Dysgrafia u dziecka

Dysgrafia utrudnia dziecku poprawne pisanie pod względem graficznym. W najlżejszej formie dziecko ma brzydkie pismo. Wraz z nasileniem się zaburzenia pismo jest prawie niemożliwe do odczytania. Przypuszcza się, że dysgrafia może mieć związek z mikrouszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego bądź zaburzeniami ośrodkowych funkcji wzrokowych i słuchowych. Jej skutki może ograniczać ćwiczenie koordynacji ruchowej.

Czym jest dysgrafia?

Dysgrafia u dziecka to często diagnozowany problem. Dysgraficy mogą pisać czytelnie, lecz aby to uzyskać, muszą robić to bardzo wolno lub stawiając maleńkie literki. Bywa, że wracają do pisma drukowanego i wtedy mieszają wielkie litery z małymi. Często kompozycje literowe są nieregularne, pismo nie mieści się w linijkach, a długopis trzymany jest kurczowo.

Samodzielne pisanie w zeszycie sprawia dzieciom z dysgrafią dużą trudność. Powodem są kłopoty z jednoczesną synchronizacją pamięci, uwagi, zdolności motorycznych czy zdolności językowych.

Uczeń z dysgrafią często może zapominać, co chciał wyrazić, stąd może unikać aktywnego udziału w lekcji, zapominać o pracach domowych, mieć trudności z koncentracją w czasie lekcji. Dzieci z dysgrafią często są inteligentne, doskonale czytają, niestety trudności w pisaniu mogą zaniżać ich samoocenę, a tym samym utrudniać rozwinięcie się wielu zdolności.

Przyczyny dysgrafii

Specjaliści przypuszczają, że dysgrafia u dziecka może mieć związek z mikrouszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego lub też zaburzeniami ośrodkowych funkcji wzrokowych i słuchowych. Zakłada się, że dysgrafia utrudnia współdziałanie systemów umysłowych, nie pozwalając przetłumaczyć myśli na język pisany. Niektóre badania sugerują, że na umiejętność pisania mają wpływ:

 • podzielność uwagi,
 • zdolność zapamiętywania,
 • znajomość materiału graficznego (reguł pisowni).

Dysgraficy mogą mieć trudności w drobnych ruchach przy pisaniu liter oraz nie potrafią przypomnieć sobie, jak napisać daną formę liter.

Odmiany dysgrafii

Dysgrafia dysleksyjna

Spontaniczne pismo – szczególnie w tekście złożonym – jest nieczytelne. Dzieci mają trudności z pisaniem tekstów dyktowanych, lecz w przypadku rysowania czy kopiowania i szybkości drobnych ruchów wykazują prawidłowość.

Dysgrafia motoryczna

Spontaniczne pismo i kopiowanie jest praktycznie nieczytelne. Dziecko nie ma problemów z pisaniem tekstu dyktowanego, lecz w przypadku rysowania i szybkości drobnych ruchów wykazują nieprawidłowość.

Dysgrafia przestrzenna

Przestrzenna dysgrafia u dziecka polega na tym, że spontaniczne pismo i kopiowanie jest praktycznie nieczytelne. Dziecko ma problemy z rysowaniem, lecz dobrze ustnie sylabizuje.

Diagnoza dysgrafii

W trakcie badania brana jest pod uwagę orientacja przestrzenna, rozmiary i połączenia grafemów, postawa piszącego, ustawienie ołówka, nacisk na kartkę papieru, kierunek i rytm tekstu pisanego, wysiłek, obecność skurczu i nacisku na piszącą rękę oraz umiejętność wzrokowego lub ręcznego śledzenia tekstu pisanego.

Do wczesnych objawów dysgrafii u dziecka zalicza się:

 • nieprawidłowe, kurczowe trzymanie ołówka,
 • zaginanie kartek w trakcie pisania,
 • niechęć do malowania czy pisania,
 • problemy z odróżnianiem małych i wielkich liter,
 • niemieszczenie się w linijkach przy pisaniu,
 • szybkie męczenie się podczas pisania.

