Scyntygrafia nerek

Brak zdjęcia

31 października 2013

Scyntygrafia nerek jest obrazową metodą pozwalającą na dokładną ocenę wyglądu nerek oraz ich funkcji wydalniczej. Badanie nerek wykonuje się po dożylnym podaniu preparatu znakowanego substancją promieniotwórczą. Badanie scyntygraficzne pozwala ocenić kształt, wielkość i położenie nerek oraz wielkość i równomierność rozmieszczenia znacznika w narządzie.

Co to jest scyntygrafia nerek?

Scyntygrafia nerek polega na zobrazowaniu nerek po dożylnym wstrzyknięciu odpowiedniego związku promieniotwórczego, najczęściej znakowanego technetem, rzadziej jodem. Ocenie podlega kształt, wielkość i położenie nerek oraz wielkość i równomierność rozmieszczenia znacznika w narządzie. Są dwa rodzaje scyntygrafii:

 • stcyntygrafia statyczna nerek,
 • scyntygrafia dynamiczna nerek, inaczej nazywana renoscyntygrafią.

W przypadku scyntygrafii dynamicznej uzyskany obraz radioaktywności jest wykładnikiem funkcji nerki (szybkości i skuteczności filtracji, odpływu moczu przez moczowody do pęcherza moczowego), w statycznej oceniamy jej wygląd.
Część zmian patologicznych w nerkach manifestuje się jako obszary o zmniejszonej radioaktywności lub, jak w przypadku zmian nowotworowych, jako ogniska bez radioaktywności – tak zwane ogniska zimne. W niektórych przypadkach nieprawidłowego metabolizmu miąższu nerek w obrazie widzimy ogniska ciepłe, czyli obszary o zwiększonym nagromadzeniu radioznacznika. Przykładem tego są ropnie nerki lub wzrost radioaktywności w nerce niedokrwionej.

Scyntygrafią możemy ocenić również charakter, wielkość i symetrię przepływu krwi przez tętnicę brzuszną, tętnice biodrowe, tętnice nerkowe, a przede wszystkim przez obie nerki.

Scyntygraficzne badanie nerek jest uzasadnione w każdym przypadku stwierdzenia nowotworu innego narządu, ponieważ nowotwory nerek są często źródłem przerzutów. Dzięki angioscyntygrafii, czyli scyntygrafii naczyń możemy różnicować unaczynione guzy nowotworowe z beznaczyniowymi torbielami.

W transplantologii nerek badania z użyciem radioizotopów wykorzystywane są do:

 • oceny nerki zakwalifikowanej do przeszczepu,
 • oceny poprawności zabiegu na nerce przeszczepionej,
 • oceny nerki przeszczepionej bezpośrednio po zabiegu,
 • do monitorowania funkcji przeszczepionego narządu, aby wykrywać wczesne powikłania po transplantacji.

Powikłaniami, które można ocenić scyntygrafią są między innymi ostra martwica cewkowa oraz ostre i przewlekłe odrzucanie przeszczepu.

Scyntygrafia nerek zajmuje również ważne miejsce w diagnostyce nadciśnienia; dzięki niej selekcjonuje się pacjentów do dalszych badań. Najbardziej wiarygodne wyniki uzyskuje się wykonując angioscyntygrafię z następczym badaniem dynamicznym. Można w ten sposób ocenić symetrię przepływu krwi przez nerki oraz gromadzenie znacznika w miąższu.

Wskazania do scyntygrafii nerek

Wskazaniami do przeprowadzenia scyntygrafii nerek są:

 • nadciśnienie tętnicze,
 • zwężenie tętnicy nerkowej,
 • guzy nerki i nadnerczy,
 • wielotorbielowate zwyrodnienie nerek,
 • gruźlica nerek,
 • blok odpływu mocz,
 • wady wrodzone nerek (np. nerka podkowiasta, nieprawidłowe położenie),
 • urazy nerek,
 • nefropatia refluksowa,
 • ocena nerki przeszczepionej (ostra martwica, odrzut).

Jak przebiega scyntygrafia nerek?

Pacjent musi być przed scyntygrafią nerek dobrze nawodniony – podaje mu się 0,5-1 l płynu niegazowanego i nie powinien być na czczo. W przypadku osób, które nie mogą pić podaje się kroplówkę. Dzieciom podaje się środek uspokajający lub stosuje się znieczulenie ogólne, ponieważ podczas badania pacjent musi leżeć bez ruchu.

Zanim rozpocznie się badanie scyntygraficzne nerek pacjent przekazuje lekarzowi odpowiednie wyniki badań – ultrasonograficzne, tomografii komputerowej. Jeśli pacjent nie ma założonego wkłucia dożylnego, pielęgniarka zakłada je przed badaniem. Następnie pacjent proszony jest o opróżnienie pęcherza.

W przypadku scyntygrafii dynamicznej, pacjent najpierw kładzie się na wznak w polu widzenia gamma-kamery, wtedy wstrzykuje mu się radioznacznik i badanie zaczyna się w tym samym momencie. Całość trwa około pół godziny.

Jeśli wykonujemy scyntygrafię statyczną badanie przeprowadza się po 2-4 h od podania dożylnie radioznacznika.

Po zakończonym badaniu należy pamiętać, aby oddać mocz w toalecie w pracowni, gdzie została przeprowadzona scyntygrafia nerek, ze względu na ochronę radiologiczną.

Powikłania po scyntygrafii nerek

Raczej nie występują powikłania po badaniu scyntygraficznym nerek. Może być ono wielokrotnie powtarzane i wykonywane u osób w każdym wieku.

Badania scyntygraficzne są wolne od reakcji uczuleniowych i dlatego mogą być wykonywane częściej niż badania radiologiczne. W zasadzie nie mają istotnych przeciwwskazań.

Niedozwolone jest jedynie przeprowadzanie badania u kobiet w ciąży ze względu na toksyczność radioznacznika. Należy również unikać wykonywania scyntygrafii kobietom w drugiej połowie cyklu miesięcznego, u których zaistniała możliwość zapłodnienia.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.3


Może cię

Wideo – Scyntygrafia nerek

Scyntygrafia nerek jest to badanie radioizotopowe pozwalające ocenić morfologię nerek, przepływ krwi i wydzielanie przez ...

Rak nerki – leczenie

Rak nerki nie jest częstym nowotworem, ale wyjątkowo podstępnym. Rozwija się bardzo szybko, nie dając ...

Renoscyntygrafia

Renoscyntygrafia, inaczej scyntygrafia nerek, jest badaniem obrazowym, służącym do wszechstronnej oceny budowy i czynności nerek. ...

Wideo – Nowotwory układu moczowo-płciowego

Nowotwory układu moczo-płciowego obejmują głównie: nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych: gruczołu krokowego, jądra, prącia, (złośliwe ...

Dieta dla osób leczonych onkologicznie

Wśród wielu czynników, które inicjują powstawania nowotworów żywienie odgrywa bardzo ważną rolę. Prawidłowe odżywianie może ...

Ruchoma nerka (wędrująca, opadająca) – przyczyny, objawy, leczenie

Ruchoma nerka (inaczej nerka opadnięta lub nerka opadająca), która występuje przeważnie u młodych kobiet, to ...

Przeszczep nerki

W Polsce z powodu niewydolności nerek umiera aż 3000 pacjentów w ciągu roku. Niemal połowa ...

Choroby nerek

Choroby nerek można podzielić na choroby wrodzone oraz nabyte, a także na patologie przebiegające w ...

Wideo – Rak nerki

Rak nerki stanowi ok. 3 % nowotworów występujących u osób dorosłych. Nowotworów ten wykrywany jest ...

Scyntygrafia

Scyntygrafia to badanie wykorzystujące bezpieczne dla organizmu ludzkiego promieniowanie gamma. Wytwarzają je podane dożylnie izotopy ...

Rak nerki

W nerkach, jak we wszystkich innych narządach, może pojawić się nowotwór (nie zawsze złośliwy). Guzy ...

Angiografia nerkowa

Angiografia nerkowa jest to badanie radiologiczne tętnic nerkowych z użyciem kontrastu. W obrębie tych naczyń ...

Komentarze (0)