Choroby pasożytnicze u dziecka

Choroby pasożytnicze u dzieci wywołane np. przez owsiki, wszy czy tasiemce wynikają często z niestosowania podstawowych zasad higieny. Dzieci nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, jakie może wywołać np. unikanie mycia rąk. Ważne jest, aby rodzice starali się wykształcić w dziecku podstawowe nawyki higieniczne, a także, na ile jest to możliwe, sami dbali o czystość środowiska, w jakim przebywa ich dziecko.

Klasyfikacja pasożytów

Pasożyty to organizmy żywe, których cechą charakterystyczną jest rozwój w organizmie ludzkim, w jego wnętrzu lub na skórze. Podczas swojego cyklu życiowego migrują one po organizmie, powodując szereg dolegliwości. Również produkty przemiany materii pasożytów są potencjalnie szkodliwe i wywołują różne dolegliwości chorobowe. Dziecko może być żywicielem pośrednim, podczas gdy żywicielem ostatecznym będzie już inny organizm. Dzieci są szczególną grupą, która nie zawsze stosuje się do wszystkich zasad higieny. Stąd prawdopodobieństwo wystąpienie chorób pasożytniczych u dziecka jest większe niż u osoby dorosłej. Pasożyty bytujące w organizmie możemy podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Pasożyty wewnętrzne stanowią zdecydowaną większość.

Klasyfikując pasożyty występujące u dzieci wymienia się:

 • pierwotniaki – jednokomórkowe zwierzęta, np. lamblia jelitowa i pełzak czerwonki,
 • płazińce – drobne, spłaszczone zwierzęta, m.in. tasiemce,
 • obleńce – bezkręgowce o cylindrycznym kształcie, m.in. owsik ludzki, glista ludzka oraz włosień kręty,
 • stawonogi – świerzbowiec ludzki i wesz ludzka.

Lamblioza i pełzakowica u dzieci

Lamblioza

Pierwotniak ogoniastek jelitowy (Giardia intestinalis) wywołuje chorobę pasożytniczą u dziecka zwaną lambliozą. Jest to pasożyt lokalizujący się w jelicie cienkim dziecka, a także drogach żółciowych i pęcherzyku żółciowym. Lamblioza nazywana jest chorobą brudnych rąk. Zakażenie następuje poprzez spożycie cyst, czyli form przetrwalnikowych, które znajdują się m.in. na zabrudzonych rękach. Dominującymi objawami są:

 • napadowe bóle brzucha,
 • biegunki na przemian z zaparciami,
 • niedokrwistość,
 • zaburzenia odżywiania dziecka.

Dodatkowo mogą pojawić się epizody stanów gorączkowych, a także wysypki na skórze. Niekiedy choroba nie daje objawów klinicznych. Diagnoza stawiana jest na podstawie badania kału dziecka (lub treści dwunastniczej) na obecność trofozoitów – forma rozwojowa. Pomocne może okazać się wykonanie biopsji jelita cienkiego oraz testy laboratoryjne nowej generacji na obecność antygenu pasożyta G. Lamblia. Należy pamiętać, że w przypadku wykrycia nosicielstwa Giardia intestinalis u jednego członka rodziny, pozostali również powinni poddać się badaniom na jej obecność. W farmakoterapii stosuje się metronidazol oraz tynidazol.

Pełzakowica

Inną z chorób pasożytniczych u dzieci, pełzakowicę, wywołuje pełzak czerwonki. Zakażenie to dotyczy jelita grubego i dochodzi do niego poprzez połknięcie cyst. Są to formy, z których w jelicie grubym uwalniają się trofozoity. Jest to pasożyt wnikający do ścian jelita grubego, a później drogą naczyń krwionośnych dostający się do wątroby. Objawy kliniczne to:

 • bóle brzucha,
 • stolce biegunkowe z domieszką śluzu i krwi,
 • stany gorączkowe,
 • spadek masy ciała.

Pasożyt drogą naczyń krwionośnych może przedostać się do innych narządów, może powodować perforacje w obrębie jelit, zwężenia w obrębie jelita grubego, a także zapalenia wyrostka robaczkowatego. Z objawów pozajelitowych możliwe są: ropnie wątroby, płuc, mózgu i skóry u dziecka.

W rozpoznaniu bardzo ważne są objawy kliniczne, a także obecność antygenów pasożyta w badanym materiale. Możliwe jest wykonanie dodatkowo badań obrazowych. W pełzakowicy jelitowej stosujemy diloksanid, a w postaci pozajelitowej stosuje się metronidazol.

Tasiemiec u dziecka

Tasiemce to robaki płaskie. Ich wygląd jest bardzo charakterystyczny – mają wydłużone i przypominające taśmę ciało, sięgające długością nawet do 40 m. U ludzi bytuje najczęściej tasiemiec nieuzbrojony. Rzadziej bytują tasiemce uzbrojone (nazywane tak z powodu obecności haczyków i przyssawek, które służą do przytwierdzania się do ściany jelit). Bardzo rzadko występują gatunki takie, jak tasiemiec karłowaty, bruzdogłowiec szeroki czy też tasiemiec psi. Do zakażenia dochodzi poprzez spożycie surowego mięsa lub niedogotowanego mięsa z obecnością larw tasiemca, czyli wągrów. Objawami, które mogą występować w przypadku tasiemca u dziecka, są:

 • ogólne osłabienie,
 • bóle brzucha,
 • brak apetytu,
 • nudności,
 • niedokrwistość.

Obecność tasiemca nie zawsze daje objawy kliniczne. Zakażenie tasiemcem uzbrojonym bywa bardzo niebezpieczne. Może ono prowadzić do wągrzycy – rozsiewu postaci larwalnej. Szczególnie niebezpieczne jest zajęcie ośrodkowego układu nerwowego, które może przebiegać z objawami wzrostu ciśnienia śródczaszkowego, takimi jak m.in. drgawki czy zaburzenia psychiczne. Gatunek bruzdogłowca szerokiego może powodować niedokrwistość z niedoboru witaminy B12.

Najlepszą metodą prewencji zakażenia jest unikanie spożywania surowego i niedogotowanego mięsa. Rozpoznanie postawione jest na podstawie objawów klinicznych, a także wymazu kału na obecność członów lub jaj tasiemca. Pomocne bywają badania radiologiczne i serologiczne. Leczenie farmakologiczne polega na podawaniu preparatów prazykwantelu.

Owsiki u dzieci

Owsiki wywołują chorobę pasożytniczą specyficzną dla człowieka. Droga zakażenia może być pokarmowa (brudne ręce, skażone pożywienie) albo wziewna (kurz). Zakażenie owsikami u dziecka następuje na ogół poprzez kontakt bezpośredni z osobami zakażonymi, a także poprzez pośrednie korzystanie z zakażonych przedmiotów. Na ogół owsiki wywołują uciążliwe swędzenie w okolicy odbytu. Dzieci drapiąc te okolice doprowadzają do stanów zapalnych skóry. Ponadto w owsicy występują:

 • bóle brzucha,
 • nudności,
 • biegunki,
 • stany zapalne w obrębie jelita grubego,
 • pobudliwość,
 • epizody nocnego moczenia się,
 • u dziewczynek możliwe są stany zapalne pochwy i sromu.

W owsicy mamy ponadto do czynienia ze zjawiskami:

 • retroinwazji (larwy rozwijające się z jaj znajdujących się na odbycie wracają z powrotem przez odbytnicę do jelita grubego),
 • autoinwazji (dziecko drapiąc się przenosi jaja pod paznokciami z odbytu do ust i połyka je).

Z tego powodu owsica jest chorobą, która może się przewlekać. W zapobieganiu najważniejsze jest przestrzeganie higieny osobistej, dokładne mycie rąk, owoców, warzyw, dbanie o czyste i krótko obcięte paznokcie. U dzieci szczególnie ważne jest noszenie czystej bielizny, spanie w czystej pościeli. Rozpoznanie stawia się na podstawie charakterystycznych objawów klinicznych, a także wymazu z okolic odbytu. Leczenie farmakologiczne obejmuje albendazol.

Glista ludzka u dziecka

Glista ludzka należy do pasożytów bytujących w jelicie cienkim. Zakażenie następuje poprzez spożycie pokarmów zanieczyszczonych jajeczkami z larwami. Może to nastąpić poprzez połknięcie jaj przenoszonych przez brudne ręce. Larwy glisty ludzkiej w organizmie pokonują drogę od wejścia do światła naczyń, kolejno z prądem krwi, poprzez wątrobę, do pęcherzyków płucnych, z których poprzez oskrzela i oskrzeliki dostają się do jamy gardła, dalej przełyku i żołądka, skąd do jelita cienkiego. Samica składa w nim olbrzymie ilości jaj, które są wydalane na zewnątrz wraz z kałem dziecka. Podczas wędrówki larw glisty ludzkiej po organizmie występują określone objawy. Ta choroba pasożytnicza u dzieci może przejawić się:

 • nudnościami,
 • wymiotami,
 • biegunkami,
 • ogólnym osłabieniem dziecka.

Ponadto wędrówka na obszarze dróg oddechowych może powodować objawy alergiczne nawet pod postacią napadów duszności. Możliwe są objawy takie, jak zapalenie oskrzeli, płuc a także nacieki w obrębie tkanki płucnej. W przypadku masowej inwazji możliwe jest skłębienie się glist w jelicie, co może przypominać objawy podobne do niedrożności przewodu pokarmowego. Rozpoznanie glistnicy stawiane jest na podstawie stwierdzenia obecności jaj w kale dziecka.

Możliwe jest też poszukiwanie jaj w zwymiotowanej treści pokarmowej. Eozynofilia krwi obwodowej stanowi pewnego rodzaju podpowiedź. Badania serologiczne mają zastosowanie podczas wędrówki larw po organizmie dziecka.

Leczenie farmakologiczne opiera się na albendazolu. Bardzo ważna jest higiena osobista. Należy codziennie zmieniać pościel i bieliznę dziecka. Należy je dokładnie uprać. Ponadto ważne jest zachowanie czystości w pomieszczeniach.

Zespół włośnicowy u dziecka

Włosień kręty powoduje ogólnoustrojową chorobę inwazyjną. Po spożyciu zarażonego włośniami surowego mięsa okres wylęgania pasożyta wynosi od 1 do 45 dni. Zespół włośnicowy u dziecka to szereg objawów, na który składają się m.in.:

 • gorączka,
 • bóle mięśni,
 • obrzęki alergiczne twarzy albo samych powiek,
 • wybroczyny podspojówkowe i podpaznokciowe,
 • możliwe wystąpienie biegunki.

Czasami nie występują żadne objawy kliniczne. W rozpoznaniu ważny jest dokładny wywiad odnośnie spożytego mięsa. Ponadto możliwe jest wykonanie bioptatu mięśni i stwierdzenie w nich obecności larw. Często występuje wzrost aktywności enzymów mięśniowych. Z powikłań wymienia się m.in. zapalenie mięśnia sercowego czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. W leczeniu stosuje się preparaty albendazolu.

Świerzb i wszy u dzieci

Świerzb

Świerzbowiec ludzki należy do roztoczy. Samica świerzbowca drąży w naskórku ślepo zakończone korytarze o długości na ogół kilkunastu milimetrów. W nich składane są jaja, z których później wylęgają się larwy. Po 3 tygodniach larwa przekształca się w postać dorosłą. Patognomonicznym objawem jest świąd skóry, szczególnie nasilony w godzinach okołonocnych, kiedy to wzrasta aktywność pasożyta. Na skórze widoczne są przeczosy i strupki będące efektem drapania się dziecka. Często dochodzi do wtórnego nadkażenia bakteryjnego tych miejsc. Zmiany te zlokalizowane są w miejscach takich, jak boczne powierzchnie palców, fałdy skórne, pośladki. U najmłodszych dzieci, niemowląt, dotyczą one często dłoni, spodu stopy, a także skóry owłosionej głowy. Leczenie świerzbowca obejmuje całą rodzinę. Konieczna jest całkowita wymiana pościeli i bielizny. W leczeniu świerzbu zastosowanie ma m.in. maść siarkowa.

Wszawica głowowa

Wszawica wywoływana jest przez pasożyta wesz ludzką. Jako choroba występuje w trzech odmiennych postaciach:

 • głowowa,
 • łonowa,
 • odzieżowa.

We wszawicy głowowej samica składa jaja, przytwierdzając je do włosów dziecka, tuż ponad powierzchnią skóry. W trakcie wzrostu włosów jaja, zwane gnidami, oddalają się od skóry. Jest to wskaźnik czasu trwania wszawicy. Pasożyt roznosi się poprzez kontakt bezpośredni. Najczęstszą lokalizacja jest okolica potyliczna i skroniowa głowy dziecka. Wysysając krew, która jest pokarmem wszy, wydziela ona przy okazji do skóry toksyczną wydzielinę. Powoduje to wystąpienie objawów, takich jak:

 • świąd,
 • objawy zapalne,
 • objawy alergiczne.