Na etapie szkolnym pojawia się:

 • nieczytelne pismo,
 • trudności w odwzorowaniu czy dopełnianiu kształtu liter,
 • mylenie liter podobnych tj. b–p, l–t–ł,
 • nieprawidłowe połączenia liter lub ich brak,
 • niejednolity rozmiar liter,
 • niewłaściwe odstępy między wyrazami,
 • brak podziału na akapity,
 • zmiana kierunku pochylenia wyrazów w tekście,
 • pomijanie istotnych znaków graficznych (np. kropki, przecinki),
 • pismo lustrzane,
 • mówienie na głos tego, co chce się napisać,
 • trudności w graficznym rozplanowaniu tekstu na stronie.

W późniejszym etapie szkolnym występuje:

 • problemy z przelewaniem myśli na papier,
 • problemy z gramatyką i składnią,
 • większe trudności w pisaniu niż wypowiadaniu się.

Jak pomoc dziecku z dysgrafią?

Z dysgrafią u dziecka można walczyć ćwicząc jego koordynację ruchową, co wzmacnia jego motorykę. Trening mięśni może zwiększyć moc i zręczność dziecka. Warto pracować z dzieckiem dodatkowo, aby doskonaliło pisanie. Pisanie kinestetyczne (czyli z zamkniętymi oczami lub bez patrzenia na tekst) pomaga dysgrafikom w pracy nad precyzją pisma; podobnie częste pisanie pojedynczych liter. Pomocnym może być używanie ołówków z uchwytem lub pisanie na lekko pochylonym blacie.

Nie należy krytykować dziecka za brzydkie pismo, można zaproponować mu także inne formy prezentacji wiedzy. Komputerowe programy pisania pozwalają pobudzać zdolności kinestetyczne poprzez klawisze. Udzielanie ustnych odpowiedzi na dyktafon redukuje czas wykonywanego zadania.

Ze względu na ciągłość, używanie alfabetu pisanego zamiast drukowanego niekiedy ułatwia dysgrafikowi pisanie. Podczas stosowania takiego pisma utrudnione jest przestawienie liter, tworzenie przestrzeni między nimi i mylenie liter podobnych.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.0


Może cię

Choroba sieroca

Choroba sieroca (nieorganiczny zespół opóźnienia rozwoju) to schorzenie wstępujące zarówno u dzieci wychowujących się w ...

Dlaczego dziecko szybko się męczy?

Dzieci mogą odczuwać zmęczenie i jest to zupełnie normalne, a przyczyny zmęczenia u dziecka różnią ...

Dysleksja

Dysleksja diagnozowana jest zwykle u trzecio i czwartoklasistów, jednak jej pierwsze symptomy widać już w ...

Krzywica

Krzywica to choroba dzieci. Jej rozpoznanie przypada na okres między 3 miesiącem a 2 rokiem ...

Problemy z nauką u dzieci

Dlaczego dziecko nie chce się uczyć? Odpowiedzi na to pytanie może być kilka: od braku ...

Kaszel u dziecka – suchy czy mokry – jak rozpoznać i leczyć?

Kaszel u dziecka może suchy lub mokry. Kaszel wilgotny, produktywny, to taki, który umożliwia efektywnie ...

Kiedy podejrzewać wszawicę u dziecka?

Świąd okolicy potylicznej i skroniowej wywołany ukłuciem wszy jest najczęstszym objawem wszawicy u dziecka. Nie ...

Kaszel i katar u dziecka

Kaszel i katar to najbardziej powszechne objawy infekcji układu oddechowego, chociaż nie zawsze muszą się ...

Dysgrafia

Dysgrafia (agrafia) to częściowa a nawet całkowita utrata umiejętności pisania. Wśród przyczyn dysgrafii wymieniamy genetyczne ...

Kaszel u dziecka

Kaszel u dziecka jest bardzo powszechnym objawem, z którym rodzice zgłaszają się do lekarza pediatry. ...

Rozszczep wargi i podniebienia

Rozszczep wargi (zwany "zajęczą wargą") i rozszczep podniebienia to choroba wrodzona polegająca na ubytku tkanek ...

Skolioza u dzieci

Skolioza u dzieci jest to boczne skrzywienie kręgosłupa, większe niż 10 stopni, któremu dodatkowo często ...

Komentarze (0)