Digoksyna – badania stężenia

Brak zdjęcia

22 lipca 2013

Badane stężenia digoksyny we krwi służy do monitorowania prawidłowych dawek leku ze względu na jego dużą toksyczność i ryzyko przedawkowania. Digoksyna stosowana jest głównie w leczeniu ciężkiej niewydolności serca, choć obecnie jej znaczenie maleje z uwagi na wprowadzanie nowych leków, o większej skuteczności i obarczonych mniejszym ryzykiem zatrucia.

Czym jest digoksyna?

Digoksyna jest jest lekiem uzyskanym z naparstnicy wełnistej. Stosowana jest głównie w leczeniu ciężkiej niewydolności serca. Obecnie jej znaczenie maleje, częściej stosowanie są leki, o większej skuteczności i mniejszym ryzyku zatrucia. Właśnie ze względu na dużą toksyczność digoksyny zalecane jest monitorowanie jej stężenia we krwi.

Działanie ochronne digoksyny na niewydolny mięsień sercowy polega na zwiększeniu siły skurczu serca i jego pobudliwości. Digoksyna powoduje również zwolnienie akcji serca i przewodzenia w układzie bodźcoprzewodzącym. Wykazuje również działanie przeciwnadciśnieniowe.

Digoksyna – wskazania do badania

Różnica pomiędzy dawką terapeutyczną digoksyny a dawką toksyczną jest niewielka, dlatego łatwo jest spowodować działania niepożądane. Najgroźniejsze z nich to:

  • arytmie,
  • bloki przewodzenia w układzie przewodzącym serca.

W przypadku przekroczenia prawidłowej dawki digoksyny występują także:

  • nudności,
  • wymioty,
  • biegunka.

Bardzo charakterystyczne dla przedawkowania digoksyny są żółte lub zielone obwódki pojawiające się podczas patrzenia na światło.

Digoksyna – metoda oznaczenia

W celu oznaczenia poziomu digoksyny należy pobrać krew żylną.

Materiał pobierany jest zazwyczaj z żył najlepiej widocznych i zlokalizowanych w dole łokciowym, u dzieci natomiast stosuje się niewielkie nacięcie nożem lekarskim (lancetem) na skórze w celu wywołania niewielkiego krwawienia. Otrzymaną próbkę wysyła się do analizy.

Digoksyna – wartości referencyjne

Zakres stężeń terapeutycznych digoksyny wynosi:

  • 0,8-1,2 ng/ml.

Digoksyna – interpretacja wyniku

Badania wykazują, że optymalne stężenie terapeutyczne digoksyny wynosi nieco mniej niż 1,0 ng/ml.

Powyżej tego poziomu ujawniają się już działania niepożądane, a przy stężeniu powyżej 2,0 ng/ml duże jest ryzyko nagłej śmierci sercowej.

Należy zwrócić uwagę, że na stężenie digoksyny we krwi wpływa wiele leków, m.in.:

  • blokery kanałów wapniowych,
  • niesteroidowe leki przeciwzapalne,
  • amiodaron.

Inne leki z kolei zwiększają wchłanianie leku z przewodu pokarmowego, np. inhibitory pompy protonowej i blokery receptorów H2.

Osoby starsze i cierpiące na niewydolność oddechową są bardzo wrażliwe na działanie glikozydów naparstnicy, dlatego należy u nich utrzymywać mniejsze stężenia terapeutyczne.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.4


Może cię

Płyn w jamie opłucnej (woda w płucach)

W jamie opłucnowej znajduje się 10–15 ml płynu, który uniemożliwia zlepienie się obu warstw opłucnej. ...

Niewydolność serca – przyczyny, objawy, leczenie, rokowanie w niewydolności mięśnia sercowego

Niewydolność serca związana jest z nieprawidłową budową i pracą organu. Przyczyny choroby to m.in.: nadciśnienie ...

Serce płucne (przerost prawej komory) – objawy, przyczyny i leczenie

Serce płucne (łac. cor pulmonale, inna nazwa: płucna choroba serca) to stan, w którym doszło ...

Inhibitory konwertazy angiotensyny

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI) od czasu wprowadzenia w 1981 r. pierwszego doustnego preparatu – kaptoprylu, ...

Rehabilitacja kardiologiczna – kiedy i dla kogo, rodzaje, etapy, ćwiczenia, efekty

Rehabilitacja kardiologiczna to zespół działań medycznych – ćwiczeń, wsparcia psychologicznego, motywujących, które wykonywane są u ...

Choroby serca a stres

Wśród czynników zwiększających ryzyko wystąpienia miażdżycy oraz jej powikłań wymienić należy stres. Osoby mocniej reagujące ...

Zastoinowa niewydolność serca – przyczyny, objawy, leczenie

Niewydolność serca oznacza stan, w którym jego praca staje się niewystarczająco efektywna, by zaspokoić potrzeby ...

Niewydolność prawokomorowa

W sytuacji, w której serce nie spełnia prawidłowo roli pompy, zapewniającej wystarczające ukrwienie narządów obwodowych ...

Obrzęk płuc pochodzenia sercowego

Obrzęk płuc pochodzenia sercowego jest wynikiem nagłego pogorszenia się czynności skurczowej lub skurczowo-rozkurczowej lewej komory ...

Objawy chorób serca

Cały układ krążenia funkcjonuje prawidłowo w warunkach, gdy zostaje zachowana odpowiednia praca serca oraz wydolność ...

Obrzęki a choroby serca

Obrzęki są wywołane nadmiernym gromadeniem się wody poza naczyniami i komórkami. Najczęstszą chorobą serca, w ...

Leki moczopędne

Leki moczopędne nazywane są inaczej diuretykami. Wykazują bezpośrednie działanie nerkowe, a niektóre z nich m.in. ...

Komentarze (0)