Badanie angio-MR – angiografia rezonansu magnetycznego

Angiografia-MR jest nowoczesnym nieinwazyjnym badaniem diagnostycznym, wykorzystującym naturalne właściwości krwi i innych tkanek do obrazowania naczyń krwionośnych. Jest alternatywą dla bardziej obciążającej i wymagającej promieniowania rtg angiografii tradycyjnej i angio-TK. Angio-MR to jedno z najważniejszych badań w chorobach naczyń.

Czym jest badanie angio-MR?

Angiografia należy do grupy badań obrazowych. Pozwala na uwidocznienie światła naczyń krwionośnych, umożliwiając w ten sposób ocenę ich przebiegu, zwężeń, poszerzeń, miejsc zatoru i innych nieprawidłowości ich budowy. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu kilku różnych technik. Tradycyjna angiografia jest badaniem inwazyjnym. Wymaga wprowadzenia cewnika do obwodowego naczynia krwionośnego (np. tętnicy udowej w pachwinie) i przeprowadzenie go przez układ krwionośny w taki sposób, aby znalazł się w pożądanej okolicy ciała.

Po dokonaniu tego, przez cewnik wstrzykiwany jest tzw. środek kontrastowy. Obraz jego przepływu przez badane naczynia uzyskiwany jest poprzez wykonanie serii zdjęć rentgenowskich. Badanie umożliwia ocenę naczyń krwionośnych w niemal wszystkich częściach organizmu. W dodatku razem z cewnikiem możliwe jest wprowadzeni do naczyń pewnych przedmiotów – np. stentów w celu poszerzenia światła – i leczenie niektórych chorób. Jego inwazyjność i konieczność podania środków cieniujących stwarza jednak pewne ryzyko, ograniczając zakres jego zastosowań u niektórych osób.

Ryzyko to może być zmniejszone przez zastosowanie nowoczesnych technik obrazowania – tomografii komputerowej (tzw. angio-TK) lub rezonansu magnetycznego (angio-MR). Badanie angio-MR (angiografia rezonansu magnetycznego) czerpie z zalet rezonansu magnetycznego – korzysta on z naturalnych właściwości tkanek i analizuje ich zmiany pod wpływem silnego pola magnetycznego.

Na podstawie tej analizy, tworzone są bardzo szczegółowe obrazy. Umożliwia to jednoczesne wykorzystanie wszystkich zalet angiografii i ominięcie ryzyka związanego z wprowadzeniem cewnika, podaniem środka kontrastowego oraz z zastosowaniem dużej dawki promieniowania rtg. Dodatkowo możliwa jest ocena nie tylko budowy, ale również funkcji narządu, np. w przypadku serca. W niektórych przypadkach badanie wykonuje się z dożylnym podaniem specjalnego kontrastu – gadolinu. Wadą angio-MR jest wysoka cena badania i brak możliwości jednoczesnej interwencji terapeutycznej.

Kiedy wykonujemy badanie angio-MR? Jakie są wskazania?

Badanie angio-MR może znaleźć zastosowanie na pewnych etapach postępowania diagnostycznego w przypadku niemal wszystkich chorób naczyń krwionośnych. Do przykładów szczegółowych wskazań do angiografii rezonansu magnetycznego zaliczyć można szereg schorzeń.

Obrazować można choroby naczyń wewnątrzczaszkowych, takie jak tętniaki mózgu czy zwężenia tętnic mózgowych; w tym przypadku badanie angio-MR należy do najskuteczniejszych metod wykrywania tego rodzaju patologii.

Kolejnym schorzeniem, w którym wykorzystuje się badanie angio-MR jest choroba niedokrwienna serca. Spowodowana jest zazwyczaj blaszkami miażdżycowymi, które odkładają się w ścianach tętnic wieńcowych i prowadzą do zwężenia ich światła. Znaczne zwężenia powodują niedokrwienie mięśnia sercowego, objawiające się duszącym lub rozpierającym bólem w klatce piersiowej, promieniującym do górnej części ciała (zwłaszcza do szyi i do lewej ręki) i drętwieniem tych okolic. Nieleczona, choroba niedokrwienna serca prowadzi nieuchronnie do zagrażających życiu powikłań, z zawałem serca na czele. Badanie angio-MR może wspomóc diagnostykę choroby niedokrwiennej serca, jednak okazuje się mniej przydatne od angio-KT, a w szczególności od tradycyjnej angiografii (w tym przypadku zwanej koronarografią).

Innymi wskazaniami do wykonania angiografii rezonansu magnetycznego jest:

 • podejrzenie zatorowości płucnej – stanu, w którym materiał zatorowy (najczęściej skrzeplina pochodząca z żył kończyn dolnych) „zatyka” jedną z tętnic płuc i powoduje rozwój charakterystycznego obrazu;
 • nadciśnienie tętnicze, które może być spowodowane zwężeniem tętnic nerkowych; angiografia MR pozwala rozpoznać takie zwężenia i wdrożyć leczenie prowadzące do poszerzenia nieprawidłowych tętnic; angio-MR może też służyć np. do oceny tętnic nerkowych przed transplantacją nerki;
 • choroby naczyń obwodowych, np. diagnostyka stanów spowodowanych niedokrwieniem kończyn;
 • choroby nowotworowe – w przypadku wielu nowotworów, kwestią kluczową dla ustalenia rozpoznania, rokowania i leczenia jest ocena unaczynienia guza;
 • choroby związane z naczyniami tętnic szyi i głowy (np. zwężenia tętnic szyjnych wewnętrznych);
 • nieprawidłowości w zakresie naczyń jamy brzusznej;
 • patologie dużych naczyń klatki piersiowej, np. aorty czy żyły głównej górnej.

Jak przeprowadza się badanie angio-MR? Jak wygląda badanie angio-MR?

Badanie angio-MR jest procedurą bezpieczną, ale jej wyniki mogą być wiarygodne tylko pod warunkiem odpowiedniego do niej przygotowania. Szczegóły różnią się w zależności od wskazań do badania, w związku z czym należy ściśle przestrzegać przekazanych odpowiednio wcześniej przez lekarza instrukcji. W niektórych przypadkach może być konieczna pewna modyfikacja diety bądź schematu przyjmowania leków.

Bezwzględnie należy przekazać informację o wszystkich przyjmowanych lekach, o aktualnych chorobach (zwłaszcza o chorobach nerek lub wątroby oraz o przebytych zabiegach operacyjnych), uczuleniach (mimo że uczulenie na używany w angio-MR środek cieniujący jest niezmiernie rzadkie) i ewentualnej ciąży. Z uwagi na budowę urządzenia, personel powinien być poinformowany o klaustrofobii, jeśli pacjent na nią cierpi. Sprawą niezwykle ważną w przypadku rezonansu magnetycznego jest zadbanie o to, aby w pomieszczeniu z urządzeniem nie znajdowały się żadne przedmioty wrażliwe na działanie pola magnetycznego i urządzenia elektronieczne (telefony, zegarki, itd) oraz żadne przedmioty metalowe. Dotyczy to zarówno elementów ubioru, biżuterii, kolczyków i innych ozdób (wszystkie należy zdjąć przed wejściem do pracowni), jak i elementów znajdujących się w ciele – implantów, aparatów słuchowych, stentów, stymulatorów i defibrylatorów serca i innych podobnych.

W pewnych szczególnych przypadkach angio-MR można przeprowadzić w znieczuleniu ogólnym (np. u małych, niespokojnych dzieci), zazwyczaj jednak wystarcza zastosowanie leków uspokajających w przypadku dużego niepokoju. Badanie angio-MR przeprowadza się w specjalnie przeznaczonej do tego pracowni. Jeśli planowane jest badanie z kontrastem (gadolinem), przed rozpoczęciem zakładany jest wenflon, przez który będzie podawany kontrast. Podczas badania pacjent leży na wznak na stole rezonansu magnetycznego, natomiast personel czuwa nad jego przebiegiem w osobnym pomieszczeniu (obserwuje badanie przez szybę i komunikuje się z pacjentem za pomocą sytemu głośników i mikrofonów). Bardzo ważne jest, aby od momentu rozpoczęcia badania do jego zakończenia pozostać w całkowitym bezruchu – jest to potrzebne do uzyskania dobrej jakości obrazów. Stół, na którym leży pacjent, przesuwa się automatycznie wzdłuż tuby rezonansu w miarę postępu skanowania. Czas trwania badania zależy od wielkości skanowanego obszaru i zamyka się zazwyczaj w ciągu kilkudziesięciu minut. Wyniki analizowane są przez wykwalifikowanych radiologów.

Angiografia rezonansu magnetycznego – przeciwwskazania

Badanie angio-MR jest procedurą obarczoną bardzo niewielkim ryzykiem powikłań. Nie wyróżnia się obecnie przeciwwskazań bezwzględnych. Wskazania do wykonania badania powinny być starannie ocenione u osób z elementami metalowymi w organizmie (aparatami słuchowymi, stentami, kardiowerterami-defibrylatorami, itd.), gdyż silne pole magnetyczne rezonansu może spowodować ich przemieszczenie i uszkodzenie. Szczególna ostrożność musi być zachowana u pacjentów cierpiących z powodu niewydolności nerek lub wątroby, u których planowane jest badanie z kontrastem (gadolinem).

Uważa się, że silne pole magnetyczne emitowane przez urządzenie nie stanowi zagrożenia dla płodu i nie wpływa na jakość pokarmu kobiecego (należy jednak pamiętać, aby każdy przypadek badania u ciężarnej lub karmiącej matki był skonsultowany z lekarzem). Również gadolin używany jako środek kontrastowy uznawany jest za substancję niestwarzającą ryzyka dla przebiegu ciąży i karmienia (mimo to producenci zalecają zaprzestanie karmienia piersią w okresie 24–48 godzin po badaniu).

Angiografia z przyczyn technicznych utrudniona jest u osób bardzo otyłych, które nie mogą bezpiecznie położyć się na stole rezonansu.

Opublikowano: ; aktualizacja: 01.12.2016

Oceń:
4.3


Może cię

Koronarografia – wskazania, przygotowanie, powikłania po koronarografii serca

Koronarografia jest badaniem pozwalającym na dokładne zobrazowanie tętnic wieńcowych – naczyń zaopatrujących w krew serce. ...

Diagnozowanie zawału serca

Diagnozowanie zawału serca, który jest stanem zagrożenia życia to przede wszystkim wywiad lekarski. Zawroty głowy, ...

Pień trzewny – zwężenie i ucisk pnia trzewnego – objawy, leczenie

Pień trzewny to bardzo ważna tętnica odchodząca bezpośrednio od aorty i unaczynia narządy jamy brzusznej. ...

Aortografia

Aortografia, inaczej angiografia aorty jest badaniem obrazowym służącym do badania aorty – największej tętnicy w ...

Angiografia mózgowa

Angiografia mózgowa to badanie mózgu często stosowane w neurologii. Pozwala ono na ocenę stanu naczyń ...

Wideo – USG gałki ocznej

Ultrasonografia jest badaniem wykorzystującym odbicie fal ultradźwiękowych od poszczególnych struktur oka oraz oczodołu. Obecnie w ...

Angiografia

Angiografia to inwazyjna metoda diagnostyczna pozwalająca na obrazowaniu naczyń krwionośnych. Stosowana jest w celu dokładnego ...

Aortografia

Aortografia, inaczej angiografia aorty jest badaniem obrazowym służącym do badania aorty – największej tętnicy w ...

Galaktografia – co to jest, jakie są wskazania i jak wygląda badanie?

Galaktografia jest obrazową metodą diagnostyczną, służącą ocenie budowy gruczołu piersiowego. Stosowana jest najczęściej w celu ...

USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych – wskazania, jak się przygotować?

USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych jest jedną z podstawowych metod oceny najważniejszych naczyń tętniczych ...

Badanie Angio-TK – angiografia tomografii komputerowej

Badanie angio-TK – nagiografia tomografii komputerowej należy do badań radiologicznych, wykorzystujących promieniowanie jonizujące w technice ...

Flebografia – co to jest, wskazania, przygotowanie, powikłania i cena

Flebografia, inaczej wenografia, należy do metod badania układu żylnego z wykorzystaniem technik radiologicznych. Polega na ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon