Skaza krwotoczna

Skaza krwotoczna to stan w którym dochodzi do niekontrolowanej ucieczki krwi poza ściany naczynia. Skaza krwotoczna oznacza tendencję do nadmiernego krwawienia. Objawami skazy krwotocznej są m.in. wybroczyny podskórne, trudne w opanowaniu krwawienia, krwawiące dziąsła. W zależności od przyczyny skazy krwotocznej istnieją różne sposoby leczenia.

Co to jest skaza krwotoczna?

Skaza krwotoczna to stan organizmu, w którym dochodzi do niekontrolowanej ucieczki krwi poza ściany naczynia. Z kolei ucieczka krwi prowadzi do daleko idących konsekwencji. Opuszczająca naczynia krew uszkadza zarówno naczynia i tkanki, do których trafia. Przewlekła skaza krwotoczna prowadzi do niedokrwistości i osłabienia. W przypadku masywnego krwotoku dochodzi do niewydolności krążenia z powodu niedostatecznej ilości krwi w krążeniu i wstrząsu.

Aby utrzymać krew krążącą w obrębie naczyń i nie dopuścić do wylewów i krwawień, organizm ludzki w toku ewolucji wykształcił układ krzepnięcia. W jego skład wchodzą płytki krwi i liczne enzymy obecne w osoczu znane jako czynniki krzepnięcia. Gdy dochodzi do uszkodzenia naczynia, niezbędne jest zadziałanie całej kaskady tych czynników. Jeżeli brak jest jednego z nich, krzepnięcie zostaje upośledzone. Istnieją trzy główne przyczyny skazy krwotocznej według których dzielimy je na trzy grupy: płytkowe, osoczowe, naczyniowe.

Skazy krwotoczne płytkowe

Skazy krwotoczne płytkowe wynikają z niedoboru płytek lub też nieprawidłowości w ich strukturze, które uniemożliwiają prawidłowe krzepnięcie. Prawidłowy poziom płytek krwi to 150 000 – 400 000/µl, jednak objawy małopłytkowości pojawiają się zwykle dopiero poniżej 30 000/µl. Niedobór płytek może być spowodowany wieloma czynnikami. Może wynikać ze zmniejszonej liczby megakariocytów w szpiku kostnym, a co za tym idzie zmniejszonego wytwarzania płytek (małopłytkowość centralna). Może też być spowodowana nadmiernie szybkim usuwaniem płytek krwi z krążenia (małopłytkowość obwodowa). Taki stan może być spowodowany powiększeniem śledziony bądź wątroby i zwiększonym wyłapywaniem płytek z krążenia lub też przyczyną mogą być przeciwciała skierowane przeciwko płytkom. Może też mówić o małopłytkowości pośredniej, gdzie zachodzą równocześnie oba te zjawiska.

Do odmiany małopłytkowości płytkowej należy też małopłytkowość rzekoma. Jest ona ważnym problemem w rozpoznawaniu małopłytkowości, gdyż jest spowodowana nieprawidłowym wynikiem laboratoryjnym zaniżającym ilość płytek. Powodem jest zlepianie się płytek. Liczba płytek krwi oznaczona w analizatorze hematologicznym jest znacznie zaniżona. W takim wypadku trzeba dokonać manualnego przeliczenia płytek krwi.

Skaza płytkowa może też być uwarunkowana genetycznie, pojawia się wówczas we wczesnym dzieciństwie. Może dawać małopłytkowość (zespół Alporta), jak i nieprawidłowe funkcjonowanie płytek.

Skazy krwotoczne osoczowe

Skazy krwotoczne osoczowe są spowodowane obniżeniem poziomu lub brakiem czynników krzepnięcia. Stan taki może być spowodowany wrodzoną chorobą. Tak jest na przykład w przypadku hemofilii. Istnieje kilka jej odmian, w zależności od czynnika, który podlega niedoborowi. Różne też jest nasilenie skazy osoczowej, w zależności jaki procent czynnika krzepnięcia pozostaje aktywny.

Częstą przyczyną skazy osoczowej jest też nabyte zaburzenie wytwarzania czynników krzepnięcia. Większość z nich jest wytwarzana przez wątrobę, więc wszystkie choroby uszkadzające jej funkcje prowadzą do niedoborów czynników krzepnięcia. Inną przyczyną braku czynników krzepnięcia jest niedobór witaminy K, kluczowej w syntezie tych czynników. Może do niego dojść po wyjałowieniu flory jelitowej, gdyż to ona jest w znacznej mierze odpowiedzialna za syntezę witaminy K. Proces, w którym witamina K jest potrzebna do syntezy czynników krzepnięcia, jest wykorzystywany jako punkt uchwytu wielu leków wydłużających czas krzepnięcia (acenokumarol, warfaryna).

Skazy krwotoczne naczyniowe

Skaza krwotoczna naczyniowa jest spowodowana wrodzonymi lub nabytymi wadami w budowie naczyń, które powodują zaburzenia krzepnięcia i wynaczynienie krwi. Do wrodzonych zaburzeń krzepnięcia należy zespół Ehlersa-Danlosa, zespół Marfana, czy wrodzona łamliwość kości. Większą i częściej występującą grupą są skazy naczyniowe nabyte. Może dziać się tak w przebiegu chorób autoimmunologicznych, jak plamica Schönleina-Henocha. Powodem plamicy może też być niedobór witaminy C, choroba znana kiedyś jako szkorbut. Skaza osoczowa może pojawiać się w przebiegu zakażeń w wyniku uwalniania toksyn przez drobnoustroje bądź też immunizacji ustroju i powstawania przeciwciał. Inne powody skazy naczyniowej to plamica starcza, duże dawki glikokortykosteroidów stosowane w leczeniu, dysproteinemie, skrobiawica lub też oparzenia i urazy.

Ważną przyczyną skazy krwotocznej obejmującą zarówno elementy skazy osoczowej, płytkowej i naczyniowej jest DIC (ang. diffused intravascular coagulopathy),czyli zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, w którym w krótkim czasie dochodzi do wyczerpania płytek krwi i czynników krzepnięcia oraz uszkodzenia nabłonka naczyniowego. DIC jest stanem zagrożenia życia i wymaga intensywnego leczenia.

Skaza krwotoczna – objawy

Objawy skazy krwotocznej zależą od jej nasilenia. W łagodnych przypadkach dochodzi do wybroczyn podskórnych (popularne „siniaki”), które mogą mieć różne nasilenie. W przypadku zranień, zabiegów z przerwaniem ciągłości skóry, naczyń krwionośnych dochodzi do trudnego w opanowaniu krwawienia. Częstym objawem są też krwawiące dziąsła. Przy urazach może dochodzić do krwawień do stawów. Jest to szczególnie częste w hemofilii, może występować bez przyczyny urazowej. W przypadku wielokrotnych krwawień do stawu, dochodzi do jego stopniowego uszkodzenia i ograniczenia w ruchomości.

W przypadku poważnych skaz dochodzi do krwawień do narządów wewnętrznych i światła przewodu pokarmowego. Jest to już stan zagrożenia życia, a objawy zależą od narządu, którego funkcja została uszkodzona.

Skaza krwotoczna – leczenie

Leczenie skazy krwotocznej w znacznej mierze zależy od jej etiologii. Jeżeli to tylko możliwe to musi zostać usunięta przyczyna wywołującą skaza. W dobie powszechnej terapii przeciwzakrzepowej często spotyka się skazę krwotoczną jatrogenną czyli wywołaną leczeniem. Dzieje się tak, gdy lek przeciwzakrzepowy osiąga zbyt duże stężenie w osoczu i zmniejszenie krzepliwości krwi przechodzi w skazę. W takich wypadkach trzeba odstawić lub zmniejszyć dawkę leku.

W przypadku niedoboru płytek najczęstszym leczeniem jest przetaczanie koncentratu płytkowego. Przetoczenie wykonuje się obowiązkowo, gdy pacjent zbliża się do granicy 30 000/µl. Wyższe wartości są niezbędne do przeprowadzenia operacji chirurgicznych. W przypadku przewlekłej małopłytkowości obwodowej usuwa się śledzionę.

Jeżeli chodzi o wrodzone skazy krwotoczne to zależnie od rodzaju skazy może istnieć leczenie lub też jest jego brak. W przypadku hemofilii obecnie posiadamy syntetyczne czynniki krzepnięcia, które chory w pewnych okresach może przyjmować profilaktycznie lub też w nagłych sytuacjach mogą one zostać mu podane. Ograniczeniem permanentnego podawania czynników krzepnięcia jest ich wysoka cena.

Rokowanie zależy od przyczyny skazy i jej zaawansowania. Ważna jest szybka interwencja zanim dojdzie do poważnych następstw skazy takich jak wstrząs czy też krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego lub innych ważnych dla życia narządów. Z reguły skaza krwotoczna rokuje dobrze. Najpoważniejsze notowanie jest w zespole rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.7


Może cię

Zespół mielodysplastyczny (MDS) – przyczyny, objawy leczenie

Zespół mielodysplastyczny (MDS), to choroba układu krwiotwórczego. Charakteryzuje się niskim poziomem krwinek czerwonych (niedokrwistość), białych ...

Skazy krwotoczne – naczyniowe, płytkowe, osoczowe

Skaza krwotoczna oznacza skłonność do krwawień. Krwawienia mogą występować na skórze, w obrębie narządów, a ...

Wstrząs septyczny

Wstrząs septyczny to ostra, zagrażająca życiu reakcja organizmu. Wstrząs rozwija się w następstwie posocznicy – ...

Agranulocytoza – co to jest, jakie są przyczyny, objawy i leczenie

Agranulocytoza oznacza brak lub bardzo niski poziom granulocytów (jeden z rodzajów białych krwinek) we krwi. ...

Płytki krwi – zaburzenia i choroby krwi

Płytki krwi to elementy morfotyczne obecne w krwiobiegu wytwarzane w szpiku. Są elementem układu krzepnięcia ...

Małopłytkowość (trombocytopenia) – objawy, przyczyny, leczenie i rodzaje

Trombocytopenia, inaczej małopłytkowość to stan, w którym stwierdza się małą ilość płytek krwi. Małopłytkowość krwi ...

Powiększone węzły chłonne w pachwinie

Węzły chłonne są elementami układu odpornościowego rozlokowanymi w całym organizmie, które są połączone systemem naczyń ...

Podwyższone PDW, MPV i P-LCR – co oznaczają takie wyniki badania krwi?

Badanie płytek krwi wiąże się z koniecznością określenia liczby płytek wraz z MPV, PDW i ...

Zaburzenia krzepnięcia krwi

Termin zaburzenia krzepnięcia krwi odnosi się do grupy schorzeń o różnym mechanizmie i przyczynach powstawania. ...

Ostra białaczka limfoblastyczna

Ostra białaczka limfoblastyczna (chłoniak limfoblastyczny) jest nowotworem wywodzącym się z linii limfocytów B lub T ...

Przewlekła białaczka limfatyczna (limfocytarna)

Przewlekła białaczka limfatyczna (zwana też limfocytarną) polega na klonalnym rozroście układu limfoidalnego i zazwyczaj charakteryzuje ...

Małopłytkowość w ciąży

Małopłytkowość u kobiety ciężarnej jest zjawiskiem związanym ze zmianami zachodzącymi w jej organizmie. Zbadanie przyczyny ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
  • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
  • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
  • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
  • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon