Badanie potencjałów wywołanych

Brak zdjęcia

30 października 2013

Badanie potencjałów wywołanych jest obiektywną metodą zbadania przewodzenia w układzie nerwowym. Jest to bezpośrednia rejestracja prądów powstających w czasie przechodzenia bodźca przez nerwy obwodowe i mózg. To niezwykle dokładne badanie mózgu ma swoje stałe miejsce w diagnostyce neurologicznej, okulistycznej, laryngologicznej, a także psychiatrycznej.

Czym jest badanie potencjałów wywołanych?

Potencjały wywołane są sposobem zbadania, w jaki sposób impuls jest przewodzony przez drogę nerwową do mózgu. Każdy bodziec przechodzi przez różne etapy, zanim dotrze do kory mózgowej, gdzie zostanie zinterpretowany i będzie przypisana mu odpowiednia informacja. Na przykład fala akustyczna przechodzi przez ucho, ślimak, nerw przedsionkowo – ślimakowy, most, nim dotrze do kory, a człowiek nada mu znaczenie – ludzki głos niosący określone dane, dźwięk zbliżającego się niebezpieczeństwa, muzykę. Podobnie dzieje się w przypadku wzroku, odbierania czucia, ruchu.

Metoda badania potencjałów wywołanych polega na wywołaniu przez bodziec odpowiedzi w układzie nerwowym, która jest mierzona za pomocą elektrod, przystawionych w specjalnych punktach na powierzchni ludzkiego ciała. W badaniu tym mierzone są potencjały (prądy) czynnościowe powstające podczas przekazywania impulsu przez komórki nerwowe. W stanie spoczynku po obu stronach błony komórkowej panuje równowaga jonowa. Gdy bodziec dociera do komórki, jony przemieszczają się i w ten sposób powstaje prąd, czyli potencjał czynnościowy. Impuls jest przekazywany przez kolejną komórkę do wyższych pięter układu nerwowego w ten sam sposób.

Na czym polega badanie potencjałów wywołanych?

Istnieje 5 podstawowych rodzajów potencjałów wywołanych:

 • potencjały wzrokowe,
 • potencjały słuchowe,
 • potencjały somatosensoryczne (czyli w odpowiedzi na stymulację czuciowych nerwów obwodowych),
 • potencjały ruchowe,
 • potencjały związane z wydarzeniem poznawczym.

W badaniu wzrokowych potencjałów wywołanych stosuje się bodziec świetlny lub w postaci szachownicy na ekranie monitora. Elektrody rejestrują fale, zapisywane przez aparat. Fale te podlegają analizie pod kątem czasu pojawiania się na krzywej oraz swej amplitudy. Jeżeli pojawiają się z opóźnieniem, świadczy to o wydłużeniu przewodzenia na drodze wzrokowej. Obniżenie amplitudy wskazuje na utratę części włókien nerwowych prowadzących impuls.

Analogicznie sytuacja przedstawia się w badaniu słuchowych potencjałów wywołanych. Bodźcem jest dźwięk podawany przez słuchawki, o stałej częstotliwości. Poszczególne fale na krzywej odpowiadają różnym piętrom drogi słuchowej, dlatego ich opóźnienie lub zmiana kształtu może zostać odpowiednio przeniesiona do konkretnego uszkodzenia. Somatosensoryczne potencjały wywołane dotyczą badania drogi przewodzenia impulsu z nerwów czuciowych, zarówno przez nerwy obwodowe, jak i w ośrodkowym układzie nerwowym. Zasada jest taka sama jak w wyżej wymienionych badaniach.

Nieco inaczej przedstawia się metoda badania ruchowych potencjałów wywołanych. Odwrotnie, stymuluje się polem magnetycznym ośrodkowy układ nerwowy i rejestruje odpowiedź mięśni na bodziec zmuszający je do pracy. Ocenie podlega próg pobudliwości kory, latencja i amplituda odpowiedzi. Można także zróżnicować czy ewentualne zaburzenia są pochodzenia ośrodkowego, czy obwodowego. Jeśli po pobudzeniu kory mózgu powstaje latencja w przewodzeniu impulsu, a po stymulacji rdzenia kręgowego latencja ta nie występuje, można wnioskować, że uszkodzenie leży w mózgu. Potencjały wywołane związane z wydarzeniem poznawczym stosowane są obecnie tylko do badań naukowych. Badanie to pozwala wyśledzić odbieranie i przetwarzanie informacji przez pacjenta, a więc wyższe czynności poznawcze.

Wskazania do badania potencjałów wywołanych

Wskazaniami do badania potencjałów wywołanych są:

 • ze względu na bezwzględną obiektywność badania, potencjały wywołane są używane przy podejrzeniu psychogennego podłoża ślepoty lub głuchoty, wykrycie symulacji, badanie wzroku osób niewspółpracujących – małych dzieci, osób otępiałych, chorych psychicznie;
 • zmiany demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego, czyli stwardnienie rozsiane, które często dotyczy drogi wzrokowej;
 • podejrzenie wybiórczego uszkodzenia elementu wybranej drogi (np. słuchowej), do oceny przedoperacyjnej, w celach naukowych, w przypadkach wątpliwych diagnostycznie.

Jak wygląda badanie potencjałów wywołanych?

Wzrokowe potencjały wywołane

Przed badaniem chory musi zostać dokładnie przebadany okulistycznie, kilka dni lub godzin wcześniej. Badanie odbywa się w specjalnym pomieszczeniu z aparaturą. Elektrody do odbioru potencjałów czynnościowych umieszcza się w skórze głowy (są to drobne igiełki). Skóra głowy musi być czysta, a na włosach nie mogą znajdować się takie substancje jak np. żel do włosów. Każde oko bada się oddzielnie. Bodźcem jest sygnał świetlny lub obraz szachownicy. Badanie trwa kilkadziesiąt minut.

Słuchowe potencjały wywołane

Do badania obowiązuje podobnie przygotowania jak do badania wzrokowych potencjałów wywołanych (przeprowadzane jest badanie laryngologiczne). Pacjent nakłada słuchawki, przez które słyszy dźwięki stanowiące bodźce, a elektrody umieszcza się na czubku głowy, na płatku stymulowanego ucha i na środku czoła.

Somatosensoryczne potencjały wywołane

Czucie stymuluje się przez pobudzenia elektryczne na brzusznej powierzchni nadgarstka (w przypadku badania nerwu pośrodkowego) lub do tyłu od kostki przyśrodkowej (gdy badany jest nerw piszczelowy). Na suchej i czystej skórze umieszcza się elektrody: dla kończyn górnych w punkcie Erba (czyli miejscu wyjścia skórnych wypustek splotu szyjnego, znajduje się on na bocznej powierzchni szyi na wysokości trzeciego kręgu szyjnego), nad wyrostkami kolczystymi drugiego i siódmego kręgu szyjnego, w okolicy ciemieniowej nad korą czuciową. Dla kończyn dolnych elektrody wprowadza się w następujące lokalizacje: w dole podkolanowym, nad wyrostkami kolczystymi pierwszego i piątego kręgu lędźwiowego oraz na czubku głowy.

Ruchowe potencjały wywołane

Do badania obowiązują podobne przygotowania – dokładne badanie lekarskie, umycie skóry. Kora mózgowa i rdzeń kręgowy stymulowane są za pomocą pierścienia, który wytwarza pole magnetyczne. Elektrody do odbioru umieszczone są na skórze nad badanym mięśniem.

Potencjały wywołane związane z wydarzeniem poznawczym

Badanie to jest bardzo rzadko wykonywane, a służy celom naukowym. Ogólne zasady są podobne jak w poprzednich badaniach. Elektrody odbiorcze umieszcza się znad okolicy centralno-ciemieniowej. Pacjentowi podaje się bodźce, ale nie wystarczy by je biernie zarejestrował, jak w badaniu wzrokowych czy słuchowych potencjałów wywołanych.

Celem badania jest zbadanie czynności poznawczych, więc z podanych impulsów pacjent ma za zadania np. wyłowić jeden niepasujący dźwięk, o innej częstotliwości. Procesy myślowe pojawiające się przy analizie bodźców są reprezentowane przez potencjały czynnościowe znad kory ciemieniowej.

Przeciwwskazania i powikłania badania potencjałów wywołanych

Nie istnieją żadne przeciwwskazania do badania potencjałów wywołanych, poza niemożnością umieszczenia elektrod na skórze, w przypadku rozległych ran.

Jedynym możliwym powikłaniem po zabiegu jest krwiak w miejscu wkłucia elektrody do odbioru, ale nie jest to częste. Możliwe jest znieczulenie miejscowe przed wprowadzeniem elektrod igłowych.

Dzieci do badania można też znieczulić ogólnie, gdyż wysoki poziom lęku i niepokój mogą uniemożliwić przeprowadzenie procedury.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.2


Może cię

Wideo – Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane, czyli sclerosis multiplex jest jedną z najczęstszych chorób neurologicznych. Występuje poniżej 40 roku ...

Stwardnienie rozsiane – diagnostyka i leczenie

Stwardnienie rozsiane jest schorzeniem, przebiegającym skrycie, które przez wiele miesięcy (nawet lat) często nie daje ...

Stwardnienie rozsiane a ciąża

Stwardnienie rozsiane (SM) zajmuje szczególne miejsce wśród chorób neurologicznych. SM jest chorobą przewlekłą, trwającą do ...

Badania elektrofizjologiczne w okulistyce

Badania elektrofizjologiczne stanowią ważny element diagnostyki okulistycznej. Badania oka, rejestrujące prądy czynnościowe to elektroretinografia, elektrookulografia, ...

Życie ze stwardnieniem rozsianym

Stwardnienie rozsiane nie musi oznaczać rezygnacji z życia zawodowego, rodzinnego oraz aktywności fizycznej. Osoby chore ...

Stwardnienie rozsiane

Przyczyny rozwoju stwardnienia rozsianego są nadal nie do końca poznane. Wiadomo, że istotą choroby jest ...

Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym

Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym jest nieodzownym elementem terapii chorego. Należy ją dostosować bezpośrednio do pacjenta. ...

Wideo – Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

Płyn mózgowo-rdzeniowy badamy wówczas, gdy podejrzewamy: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, zapalenie korzeni rdzeniowych, krwawienie ...

Afazja – co to jest, jakie są rodzaje, objawy i leczenie?

Afazja (zaburzenie afatyczne) stanowi nabyte zaburzenie mowy, polegające na całkowitej utracie tworzenia i/lub rozumienia języka ...

Seks a choroby neurologiczne

Choroby neurologiczne a sprawność seksualna to zagadnienia bardzo ściśle ze sobą powiązane. To właśnie mózg ...

Rezonans magnetyczny (MRI) układu nerwowego

Rezonans magnetyczny (MRI) układu nerwowego jest obecnie jedną z najlepszych metod diagnostycznych chorób tego układu. ...

Zaburzenia uwagi i koncentracji

Problemy z koncentracją, brak koncentracji czy niemożność „skupienia się” na wykonywanej czynności – to jedne ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon