Co to jest bakteriemia? Czy oznacza sepsę?

Bakteriemia oznacza, że we krwi są bakterie. Wynik taki możliwy jest do zaobserwowania po badaniach takich jak morfologia i posiew krwi. Zakażenie organizmu często określane jest jako sepsa. Okazuje się, że posocznica i bakteriemia to nie jest to samo. Nie każdy przypadek kiedy we krwi są bakterie daje objawy sepsy zagrażające życiu i zdrowiu, zwłaszcza u dzieci.

Czym jest bakteriemia?

Bakteria w moczu – co oznacza taki wynik badania krwi dla pacjenta? Jakie mogą być skutki zakażenia krwi w przypadku kiedy odpowiednie leczenie nie zostanie wdrożona na czas? Bakteriemia jest definiowana jako wyizolowanie bakterii we krwi obwodowej. Inaczej mówiąc bakteriemia oznacza obecność samych bakterii w surowicy krwi z różnych źródeł. Zaliczamy do nich stan po jakimkolwiek urazie, gdzie utrata ciągłości tkanek naraża na ekspozycję krwi na bakterie. Drobnoustroje mogą być również wysiewane do krwi z różnych ognisk w tkankach (np. niewyrwane korzenie zęba, ciężkie zapalenie zatok, zakażenie układu moczowego, ropień skórny).

Bakteriemia u dziecka i u dorosłych może ustąpić samoistnie bez odległych następstw i powikłań dla osoby wcześniej zdrowej. Częsta jest bakteriemia gronkowcowa. Również niektóre bakterie beztlenowe z grupy Clostridium mogą być izolowane z krwi osób zupełnie zdrowych. Istnieją natomiast sytuacje kliniczne, gdzie obecność bakterii w surowicy krwi może wpłynąć niekorzystnie na przebieg dotychczasowej istniejącej choroby i znacznie pogorszyć rokowanie. Podlega wówczas natychmiastowemu leczeniu. Rozsiew krwiopochodny odgrywa ważną rolę w bakteryjnym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, ciężkim zapaleniu stawów, zapaleniu płuc lub zapaleniu szpiku kostnego. Taki proces może prowadzić do powstania odległych ognisk zakażenia (tzw. ropnie odległe).

Nieleczona bakteriemia może być powikłana wstrząsem septycznym, co stanowi bezpośrednie zagrożenia dla chorego. Wstrząs takie powszechnie określa się terminem sepsa. Jeżeli źródłem zakażenia krwi przez bakterie jest infekcja lub wada układu moczowego, wówczas stan taki określa się jako urosepsa.

Do rozpoznania konieczne jest wykonanie posiewu krwi. Badanie to polega na ocenie mikrobiologicznej pobranej próbki. Posiew pozwala wyizolować i zidentyfikować bakterię, która jest przyczyną zakażenia krwi. Najczęściej hodowane bakterie to gronkowce złociste i skórne, pałeczka okrężnicy, enterokoki, niektóre grzyby.

Bakteriemia a sepsa – czy są różnice?

Jak wcześniej opisano bakteriemia to obecność bakterii we krwi, która może ustąpić samoistnie lub prowadzić do powikłań. Sepsa jest obecnie definiowana jako dysfunkcja narządowa spowodowana nieadekwatną odpowiedzią układu odpornościowego na czynnik infekcyjny i jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Sepsa wymaga leczenia pilnego i wielokierunkowego. Sepsa jest pojęciem szerszym i jej rozpoznanie ma znaczące konsekwencje kliniczne.

Jednym z objawów sepsy jest bakteriemia, która daje wyraźne objawy kliniczne. Nie można stwierdzić sepsy, jeżeli nie ma bakterii we krwi. Za obraz wstrząsu septycznego odpowiedzialne są bardzo szybko namnażające się bakterie i ich toksyczne dla organizmu produkty przemiany materii. Można użyć uproszczenia i stwierdzić, że sepsa to zakażenie organizmu przez bakterie (bakteria we krwi) plus uogólniona reakcja organizmu na zakażenie i rozwój procesu zapalnego.

Bakteriemia – objawy

Bakteriemia często diagnozowana jest u dzieci. Budzi u rodziców uzasadnione objawy przed wystąpieniem objawów sepsy, a tym samym bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia dziecka.

Trudno jednoznacznie stwierdzić jakie są objawy bakteriemii. Jak już wspomniano wcześniej może nie dawać żadnych objawów, a wykrywana jest jedynie wówczas poprzez badanie ogólne krwi i posiew krwi. Można za to określić jakie są objawy sepsy. Pierwszym etapem posocznicy jest tak zwany zespół uogólnionej odpowiedzi zapalnej. W jego przebiegu wzrasta ilość uderzeń serca na minutę (pojawia się tachykardia), zwykle dołącza się gorączka, choć w niektórych przypadkach temperatura ciała spada. Pojawia się leukocytoza. Objawy posocznicy to także zmiany skórne (najczęściej plamy będące wynikiem toksycznego wpływu metabolitów bakterii na naczynia krwionośne).

Czy bakteriemia i sepsa są groźne dla dziecka? Czy wymagana jest hospitalizacja? Wyizolowanie bakterii we krwi dziecka, nawet w dobrym stanie klinicznym wymaga pilnego włączenia początkowo antybiotykoterapii empirycznej, a następnie po uzyskaniu wyników posiewu krwi lub innych płynów fizjologicznych leczenie celowane przeznaczone na określoną bakterię.

