rysowania. Do tego może dochodzić niezdarność przy budowaniu z klocków, niechętne i prymitywne rysowanie. Ponadto, jeśli dziecko później, bo dopiero w pierwszym roku życia wypowiada pierwsze słowa, dopiero w wieku dwóch lat proste zdania i w wieku trzech lat zdania złożone, również może to wskazywać na zagrożenie dysleksją.

Dzieci w wieku przedszkolnym (3- 5 lat), o których można powiedzieć, że są zagrożone dysleksją, charakteryzują się:

 • utrzymującą się, niską sprawnością rąk i ruchów całego ciała: słabo biegają, skaczą, rzucają i chwytają piłkę, trudno jest im utrzymać równowagę podczas stania na jednej nodze i chodzenia po linii, z trudem i niechętnie zapinają guziki, nie chcą podejmować się zabaw wymagających drobnych precyzyjnych ruchów (np. nawlekanie korali),
 • słabą koordynacją wzrokowo-ruchową: dzieci mają trudności podczas budowania z klocków, rysują uproszczone, prymitywne rysunki. W wieku trzech lat nie potrafią narysować koła, w wieku czterech lat – kwadratu i krzyżyka, w wieku pięciu lat – trójkąta,
 • trudność sprawia im złożenie według wzoru obrazka pociętego na części, układanie puzzli, itd.,
 • rozwój mowy jest nieprawidłowy. Przedszkolak nieprawidłowo wymawia niektóre głoski, ma kłopot z wypowiadaniem złożonych wyrazów, budowaniem wypowiedzi i zapamiętywaniem nazw, krótkich wierszyków czy piosenek. Ma trudności z wydzielaniem sylab i głosek, wskazywaniem rymujących się słów i tworzeniem rymowanek, do tego dochodzi mały zasób słownictwa,
 • kończąc przedszkole, dziecko myli się podczas wskazywania prawej ręki.

Dysleksja – skutki dla dziecka

Jeśli rodzice podejrzewają, że ich dziecko jest zagrożone dysleksją albo jeśli dziecko właśnie zaczyna naukę w szkole i prezentuje objawy typowe dla dysleksji, powinni jak najszybciej mu pomóc. Dysleksja może prowadzić do poważnych zaburzeń emocjonalnych. Dzieci cierpiące z powodu nieleczonej dysleksji żyją w stanie silnego stresu i prędzej czy później zaczynają dodatkowo cierpieć z powodu objawów nerwicowych. Ich samoocena spada, popadają w nieustające niezadowolenie z siebie, w szkole mają poczucie lęku i osamotnienia. Czasem prowadzi to do pełnoobjawowej depresji. Dodatkowym problemem jest postępujące zniechęcenie i brak motywacji do podejmowania jakichkolwiek wysiłków.

Jeśli dziecko w porę nie otrzyma pomocy, wyrośnie na nieszczęśliwego dorosłego – nie wierzącego w siebie, nie potrafiącego cieszyć się ze swoich sukcesów, a do tego nieporadnego w codziennym życiu, ponieważ dysleksja utrudnia lub uniemożliwia wiele istotnych czynności. Należy do nich wypełnianie formularzy, składanie jednakowych podpisów w sytuacjach, gdy jest to wymagane oraz funkcjonowanie w przestrzeni (dyslektycy często mylą kierunki, nie rozpoznają miejsc, w których już kiedyś byli, mylą numery tramwajów i autobusów, np. 24 z 42).

Dysleksja – gdzie szukać pomocy?

Istnieje wiele metod pomagania dzieciom z dysleksją. Podstawą jest dobra diagnoza, określająca typ dysleksji oraz indywidualny styl uczenia się dziecka. W celu zdiagnozowania dziecka, należy udać się do poradni psychologiczno – pedagogicznej. Jest to o tyle istotne, że w przypadku uczniów z dysleksją, szkoła ma obowiązek podejmować pewne działania, takie jak np. wydłużanie czasu pisania kartkówek, sprawdzianów i egzaminów. Oprócz diagnozy, w poradni rodzice otrzymają wskazówki do pracy z dzieckiem w domu, a także wytyczne dla szkoły. Ważne jest, by dziecko uczęszczało na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w szkole lub innej placówce, należy jednak pamiętać, że bez pracy w domu, podpartej uwagą i troską rodziców, dziecko może nie osiągnąć efektów na miarę jego możliwości. Podjęcie walki z dysleksją ma wielki sens: może na tyle złagodzić jej przebieg, że objawy staną się praktycznie niezauważalne.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.5


Może cię

Niedomykalność zastawek serca u dziecka

Wśród wad serca u dzieci wyróżnia się szereg dysfunkcji wpływających na czynność zastawek serca. Wady ...

Gorączka u dziecka – czy i kiedy iść do lekarza?

To, czy gorączka u dziecka jest wskazaniem do pilnej wizyty u lekarza, zależy od wielu ...

Infekcja wirusowa u dzieci

Zakażenia wirusowe stanowią zdecydowaną większość chorób wieku dziecięcego. Do infekcji wirusowych należą także powszechne przeziębienia, ...

Dysgrafia u dziecka

Dysgrafia utrudnia dziecku poprawne pisanie pod względem graficznym. W najlżejszej formie dziecko ma brzydkie pismo. ...

Wideo – Jak ocenić, czy dziecko prawidłowo rośnie?

Do oceny wzrostu dziecka przeznaczone są specjalne siatki centylowe opracowane dla określonych populacji. Uwzględniają one ...

Trzydniówka (rumień nagły) – objawy i leczenie

Trzydniówka (rumień nagły) jest łagodną chorobą wirusową. Jej objawy to m.in.: wysoka gorączka, kaszel, bóle ...

Jak zbić gorączkę u dziecka?

Gorączkę u dzieci można obniżyć na wiele różnych sposobów, przykładowo domowych – stosując chociażby łagodne ...

Dysgrafia

Dysgrafia (agrafia) to częściowa a nawet całkowita utrata umiejętności pisania. Wśród przyczyn dysgrafii wymieniamy genetyczne ...

Moczenie nocne u dzieci

Moczenie nocne u dzieci najczęściej nie wiąże się z występowaniem żadnych patologii (zwłaszcza u maluchów, ...

Choroby tarczycy u dzieci

Choroby tarczycy są u dzieci diagnozowane znacznie rzadziej niż u dorosłych. Hormony tarczycy zajmują istotne ...

Padaczka u dziecka

Padaczka jest chorobą centralnego układu nerwowego. Przyczyną choroby są niekontrolowane i gwałtowne wyładowania pomiędzy komórkami ...

Mięczak zakaźny u dzieci

Mięczaka zakaźego wywołuje wirus Poxvirus. Zazwyczaj jest to zakażenie bezobjawowe, któremu może towarzyszyć pojawienie się ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon