Tympanometria – badanie słuchu

Brak zdjęcia

31 października 2013

Tympanometria jest to badanie słuchu służące do oceny jego zaburzeń. Badania tympanometryczne polega na zapisywaniu wychyleń błony bębenkowej podczas zmian ciśnienia w przewodzie słuchowym, wykorzystuje się tutaj odbitą falę dźwiękową. Tympanometria jest badaniem nieinwazyjnym i bezbolesnym zalecane przy wszelkiego rodzaju niedosłuchach.

Co to jest tympanometria?

Tympanometria jest to jedno z badań laryngologicznych służących do oceny zaburzeń słuchu. Badanie to pozwala ocenić podatność błony bębenkowej na zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym. Badanie tympanometryczne umożliwia ocenę stanu:

 • ucha środkowego, a w szczególności:
  • sztywność układu kosteczek,
  • płyn w jamie bębenkowej,
  • bezpowietrzność
 • ucha wewnętrznego.

Do oceny stanu ucha wewnętrznego wykorzystuje się odruch z mięśnia strzemiączkowego na docierający do niego bodziec dźwiękowy. Dzięki badaniu odruchu z mięśnia strzemiączkowego lekarz może sprawdzić porażenie nerwu twarzowego i strzemiączkowego a nawet wykryć wczesne stadia guzów kąta mostkowo-móżdżkowego.

W trakcie badania tympanometrycznego zapisywane są wychylenia błony bębenkowej podczas zmian ciśnienia w przewodzie słuchowym, wykorzystuje się tutaj odbitą falę dźwiękową. Tympanometria jest badaniem nieinwazyjnym i bezbolesnym. Podczas badania pacjent może tylko odczuwać lekki dyskomfort. Jest to badanie szybkie i niewymagające od pacjenta żadnego przygotowania.

Jakie są wskazania do wykonania tympanometrii?

Lekarz zleca tympanometrię, gdy u pacjenta występuje:

 • niedosłuch przewodzeniowy – występuje przy schorzeniach przewodu słuchowego zewnętrznego bądź ucha środkowego. Może on występować, gdy błona bębenkowa jest niezmieniona, gdy widoczny jest płyn, przy nieprawidłowej drożności trąbki słuchowej,
 • niedosłuch odbiorczy – występuje przy schorzeniach części ucha odbierającej dźwięk i dzieli się na:
  • ślimakowy,
  • pozaślimakowy,
  • ośrodkowy,
 • niedowład nerwu twarzowego.

Badanie tympanometryczne jest również popularne w pediatrii. Lekarz wykonuje je w celu potwierdzenia lub wykluczenia:

 • zapalenia ucha środkowego,
 • perforacji błony bębenkowej,
 • dysfunkcji trąbki słuchowej.

Trąbka słuchowa jest to kanał, który stanowi połączenie między jamą bębenkową ucha środkowego a częścią górną gardła. Jej funkcja to wyrównywanie ciśnień po obu stronach błony bębenkowej.

Przebieg tympanometrii

Podczas tymapanometrii pacjent siedzi, nie powinien mówić ani przełykać. Osoba badająca wkłada do przewodu słuchowego zewnętrznego pacjenta zatyczkę uszczelniającą przewód. Zatyczka połączona jest trzema przewodami z aparatem tympanometrycznym. Pierwszy przewód połączony jest z generatorem dźwięku, drugi przewód z mikrofonem a trzeci z pompą, która zmienia ciśnienie w przewodzie słuchowym zewnętrznym. Dźwięk jest dostarczany przez głośnik, kiedy następuje zmiana ciśnienia w szczelnie zamkniętym przewodzie. Następnie mikrofon mierzy ilość dźwięku, która odbiła się od błony bębenkowej.

Ucho zdrowe pochłania większą część energii akustycznej padającej na błonę, w niektórych chorobach jest odwrotnie i dźwięk zostaje odbity a nie pochłonięty. Natężenie powracające do mikrofonu określa podatność przewodu słuchowego zewnętrznego. W tymapnometrii norma dla tej wartości to:

 • u dorosłych – 1,1-1,2 ml,
 • u dzieci – 0,8-1 ml.

Zwiększanie lub zmniejszanie ciśnienia w szczelnie zamkniętym przewodzie słuchowym powoduje wychylenia błony bębenkowej, są one zapisywane i przedstawiane w formie wykresów. Na wartość tego wychylenia ma wpływ stan błony i kosteczek słuchowych oraz przestrzeń ucha środkowego. Zapis ten jest nazywany tympanogramem.

Tympanogram dostarcza lekarzowi wiele informacji m.in.:

 • ocenę oporności błony bębenkowej,
 • ciśnienia panującego w uchu środkowym – prawidłowe jest równe ciśnieniu atmosferycznemu,
 • objętość kanału słuchowego.

Lekarz na podstawie otrzymanych wyników tympanometrii może wywnioskować o czynności części ucha środkowego. Pozwala na wyznaczenie progu słyszenia, lokalizacji uszkodzenia nerwu twarzowego, pnia mózgu.

Wysoką wartość impedancji, czyli oporności błony bębenkowej obserwuje się w:

 • otosklerozie,
 • płynie w uchu środkowym,
 • niedrożności trąbki słuchowej,
 • pogrubionej błonie bębenkowej.

Niską wartość impedancji, czyli oporności błony bębenkowej obserwuje się przy braku ciągłości kosteczek słuchowych.

Przygotowanie do tympanometrii

Tympanometria nie wymaga specjalnego przygotowania.

Przed badaniem tympanometrycznym wykonywane są badania słuchu:

 • audiometria tonalna,
 • audiometria słowna,
 • badanie otolaryngologiczne.

Trudne może być do wykonania badanie słuchu u dziecka, szczególnie małego. Dzieci bywają niespokojne, reagują nadwrażliwie na zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym. Najlepszą metodą jest wzięcie dziecka na kolana i uspokajanie podczas przeprowadzania tympanometrii. Ważne jest, aby mały pacjent nie mówił i nie płakał.

Powikłania po tympanometrii

Badanie tympanometryczne jest całkowicie bezpieczne i nieinwazyjne. Może być wykonywane w każdym wieku, także u kobiet w ciąży.

Podczas tympanometrii pacjent może odczuwać dyskomfort związany ze zmianami ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.4


Może cię

Głuchota a niedosłuch

Formalnie próg słuchu nie przekracza 20 dB, natomiast głuchoty (uszkodzenia słuchu) mogą być: lekkie, średnie ...

Niedosłuch (głuchota)

Głuchota towarzyszyć może wielu jednostkom chorobowym, a czynnikami ją wywołującymi mogą być: przebyte przez matkę ...

Badania słuchu u dzieci i młodzieży

Badanie słuchu warto zrobić w każdym wieku. W Polsce wykonuje się je już noworodkom – ...

Przyczyny niedosłuchu

W praktyce klinicznej mówi się o niedosłuchu i wyróżnia się niedosłuch lekki, średni i głęboki, ...

Słuchowe potencjały wywołane – badanie

Słuchowe potencjały wywołane to badanie słuchu, służące do obiektywnej oceny jego czułości. Badania elektrofizjologiczne, wykonywane ...

Kiedy warto zrobić badanie słuchu?

Słuch jest jednym z najważniejszym zmysłów człowieka i należy o niego bardzo dbać, gdyż warunkuje ...

Nagłe pogorszenie słuchu – zapalenie trąbki słuchowej

Częste infekcje zatok oraz gardła mogą sprzyjać powstawaniu stanów zapalnych w obrębie ucha środkowego. Część ...

Niedosłuch u dziecka

Zaburzenia słuchu u dziecka są trudne do zdiagnozowania (niekiedy diagnozowane dopiero w drugim roku życia). ...

Najczęstsze przyczyny niedosłuchu

Niedosłuch należy analizować w aspekcie wieku – u noworodków i niemowląt najczęstszą jego przyznaną są ...

Audiometria tonalna (badanie słuchu tonalne progowe)

Badanie słuchu tonalne progowe (audiometria tonalna) jest badaniem subiektywnie oceniającym, jakie dźwięki pacjent jest w ...

Zespół różyczki wrodzonej

Zespół różyczki wrodzonej jest to zespół wad wrodzonych, które powstają w wyniku infekcji przeniesionej na ...

Zapalenie ucha środkowego – objawy i leczenie – ostre, przewlekłe – powikłania

Objawy zapalenia ucha to: ból ucha u dorosłych i u dziecka, pieczenie i kłucie w ...

Komentarze (0)