Leczenie bakteriemii empiryczne polega na zastosowaniu antybiotyku, co do którego znamy duże prawdopodobieństwo, że będzie skuteczne, bez szczegółowych wyników badania mikrobiologicznego. Bakteriemia u dzieci może być źródłem powikłań bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, może przyczynić się do ekspansji procesu zapalnego i wymaga intensywnego leczenia. Z definicji sepsa jest stanem zagrożenia życia dla każdego chorego. Obydwa opisane stany podlegają leczeniu tylko w warunkach szpitalnych.

Bakteriemia – leczenie

Każdorazowo po rozpoznaniu występowaniu bakterii w moczu staramy się zawsze doprecyzować diagnozę i ustalić ciąg przyczynowo skutkowy stanu klinicznego chorego. Do przyczyn bakteriemii i sepsy zaliczamy powikłaną infekcję dróg moczowych, często spotykanej u chorych z wieloletnią cukrzycą, stan po urazie z uszkodzeniem ciągłości tkankowej, ciężkie zapalenie stawu, szereg stanów klinicznych przebiegających z upośledzoną odpornością (np. chorzy w trakcie chemioterapii nowotworów złośliwych). Zapalenie płuc, zapalenie szpiku kostnego, niedokrwienie kończyny dolnej spowodowane miażdżycą i powikłane infekcją również predysponują do sepsy.

Leczenie bakterii we krwi wymaga hospitalizacji i włączenia początkowo antybotykoterapii o szerokim spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego, następnie antybiotykoterapii celowanej – po uzyskaniu wyników badań dodatkowych (posiewy krwi, moczu, itd.). Konieczna jest również diagnostyka biochemiczna markerów zapalnych (OB, białka tzw. ostrej fazy) i wykonanie badań obrazujących do poszukiwania ognisk zapalnych (np. RTG klatki piersiowej do wykluczenia zapalenia płuc, MR głowy do potwierdzania zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych). Badania posiewów krwi wykonuje się kilkukrotnie, co istotnie zwiększa prawdopodobieństwo właściwego rozpoznania i poprawia efektywność leczenia.

Czy bakteriemia jednocześnie oznacza bakteriurię?

Niekoniecznie. Do przyczyn bakteriemii zaliczamy nie tylko bakteriurię (bakteriomocz), ale szereg innych chorób o zupełnie innym charakterze, są to zatem dwa różne pojęcia. Bakteriomocz oznacza obecność bakterii w moczu, co w zasadzie uprawnia do rozpoznania infekcji dróg moczowych, która nie zawsze jest powikłana rozsiewem bakterii do krwi.

Powikłana, nieleczona infekcja cewki moczowej lub pęcherza moczowego może doprowadzić do zakażenia krwi. Jest to częste zjawisko po urazach cewki moczowej lub stanach chorobowych przebiegających ze zmienioną odpornością (cukrzyca) lub upośledzeniem odporności (choroby szpiku kostnego, leczenie w onkologii). Bakteriuria nie oznacza zatem zawsze bakteriemii ale zawsze powinna być przedmiotem konsultacji lekarskiej z ustaleniem odpowiedniego postępowania dla chorego.

Opublikowano: ; aktualizacja: 27.09.2017

Oceń:
4.6


Może cię

Sepsa u dzieci – jakie są przyczyny, objawy i leczenie posocznicy u dzieci?

Sepsa (posocznica) to uogólnione zakażenie organizmu. To zakażenie krwi wywoływane jest przez bakteriemię, czyli obecność ...

Wstrząs septyczny

Wstrząs septyczny to ostra, zagrażająca życiu reakcja organizmu. Wstrząs rozwija się w następstwie posocznicy – ...

Prokalcytonina (PCT) – badanie

Badanie prokalcytoniny (PCT) wykonywane jest coraz częściej w celu oceny stopnia infekcji, różnicowania przyczyn stanów ...

Spermiogram – jak wygląda, wskazania, normy i interpretacja wyników

Spermiogram jest to badanie pozwalające określić jakość nasienia mężczyzny. Głównym wskazaniem do wykonania badania nasienia ...

Co to jest urosepsa – jakie są objawy posocznicy moczowej i jak się ją leczy?

Urosepsa to bakteryjne zakażenie ogólnoustrojowe, którego przyczyną są choroby układu moczowego. Posocznica moczowa może wystąpić ...

Paciorkowiec u dziecka – objawy zakażenia, rozpoznanie, antybiotyki

Paciorkowce u dzieci mogą powodować zarówno niegroźne infekcje, ale także zagrażające życiu zakażenia. Za szkarlatynę, ...

Posocznica

Objawy sepsy początkowo przypominają zwykłą infekcję dróg oddechowych (ból gardła, ropna wydzielina, kaszel) lub nieżytu ...

Sepsa

Sepsa nazywana często posocznicą to choroba wywołana bakteriami, wirusami, grzybami i pierwotniakami. Przyczyną wywołujacą zespół ...

Meningokoki u dzieci

Meningokoki (Neisseria meningitidis) to Gram-ujemne bakterie, które powodują u dzieci ciężkie, zagrażające życiu zakażenie zwane ...

Zakażenie krwi – czy bakterie we krwi to to samo co sepsa?

Często powstaje pytanie czy ogólne zakażenie krwi to to samo co bakteriemia, zakażenie organizmu i ...

Niedotlenienie płodu

Niedotlenienie płodu jest jednym z największych zagrożeń dla dziecka. Może do niego dojść podczas trwania ...

Choroba meningokokowa

Inwazyjna choroba meningokokowa to choroba, która często atakuje młodsze dzieci, pojawia się nagle i może ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
  • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
  • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
  • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
  • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon