Polecamy

Choroby wieku dziecięcego, ich objawy i leczenie

Nadczynność tarczycy u dzieci
Wśród chorób gruczołu tarczowego prowadzących do nadczynności tarczycy u dzieci należy wymienić przede wszystkim chorobę Gravesa-Basedowa. W przebiegu choroby wykrywane są przeciwciała, które stymulują własną tarczycę do nadmiernej produkcji hormonów. Stan ten, określany jako hipertyreoza, doprowadza do wzmożonego metabolizmu i zaburzenia funkcji układów i narządów.
 • 4.6
 • Liczba polubień 359
 • 0

Niedoczynność tarczycy u dzieci
Niedoczynność tarczycy (łac. hypothyreosis, hypothyroidismus) może być wrodzona lub nabyta. Wrodzoną niedoczynnością tarczycy nazywa się stan niedostatecznego wytwarzania jej hormonów już w okresie płodowym, a pierwszym tego objawem może być przedłużająca się żółtaczka. Najczęstszą przyczyną nabytej niedoczynności tarczycy jest jej uszkodzenie wywołane procesem autoimmunizacyjnym.
 • 4.4
 • Liczba polubień 475
 • 0

Choroby pasożytnicze u dziecka
Choroby pasożytnicze u dzieci wywołane np. przez owsiki, wszy czy tasiemce wynikają często z niestosowania podstawowych zasad higieny. Dzieci nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, jakie może wywołać np. unikanie mycia rąk. Ważne jest, aby rodzice starali się wykształcić w dziecku podstawowe nawyki higieniczne, a także, na ile jest to możliwe, sami dbali o czystość środowiska, w jakim przebywa ich dziecko.
 • 4.0
 • Liczba polubień 334
 • 0

Bulimia u dziecka
Bulimia u dzieci i młodzieży staje się coraz powszechniejszym problemem. Dzieci cierpiące na bulimię martwią się wyglądem swojego ciała i ilością spożywanego pokarmu. Typowe w przypadku bulimii jest także obrzydzenie wobec samego siebie, jak i wstyd spowodowany czynnościami, które wywołują w celu pozbycia się pokarmu ze swojego organizmu. Powodem bulimii mogą być czynniki indywidualne, rodzinne czy społeczno-kulturowe.
 • 4.0
 • Liczba polubień 164
 • 0

Białaczka u dziecka
Białaczki to choroby, które powodują zmiany w składzie krwi dziecka. To najczęstsze nowotwory wieku dziecięcego, ponadto u dzieci przeważają ostre ich postacie. Leczenie, oparte na chemioterapii, odbywa się w wysoko specjalistycznych ośrodkach onkologii i hematologii. Najczęściej występuje ostra białaczka limfoblastyczna, a rzadziej ostra białaczka mieloblastyczna oraz przewlekła białaczka szpikowa.
 • 4.5
 • Liczba polubień 349
 • 0

Leczenie białaczki u dziecka
Leczenie białaczki odbywa się w wysoko specjalistycznych ośrodkach onkologii i hematologii. Opiera się ono na skojarzonej chemioterapii. Niestety jej stosowanie wiąże się z wystąpieniem niepożądanych skutków ubocznych. Niekiedy podjęta zostaje też decyzja o przeszczepie szpiku. Decyzja o przeszczepieniu szpiku kostnego w przebiegu białaczki podejmowana jest przez lekarzy w każdym przypadku indywidualnie.
 • 4.6
 • Liczba polubień 753
 • 0

Autyzm u dziecka
Autyzm należy do zaburzeń rozwojowych u dzieci. Stopień nasilenia jego objawów jest zmienny, jednak występują one przez całe życie. Autyzm częściej występuje u chłopców, jednakże u nich objawy są zwykle słabsze niż u dziewczynek. Z autyzmu nie można się wyleczyć, natomiast szybka diagnostyka i niezbędne działania terapeutyczne mogą zapewnić dziecku autystycznemu relatywnie dobre warunki rozwoju.
 • 4.6
 • Liczba polubień 430
 • 0

Anoreksja u dziecka
Anoreksja, czyli jadłowstręt psychiczny (od greckiego anorexia orexis – "brak łaknienia") jest zjawiskiem diagnozowanym u coraz młodszych osób, nawet w wieku około 10 lat. Przyczyny anoreksji u dzieci mogą wynikać zarówno z chorób, jak i problemów psychicznych. Młody anorektyk ma zniekształconą ocenę własnego ciała, nie dostrzega skutków choroby, a na wszelką pomoc reaguje agresją.
 • 4.7
 • Liczba polubień 423
 • 0

Drgawki gorączkowe u dziecka
Drgawki gorączkowe mogą występować podczas wysokiej gorączki. Mogą one pojawiać się u dzieci od okresu niemowlęctwa do 5 roku życia (przede wszystkim jednak pomiędzy 12 a 18 miesiącem życia niemowlęcia). Drgawki gorączkowe trwają zwykle kilka minut i towarzyszą ciepłocie ciała dziecka przekraczającej 38°C. Drgawki najczęściej ustępują bez konieczności leczenia oraz nie niosą za sobą żadnych trwałych następstw.
Brak zdjęcia
 • 4.6
 • Liczba polubień 298
 • 0

Padaczka u dziecka
Padaczka jest chorobą centralnego układu nerwowego. Przyczyną choroby są niekontrolowane i gwałtowne wyładowania pomiędzy komórkami nerwowymi w mózgu. Aktywność ta prowadzi do napadów. Wśród przyczyn wskazuje się zarówno czynnik genetyczny, jak też urazy i guzy mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, jak również niedotlenienie czy wady rozwojowe u chorych.
Brak zdjęcia
 • 4.6
 • Liczba polubień 461
 • 0