Rak sutka u mężczyzn

Rak sutka, inaczej rak gruczołu sutkowego, często niesłusznie traktowany jest jako schorzenie dotyczące wyłącznie kobiet. Mimo że około 99% przypadków raka sutka dotyczy płci żeńskiej i jest on najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet na świecie, warto pamiętać, że potencjalne ryzyko choroby dotyczy także mężczyzn.

Występowanie raka sutka u mężczyzn

Niestety, rzadkość tej choroby u mężczyzn w znacznej mierze uniemożliwia przeprowadzenie prospektywnych, randomizowanych badań klinicznych. Przyczynia się to również do rozpoznań w późnych stadiach choroby. W momencie diagnozy nowotwór jest zwykle bardziej zaawansowany i trudniejszy w leczeniu. Mężczyźni mają tendencję do zachorowań na raka sutka w późniejszym wieku; najczęściej choroba pojawia się po 60.-65. roku życia. Śmiertelność mężczyzn z powodu raka sutka jest wyższa niż u kobiet, choć odsetek zgonów u obu płci jest podobny, jeśli bierze się pod uwagę wiek pacjenta i stadium zaawansowania choroby w chwili rozpoznania.

Czynniki ryzyka wystąpienia raka sutka u mężczyzn

Czynniki ryzyka raka sutka u mężczyzn dzielimy na:

 • genetyczne,
 • środowiskowe.

Czynniki genetyczne

Według danych epidemiologicznych około 30% zachorowań na raka sutka u mężczyzn dotyczy pacjentów z obciążonym wywiadem rodzinnym. Genetycznie uwarunkowana postać raka sutka najczęściej ma związek z obecnością mutacji genu BRCA – zwykle BRCA2, rzadziej BRCA1. W przypadku genetycznie uwarunkowanej postaci choroby obydwie płcie są narażone na zwiększone ryzyko zachorowań.

Najsilniejszym pojedynczym czynnikiem ryzyka wystąpienia raka sutka u mężczyzn jest zespół Klinefeltera, u podłoża którego występuje obecność w materiale genetycznym dodatkowego żeńskiego chromosomu X. U mężczyzn z tym zespołem ryzyko zachorowania na raka sutka jest równie wysokie jak w populacji kobiet.

Inne czynniki ryzyka raka sutka u mężczyzn

Zwiększona ekspozycja na estrogeny

Dowodów, które potwierdzałyby wpływ podaży estrogenów na ryzyko wystąpienia raka sutka, dostarczają przypadki zachorowań u mężczyzn pracujących w przemyśle kosmetycznym, narażonych na kontakt z kremami zawierającymi estrogeny, jak również u mężczyzn po urazach jąder. Także marskość wątroby, która prowadzi do zwiększonego poziomu estrogenów, związana jest z podwyższonym ryzykiem wystąpienia raka sutka u mężczyzn. Raka sutka stwierdzano u transseksualistów 5-10 lat po rozpoczęciu terapii estrogenami, jednakże nie udowodniono, by grupa ta była bardziej narażona na wystąpienie raka sutka w porównaniu do pozostałej populacji mężczyzn.

U pacjentów stosujących terapię hormonalną antyandrogenami, np. w leczeniu raka gruczołu krokowego, stwierdzano zmiany w obrębie gruczołu sutkowego. Zwykle jednak były to przerzuty, a nie zmiany o typie pierwotnego raka sutka. Nie udowodniono zatem, by terapia u tych pacjentów związana była ze zwiększonym ryzykiem występowania nowotworów sutka.

Jak rozpoznać raka sutka u mężczyzn?

Rak sutka zazwyczaj ma postać bezbolesnego guzka w obrębie piersi. W 75% przypadków jest on twardy i nieruchomy. Inne objawy raka sutka obejmują:

 • zmianę rozmiaru, kształtu, wyglądu sutka,
 • owrzodzenie skóry w okolicy sutka,
 • wyciek z sutka,
 • zaczerwienienie sutka i jego okolic,
 • powiększenie węzłów chłonnych – zwłaszcza pachowych, które stanowią pierwszą linię przerzutów.

Wcześniej niż u kobiet dochodzi do zajęcia brodawki. Często zdarza się, że choroba jest wykrywana dopiero w późnym stadium. U pacjentów z izolowaną ginekomastią (powiększenie gruczołów sutkowych) raka sutka można wykluczyć na podstawie badania fizykalnego, a dalsza diagnostyka nie jest konieczna. Jeśli obraz kliniczny nie jest jednoznaczny, przydatne okazać się może USG lub mammografia. Małe rozmiary sutka u mężczyzn utrudniają wykonanie mammografii, stąd USG jest badaniem wykonywanym częściej.

Ostateczne rozpoznanie stawia się na podstawie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC).

Typy histologiczne raka sutka u mężczyzn

Większość nowotworów sutka u mężczyzn stanowią przypadki raka przewodowego inwazyjnego, choć może wystąpić całe spektrum wariantów histologicznych. Na drugim miejscu pod względem częstości jest rak brodawkowaty. Przypadki raka zrazikowego są rzadkością.