W wyniku drapania tych miejsc powstają ranki pokryte strupkami, mogące powodować powiększanie się okolicznych węzłów chłonnych. Leczenie obejmuje wszystkich członków danej rodziny. Gnidy usuwane są gęstym grzebieniem, wcześniej jednak należy zmoczyć włosy wodą z octem. U dzieci lekiem z wyboru jest szampon pozostawiany na 12 godzin po czepkiem. Kuracje powtarza się po 3–5 dniach.

Wszawica odzieżowa

Wszawica odzieżowa rozprzestrzenia się przez wspólne noszenie ubrań przez osoby zdrowe i chore. Objawy skórne występują przede wszystkim w miejscach styczności skóry z odzieżą. W miejscu ukłucia przez pasożyta pojawia się odczynowa grudka obrzękowa, która w wyniku drapania może zostać nadkażona bakteryjnie. W długo trwającej wszawicy odzieżowej na skórze występują brunatne przebarwienia oraz drobne białawe blizenki będące wynikiem wcześniejszego drapania się. Należy dokładnie wyprać odzież i pościel należącą do osoby zakażonej i nie używać jej przez dwa tygodnie.

Wszawica łonowa

Wszawica łonowa, wywoływana przez wesz łonową to kolejna choroba pasożytnicza u dzieci. Przypadłość ta dotyczy głównie dorosłych, ponieważ podstawą jej przenoszenia są kontakty seksualne. Dzieci zakażają się poprzez wspólne używanie ręczników, bielizny czy też spanie w jednym łóżku z zakażonym dorosłym. Objawy i wygląd zmian skórnych są podobne jak w przypadku pozostałych odmian choroby. Poza wzgórkiem łonowym, brzuchem, pachwinami i dołami pachowymi, wesz łonowa atakuje również brwi i rzęsy. W leczeniu, po mechanicznym usunięciu gnid grzebieniem, stosuje się preparaty zawierające w swoim składzie dimeticon i cyklometicon.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.0


Może cię

Wszy – leczenie w domu

Wszawica jest chorobą pasożytniczą wywoływaną przez wszy – niewielkie stawonogi. Do zarażenie wszą ludzką dochodzi ...

Leczenie świerzbu

W leczeniu świerzbu wykorzystuje się preparaty do stosowania miejscowego – kremy, balsamy i maści, a ...

Świerzb

Świerzb jest chorobą wysoce zaraźliwą. Wywoływany jest przez pasożyta zwanego świerzbowcem ludzkim. Występuje u ludzi ...

Pasożyty u dzieci – wszy, owsiki, lamblie

Pasożyty u dzieci (wszy, owsiki, lamblie) są bardzo częstym problemem pediatrycznym, ponieważ dzieci mają kłopoty ...

Swędzenie odbytu – jakie są przyczyny swędzenia odbytu?

Przyczyny swędzenia odbytu są zróżnicowane. Kiedy odbyt swędzi u dziecka, a dolegliwości nasilają się w ...

Wideo – Świerzb

Świerzb jest pasożytniczą chorobą skóry, która nie dotyczy tylko osób bezdomnych czy z problemami alkoholowymi. ...

Antygen G. Lamblia w kale

Badanie antygenu G. Lamblia wykonuje się w celu potwierdzenia zakażenia tym pasożytem. Pierwotniak wywołujący u ...

Badanie kału na pasożyty – kiedy wykonać, jak pobrać próbkę i odczytać wyniki?

Ludzkie pasożyty przewodu pokarmowego (glista ludzka, owsiki, wąsogłówka, węgorek jelitowy), mimo dobrych warunków higienicznych, wciąż ...

Wszy głowowe – jakie są objawy wszawicy, skąd się biorą wszy we włosach i jak można się zarazić

Problem wszy najczęściej dotyczy dzieci z przedszkoli i szkół. Wszawica to choroba pasożytnicza wywoływana przez ...

Badanie kału (ogólne) – wskazania, jak pobrać, cena, wyniki

Badanie ogólne kału (makroskopowa i mikroskopowa analiza stolca) przeprowadza się w przypadku zaburzeń trawienia i ...

Wideo – Wszawica u dzieci

Wszawica jest dosyć częstym zakażeniem pasożytniczym u dzieci. Pojawia się z reguły w grupie przedszkolnej, ...

Owsiki u dziecka

Owsiki to małe pasożyty, które w przypadku zakażenia obecne są w jelicie grubym, w okolicach ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon