CA 72-4 – badanie

CA 72-4 jest markerem nowotworowym oznaczanym w sytuacji, kiedy u pacjenta występuje podejrzenie choroby nowotworowej. Nieznaczne przekroczenie normy CA 72-4 może wskazywać na niegroźne schorzenia układu pokarmowego, jednak wyraźnie podwyższony poziom markera często wiąże się z rozwojem raka jelita grubego, trzustki czy raka jajnika.

Czym jest CA 72-4?

CA 72-4, czyli antygen nowotworowy 72-4, określany jest również skrótem TAG 72-4. CA 72-4 zaliczany jest do grupy markerów oznaczanych przy podejrzeniu chorób nowotworowych układu pokarmowego, głównie raka żołądka. Ponadto zwiększony poziom CA 72-4 występuje w chorobach nowotworowych jelita grubego, przełyku, trzustki, jajnika, sutka, a także niedrobnokomórkowego raka płuca.

Badanie poziomu CA 72-4 służy zarówno do rozpoznania, jak i do monitorowania postępów leczenia lub oceny radykalności operacji mającej na celu usunięcie zmiany nowotworowej. U osób zdrowych CA 72-4 jest z reguły na bardzo niskim poziomie. Jeżeli u pacjenta występuje choroba o charakterze zapalnym, poziom antygenu nowotworowego 72-4 może być nieznacznie podwyższony.

Wskazanie do oznaczenia CA 72-4

Głównym wskazaniem do oznaczenia CA 72-4 jest podejrzenie choroby nowotworowej układu pokarmowego.

W celu zwiększenia czułości badania, zaleca się oznaczenie kilku dodatkowych markerów:

  • CEA przy podejrzeniu raka żołądka;
  • CA 19.9 przy podejrzeniu nowotworu trzustki;
  • CA 125 przy podejrzeniu nowotworu jajnika,

Oznaczenie poziomu CA 72-4 służy również do oceny skuteczność zastosowanego leczenia obecnej choroby nowotworowej lub też do oceny radykalności wykonanej operacji, której celem było usunięcie zmiany nowotworowej. Oznaczenie markerów nowotworowych pozwala na kontrolę wznowy choroby nowotworowej.

Norma CA 72-4 i interpretacja wyniku

Przyjmuje się, że norma dla CA 72-4 wynosi <4,0ng/ml. W warunkach prawidłowych poziom CA 72-4 jest bardzo niski. W przypadku chorób o charakterze zapalnym przyjmuje się, że może nastąpić niewielki wzrost stężenia markera CA 72-4.

Oznaczenie poziomu CA 72-4 wykonuje się z pobranej od pacjenta krwi żylnej. Krew umieszczoną na specjalnym podłożu przekazuje się do specjalnego laboratorium wykonującego oznaczenie poziomu markerów nowotworowych.

Specjalne przygotowanie do badania nie jest wymagane.

Podwyższony poziom markera CA 72-4

Podwyższony poziom CA 72-4, zwłaszcza w sytuacji, kiedy podwyższone są także inne markery nowotworowe, może świadczyć o:

  • chorobie nowotworowej układu pokarmowego – głównie żołądka, ale również trzustki, przełyku, jelita grubego;
  • chorobie nowotworowej jajnika lub sutka;
  • niedrobnokomórkowym raku płuca;
  • łagodnych chorobach układu pokarmowego.

W przypadku raka żołądka, znaczenie podwyższony CA 72-4 przed operacją zwiększa ryzyko zgonu, a także wskazuje na zwiększoną możliwość zajęcia węzłów chłonnych. Zwiększony poziom wspomnianego markera nowotworowego w przypadku raka jelita grubego także wiąże się ze znacznym ryzykiem zgonu, ale świadczy także o możliwości nawrotu choroby po wyleczeniu. Nadmierny wzrost poziomu CA 72-4 przy rozpoznanym nowotworze przełyku wiąże się natomiast ze znacznym ryzykiem przerzutów odległych.

Opublikowano: ; aktualizacja: 27.10.2016

Oceń:
4.4


Może cię

Dieta dla osób leczonych onkologicznie

Wśród wielu czynników, które inicjują powstawania nowotworów żywienie odgrywa bardzo ważną rolę. Prawidłowe odżywianie może ...

Wideo – Rak trzustki

Rak trzustki jest wyjątkowo podstępnym i trudnym do diagnostyki nowotworem. Ostatnio wielu sławnych ludzi zmarło ...

Test FOB (FOBT) na krew utajoną w kale – co oznacza wynik dodatni, jak wykonać, jaka jest cena?

Test FOB na krew utajoną w kale jest badaniem w kierunku wczesnego wykrycia raka jelita ...

Tomografia komputerowa jamy brzusznej

Tomografia komputerowa układu pokarmowego to badanie, które umożliwia zobrazowanie przekroju ciała od sklepienia przepony do ...

AFP (alfa fetoproteina) – badanie

Alfa fetoproteina to białko płodowe, wytwarzane przez pęcherzyk żółtkowy. Wskazaniem do oznaczenia AFP jest monitorowanie ...

Wideo – Rak żołądka

Rak żołądka jest jednym z najczęściej spotykanych nowotworów przewodu pokarmowego. Ostatnimi czasy zachorowalność nieco zmalała, ...

Rak trzustki – objawy, rokowanie i leczenie raka trzustki

Objawy raka trzustki pojawiają się w zaawansowanym stadium choroby, dlatego diagnostyka nowotworu jest znacznie utrudniona. ...

Wideo – Ostre zapalenie trzustki

Ostre zapalenie trzustki jest chorobą powodującą uszkodzenia pęcherzyków tworzących tkankę trzustkową i w konsekwencji zachwiania ...

Test bibułkowy (bibułowy) na krew utajoną w kale

Test bibułkowy na krew utajoną w kale pozwala wykryć obecność krwi w stolcu, która nie ...

Rezonans magnetyczny (MRI) układu pokarmowego

Rezonans magnetyczny (MRI) układu pokarmowego jest to jeden ze sposobów obrazowania tego układu. Odznacza się ...

Wideo – Leczenie raka żołądka

Leczenie raka żołądka polega głównie na wykonaniu operacji usunięcia fragmentu lub całego żołądka. Wynika to ...

Rak żołądka – objawy

Wczesne objawy raka żołądka nie są charakterystyczne. Należą do nich m.in. częste, uporczywe bóle w ...

Komentarze (0)