Klirens kreatyniny

Brak zdjęcia

5 listopada 2013

Klirens kreatyniny, a właściwie klirens nerkowy endogennej kreatyniny (Ckreat), bo tak brzmi jego pełna nazwa, to wskaźnik wydolności i zdolności filtracji nerek. Badanie klirensu kreatyniny w surowicy jest sprawdzianem stanu uszkodzenia układu moczowego i dlatego stanowi jedno z najważniejszych badań w diagnostyce tego układu.

Czym jest klirens kreatyniny?

Klirens kreatyniny jest to objętość osocza wyrażona w mililitrach (ml), która została całkowicie oczyszczona przez nerki z kreatyniny w ciągu minuty. Badanie to pozwala ocenić sprawność, z jaką pracują kłębuszki nerkowe, czyli tzw. GFR.

Kreatynina jest idealną substancją do tego pomiaru, ponieważ przesącza się jedynie w kłębuszkach nerkowych i nie wchłania się zwrotnie.

Wskazania do klirensu kreatyniny

Klirens kreatyniny służy ocenie stopnia niewydolności nerek, czyli postępującego zniszczenia kłębuszków nerkowych. Najczęstszymi wskazaniami do przeprowadzenia badania klirensu kreatyniny w surowicy są:

Klirens kreatyniny służy także do monitorowania schorzeń nerek, pozwalając określić postęp choroby, a także modyfikować działania lecznicze.

Metoda oznaczania

Do oznaczania klirensu kreatyniny stosuje się wzór Cockrofta i Gaulta:

 • Ckreat = (140 – wiek) x masa ciała (kg) / Pkreat x 72
 • Pkreat – stężenie kreatyniny w surowicy w mg/dl.
 • U kobiet podaną wartość należy pomnożyć przez 0,85.

Klirens kreatyniny można wyrazić też jako wartość procentową prawidłowej wartości stosując wzór:

 • Ckreat (%) = 100 / Pkreat

Inną metodą jest wyznaczenie klirensu na podstawie dobowej zbiórki moczu:

 • Ckreat = Ukreat / Pkreat x V
 • Ukreat – stężenie kreatyniny w moczu, V – ilość moczu w ml/min, czyli całkowita ilość moczu na dobę/1440

Klirens kreatyniny – norma

Wartościami referencyjnymi dla klirensu kreatyniny jest:

 • Ckreat powyżej 90.

Interpretacja wyniku klirensu kreatyniny

Podczas interpretacji wyniku badania należy pamiętać, że na klirens kreatyniny mają wpływ spożywane pokarmy, zwłaszcza mięsne, masa mięśniowa i wiele innych czynników, dlatego Ckreat nie jest idealnym wskaźnikiem, aczkolwiek obecnie najlepszym w ocenie wydolności nerek.

 • Wynik powyżej 90 – prawidłowa czynność nerek lub uszkodzenie nerek z prawidłowym GFR,
 • 89-60 – wczesne stadium przewlekłej niewydolności nerek,
 • 59-30 – umiarkowana przewlekła niewydolność nerek,
 • 29-15 – ciężka przewlekła niewydolność nerek,
 • Poniżej 15 – schyłkowa niewydolność nerek.
Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.6


Może cię

Krioglobulinemia – typy, objawy, powikłania, badania, leczenie

Krioglobulinemia to choroba układowa spowodowana obecnością we krwi białek, które nie występują we krwi osób ...

Choroby nerek a badanie moczu

Wiele spośród chorób ogólnoustrojowych jak i chorób nerek manifestuje się zmianami w badaniu ogólnym moczu. ...

Biopsja nerki

Biopsja nerki jest badaniem polegającym na pobraniu fragmentu miąższu nerki do analizy mikroskopowej. To badanie ...

Niewydolność nerek a cukrzyca

Co ma wspólnego schorzenie, jakim jest niewydolność nerek z cukrzycą (DM – Diabetesmellitus)? Czy cukrzycy ...

Kłębuszkowe zapalenie nerek

Kłębuszkowe zapalenia nerek to choroby, w których od początku proces zapalny dotyczy kłębuszka nerkowego. Następnie ...

Chlorki w moczu – badanie

Aniony chlorkowe – chlorki, są głównymi anionami przestrzeni pozakomórkowej. Podobnie jak w surowicy krwi, poziom ...

Nieleczona angina – jakie są powikłania anginy?

Angina to ostre zapalenie migdałków podniebiennych i gardła wywołana infekcją paciorkowcami. Bakteryjne zapalenie gardła jest ...

Ostra niewydolność nerek

Ostra niewydolność nerek (w skrócie ONN), nazywana inaczej ostrym uszkodzeniem nerek, to stan gwałtownego upośledzenia ...

Niewydolność nerek

Niewydolność nerek to stan, w którym dochodzi do upośledzenia funkcji nerek. Wyróżnia się tak zwane ...

Parathormon (PTH) – badanie – wskazania, przygotowanie, normy i wyniki

PTH (parathormon) jest wytwarzany przez komórki przytarczyc (gruczoły przytarczyczne). Bierze udział w regulacji gospodarki wapniowej ...

Przyczyny niewydolności nerek

Niewydolność nerek to stan, w którym dochodzi do upośledzenia licznych funkcji nerek, przede wszystkim wydalania ...

Leczenie niewydolności nerek

Kiedy dochodzi do nieodwracalnego upośledzenia funkcji nerek i załamania równowagi wodno-elektrolitowej, możemy mieć do czynienia ...

Komentarze (0)