Leczenie raka sutka u mężczyzn

Standardem postępowania w przypadku rozpoznania raka sutka u mężczyzny, podobnie jak w przypadku raka sutka u kobiety, jest leczenie operacyjne – zmodyfikowana radykalna mastektomia z biopsją węzła wartowniczego. Około 90% zmian charakteryzuje obecność receptorów hormonalnych, co implikuje stosowanie w terapii uzupełniającej tamoksyfenu – selektywnego modulatora receptora estrogenowego, który, wiążąc się z receptorami wewnątrz komórek nowotworowych, hamuje syntezę czynników wzrostu. W przypadku bardziej zaawansowanych zmian stosuje się radioterapię. Wykazano, że zmniejsza ona ryzyko wznowy miejscowej, jednak nie wpływa zasadniczo na wydłużenie czasu przeżycia.

Gdy stwierdzamy przerzuty, główną metodą leczenia choroby jest terapia hormonalna. Warunkiem jej zastosowania jest obecność receptorów dla estrogenów na komórkach nowotworowych. Stwierdzana jest ona w 70-85% przypadków raka sutka u mężczyzn.

W terapii paliatywnej zastosowanie znajduje chemioterapia. Leczenie kolejnego rzutu obejmuje:

 • zabieg usunięcia jąder,
 • stosowanie inhibitorów aromatazy,
 • kastracja farmakologiczna, czyli blokowanie działania androgenów (męskich hormonów płciowych) za pomocą leków.

Kontrola po leczeniu raka sutka u mężczyzn

Mężczyźni po przebytym raku sutka są narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworu po tej samej bądź przeciwnej stronie. Ryzyko wystąpienia raka w drugim sutku jest najwyższe u mężczyzn w wieku poniżej 50. roku życia w momencie rozpoznania pierwotnej choroby. Dlatego też u osób po przebytym raku sutka zaleca się okresową kontrolę – wykonywanie USG lub wykonywanie mammografii.

Zapobieganie rakowi sutka u mężczyzn

Żadne działanie nie daje gwarancji uniknięcia choroby. Jeśli jednak w rodzinie występowały już przypadki raka sutka, ważne jest samobadanie i oglądanie piersi. W przypadku zauważenia jakichkolwiek niepokojących objawów należy niezwłocznie zasięgnąć opinii lekarskiej. Nie bez znaczenia jest prowadzenie zdrowego stylu życia, co obejmuje:

 • zaprzestanie palenia tytoniu,
 • ograniczenie spożycia alkoholu,
 • spożywanie produktów zawierających duże ilości błonnika, takich jak pieczywo wieloziarniste, warzywa i owoce,
 • regularny wysiłek fizyczny.
Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.5


Może cię

Nowotwór sutka – rodzaje, objawy, przyczyny, badania i leczenie

Nowotwory sutka dzielą się na łagodne i złośliwe. Najczęściej diagnozowany jest rak przewodowy sutka. Pierwszym ...

Mammotomia

Mammotomia to najnowocześniejsza metoda precyzyjnej diagnostyki zmian zlokalizowanych w obrębie gruczołu piersiowego. Badanie mammotomiczne polegają ...

Jak przebiega mammografia?

Mammografia jest badaniem obrazowym gruczołu piersiowego. Składają się na nią głównie dwa rodzaje badań, czyli ...

Leczenie raka jajnika

Rak jajnika jest poważnym zagadnieniem współczesnej ginekologii onkologicznej. Ze względu na późne i skąpe objawy ...

Rak sutka a badania genetyczne

Mutacje poszczególnych onkogenów wiążą się z rozwojem nowotworów w ściśle określonych typach komórek, w tym ...

Badanie piersi

Badanie gruczołów piersiowych jest podstawowym i kluczowym elementem w diagnostyce wszystkich rodzajów chorób sutka u ...

Dieta w chorobie nowotworowej – przy chemioterapii i radioterapii

Dieta w chorobie nowotworowej jest elementem terapii. Leczenie onkologiczne wpływa na cały organizm, powodując osłabienie ...

Wideo – Samobadanie piersi

Samobadanie piersi jest podstawowym, łatwo dostępnym sposobem wykrywania wszelkiego rodzaju zmian w piersiach. Regularna samokontrola ...

Wideo – Rak sutka – jak rozpoznać raka piersi i jakie są metody jego leczenia?

Rak gruczołu sutkowego to najczęstszy nowotwór gruczołu sutkowego. Na świecie jest on najczęstszym nowotworem złośliwym ...

Leczenie nowotworów a seks

Do najczęściej występujących nowotworów złośliwych żeńskich narządów rodnych zaliczamy raka szyjki macicy oraz raka endometrium. ...

Rak piersi – rodzaje, objawy, badania i rokowania

Wczesna postać raka piersi nie daje objawów. W późniejszych stadiach wyczuwalny jest guz w piersi. ...

Wskazania do mastektomii

Mastektomia jest to zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu całej piersi lub jej części. Wykonywany jest ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon