ENG – Elektronystagmografia

Brak zdjęcia

22 sierpnia 2013

Elekronystagmografia jest to badanie, w którym ocenia się oczopląs, będący objawem zaburzeń równowagi. Schorzenie to występuje w następstwie pobudzenia komórek receptorowych narządu przedsionkowego. Może mieć charakter patologiczny lub fizjologiczny. Objawem uszkodzenia narządu równowagi, będącym wskazaniem do elektronystagmografii są m.in. zawroty głowy.

Co to jest elektronystagmografia?

Elektronystagmografia (ENG) jest to badanie służące do oceny narządu równowagi. Ocenia się oczopląs, który jest objawem zaburzeń równowagi. Oczopląs jest rejestrowany przez specjalny aparat – elektronystagmograf, który jest połączony z elektrodami znajdującymi się na czole i skroniach pacjenta oraz z komputerem.

Jakie są wskazania do wykonania elektronystagmografii?

Wskazaniami do przeprowadzenia badania elektronystagmografii są:

  • ocena zaburzeń równowagi,
  • oczopląs samoistny,
  • niektóre przypadki niedosłuchu odbiorczego.

W skład narządu równowagi wchodzą: trzy kanały półkoliste, które zakończone są bańkami. Bańki połączone są z łagiewką, a ta z kolei z woreczkiem. Ich wnętrze pokrywa endolimfa. W bańkach, w woreczku i w łagiewce znajdują się pola zmysłowe. Ich funkcją jest przekazywanie informacji o ruchu i postawie ciała do układu nerwowego. Wnętrze kanałów półkolistych wypełniają kamyczki uszne, które przesuwają się zgodnie z działaniem grawitacji. Ruchy obrotowe głowy odczuwamy dzięki bańkom.

Uszkodzeniu narządu równowagi towarzyszą takie objawy jak: zawroty głowy, które pojawiają się nagle, przy zmianie pozycji, chory ma odczucie „wirowania otoczenia” – zawroty takie mogą mieć związek z uszkodzeniem błędnika. Mogą również występować nudności, wymioty, osłabienie, szum w uszach.

Do przyczyn zaburzeń równowagi zaliczamy m.in.:

  • uszkodzenie przedsionka i części nerwu przedsionkowo-ślimakowego,
  • uszkodzenie struktur w obrębie ośrodkowego układu nerwowego.

Na działanie narządu równowagi mogą mieć również wpływ: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zaburzenia hormonalne.

Oczopląs to mimowolne ruchy gałki ocznej w poziomie, pionie lub obrotowo. Występuje on w następstwie pobudzenia komórek receptorowych narządu przedsionkowego. Może mieć charakter patologiczny lub fizjologiczny.

Oczopląs samoistny powstaje w wyniku uszkodzenia narządu przedsionkowego ucha wewnętrznego lub ośrodkowego układu nerwowego, może być również pochodzenia ocznego.

Przebieg elektronystagmografii

Podczas badania elekrtonystagmografii pacjent siedzi lub leży. Do czoła i skroni pacjenta przyczepia się elektrody (dwie w okolicy kąta zewnętrznego oka) po uprzednim odtłuszczeniu. Głowa pacjenta odchylona jest do tyłu.

Do ucha pacjenta wlewa się wodę przez czas około 20 sekund w ilości 10 lub 100 ml o temperaturze 20°C, 30°C, 44°C. Obserwuje się oczopląs, wywołany na skutek zadziałania bodźca cieplnego w prawidłowym uchu trwający do około 120 sekund. Badanie wykonuje się przy otwartych i zamkniętych oczach.

Podczas elektronystagmografii wykonywana jest również:

  • kalibracja – czyli ocena szybkich ruchów gałek ocznych,
  • badanie, podczas którego oczy śledzą poruszający cel,
  • próba położeniowa – czyli ocena zawrotów głowy, które są związane z określoną pozycją głowy.

Przygotowanie do elektronystagmografii

Przed elektronystagmografią powinno być wykonane badanie neurologiczne, otolaryngologiczne i audiometryczne. Badanie audiometryczne to subiektywne badanie słuchu.

Pacjent powinien być na czczo na około 2 godziny przed badaniem, nie powinien również przyjmować leków uspokajających przez 3 doby przed badaniem.

W celu przygotowania do elektronystagmografii należy skonsultować z lekarzem wszystkie przyjmowane leki.

Powikłania po elektronystagmografii

W trakcie elektronystagmygrafii mogą wystąpić nudności i wymioty. Bardzo rzadkim powikłaniem może być napad padaczki.

Opublikowano: ; aktualizacja: 20.11.2017

Oceń:
4.5


Może cię

Wideo – Oczopląs

Oczopląs, po łacinie nystagmus, to zjawisko drgania gałek ocznych, najczęściej w płaszczyźnie poziomej, ale także ...

Badania elektrofizjologiczne w okulistyce

Badania elektrofizjologiczne stanowią ważny element diagnostyki okulistycznej. Badania oka, rejestrujące prądy czynnościowe to elektroretinografia, elektrookulografia, ...

Videonystagmografia (badanie VNG)

Videonystagmografia jest nowoczesnym badaniem diagnostycznym, pozwalającym na ocenę funkcji błędnika. Wymaga użycia specjalnych okularów, które ...

Wideo – Typy oczopląsu

Oczopląs jest powtarzalnym, mimowolnym ruchem gałek ocznych, na zasadzie tam i z powrotem. Może on ...

Wideo – Zawroty głowy

Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje zawrotów głowy — układowe i nieukładowe. Zawroty układowe charakteryzują się uczuciem ...

Zawroty głowy – przyczyny

Zawroty głowy nie są jednostką chorobową, ale subiektywnym objawem występującym z rozmaitych przyczyn. Zawroty głowy ...

Zawroty głowy, zaburzenia równowagi – jakie są przyczyny?

Zawroty głowy to często suma wielu nakładających się na siebie czynników o różnorodnej etiologii. Problemy ...

Oczopląs

Oczopląsto choroba, która polega na rytmicznych i niekontrolowanych ruchach gałek ocznych, odbywających się w różnych ...

Wideo – Zaburzenia równowagi

Zaburzenia równowagi wynikają z zaburzeń koordynacji między narządem przedsionkowym, narządem wzroku oraz proprioreceptorami. Nieprawidłowości w ...

Zawroty głowy

Zawroty głowy stanowią jedną z najpowszechniejszych dolegliwości zgłaszanych przez pacjentów. Jednoznaczne zdefiniowanie pojęcia „zawrót głowy” ...

Zapalenie błędnika

Zapalenie błędnika (łac. labyrinthitis) jest to proces chorobowy, obejmujący ucho wewnętrzne. Najczęściej choroba jest powikłaniem ...

Zapalenie nerwu przedsionkowego

Najbardziej rozpowszechniony pogląd mówi, że zapalenie nerwu przedsionkowego spowodowane jest wirusem, który nie został jednak ...

Komentarze (0)